22. 12. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 12. 2006

O Štěpánech, džbánech a koledách

Svátek svatého Štěpána je v liturgii svátkem, který připomíná prvomučedníka Štěpána a který se slaví 26. prosince; v sekulárním Česku je znám též pod nenáboženským názvem "2. svátek vánoční".

Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě, který podle Skutků apoštolů neohroženě hovořil o vzkříšení Ježíše Krista. Byl ukamenován za tvrzení před synedriem, že jsou židé vinni Ježíšovou smrtí a že Ježíš je roven Bohu.

Rozsudek byl vykonán mezi lety 35 a 37 před Damašskou bránou do Jeruzaléma. Štěpán je národním patronem Uher, místně uctíván jako patron koní a vinné révy.

V českých zemí je svátek sv. Štěpána spojen s tradiční vánoční koledou.

Tak praví nejotevřenější encyklopedie, do které své znalosti můžete dopsat i vy - Wikipedie.

A encyklopedisté z Libri nám k tomu k danému dnu dodají, že toto jméno již bylo vysvětleno u Štefana 9. října. Znamená "věnec" a přeneseně bychom mohli říci i "vítěz" nebo "věncem ověnčený či korunovaný".

Štěpán zemřel jako první mučedník křesťanstva, a je proto nazýván prvomučedníkem. Jeho svátek je starý jako Vánoce, a přesto je s nimi v křiklavém rozporu: radost z narození střídá žal a hrůza z umučení a smrti.

Podle Skutků apoštolských patřil původně helénský Žid Štěpán k sedmi jáhnům, kteří byli vysvěceni apoštoly vkládáním rukou a měli ulehčit Ježíšovým učedníkům v jejich práci. Štěpán se představil hned od počátku jako vynikající kazatel, který přitahoval posluchače nejenom slovem, ale silným charismatem. Na někoho působila jeho slova blahodárně, u jiného naopak roznítila ty nejhorší pudy. Během jednoho kázání došlo k prudké při: několik posluchačů začalo se Štěpánem tvrdě polemizovat, s úmyslem vtáhnout jej do přímého sporu. Štěpán se bránil, seč mohl, ale nakonec byl ukřičen a obžalován z urážky Boha. Rázem se ocitl před soudem. Štěpán sice pronesl vynikající obrannou řeč, ale nebylo uší ochotných mu naslouchat. Zinscenovaný proces skončil tak, jak takové soudy končívají: smrtí nevinného. Ortel vynesený nad Štěpánem zněl: "Ukamenovat!"

Zuřící dav vláčel Štěpána po rozsudku ulicemi Jeruzaléma až před město, kde jej skutečně ukamenoval až k smrti. Svůj kámen si zde zřejmě hodil i pozdější apoštol a velký křesťan Pavel. Tehdy však ještě tvrdě pronásledoval vše křesťanské a jmenoval se Šavel...

Podle tradice z 5. století mělo být místo Štěpánovy mučednické smrti vzdáleno několik kroků od Damašské brány. Místo odpočinku nalezlo ubité tělo na poli Gamaliela. Tato strašlivá událost se podle tradice udála zřejmě roku 40 po Kristově narození a až v roce 417 našel kněz Lucián po třech předcházejících snech Štěpánův hrob. Odtud se dostaly ostatky do sionského chrámu v Jeruzalémě a později byly přeneseny do Konstantinopole. V roce 560 se pak dostala jejich část do Říma, přesněji do baziliky sv. Vavřince Za Hradbami. Podle legendy se prý tehdy Vavřinec pohnul ke straně, aby se Štěpánovy ostatky vedle něj vešly. Již ve 4. století začali lidé na Východě a od 5. na Západě prokazovat tomuto světci svou úctu. Kult nabyl na významu především tehdy, jakmile se Štěpánovy ostatky po znovunalezení hrobu v Jeruzalémě dostaly do celého světa. Na mnoha místech vznikly kostely, které byly zasvěceny Štěpánovi a dostaly jeho jméno. Štěpánův svátek patřil u lidí k vůbec nejoblíbenějším svátkům roku. Proto byl stanoven na 26. prosince, aby ještě více zdůraznil význam vánočních svátků.

O svátku sv. Štěpána se vyvinuly v průběhu staletí pestré svatoštěpánské obyčeje, které se ovšem vztahovaly také na svátky vánoční. Mělo to ovšem souvislost i s tím, že Štěpán je uctíván jako patron koní. Ještě dnes jsou na mnoha místech v Bavorsku slavnostně žehnáni koně. Také oves se ještě někde žehná 26. prosince. V dřívějších dobách měnili o sv. Štěpánu koňští pacholci a kočí svého zaměstnavatele. Svěcenou vodou se na Štěpána dříve kropili koně a krmivo a dnes svěcenou sůl dávali potom hospodáři zvířatům do žrádla. V mnoha krajích se však tyto zvyky začaly více spojovat se sv. Leonardem, ochráncem koní.

Zvyky a obyčeje se však dnešního dne netočily jenom kolem koní. Mnoho lidí si také dávalo 26. prosince žehnat červené víno v kalichu, do něhož kladli malý kámen jako vzpomínku na Štěpánovo kamenování, a víno pak vypili. Také sůl a vodu, které byly o Štěpánu svěceny, užívali lidé jako léčebný prostředek. A podobně jako se koledovalo o Třech králích, chodili mladí lidé dům od domu a vyprošovali si malé dárky. Štěpánův příběh byl mnohokrát umělecky zpracován. Slavným dílem je například malba od Tiepola v mariánském klášteře v Diessenu na Amerském jezeře nazvaná Kamenování sv. Štěpána (1736) nebo obraz od Carracciho v Louvru v Paříži (1604) se stejným názvem. Úchvatné je též chórové okno v dómě sv. Štěpána ve Vídni (14. století).

Koleda a džbán, i to tady mám

Koleda, koleda Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu, nesu koledu,
upad sem s ní na ledu.

Psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.
Co mám smutný dělati,
musím jinou žebrati.

Koledu mi dejte,
jen se mi nesmějte.
Koledu mi dali,
přece se mi smáli.

tradiční z Čech

Vánoční

Běží koza rohatá,
hej, koleda, Štěpáne;
na ní Roha kozatá
hej, koleda, Štěpáne.

A já kozu doženu,
hej, koleda, Štěpáne;
pojmu Rohu za ženu,
hej, koleda, Štěpáne.

Splynem spolu v noční čas,
hej, koleda, Štěpáne;
rod bude pokračovat,
hej, koleda, Štěpáne.

Až zestárnem umřeme,
hej, koleda, Štěpáne;
v jeden rov si lehneme,
hej, koleda, Štěpáne.

