16. 11. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 11. 2007

Všichni jsme možná neonacisti

Lesk a bída abstraktních slov a ideologií

Tyátr, který se na výročí Křišťálové noci rozpoutal v Praze, ukazuje, jak ošemetné to je, když se lidé hází do pytlů označkovaných různými "-ismy".

V tom všeobecném hněvu a jásání nad tím, jak protentokrát státní moc pěkně potlačila "neonacisty", by nemělo být přehlédnuto následující.

Kluci v bombrech, a vím, jak nepěkně jemně takové označení musí připadat každému přesvědčenému bojovníkovi proti fašismu či patentovanému demokratovi, se tentokrát žádného porušení zákona nedopustili. Naopak to byl někdo jiný. Někteří z "nácků" se naopak stali předmětem drsného fyzického násilí. V ulicích Prahy tekla krev.

No a co? Copak oni jsou snad jiní? Mohla by znít odpověď.

Tentokrát ale násilnostem v Prahy proti "neonacistům" unisono fandila všechna hlavní média v Česku. My vám to nandáme! Chtěli jste boj, tak ho máte! I krvelačné titulky médií v pondělí vykřičela do světa neskrývanou radost: "Vystřelil z pistole a koupal se v krvi" (web Lidových novin), "Neonacistické Waterloo" (papírové LN), "Neonacisté dostali za vyučenou" (Právo).

I policejní síly v tomto případě počínání protistrany, "levicových extremistů" ostentativně tolerovaly. Pochodující armáda zamaskovaných zakuklenců, provolávající bojová hesla proti fašismu, na první pohled se připravující na to, že si to s "nácky" vyřídí pěstmi, to nebylo žádné veřejné porušování pořádku?

Tentokrát to tedy vůbec nebylo stejné jako jindy, jen v opačném gardu.

Bylo to tak, že v očích státních orgánů a institucí (nejen tedy očima vyznavačů protikladné ideologické doktríny) se příslušnost občanů k jedné skupině, třeba té, která nosí bombry, stala důležitější, než její -- stále ještě současnou ústavou vyhlašovaná -- občanská práva.

Třeba právo presumpce neviny. Individuální neviny. Třeba právo na svobodu názoru a projevu a právo shromažďovací.

A za co že to vlastně ti "neonacisté" šli demonstrovat? Ano, chtěli demonstrovat proti válce v Iráku a proti české účasti v ní. Je to moc hezký cíl na "neonacisty"? Tak to určitě bude nějaká provokace!

Jistě, kus provokace v tom byl nepochybně také. Bylo to přeci na Výročí křišťálové noci. Ovšemže, netaktní, necitlivé datum vůči židovské komunitě. A hloupé a přímo strašlivě hloupé vzhledem k těm jistě mnoha procentům Čechů ( výzkumy veřejného mínění toto jaksi nezkoumají, ale možná by se čísla blížila těm, kteří jsou proti americkému radaru, což je 70%) , kteří jsou jistě také proti této válce, a přitom žádný negativní postoj k židovské komunitě jako takové nemají a nepatří k obdivovatelům řešení a la tvrdá ruka. A když se náhodou někdo z nich v budoucnu třeba odhodlá také demonstrovat proti válce v Iráku, bude tak snadné po něm hodit hnědou nálepkou...

Jenže hloupost a necitlivost nejsou - alespoň dosud nebyly -- právně trestné.

Kolikpak politiků, novinářů a všelijakých veřejných činovníků, ale vlastně nás všech, vždyť hloupost a necitlivost umí tak často přímo ďábelsky pronásledovat každého, by pak muselo být dnes a denně na ulicích mláceno do krve?

Provokování druhého také nemůže být považováno za trestný čin. Alespoň není-li spojeno s porušením práv, daných člověku ústavou. Kolikpak z odpůrců bývalého komunistického režimu tak rádo vycházelo do ulic na nějaká totalitní moci nepohodlná výročí? A přiznejme si to -- abychom ji provokovali.

Kdybychom se začali navzájem mlátit jen proto, že nás ti druzí svými názory, shromážděními nebo pochody provokují, změnila by se Česká republika na neomezené válečné pole.

A neodpustím si ani jednu -- samozřejmě že provokativní -- otázku na všechny přesvědčené bojovníky proti "neonacismu". Copak je to s tou definicí "neonacismu" skutečně tak jednoduché a křišťálově jasné? Pokud bychom si ho třeba definovali jako podporu či přímo aktivní účast na páchání násilí na druhých (lidech, národech, etnikách), kdo ví, kolik z nás by si toto označení zasluhovalo.

Jestliže by snad tedy v něčem měl být rozdíl mezi prý demokratickým dneškem a totalitním včerejškem, mělo by to být v tom, že se sice budeme moci svými demonstracemi, aktivitami, stranami, spolky, tvrzeními či novinami navzájem provokovat, ale státní moc nás za to nebude smět mlátit. A ani jinak porušovat naše občanská práva a ani proti nám médii organizovat štvanice. Nám, občanům, kteří vyznáváme hloupé i chytré ideologie, ideologie pravotočivé i levotočivé, liberální i ultrakonzervativní...

Anarchisté dnes možná oslavují. Státní moc se postavila na jejich stranu. "Náckové" byli zbiti. Radují se ale možná předčasně. Zítra, až zas oni budou demonstrovat proti nějakému zasedání třeba MMF či jiné příšeře "globalismu", policie zmasakruje nebo nechá zase nějakou jinou skupinou zmasakrovat je.

Mít spravedlivý stát, který měří všem stejnou měrou, je ovšem jen jedna, ta snazší porce problému. Obtížnější je, kdy i my sami sebe navzájem přestaneme kádrovat a škatulkovat. Podle ideologické barvy, někdy dokonce i podle oblečení (což platí zejména pro ty pravotočivé či levotočivé "extremisty"). A budeme se ptát na to, co ten druhý říká, a ne kdo to říká. Kdy i pro nás nebude to, co říká ten s jinou ideologií, provokace.

Ta doba je nejspíš ještě hodně vzdálená. Možná v nekonečnu. Stále máme tendenci vidět pravdu v abstraktních slůvcích, ideologiích, ikonách, značkách, náramenících. Tu pravdu, která v nich snad i kdysi byla.

Ovšem nezmění-li se to, může se stát, že "reálná demokracie" bude znamenat asi tolik, jako o demokracii co nejvíce žvanit a pokud možno to slovo skloňovat ve všech pádech. Navzdory tomu, že pod vlajkou "demokracie" budou třeba - někde daleko, kde se nás to zdánlivě netýká -- zabíjeni lidé.

Možná, že kdysi podobnou chorobou začali trpět i jiné ideály a myšlenky, nejen ta dnešní demokracie. Komunismus? Nebo i křesťanství? Nebo se to v té či oné míře stalo a může stát úplně všem našim, byť zpočátku sebehezčím a sebeupřímněji míněným ideálům?

Staří židé kdysi nesměli vyslovovat jméno svého Boha. Namísto něj psali jen trojici značek JHV. Prý proto, aby onoho jediného pravého Boha, jehož jméno by si neustále brali do úst, neuráželi. Ta zásada ale možná měla na úplném počátku ještě jiný, praktičtější význam, a je úplně jedno, jestli to bylo z toho důvodu, aby si jméno Boha JHV nemohla jakákoliv skupina lidí přivlastnit jako své vlastnictví, anebo proto, že už to udělala.....

Jestliže ideálem demokracie je, že stát je tolerantní k názorům lidí, může to v praxi znamenat jen jediné: totiž že tito lidé budou navzájem tolerantní vůči sobě navzájem, a to přesně v duchu známého Voltaierova výroku.

Základní buňky dnešní politické organizace, kterými jsou politické strany, ovšem naplnění tomuto účelu napomáhají pramálo. Vyrůstají v nich myšlenkové monokultury, kde se střetávají jen zastánci jednoho a téhož názoru, až se postupně vyselektují ti nejpravověrnější z z pravověrných. Ti, kteří jsou té své pravdě nejvěrnější. Té "pravdě", která, proměněna v mrtvou a neživou doktrínu, se stále víc a víc stává lží.

Možná proto většina politiků působí tak nesympaticky. Mluví spolu, ale nenaslouchají si. Nenaučili se to. Neměli kde. Občanům "dole" už nenaslouchají teprve, natož -- jak hlásá "demokratická" ústava -- aby nás, "lid", přímo poslouchali.

K dokonalejšímu fungování demokracie by tak možná napomohlo, aby se v každé politické straně museli shlukovat vyznavači právě protikladných ideologií,a pokud možno i co nejvíce "extremistů". Chcete, aby vám státní moc naslouchala a byla k vašim názorům tolerantní? Tak to nejprve dokažte sami navzájem!

Ve vedení té nejdokonalejší strany by pak -- bok po boku -- zasedli komunista vedle liberála, konzervativce, demokrata, anarchisty, českého nacionalisty i sionisty.....Nevím, jak by se taková parta shodla na nějakém akčním programu a jak by takový program asi vypadal, ale už dopředu vím, že ti lidé by měli moji důvěru.

Je to nápad moc šílený? Asi ano. Nicméně zase ne tak moc. Naši předkové kdysi vyslovili nápady mnohem šílenější. A to v době, kdy o "demokracii" v tom dnešním smyslu nebylo ani vidu ani sluchu.

Třeba když se v "knize knih", za níž křesťané považují Bibli, vyhlíží druhý příchod Krista a nastolení jeho tisícileté vlády, kdy na jedné louce lev s beránkem budou vedle sebe spočívat v klidu a míru.

Mnozí z nás se považují za pravověrné křesťany.

Když jsme schopni věřit v to, že jednou skončí nemilosrdný a "přirozený" zákon silnějšího a vzájemného požírání jedněch druhů jinými, proč nejsme schopni uvěřit v něco mnohem, mnohem méně ( z hlediska současnosti) fantastického?

Jenom proto, že onen biblický zázrak za nás udělá někdo jiný, Kristus, a to druhé bychom museli -- a mohli -- udělat my sami?

                 
Obsah vydání       16. 11. 2007
17. 11. 2007 Akademik František Šorm zemřel právě před 27 lety Michael  Volný
18. 11. 2007 Petr Uhl: Žádná raketa není mírová. Podvádějící vládu musíme odmítnout. Petr  Uhl
18. 11. 2007 Američtí aktivisté protestují proti radaru
18. 11. 2007 Solidarity with opponents of proposed US military base in the Czech Republic
17. 11. 2007 Kolaborace "svědomí národa" v průběhu desetiletí Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Překvapivé reakce na americké pozvání ruských vojsk do Čech Petr  Nachtmann
17. 11. 2007 Panel IPCC: Globálním změnám podnebí se lze vyhnout
17. 11. 2007 Dezinformace Lukáše Rázla Jindřich  Kalous
17. 11. 2007 Iniciativa Pro referendum píše Klausovi
17. 11. 2007 Znepokojení: České úřady chtějí vydat izraelskou občanku do Běloruska
15. 11. 2007 Profesor Zbyněk Raida k vládní zprávě o radaru: Konečně začátek věcné diskuse? Jakub  Rolčík
17. 11. 2007 Těžko uvěřitelné úvahy státního raketového koordinátora
16. 11. 2007 Saša Vondra varuje USA
16. 11. 2007 Kdo je bude soudit? Boris  Valníček
15. 11. 2007 Servilně - a ještě lajdácky? Jan  Neoral
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
16. 11. 2007 Je nutná válka s Amerikou?
15. 11. 2007 Paroubek: Posudek o škodlivosti radaru musí být přezkoumán Jiří  Paroubek
17. 11. 2007 Člověk zahrada širá: Milan Kundera jako mladý stalinista Jan  Čulík
16. 11. 2007 Má Šimon Pánek copyright na 17. listopad?
16. 11. 2007 Eurooptimista Sarkozy Karel  Košťál
16. 11. 2007 Je neférové obviňovat Hutku ze špatných úmyslů Jan  Čulík
16. 11. 2007 Názor dne: Podporujete Ameriku, jaká už neexistuje
16. 11. 2007 Podvody, výmluvy, vina Boris  Cvek
16. 11. 2007 Udělal to Hutka ze závisti?
16. 11. 2007 Lašsko-evropský básník Óndra Łysohorsky Libor  Martinek
16. 11. 2007 Ropný zlom je lež -- plnou nádrž prosím Lukáš  Rázl
16. 11. 2007 Kdo je platí ? Karel  Košťál
16. 11. 2007 Do Kojetic je daleko Michal  Šanda, Milan  Ohnisko, Ivan  Wernisch
15. 11. 2007 Pokračování ruského konfliktu PPF a Děripasky
16. 11. 2007 Konzumujte, ale žijte zdravě! Jan  Paul
16. 11. 2007 Čtvrtstoletí Ladislav  Žák
16. 11. 2007 Všichni jsme možná neonacisti Luděk  Toman
16. 11. 2007 Turkmenský plyn přece jen do Evropy?
16. 11. 2007 Hutka versus Nohavica: kultura versus zábava Vladimír  Línek
15. 11. 2007 Herec, kolaborant, písničkář, udavač.... Petr  Partyk
15. 11. 2007 Případ Nohavica ukazuje hlubší problémy: Josef  Švéda
16. 11. 2007 Co určuje tu zášť?
16. 11. 2007 Aktivisti Milan  Cimburek
15. 11. 2007 O zákazech a zásazích Marek  Kopčaj
10. 12. 2007 V Německu se rozpoutal boj o středového voliče Richard  Seemann
16. 11. 2007 Blýskání na časy aneb Bushovo dědictví Daniel  Veselý
16. 11. 2007 Největším nebezpečím dnešní doby zcela jistě není fašismus Petr  Fiala
15. 11. 2007 YouTube: Policie ČR v Panské ulici napadla demonstranty
14. 11. 2007 Blahoslavený Mejstřík chudý duchem Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Je nepochybně nejstatečnější zpytovat vlastní svědomí Václav  Žák
15. 11. 2007 Ideály jako porucha duše Ondřej  Slačálek
11. 11. 2007 Princip moci na pozadí války Milan  Valach
15. 11. 2007 Britské vysoké školy, pro a proti Jan  Čulík
15. 11. 2007 Nemoc, způsobená Oxfordem? Ema  Čulík
15. 11. 2007 Zabití bez výčitek svědomí Miloš  Kaláb
15. 11. 2007 Strašidlo komunismu v Čechách a na Moravě Adam  Votruba
15. 11. 2007 Diskriminace romských dětí ve školách: jak změnit praxi po zdrcujícím rozsudku štrasburského soudu?
15. 11. 2007 České ovzduší má problém -- topení uhlím a automobilovou dopravu
15. 11. 2007 Aféra jménem Andula (XIV. část) Josef  Brož
16. 11. 2007 Agregátor zpráv Právě dnes cenzuruje Britské listy
17. 11. 2007 Hospodaření OSBL za říjen 2007