27. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Frývaldovská policejní stanice 1931
27. 11. 2006

Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931...

Oslavy české státnosti dne 28. 10. coby dne založení samostatné Československé republiky byly v jednom menším místě spojeny i s připomenutím jiné události z tzv. I. republiky. Události neslavné, tragické, které nepatří, k těm, které jsou v souvislosti s předválečným státem Čechů a Slováků běžně připomínány. Avšak takové, která neodlučitelně patří ke koloritu dvacetiletí předválečné Československé republiky. O co šlo v tehdejším Frývaldově - Freiwaldau čili dnešním Jeseníku?

Nejdříve si zkusme si nyní vyhledat tuto historickou událost (stávka a pochod kamenodělníků do Frývaldova, zastavení pochodu střelbou a 8 zastřelených účastníků), v online odborných pramenech, tak jak by asi postupoval učitel dějepisu, pokud by chtěl svým žákům tuto událost připomenout.

Na oficiálních stránkách obce Lipová je článek z 5. 2. 2004

Frývaldovská stávka

...

Události z 25. listopadu 1931 se ve své době zaryly hluboko do myslí velké části obyvatel mladé Československé republiky. Nebylo se ani čemu divit: hluboká, celosvětová hospodářská krize se teprve nyní zahryzla hluboko do chřtánu čs. podniků a podnikatelů a bohužel, ještě více dávila chudý, v těchto dobách často nezaměstnaný lid. O jesenickém, tehdy frývaldovském, regionu to lze říci snad dvojnásob. Již v té době zde platila cenová inverze -- nejnižší mzdy a nejvyšší ceny potravin a potřeb!

...

Nerovný souboj masy dělníků s až 2-metrovými holemi a kameny, které srážely jednu helmu za druhou... na druhé straně stáli četníci s krátkými obušky a přesnými rozkazy...tito krváceli a jejich malý kordon začal podléhat obrovské přesile. Npor. Jirkovský byl v ten moment zasažen dvěmi kameny: do levého rtu a pravého spánku. Druhý úder jej mírně omráčil. V ten moment někdo strhnul karabinu, poté druhý, třetí... ozvaly se výstřely. Jednotlivé výstřely do klubka dělnických těl...Teď začala téct krev na druhé straně, bylo jí však daleko více a co víc -- pro některé to byla krev z těla, které opouštěl život!

Šest mrtvých na místě, desítka těžce raněných a desítky raněných lehce. To byla bilance krátké střelby. Četnické kulky totiž prolétaly až třemi těly najednou...Další dva zemřeli po převozu do nemocnice. Vyšetřování, vzlyky a pláč... 28. listopadu se konal pohřeb.

Lázně Lipová ZDE

...

Někdo začal střílet jen tak bez rozkazu?

Na stránkách města Jeseník najdeme:

...

20. století

První světová válka stála Jeseník 185 mrtvých, ale ani tato žeň smrti neudusila ducha velkoněmeckého nacionalizmu, jemuž přály zejména měšťanské vrstvy. Vznik československého státu přijaly tyto skupiny obyvatelstva s obavami, zejména, když při prvních volbách r. 1919 zvítězila sociální demokracie. Když však k zásadnímu sociálnímu zvratu nedošlo, smířila se německá buržoazie na čas s novou skutečností. I frývaldovská stávka se střelbou do dělnictva ji přesvědčila, že v Československu k revolučním změnám nedojde. Nástup hitlerismu našel v místním obyvatelstvu nadšenou odezvu, vrcholící okupací Sudet německou armádou počátkem října 1938.

...

Jeseník ZDE

Měla snad "německá frývaldovská buržoasie" něco společného s frývaldovskou stávkou?

O události lze najít i záznam z tehdejšího zasedání parlamentu

...

Ministr dr Slávik (pokračuje): zastavilo komunistické delníctvo v celom okrese prácu za účelom prevedenia.... (Výkřiky komunistických poslanců.)

...

Stávkující dělníci byli (jenom) komunisté?

Ministr dr Slávik (pokračuje): V najväčšej tiesni, keď dav už sa vrhal na četníctvo a hádzal im do očí papriku a soľ. (Slyšte! - Výkřiky komunistických poslanců.) Salvou bolo usmrtené 6 ľudí. Sú to.... (Výkřiky komunistických poslanců.) - aspoň mená vypočujte v pokoji. (Stálé výkřiky posl. Gottwalda.)

