30. 3. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 4. 2007

Virtuální bohoslužba nejen pro ty, kteří ještě dnes křičí "Hossana, požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně"

Květná neděle s Kurtem Vonnegutem

„Ptal jsem se jedné episkopální farářky, co bych vám měl povědět o Květné neděli jako takové. Poradila mi, abych vám řekl, že to byla brilantní parodie na okázalost, pompu a slávu tohoto světa. Tak vám to teda říkám“.

To je úryvek z kázání Kurta Vonneguta , které pronesl v kostele svatého Klementa v New Yorku na Květnou neděli roku 1980.

Vzpomněl jsem si na Vonnegutovo kázání, když jsem začal psát toto své „virtuální“. Znovu jsem si jeho kázání po letech přečetl, potom celou Vonnegutovu knížku s tímto názvem, a nakonec jsem se hodiny a hodiny opět pročítal Vonnegutovými texty.

Po řadě let jsem si pro sebe znovu objevil tohoto kultovního autora mé generace, spisovatele, kterého výstižně charakterizuje Josef Jařab: „Vonnegutův největší úspěch je v tom, že se mu daří přivést masy čtenářů k přemýšlení stejnými prostředky, jakými byli původně od náročnější intelektuální činnosti odváděni. Tím se stal součástí masové kultury a zároveň jejím překonavatelem“.

Zmiňuji na Květnou neděli Kurta Vonneguta nejen pro jeho stejnojmennou knížku, ale zejména proto, že celoživotní dílo tohoto dnes čtyřiaosmdesátiletého amerického militantního humanisty a pacifisty je jakoby jednou velkou parodií na slávu tohoto světa. Tu slávu, kterou sledujeme i při vítání Ježíše - týmiž zástupy Jeruzalémanů, které jej po pár dnech ženou na popraviště.

Ostatně tradiční liturgie na Květnou neděli to zdůrazňuje: má jakoby dvojí tvář. Nejprve se na počátku připomíná radostný okamžik, kdy Krista vítají zástupy, které v něm vidí onoho vytouženého mesiánského krále. Jásají, mávají ratolestmi, prostírají mu na cestu pláště, volají Hosana Synu Davidovu. Vítají, jak se domnívají, revolucionáře, který připraví krvavou lázeň Římanům.

Ale pak se čtou pašije, nálady zástupů jsou vrtkavé; v ústech mnohých se během několika dní Hosana změní v Ukřižuj. I učedníci, kteří byli tak plni nadšení a ujišťovali ho, jak za ním budou stát, ho všichni opustili a utekli.

Květná neděle připomíná "světský" triumf, okázalý, viditelný, očekávaný lidem Jeruzaléma; triumf násilné revoluce, který Kristus odmítl. A příští neděli si budeme připomínat ten druhý "triumf", který připravil Bůh - vítězství nad hříchem a smrtí. Tento triumf je tak nenápadný, jak jen nějaká událost může být. Děje se beze svědků, v noci, je vystaven všem pochybnostem od prvé chvíle až po naše dny. Nikdo není žádným vnějším důkazem nucen uvěřit, že nešlo o podvod učedníků či vidiny hysterických žen.

Avšak ti, kteří věří, že Kristův příběh neskončil zapečetěním náhrobního kamene, v tomto druhém, tichém vítězství vidí něco, co se netýká jen Krista, nýbrž co je rozhodující bitvou ve válce dobra a zla, která prostupujeme celými dějinami lidského rodu

A co na to hořký ironik Vonnegut?: „..jeden chovanec tohoto blázince, který nazýváme Zemí, byl partou svých spoluchovanců přibit na dřevěný kříž. Zatloukli mu při plném vědomí hřeby do zápěstí a nártů. Pak kříž vztyčili, aby visel tak vysoko, že mohli i ti nejmenší z davu vidět, jak se zmítá ze strany na stranu. Dovedete pochopit, jak tohle mohli lidé udělat jinému člověku? Jasně. Je to zábava. Zeptejte se věřícího římského katolíka Mela Gibsona, pro kterého bylo aktem zbožnosti vydělal majlant na filmu o umučení Krista. Nezáleží na tom, co říkal Ježíš“.

Nejen Vonnegutovy názory, ale i jeho jazyk jsou ostré, někdy až radikální. S provokativní rozkoší vypráví skoro v každé knize, že je levičákem, že vyznává obecně humanistické hodnoty, které chápe jako protiklad a nesmiřitelný antagonismus vůči tradičním hodnotám konzervativní americké politiky jako jsou fundamentalistické zakořenění ve víře, sebejistá až samolibá důvěra v reálnou existenci amerického snu, jakési kovbojské selfmademanství spojené s malou empatií k sociálně i jinak slabším vrstvám obyvatel.

A přesto – či právě proto platí to, co říká v Květné neděli: “Kdybyste se obtěžovali číst mé knihy jako vzdělané osoby, dozvěděli byste se, že se nezaobírají sexem ani nepropagují násilí. Apelují na lidi, aby byli laskavější a zodpovědnější, než jsou“.

Není žádným překvapením, že ve Vonnegutovi mají svého velmi razantního kritika i oba američtí presidenti Rushové: „A víte, proč je tak Bush nasraný na Araby? Protože vynalezli algebru. Vynalezli také číslice, které užíváme, včetně symbolu pro nic, který před nimi nikdy nikdo neměl. Myslíte si, že jsou Arabové pitomci? Tak si zkuste nějaké nezkrácené dělení s římskými číslicemi“.

Ani na chvíli těmito citacemi z Vonneguta neopouštíme téma Květné neděle, téma davu, který spoléhá na násilné vítězství své pravdy a své představy o svobodě. Vonnegut píše: „Teď je mi už jasné, že Amerika nemá nejmenší šanci stát se rozumným a humánním státem. Poněvadž moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. Lidi jsou jako šimpanzi zpití do němoty mocí.

Když teď tvrdím, že naši čelní představitelé jsou mocí opilí šimpanzi, neriskuji tím, že tak rozbíjím morálku našich vojáků, kteří bojují a umírají na Středním východě? Jejich morálka už je tak jako tak na kusy, stejně jako mnohá těla. Jednalo se s nimi způsobem, který jsem sám nikdy nezakusil - jako s hračkami, které dostalo pod stromeček děcko z bohaté rodiny.

Šíříme demokracii, není-liž pravda? Stejným způsobem přivezli křesťanství evropští objevitelé indiánům, které teď nazýváme "původní Američané". Jak byli tehdy nevděční! Jak nevděční jsou dnes obyvatelé Bagdádu. Tenhle vůdce a jeho kohorty mají s demokracií společného asi tolik, co měli oni Evropané společného s křesťanstvím.

Smím vám říci pravdu? Nezní to jako z televizních novin, že? Domnívám se, že pravda je taková: Jsme všichni závislí na fosilních palivech a odmítáme si to přiznat a absťák je za dveřmi. A stejně jako všichni závisláci s absťákem na krku, i naši političtí vůdci se dopouštějí násilností, jen aby si pro sebe urvali poslední zbytky matroše.

Vonnegutův pacifismus zcela jistě pramení ze zážitku z  14. února 1945, kdy spolu s ostatními americkými zajatci bydlel v bývalých mrazírnách drážďanských jatek několik pater pod povrchem země a kdy proto jako jeden z mála přežil bombardování Drážďan spojeneckými letadly. Američtí vězni, mezi nimi také Vonnegut, byli odveleni jako hledači mrtvol. Vytahovali mrtvé z trosek a skládali je na vysoké pohřební hromady. „Drážďan mi bylo líto, protože to město nacistům patřilo jenom dočasně a po staletí bylo kulturním pokladem celého lidstva. A mohlo se jím zase stát“.

Bombardování Drážďan si tenkrát vyžádalo 130 000 obětí. O 35 let později Vonnegut napsal o knize Jatka č.5, kde bombardování Drážďan popisuje s narážkou na svůj honorář: „Říkám obvykle, že jediná lidská bytost na této planetě profitovala z tohoto náletu, který musel jistě stát desítky milionů. Nálet nezkrátil válku ani o desetinu vteřiny, neoslabil německou obranu nebo útok, neosvobodil jedinou osobu z tábora smrti. Pouze jedna osoba na tom vydělala – ne dvě, nebo pět, nebo deset. Jen jedna. Já. Dostal jsem tři dolary za každého mrtvého.“

Citoval jsem v úvodu tohoto textu Josefa Jařaba. Na závěr si ho dovolím parafrázovat: „Vonnegut by měl každého z nás inspirovat v tom, že se mu daří přivést masy lidí k přemýšlení stejnými prostředky, jakými byli původně od náročnější intelektuální činnosti odváděni. Tím se stal součástí masové kultury a zároveň jejím překonavatelem“.

Kéž by to platilo alespoň pro pár českých spisovatelů, novinářů, farářů, učitelů, publicistů... a dalších profesí, povolaných k práci s lidmi, k práci směřující k tomu, co řekl v Americe syn Kurta Vonneguta. A to už je také poslední citát:

„Dr. Vonnegut odpověděl svému starému vetchému otci toto: Otče, jsme tady od toho, abychom si to tu pomáhali přežít, ať už ,to' znamená cokoliv. Takže vám to předávám. Zapište si to, uložte si to do počítače a můžete na to klidně zapomenout.Musím říci, že mi to připadá dosti trefné, skoro tak jako: "Čiň druhým jen to, co chceš, aby oni činili tobě." Hodně lidí si myslí, že to řekl Ježíš, protože Ježíš podobné věci říkal s oblibou. Ale ve skutečnosti to řekl čínský filosof Konfucius 500 let před tím, než se narodila nejlidštější ze všech lidských bytostí jménem Ježíš“.

Amen

                 
Obsah vydání       30. 3. 2007
1. 4. 2007 Útok na Írán bude možná proveden na začátku dubna Jakub  Rolčík
1. 4. 2007 Kauza Uzunoglu: Legenda a skutečnost Zdeněk  Jemelík
31. 3. 2007 Případ Uzunoglu: Odmítám apriorní negativistické postoje Petr  Uhl
31. 3. 2007 Rasismus na serveru Novinky.cz
31. 3. 2007 Schwarzenberg chce za americký radar od USA bezpečnostní záruky
1. 4. 2007 Michael  Marčák
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta
31. 3. 2007 Chce být Miloš Zeman Lafontainem českých důchodců? Štěpán  Kotrba
31. 3. 2007 Slovenská armáda definitivně opustila Irák, Fico odsoudil nelegálnost mise "Trvalá svoboda" Štěpán  Kotrba
30. 3. 2007 Americký vládní úřad GAO varuje: Připravte se na ropný zlom Michal  Brož
31. 3. 2007 Zelenka neumí číst? Štěpán  Kotrba
30. 3. 2007 Rusko "týrá muže osvobozené z Guantánama"
31. 3. 2007 Kapitán Kloss na Primě ! Štěpán  Kotrba
1. 4. 2007 Aprílové příklady arogance a zneužívání pravomoci veřejného činitele v obci Úhonice Zdeněk  Belušík
31. 3. 2007 Sociálně demokratičtí europoslanci se obrátili na Kongres USA kvůli protiraketové obraně
31. 3. 2007 Radar, který funguje na každém větším letišti - omyl ministra zahraničních věcí Václav  Exner
30. 3. 2007 Žít, aby se mohlo pracovat, nebo pracovat, aby se mohlo žít, aneb Ideologie práce je ideologie vykořisťovatelů Uwe  Ladwig
31. 3. 2007 Uvnitř pevnosti křižáků
29. 3. 2007 Kauza Uzunoglu: Dnes ve vážném tónu Zdeněk  Jemelík
29. 3. 2007 Když Potůček naslouchal antikomunistům mezi bývalými komunisty Štěpán  Kotrba
29. 3. 2007 Pár vzpomínek a myšlenek Jaromír  Habr
30. 3. 2007 ■ ■ ■ Viktorie  Rybáková
30. 3. 2007 Pedagog bez kritérií je formální autorita bez renomé Jan  Paul
30. 3. 2007 Marx nebyl prorok, ale ... Milan  Neubert
30. 3. 2007 Zpřísnit v ČR "příliš liberální potratovou politiku"?
30. 3. 2007 Malá recenze na feminismus Bohuslav  Binka
30. 3. 2007 Lidové noviny: Redaktor dostal pokutu
29. 3. 2007 Usnesení k článkům Lidových novin a Mladé fronty Dnes z 23. 3. 2007, které se dotýkaly práce Etického panelu
30. 3. 2007 Mostek vzala voda
29. 3. 2007 Jsme podle ODS jen stádem blbounů nejapných?! Tomáš  Franke
29. 3. 2007 Dokud Melčáka netrefí šlak Jiří  Havel
28. 3. 2007 Udavačství jako národní sport Aleš  Uhlíř
29. 3. 2007 Redefinujme smysl vývoje společnosti: více volného času na život Michal  Rusek
29. 3. 2007 Kuba a ropa Petr  Baubín
29. 3. 2007 Páral v daňových nedbalkách Jiří  Havel
28. 3. 2007 Marx nebyl prorok ani historicista Petr  Kužel
29. 3. 2007 Strašák politické korektnosti Darina  Martykánová
28. 3. 2007 Irácká vláda uvítá zpět Saddámovy obávané bezpečnostní síly Miloš  Kaláb
28. 3. 2007 Teokonzervatismus a americký morální řád
22. 11. 2003 Adresy redakce
16. 3. 2007 Hospodaření OSBL za únor 2007

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
1. 4. 2007 Květná neděle s Kurtem Vonnegutem Zdeněk  Bárta
27. 3. 2007 Perly sviním Zdeněk  Bárta
18. 3. 2007 Zbožnost k ničemu Zdeněk  Bárta
12. 3. 2007 My jsme to nevěděli Zdeněk  Bárta
3. 3. 2007 Půst aneb filipika proti rituálům Zdeněk  Bárta
25. 2. 2007 ...a neuveď nás v pokušení... Zdeněk  Bárta
17. 2. 2007 Ó běda bláznivým masopustníkóm - aneb Hus, Luther a chvála internetu Zdeněk  Bárta
20. 1. 2007 Zrádce národa, či prorok dialogu? Zdeněk  Bárta
6. 1. 2007 Epifanie člověka aneb Roubíčku, oni jsou blb Zdeněk  Bárta
31. 12. 2006 Silvestrovské státní náboženství v roce 2006 Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
11. 11. 2006 Povýšená nízkost a ponížená lidskost Zdeněk  Bárta
8. 9. 2006 Vůle ke smyslu Zdeněk  Bárta
28. 8. 2006 Telefon do nebe Stanislav  Heczko
25. 8. 2006 Osoba blízká, aneb arogantní nedůvěra Zdeněk  Bárta