27. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2006

Viscontiho Tadzio

Nedávno jsem shlédl film L. Viscontiho na motivy novely Thomase Manna Smrt v Benátkách. Chtěl bych se se čtenáři Britských listů podělit o pár myšlenek, které mne při tom podivném diváckém zážitku napadly a jež považuji za zajímavé. Předně, námětem filmu není pedofilie, a to hned ze dvou důvodů. Když se pozorný divák zadívá na Tadzia, jejž skvěle zahrál Björn Andersen, připodobní jej nejspíš k renesančnímu andělovi, nikoli k dítěti.

Visconti tak zvolil žensky krásného chlapce na samém prahu jinošství a sexuální dospělosti. Symbol to krásy pro antiku, pro renesanci a klasicismus -- a de facto i pro dnešek. Ten tlak na štíhlost a chlapectví dnešních modelek, to objevující se zaujetí pro "metrosexuály" jsou jedním ze základních rysů přinejmenším západní civilizace, který jednou ustupuje do pozadí, jindy se zas vynoří. Vyložit jej antropologicky a srovnat s jinými konstantami západního i nezápadního pojetí krásy muže či ženy může být vděčným úkolem pro budoucí vývoj věd o člověku. Zejména je třeba se při tom vyvarovat biologické teleologie, onoho krkolomného roubování obrovské rozmanitosti přírody na jednu účelovou linku, hodnou uvažování naivního racionalisty, jakým byl v tomto ohledu např. Schopenhauer (za přečtení stojí třeba jeho zdůvodnění existence homosexuality: Svět jako vůle a představa II, Nová tiskárna Pelhřimov 1998, str. 413-417

Pozornost, kterou u profesora Aschenbacha Tadzio vyvolal, nemusí být nutně sexuálně či milostně motivována. Na Aschenbachovi je od první chvíle filmu patrná nervozita a frustrace. Tento citlivý umělec přehlíží realitu, lpí na čistotě duchovních konstrukcí stejně jako na svém zevnějšku a společenské patřičnosti. Anděl Tadzio je na jedné straně extremním výrazem oné čistoty a duchovnosti, je uskutečněným ideálem (Aschenbachova) ducha, na druhé straně je ale především reálným chlapcem, který si hraje na pláži, nudí se při jídle, ťuká do klavíru. Na Tadziovi je nejsilnější to, že svou idealizaci nepopírá, že je v něm něco zvláštního, co fyzická krása sama o sobě nemůže vystihnout. Aschenbach je u Tadzia doma, našel něco mimo sebe, do čeho může promítnout své potřeby sdílení, něhy, přátelství či lásky, zároveň je ale v tomto smyslu Tadzio jeho pouhou iluzí. Kdyby se k andělovi Tadziovi přiblížil (teď neuvažujeme to, zda a nakolik by to bylo pro něj společensky únosné), ztratil by ho. Proč? Při znalosti osoby (byť jen v rámci dvou známých) se její vzhled přesunuje do pozadí, přestává být symbolem sebe sama (podle toho, jak si ho fantazií přetvoříme -- a v tom byl Aschenbach jistě nesmírně nadaný), ale je pouze označením pro osobu, jak ji známe. Chtíč jistě může dál rozlišit, v čem je daná osoba fyzicky žádoucí, naše fantazie však ztrácí nad jejím zjevem svou moc. Můžeme snít o určitém chování té osoby, o jejích grimasách, pro nás něco znamenajících, nemůžeme jí ovšem vzít už její identitu.

Aschenbach je v pasti. Jeho příběh je silnou uměleckou sondou do tajemství autentické lidské existence. V tom spočívá krása umění. Tadzio je krásný ve zcela jiném smyslu. On sám je na prvním místě člověk. Aschenbach jej používá jako potravu pro svou fantazii, a tím se s ním míjí. Podobně, ale v mnohem hrubším smyslu, propadá andělské kráse sám Mefisto v závěru Goethova Fausta. Tadzio by se mohl stát svou krásou třeba inspirací pro nějakého umělce, a ten by ho mohl sochat či namalovat, a tak vytvořit krásné dílo. Jenže tím by jeho krásu nutně transponoval -- Raffaelovy postavy přece nejsou krásné kvůli své fyzické kráse, jsou krásné zas a jen jako sonda do hlubin autentické lidské existence. Konečně i biologické pojetí Tadziovy krásy, totiž jako most k sexu a plození potomků, je pouze prostředečné. Je patrné, jak fyzická krása je cizí osobě, která je jí obdařena, jak z ní dělá věc, prostředek k cizím cílům. Může se namítnout, že by Tadzio mohl, až bude starší, využít svou krásu k snadnému získávání sexu a z něj plynoucí rozkoše. Taková námitka svědčí ovšem o naivitě: nikdy člověk není tak jistě prostředkem k cizím účelům, jako když slouží onomu, co v něm se chce. Takové účely mají svůj kořen v gigantické hře živé hmoty, v neindividualizované mase organismů, které se rodí, umírají, navzájem požírají, přeměňují jeden v druhého -- čili v tom, co jedince vyneslo na sám povrch existence a co ho zase smete do vřícího hnoje rození. V tom přesahujeme sebe a v tom jsme nekoneční, ale také nejvíce odcizeni sobě jako neopakovatelné, vlastní, nekonečně cenné identitě. To, co se chce, je ve své podstatě bezhlavý molekulární démon, který všechno ničí a všechno tvoří s dokonalou lhostejností fyzikální zákonitosti.

Myslím, že neexistuje jiný způsob, jak by mohla být lidská bytost ve své vlastní identitě a autenticitě smysluplná než její vazba na absolutního a absolutně jiného Boha. Jen pro Boha, který absolutně přesahuje masu života, evoluci, miliardy galaxií, prostě všechnu moc hmoty, je Tadzio, stejně jako kdokoli jiný, něčím opravdu jedinečným, nad cizí účely vyvýšeným, tím, kdo nezanikne jako časný vír buněk a mikrobů na hladině lhostejného molekulárního démona, nýbrž bude žít navěky -- jakožto osoba.

                 
Obsah vydání       27. 11. 2006
27. 11. 2006 Michael Moore: Musíme činit pokání. Stáhněte teď americká vojska z Iráku
28. 11. 2006 Polonium-210 nalezeno v Londýně na několika místech
27. 11. 2006 Poláci už splnili v Iráku svou misi
27. 11. 2006 Jak opustit Irák se ctí
27. 11. 2006 Jak a kdy osvobozovat lidi od diktátorů, a kdy ne Vladimír  Rott
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka
25. 11. 2006 Z hviezdy médií prezidentka? Radovan  Geist
24. 11. 2006 Demokracie a jaderné zbraně Alexej G. Arbatov
27. 11. 2006 Post-doctoral fellowship at Oxford University
24. 11. 2006 Putin: Rusko je přirozeným členem evropské rodiny Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Opravdu byl bývalý špión otráven poloniem 210? Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Smrt ruského špiona spojena s krádežemi jaderného materiálu
25. 11. 2006 Smrt ruského špiona: Vážné zdravotní riziko veřejnosti
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Daleká cesta František Emanuel Zelenka
27. 11. 2006 O loajalitě a únicích informací Jan  Polívka
26. 11. 2006 Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů
27. 11. 2006 Co s cizincem, který už není cizinec Uwe  Ladwig
27. 11. 2006 "Štětinova" senátní komise Stanislav A. Hošek
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Vojtěch Filip dal najevo, že KSČM není slušná strana Jan  Čulík
27. 11. 2006 Svět bez komunistů by byl světem nacistů Lubomír  Novotný
27. 11. 2006 Antikomunismus a dnešní komunisté Boris  Cvek
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Přestaňte myslet na to, jak hrozné to bylo za socialismu Miloslav "Kraken" Junek
27. 11. 2006 Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí Miloslav  Ransdorf
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Mexiko: policejní represe posílily síť občanské společnosti Eva  Malířová
27. 11. 2006 Rath prohrál soud s Julínkem?
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"
27. 11. 2006 Čeští vojáci v Afghánistánu a ... mrtví Španělé v madridských vlacích? Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Poslední dny Christianie?
27. 11. 2006 Varlata ztracená a znovu nalezená František  Schilla
27. 11. 2006 Reklama z Nového Zélandu
27. 11. 2006 Válka proti prezidentovi pokračuje Zdeněk  Jemelík
27. 11. 2006 Viscontiho Tadzio Boris  Cvek
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 11. 2006 Maji ženy povinnost chlapům vařit? Lenka  Vytlačilová
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2006 Jiří Karas jedná jako zákoníkové a farizeové Boris  Cvek
24. 11. 2006 "Když umíral Říman ve svém domě, přijal nejstarší syn v jeho polibku jeho vydechnutí a zavolal jej jménem" (conclamatio) Jan  Paul
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
25. 11. 2006 Kto postaví nedobytnejšiu pevnosť Británia? Tomáš  Mrva
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce