22. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2006

Vánoční vražda

Kouzelný čas vánoční je plný shonu a radostného očekávání. Srdce dětí, ale i dospělých jihnou. Slavnostní atmosféra dosahuje vrcholu. Blíží se štědrý den. V supermarketech již od října prodávají nezbytné propriety pro vánoční výzdobu a vyhrávají zde vánoční koledy. Znějí sladce. Ale uchu jen zcela hluchému a mozku zcela tupému.

Vánoce jsou bezesporu nejkrásnějším svátkem v roce. Kdo by se netěšil na pichlavý vánoční stromeček obsypaný dárky. Nejvíce vítají Vánoce obchodníci a děti. Rozumní dospělí lidé se sice snaží držet zpátky, ale nakonec obvykle také zjihnou a podají se všeobecné vánoční mánii.

Kouzlo vánoc je nepřekonatelné. Vánoce tvoří stěžejní bod naší kultury, která je cele založena na narození Ježíše, spasitele naší vypočítavé duše, a hlavně vítaného zachránce naší ekonomiky. Ježíš vyznával materiální a duchovní chudobu, neboť blahoslavení jsou ti, kteří jsou prostého a chudého ducha (prosté a prázdné mysli). Jeho učení bylo zákoníky a farizeji (legislativci, politiky, ekonomy aj.) ukradeno a následujících téměř 2000 let bylo chytře použito k razantnímu nástupu konzumní materialistické agrese, skromně vydávané za misii nejlepšího duchovního učení lidstva.

V protikladu k Ježíšově vyznání, naše veskrze křesťanská civilizace není ovšem založena na prostotě, jednoduchosti a duševní nepřítomnosti ničeho. Naopak spočívá v honbě za bohatstvím, složitostí a hlavně za využitelnými či pikantními informacemi. A především kotví v neustálém duševním spekulování a migrování. Jedině Vánoce pak mají být svátky klidu a pokoje. Ovšem ve stavu tupého a přesyceného zvířete.

Prvotní Ježíšovo sdělení bylo posléze písemně zaznamenáno jinými osobami do tzv. evangelií (radostných zvěstí), ze kterých byla později sestavena tzv. Nová závěť (testament), která je dnes pojímána jako tzv. Nový zákon. Původní sdělení nebylo vůbec určeno k násilnému šíření a k vnucování druhým lidem, jako se tomu dnes děje se všemi ostatními zákony, které se produkují přes státní systémy.

Ježíšovo proti-legislativní učení bylo legislativně zneužito. Bylo s ním naloženo jako se všemi společenskými problémy a zákony. Ve společnosti se vyskytne přirozený nebo uměle vytvořený problém. Tento je ošetřen legislativními normami (zákony). Normy jsou ošetřovány a hlídány zvláštními skupinami lidí (lobby), které žijí z jejich instalování ve společnosti. Ovšemže žijí mnohem lépe, než ostatní občané, které nutí ony normy dodržovat. Ježíš je nazývá zákoníky, farizeji, pokrytci a kritizuje je jako plémě ještěrčí.

Někdo třeba přijde na to, že okrádáním druhých vlastně okrádá sám sebe. Jinému člověku sdělí toto poznání konstatováním, že nepokrade. Druhý člověk měl pomocí tohoto konstatování dospět ke stejnému poznání (výsledku) - totiž tomu, že člověk kradením okrádá sebe sama. Jestliže toto však druhý člověk nepochopí a vezme ono sdělení jako zákonnou normu, kterou vnucuje druhým, je neštěstí na světě. Začne se krást o sto šest. A nejvíce tím, že uzákoněné nekradení vnucují zlodějové okrádaným. Vše se tak obrátilo v pravý opak. Lidé určitého druhu (či stupně vývoje) jsou v takovém převracení dobře míněného poznání naruby pravými mistry. Pomocí Ježíše vnucují všem Adolfa.

Podstatou naších vánoc je bezesporu nakupování (obchodování). Dnes si kupujeme prakticky všechno -- počínaje možností žít, pokračujíc živobytím, bydlením, myšlenkami, zábavou, úlevou, zdravím, vzduchem.......a pohřbem konče. Během roku si lidé obvykle kupují věci, které chtějí nebo potřebují sami. Na Vánoce pak nakupují navíc ještě zboží pro druhé lidi. Je to dobrý trik, jak znásobit prodej. Když je zákazník unaven jednou motivací nakupování, odpočine si nakupováním při motivaci jiné.

Někteří z nás se ještě před štědrovečerní nadílkou již těší na povánoční slevy, vynucené daňovým systémem. Nakupování se stalo sportem, kterým se vybouří a uvolní napětí z mediálně vyhrocené nákupní horečky. Přece byste nebyli tací lakomí sobci, abyste alespoň jednou za rok nějak neobdarovali své bližní? Oni zase obdarují vás. Je to vlastně obchod.

Ježíš odsoudil obchodování, obchodníky a jejich pokryteckou morálku. Vzdor tomu se však byznysmenům podařilo pomocí mediální představy Ježíše rozjet kšeft, který trvá již 2000 let. Ježíš byl při ukřižování terčem posměchu, protože chtěl změnit svět k lepšímu. Posmívalo se mu stádo, které chtělo v tupé pohodlnosti libě prožívat světský život. A potom hlavně vlci v rouše beránčím, kteří pomocí libých příslibů stádo svádějí a pragmaticky využívají. Těmto dvěma skupinám se však nikdo neposmívá, ačkoliv ony přece náš svět velmi mění a stále k horšímu. Ostatně moudrý Ježíš nic jiného, než smutné konce zarputilého lidského jednání, nepředpověděl.

Zapomněli jsme na pravý původ našich vánoc. Na onu nelíčenou radost nad tím, že se narodila nevinná oběť naší příští vraždy. Vánoční strom je praktický. Po použití jej lze přitesat a vyrobit z něj kříž - pro tesaře z Nazaretu. Krutý vtip osudu (či ďábla) tomu navíc chtěl, že většina vánočních maniaků nemůže nikdy pochopit svoji roli ve stále opakovaném golgotském dramatu. Četl někdo z nich vůbec někdy evangelium?

Ježíš byl ve své době teroristou a jako s takovým s ním bylo naloženo. Se všemi ostatními teroristy, ať jsou dobří nebo zlí, je obvykle nakládáno podobně. Nějakou dobu se po jejich exekuci počká a pak se o nich začne populárně psát a mluvit - podobně jako o podvodech ve fotbale. Potom se rozjede obrovský byznys. Zakrátko má téměř každý kluk na sobě fotbalový dres a téměř každá holka módní kříž teroristy na krku. Ekonomika (z-boží) se totiž bez falešné představy boha, spasitelů, svatých, prokletých, teroristů a fotbalistů a jiných neobejde. Nejsou--li žádní manekýni sami od sebe po ruce, musí se uměle vytvořit. Nepřátelé režimu se musí orwellovsky hýčkat. Budou se jednou hodit. Třeba pro teatrální převrat nebo pro tržní ekonomiku.

Vezměme tedy do ruky paličku. Projevme svoji mužnost a zabijme bezbranného kapra. Během celého roku nás, bezbranné občany, přece také stále někdo zabíjí. Na satana a skutečné vrahy Ježíše, který je v nás skryt, se nedostaneme a jako zástupná oběť naší utlačené zloby skvěle postačí nebohá a předem zmučená ryba. Pokud jsme se celý rok přejídali, zatímco jedna třetina lidstva chcípá hlady, tak na Vánoce se můžeme bez výčitek svědomí úplně přežrat. Narodil se přece Ježíš, který vzal všechny naše hříchy na sebe a jako soucit a milosrdenství odešel z našeho světa pryč. Tak, co bychom nejásali?

Pohádka o Ježíškovi, nadělujícím všem lidem krásné a vytoužené dárky, se brzy spolu s dospíváním rozplyne. Na její místo často nastoupí hořké zklamání a zjištění, že takový infantilní Ježíšek neexistuje. Je to subjektivně naprosto pravdivé poznání utilitaristicky, racionálně a ekonomicky myslícího člověka. Ano, Ježíš, soucit, milosrdenství, nezištnost a obětavost, pro takového člověka neexistují a byly v něm dokonale ukřižovány. Očekával od druhých to, co druzí očekávali od něj a nikdo z nich z mrtvých nevstal. Iracionální zázrak se nestal a tak za trest v sobě zavraždil Ježíše, soucit a milosrdenství. Čistě z tržně ekonomických důvodů. Jen proto, že zrovna jemu Ježíš nedal nezištně to, co si tak naivně přál. Nedal mu to ovšem stejným způsobem, jako on sám nikdy nikomu nezištně nic nedal. Aleluja!

                 
Obsah vydání       22. 12. 2006
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven
26. 12. 2006 Fidel Castro "nemá rakovinu"
25. 12. 2006 Papež požaduje úsilí o mír na Blízkém východě
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Viliam Buchert mluvil s Václavem Malým
22. 12. 2006 Advent křesťanů ve dvojím obležení Ivo V. Fencl
22. 12. 2006 Vánoční vražda Wenzel  Lischka
25. 12. 2006 Washington Post: Americké ministerstvo obrany porušilo předpisy a proplýtvalo miliony
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Naše ČT -- o Vánocích Oldřich  Průša
24. 12. 2006 Poučení staré dva tisíce let
24. 12. 2006 Teroristé "chystají vánoční útok na tunel v kanálu La Manche"
24. 12. 2006 Prezidentský úřad na prodej Zdeněk  Jemelík
24. 12. 2006 Tři chovatelé drůbeže nakaženi v Egyptě ptačí chřipkou
23. 12. 2006 OSN uvalila sankce na Írán
23. 12. 2006 Proč média nepíší, že Klaus porušuje ústavu?
23. 12. 2006 Průzkum veřejného mínění: "Náboženství je škodlivé"
23. 12. 2006 Násilí nejen na ženách Věra  Říhová
23. 12. 2006 Skutečné příčiny rasového násilí Jan  Rovenský
22. 12. 2006 Malá příhoda o domácím násilí a fungování státní moci, kterou si všichni platíme Michal  Musil
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)
26. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 12. 2006 Bohu díky, ale za co? Uwe  Ladwig
22. 12. 2006 Vianoce (nielen) pre ateistov Eduard  Chmelár
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Sedm statečných a jeden premiér Jaroslav  Ungerman
22. 12. 2006 O Štěpánech, džbánech a koledách Vladislav  Černík
21. 12. 2006 Jarní vody II. Alex  Koenigsmark
22. 12. 2006 Apage Satan Claus! Jakub  Topol
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Šťastné a veselé China  Miéville
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Milan  Kozelka
20. 12. 2006 Milan Kozelka: World Press Photos
22. 12. 2006 Miniohlédnutí vzad i vpřed na konci roku 2006 Miloš  Dokulil
22. 12. 2006 Rakousko vyhostilo Davida Irvinga
24. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Konečně se zbláznili Oldřich  Průša
22. 12. 2006 O Klausovi, vládě, která nebyla jmenována, a českém právním řádu
22. 12. 2006 Pilíře moci nebo obelisky bezmoci Ladislav  Žák
22. 12. 2006 Sociální demokracie na rozcestí Josef  Vít
21. 12. 2006 USA a česká AI Milan  Valach
22. 12. 2006 Kolik médií snese či si může dovolit demokratická společnost? Ivan  Müller
22. 12. 2006 USA aktivizují své vztahy s Ruskem Miroslav  Polreich
27. 12. 2006 Mistrovství republiky v pokeru -- reportáž z míst, kde jde o vše... Jaroslav  Pour
24. 12. 2006 Kazetové bomby a miny nadále ohrožují Libanonce
22. 12. 2006 O ženách a mužích
22. 12. 2006 Reformní vláda na baterky. Halelujá... Jiří  Havel
22. 12. 2006 Zahradník kozlem Jana  Maříková
22. 12. 2006 Schwarzenberg by byl ideálním ministrem zahraničí ČR Vlastimil  Marek
22. 12. 2006 Post-demokratická rizika a problém reprezentace Jiří  Bystřický
22. 12. 2006 Svět trvale udržitelné války a širokospektrální dominance Vladimíra Al-Maliki Levá
22. 12. 2006 Nesejmutelná odpovědnost za vlastní chování Jan  Potměšil
22. 12. 2006 Obavy po česku vykecané František  Schilla
21. 12. 2006 Americký voják obžalován z vraždění v Iráku
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
22. 12. 2006 Riziko falešných sobů Radim  Valenčík
22. 12. 2006 Smyšlená programová dezerce nebo neznalost? Jiří  Havel
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Mexiko má dvoch prezidentov Samuel  Kováč
21. 12. 2006 Kýchající krysy a zlá čarodějnice z jihu Meike  Snijder
21. 12. 2006 Sneezing rats and the wicked witch of the South Meike  Snijder
21. 12. 2006 Zmarněný rok života Zdeněk  Jemelík
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Vánoce, svátky míru a konzumerismu RSS 2.0      Historie >
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 První Čech na Islandu   
22. 12. 2006 Apage Satan Claus! Jakub  Topol
22. 12. 2006 Advent křesťanů ve dvojím obležení Ivo V. Fencl
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů   
22. 12. 2006 Vánoční vražda Wenzel  Lischka
22. 12. 2006 Vianoce (nielen) pre ateistov Eduard  Chmelár
22. 12. 2006 Šťastné a veselé China  Miéville
22. 12. 2006 Reformní vláda na baterky. Halelujá... Jiří  Havel