Ministr dr Slávik (pokračuje): Sú to: Anna Luxová, narodená 1907 v Zigharticiach.... (Stálé výkřiky posl. Vallo.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. Vallo k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje).... dcéra listonoša, zamestnaná u firmy Latzel. Hermína Gottwaldová, narodená r. 1898 v Zigharticiach, svobodná, zamestnaná vo vápenke firmy Rössner, Gregor Oskar, bytom v Niesenbergu 37, jediný bez zamestnania, (Výkřiky komunistických poslanců.) Hauke Rudolf, nar. 1913 v Dol. Lipovej 137, kameník, zamestnaný, Wese Rudolf, nar. 1911 v Zigharticiach, pomocný podkovár. O mrtvom menom Gärtnerovi chybia bližšie dáta. Ťažko bol zranený Grätzner Richard, dosiaľ bez vedomia, nar. 1900 v Zigharticiach, ženatý, otec dvoch detí, zamestnaný u fy Latzel. Zranení boli ďalej: Marie Tietzeová, Zighartice 307, delníčka, zamestnaná. (Stálé výkřiky posl. Vallo.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. Vallo po druhé k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Marie Haukeová, Zighartice 304, delníčka, zamestnaná, Hedvika Haukeová, Zighartice 289, príležitostná delníčka, t. č. zamestnaná, Emma Straussová, Zighartice 365, žena kameníka, manžel zamestnaný, Maria Seifertová, Zighartice 266, delníčka, zamestnaná, Maria Amichtová, Zighartice 288, delníčka vo vápenkách, Otto Romge, Petrovice 3, kameník, zamestnaný, František Klein, Zighartice 351, kameník, zamestnaný, (Stálé výkřiky posl. Vallo.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. Vallo po třetí k pořádku.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Gustav Stein, Černá Voda, kameník, zamestnaný, František Nimsch, Valdek 9, delník, zamestnaný, Rudolf Böhm, Zighartice 191, kameník, zamestnaný, Jos. Berner, Hor. Lipová 173, delník, zamestnaný, Vilém Schubert, Zighartice 203, delník vo vápenkách, zamestnaný, Josef Weisser, Zighartice 162, delník, zamestnaný. (Stálé výkřiky posl. Vallo.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid! Žádám, aby řečník nebyl vyrušován.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Pred tým, než bol daný povel k salve, boli zranení četníci: Nadporučík Oldřich Jirkovský a praporčík Grygar z četnickej stanice vo Frýdberku. Oba boli ťažko zranení a utrpeli otras modzgu. (Stálé výkřiky posl. Vallo.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Slávik (pokračuje): Mimo to bolo zranené z celkového počtu 15 intervenujúcich četníkov ďalších 10 četníkov kamením. (Stálé výkřiky posl. Vallo.)

Předseda (zvoní): Volám pana posl. Vallo naposled k pořádku.

...

Ministr dr Slávik (pokračuje): Len prácou, pilnou a svedomitou prácou všetkých môžeme čeliť krízi a zmierňovať biedy a ťažkosti dneška. (Výkřiky komunistických poslanců.)

Předseda (zvoní): Prosím o klid.

Ministr dr Slávik (pokračuje): K tejto práci je potreba kľudu a poriadku (Potlesk.), a ten bude za každých okolností zachovaný rozumnými, ale rozhodnými spôsoby. (Výborně! - Potlesk. - Vykřiky komunistických poslanců.)

Posl. Stivín (pokračuje): .... a zejména nepoužívaly zbraní proti lidu. Není nám neznámo, že v dnešních těžkých poměrech obcházejí, zejména v krajích nejhůře zamořených krisí, lidé nesvědomití, kteří nemají na mysli pomoci trpícímu lidu, nýbrž kořistiti pro politickou agitaci a pro své temné cíle, lidé, kterým je lhostejno, do jakého neštěstí vhánějí dělnictvo.

...

Posl. Zeminová: Slavná sněmovno! Do těžkých starostí všeho obyvatelstva našeho státu padl nový těžký stín.

...

Před lidskými životy musíme míti respekt všichni, jistě také veřejná správa, ale nesmí s nimi hazardovati ani demagogie neodpovědných, nesvědomitých agitátorů komunistických. (Potlesk. - Výkřiky komunistických poslanců.)

ZDE

Na serveru SDS je spisek Julia Fučíka Frývaldov z roku 1931:

Na konferenci důvěrníků Rudých odborů, Svazu sociálních demokratů, národních socialistů a indiferentního dělnictva dne 22. listopadu bylo jednomyslně usneseno zahájit jednodenní protestní stávku, a to ve středu 25. listopadu.

Skutečně také demonstranti nemohli oddíl skrytý za domy vidět, tím méně ovšem mohli tento oddíl ohrožovat. Na ty, kteří se nezúčastnili demonstrace a kteří, stojíce opodál, měli možnost sledovat pohyby četníků, působila tato zákeřná střelba tak, že i továrník, který jistě neměl příčinu sympatisovat s demonstrací dělníků proti propouštění a snižování mezd, rozhodl se přihlásit dobrovolně za svědka.

Střelba trvala asi 40 vteřin. Střílelo nejméně 20 četníků. Na místě zůstalo ležet šest mrtvých:

  • Anna Luxová z Zighartic, narozená roku 1917, dcera listonoše, bezpartijní dělnice u firmy Latzel.
  • ermína Gottwaldová z Zighartic, narozená 1898, dělnice ve vápenkách fy Rösner, německá národní socialistka.

  • Jindřich Greger, Niesnersberg, narozený 1907, pomocný dělník ve vápenkách, bez zaměstnání, bezpartijní.
  • Rudolf Hauke z Horní Lipové, narozen 1913, tesař bez zaměstnání, člen sociálně demokratické mládeže.
  • Štěpán Glatter z Zighartic, narozen 1894, ženatý, otec pěti děti, kameník, člen Rudých odborů.
  • udolf Wese z Zighartic, narozený 1911, pomocný podkovák, částečně zaměstnaný, člen německé národně socialistické strany.

Po převozu do nemocnice zemřeli:

  • Josef Weiser z Zighartic, kameník, komunista.
  • Richard Grätzner z Zighartic, narozený 1900, ženatý, otec dvou dětí, žena je těhotná, zaměstnán u firmy Latzel, až do stávky ve vápenkách, organizovaný německý národní socialista.

Julius Fučík ZDE

O situaci jednal také prvorepublikový senát:

...

Ministr dr Slávik (pokračuje): Poneváč výzva bola bezvýsledná, opakoval ju trikráť menom zákona, ale opäť bezvýsledne..(Výkřiky komunistických senátorů.) Na to dali sa demonstranti, vyzbrojení palicami, klacky, tyčami, kamením a opatrení soľou a korením do kriku. Dav vrhol sa na četnícky kordon, hádzajúc na četníkov kamením a priblížil sa tesne k nim, bil do nich (Sen. Kindl: To není pravda!) palicami, klackami a hádzal im sol a korenie do očí. (Hluk. -Výkřiky komunistických senátoru.) Dokonca bola vypálená z davu proti četníkom streľná rana. (Hluk.) Pri tomto útoku zasažené bolo 11 četníkov palicami a kamením. Nadporučík Jirkovský utržil ranu do úsť a druhú pod spánok v pravej tvári, takže krvou zaliaty sa zapotácal. Krátko pred tým utrpel praporčík Grygar tri prudké rany do hlavy, takže bol zaliaty krvou. V tejto situácii, keď celý rad četníkov bol poranený a hrozilo, že asistencia bude davom odzbrojená, po predcházajúcom bezvýslednom použití miernych prostriedkov, t. j. obuškov, použilo četníctvo v nútnej sebeobrane proti násilnému útoku demonštrantov v najväčšej tiesni streľnej zbrane. (Hluk. Předseda zvoní.) To bolo nielen podla zákonných predpisov oprávnené, ale bolo to tiež jediným prostriedkom k záchrane vlastných životov četníctva. Podľa výsledkov šetrenia použilo zbrane 11 četníkov. Jeden nemohol použiť zbrane, pretože mal plnú tvár soli. Jeden četník preto, že prispel zranenému veliteľovi ku pomoci a jeden četník bol z použitia zbrane zdržaný tým, že pozoroval podozrelého človeka, ktorý podľa výsledku šetrenia bol posl. Hadek. Ten dával demonstrantom znamenie, núkal ich k ďalšiemu postupu proti četníctvu. (Sen. Mikulíček: Vy jste pimprle, vždyť Hadek tam ani nebyl!)

...

Dav nenapadl četníky. Je lživé tvrzení ministra vnitra, že dělníci napadli četníky kamením, holemi - a poněvadž on je Slovák, tak ještě dodal "palicemi", aby to zesílil, dokonce, že dav napadl četníky paprikou a solí. (Sen. Mikulíček: Bude se to musit zdražit, aby na to dělníci neměli!) - To je právě tak romantická historie, jako když nám ministr vnitra líčil tu historii o předešlých případech, kde byly zřízeny "pozorovací stanice" a odkud se řídil celý postup dělníků a pod. To jsou štváčské výmysly četníků, policajtů, okresních hejtmanů, které tu z ministerského křesla rozšiřuje jako autentické úřední zprávy ministr vnitra. (Další věta byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 27. listopadu 1931 podle §u 9, lit. m), jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.)

Ten nesmysl se solí a pepřem... (Sen. Mikulíček: Proti puškám, proti bajonetům!) Představte si situaci: kordon četníků s napřaženými puškami, s bodly na nich, jak můžete tu sůl nebo papriku daleko hodit? (Další věta byla usnesením předsednictva senátu N. S. R. Čs. ze dne 27. listopadu 1931 podle §u 9, lit. m) jedn. řádu senátu vyloučena z těsnopisecké zprávy.)

Místopředseda Votruba (zvoní): Volám pana řečníka pro tento nepřípustný výraz k pořádku, a bude-li pokračovati vezmu mu slovo. (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Sen. Haken (pokračuje): Dav, a to máme zjištěno, byl napaden četníky a bez znatelného vyzvání vyčkání bylo do davu stříleno. To netvrdí jenom účastníci demonstrace, nýbrž to potvrzují svědci, kteří stáli mimo. Na př. obchodník Jung, který stál před svým krámem, blízko té události. To potvrzuje obchodní cestující Dittrich, který jel v autu a u četnického kordonu musil zastaviti jízdu a zůstal tam stát. Tito, jakož i jiní svědkové, kteří v bezprostřední blízkosti stáli a nebyli z řad demonstrantů, neslyšeli výzvu k rozchodu, nýbrž udávají, že ihned proti davu bylo útočeno, postupováno a hned se ozvala střelba, a to ne jedna salva, jak svědci potvrzují, nýbrž řada výstřelů.

...

Senát - schůze ZDE

Nepřipomíná něco tehdejší rozprava ve Sněmovně a Senátu "prvé" republiky?

Ostrá kritika tehdejšího režimu zároveň spojená s obstrukcemi ze strany tehdejší KSČ. Jinak věrný stenografický záznam z jednání obou komor, ale v některých místech podrobený cenzuře kvůli pobuřování a nevhodnému vystupování. Zřizování parlamentních komisí bez zástupců KSČ. Kličkování vládní exekutivy zastoupené tehdejším ministrem vnitra. Nepozvání zástupců odborů a dělníků k vyslechnutí v parlamentu. Slovní odsouzení zákroku poslanci socialistických a soc.-dem. stran. Jejich vystupování na místě však znamenalo pouze setkání se zástupci státní moci, nikoliv s odbory a dělníky.

Předlistopadová propaganda tvrdila, že za "tatíčka" Masaryka docházelo ke střelbám do dělníků.

V běžně dostupných materiálech se postoj Hradu k těmto událostem nepodařilo zjistit.

Možná, že poznávání a připomínání události tohoto typu činí obraz předválečné ČSR plastičtější, lépe také přibližuje životní úroveň slabších vrstev a tak umožňuje fundovanější srovnávání, než jaké si lze běžně přečíst u historiků, politologů i současných státníků.

Je jistým příslibem do budoucna, že v úvodu zmíněné oslavy Dne české státnosti se současným připomenutím Frývaldovské srážky zúčastnil i sociální demokrat a komunální zastupitel. Z globální odpovědnosti tzv. Pětky za tehdejší ČSR nelze krvavé "srážky" z předválečné doby vydělit. Ze školního dějepisu by se vydělovat rovněž neměly.

                 
Obsah vydání       27. 11. 2006
27. 11. 2006 Michael Moore: Musíme činit pokání. Stáhněte teď americká vojska z Iráku
28. 11. 2006 Polonium-210 nalezeno v Londýně na několika místech
27. 11. 2006 Poláci už splnili v Iráku svou misi
27. 11. 2006 Jak opustit Irák se ctí
27. 11. 2006 Jak a kdy osvobozovat lidi od diktátorů, a kdy ne Vladimír  Rott
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka
25. 11. 2006 Z hviezdy médií prezidentka? Radovan  Geist
24. 11. 2006 Demokracie a jaderné zbraně Alexej G. Arbatov
27. 11. 2006 Post-doctoral fellowship at Oxford University
24. 11. 2006 Putin: Rusko je přirozeným členem evropské rodiny Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Opravdu byl bývalý špión otráven poloniem 210? Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Smrt ruského špiona spojena s krádežemi jaderného materiálu
25. 11. 2006 Smrt ruského špiona: Vážné zdravotní riziko veřejnosti
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Daleká cesta František Emanuel Zelenka
27. 11. 2006 O loajalitě a únicích informací Jan  Polívka
26. 11. 2006 Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů
27. 11. 2006 Co s cizincem, který už není cizinec Uwe  Ladwig
27. 11. 2006 "Štětinova" senátní komise Stanislav A. Hošek
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Vojtěch Filip dal najevo, že KSČM není slušná strana Jan  Čulík
27. 11. 2006 Svět bez komunistů by byl světem nacistů Lubomír  Novotný
27. 11. 2006 Antikomunismus a dnešní komunisté Boris  Cvek
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Přestaňte myslet na to, jak hrozné to bylo za socialismu Miloslav "Kraken" Junek
27. 11. 2006 Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí Miloslav  Ransdorf
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Mexiko: policejní represe posílily síť občanské společnosti Eva  Malířová
27. 11. 2006 Rath prohrál soud s Julínkem?
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"
27. 11. 2006 Čeští vojáci v Afghánistánu a ... mrtví Španělé v madridských vlacích? Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Poslední dny Christianie?
27. 11. 2006 Varlata ztracená a znovu nalezená František  Schilla
27. 11. 2006 Reklama z Nového Zélandu
27. 11. 2006 Válka proti prezidentovi pokračuje Zdeněk  Jemelík
27. 11. 2006 Viscontiho Tadzio Boris  Cvek
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 11. 2006 Maji ženy povinnost chlapům vařit? Lenka  Vytlačilová
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2006 Jiří Karas jedná jako zákoníkové a farizeové Boris  Cvek
24. 11. 2006 "Když umíral Říman ve svém domě, přijal nejstarší syn v jeho polibku jeho vydechnutí a zavolal jej jménem" (conclamatio) Jan  Paul
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
25. 11. 2006 Kto postaví nedobytnejšiu pevnosť Británia? Tomáš  Mrva
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
31. 10. 2006 Zvítězila Velká říjnová revoluce, provedená v listopadu? Daniel  Rovný
24. 10. 2006 Zakažme bibli a Platóna Ondřej  Slačálek
20. 10. 2006 Myšlenková policie a svoboda projevu   
20. 10. 2006 Server mladých komunistů je mimo provoz Štěpán  Kotrba
19. 10. 2006 Je v České republice svoboda projevu? Jan  Čulík
7. 10. 2006 KSČM: "Co potřebujeme, je sebevědomí" Vojtěch  Filip
6. 10. 2006 Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? Lubomír  Novotný
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča

Mzdy, odbory a sociální politika RSS 2.0      Historie >
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
23. 10. 2006 Slovensko a minimálna mzda: fakty namiesto mýtov Ivan  Špáni
20. 9. 2006 "Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice Vladislav  Černík
14. 9. 2006 Nečasova válka: za spojence má nadnárodní penzijní fondy Miroslav  Opálka
14. 9. 2006 Poplašná zpráva členů vlády o deficitu na důchodovém účtu   
14. 9. 2006 MPSV dostane finance na důchody   
28. 8. 2006 V Americe rostou zisky podniků, ale platy zaměstnanců se nezvyšují   
9. 6. 2006 Je v zájmu penzistů, aby kapitalisté vydělávali   
1. 6. 2006 Policejní odbory se distancují od Kubiceho   
14. 5. 2006 Stávka hrozí kompletním uzavřením britských univerzit   
13. 5. 2006 Při stávce univerzitních učitelů začíná jít do tuhého Jan  Čulík
14. 4. 2006 Krize německého zdravotnictví se prohlubuje Richard  Seemann
30. 3. 2006 O nezaměstnanosti Boris  Cvek
29. 3. 2006 Stávky ochromily Británii a Francii   
13. 3. 2006 Francie: protesty proti novému zákonu o zaměstnávání Simone  Radačičová