postmoderně vánoční

                 
Obsah vydání       22. 12. 2006
26. 12. 2006 Saddám Husajn bude popraven
26. 12. 2006 Fidel Castro "nemá rakovinu"
25. 12. 2006 Papež požaduje úsilí o mír na Blízkém východě
23. 12. 2006 Vánoční naděje Boris  Cvek
25. 12. 2006 Vánoce jako DIY Bohumil  Kartous
24. 12. 2006 Problém nastane, když se náboženství stane samoúčelné Zdeněk  Bárta
24. 12. 2006 Viliam Buchert mluvil s Václavem Malým
22. 12. 2006 Advent křesťanů ve dvojím obležení Ivo V. Fencl
22. 12. 2006 Vánoční vražda Wenzel  Lischka
25. 12. 2006 Washington Post: Americké ministerstvo obrany porušilo předpisy a proplýtvalo miliony
25. 12. 2006 Soukromá hanopisná kampaň doktora Valacha Karel  Dolejší
25. 12. 2006 Schwarzenberg, Amnesty International i Člověk v tísni: Čím se mažou, tím také smrdí... Štěpán  Kotrba
26. 12. 2006 Co je na spolupráci s Člověkem v tísni diskreditujícího?
26. 12. 2006 Mezinárodní lidskoprávní a humanitární organizace MUSEJÍ být nezávislé Jan  Čulík
25. 12. 2006 Naše ČT -- o Vánocích Oldřich  Průša
24. 12. 2006 Poučení staré dva tisíce let
24. 12. 2006 Teroristé "chystají vánoční útok na tunel v kanálu La Manche"
24. 12. 2006 Prezidentský úřad na prodej Zdeněk  Jemelík
24. 12. 2006 Tři chovatelé drůbeže nakaženi v Egyptě ptačí chřipkou
23. 12. 2006 OSN uvalila sankce na Írán
23. 12. 2006 Proč média nepíší, že Klaus porušuje ústavu?
23. 12. 2006 Průzkum veřejného mínění: "Náboženství je škodlivé"
23. 12. 2006 Násilí nejen na ženách Věra  Říhová
23. 12. 2006 Skutečné příčiny rasového násilí Jan  Rovenský
22. 12. 2006 Malá příhoda o domácím násilí a fungování státní moci, kterou si všichni platíme Michal  Musil
22. 12. 2006 Anglosaští fotbaloví fanoušci diskutují o české literatuře :)
26. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 První Čech na Islandu
22. 12. 2006 Krátké vypsání ostrovu Islandu, v němž věci divné a zvláštní, v krajinách těchto našich nevídané očitě spatřeny a některé od obyvatelův ostrovu toho hodnověrných slyšány i pravdivě poznamenány Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Vypsání krátké ostrovu Islandu a věcí některých zvláštních, kteréž v něm spatřeny býti mohou. A nejprvé o jménu ostrovu toho, proč slove a nazývá se Island Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O živnostech Islandských Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O rybách a potvorách mořských okolo Islandu Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 O vrchnosti a řádu, kterého v zemi své ostříhají Daniel Strejc Vetterus
22. 12. 2006 Náboženství v Islandu a jaký způsob při něm zachovávají Daniel Strejc Vetterus
18. 12. 2002 Vánoce Štěpán  Kotrba
22. 12. 2006 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
22. 12. 2006 Bohu díky, ale za co? Uwe  Ladwig
22. 12. 2006 Vianoce (nielen) pre ateistov Eduard  Chmelár
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Sedm statečných a jeden premiér Jaroslav  Ungerman
22. 12. 2006 O Štěpánech, džbánech a koledách Vladislav  Černík
21. 12. 2006 Jarní vody II. Alex  Koenigsmark
22. 12. 2006 Apage Satan Claus! Jakub  Topol
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Šťastné a veselé China  Miéville
22. 12. 2006
22. 12. 2006 Milan  Kozelka
20. 12. 2006 Milan Kozelka: World Press Photos
22. 12. 2006 Miniohlédnutí vzad i vpřed na konci roku 2006 Miloš  Dokulil
22. 12. 2006 Rakousko vyhostilo Davida Irvinga
24. 12. 2004 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Konečně se zbláznili Oldřich  Průša
22. 12. 2006 O Klausovi, vládě, která nebyla jmenována, a českém právním řádu
22. 12. 2006 Pilíře moci nebo obelisky bezmoci Ladislav  Žák
22. 12. 2006 Sociální demokracie na rozcestí Josef  Vít
21. 12. 2006 USA a česká AI Milan  Valach
22. 12. 2006 Kolik médií snese či si může dovolit demokratická společnost? Ivan  Müller
22. 12. 2006 USA aktivizují své vztahy s Ruskem Miroslav  Polreich
27. 12. 2006 Mistrovství republiky v pokeru -- reportáž z míst, kde jde o vše... Jaroslav  Pour
24. 12. 2006 Kazetové bomby a miny nadále ohrožují Libanonce
22. 12. 2006 O ženách a mužích
22. 12. 2006 Reformní vláda na baterky. Halelujá... Jiří  Havel
22. 12. 2006 Zahradník kozlem Jana  Maříková
22. 12. 2006 Schwarzenberg by byl ideálním ministrem zahraničí ČR Vlastimil  Marek
22. 12. 2006 Post-demokratická rizika a problém reprezentace Jiří  Bystřický
22. 12. 2006 Svět trvale udržitelné války a širokospektrální dominance Vladimíra Al-Maliki Levá
22. 12. 2006 Nesejmutelná odpovědnost za vlastní chování Jan  Potměšil
22. 12. 2006 Obavy po česku vykecané František  Schilla
21. 12. 2006 Americký voják obžalován z vraždění v Iráku
22. 12. 2006 Michael  Marčák
22. 12. 2006 Bude nás budoucnost potřebovat? Jan  Baltus
22. 12. 2006 Riziko falešných sobů Radim  Valenčík
22. 12. 2006 Smyšlená programová dezerce nebo neznalost? Jiří  Havel
21. 12. 2006 Agenda 2010 není ústupem z programových pozic ČSSD -- je to přímo dezerce Martin  Kunštek
22. 12. 2006 Jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat Jozef Bohumil Ftorek
21. 12. 2006 Mexiko má dvoch prezidentov Samuel  Kováč
21. 12. 2006 Kýchající krysy a zlá čarodějnice z jihu Meike  Snijder
21. 12. 2006 Sneezing rats and the wicked witch of the South Meike  Snijder
21. 12. 2006 Zmarněný rok života Zdeněk  Jemelík
20. 12. 2006 Hospodaření OSBL za listopad 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce