27. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Vladimir Putin
24. 11. 2006

Putin: Rusko je přirozeným členem evropské rodiny

V předvečer nadcházející vrcholné schůzky EU - Rusko v Helsinkách uveřejnil prezident Vladimír Putin zásadní článek o vzájemných vztazích a společných strategických postupech v budoucnu. Článek, původně publikovaný v londýnských Financial Times, vzbudil zvláště v Evropě mimořádnou pozornost.

Úvodem je zdůrazněno, že přestože přímé členství Ruské federace v EU nepřichází v úvahu, neexistuje žádná oblast, která by nemohla být součástí otevřené a rovnoprávné strategické spolupráce.

V posledních několika letech se oba subjekty staly důležitými politickými a hospodářskými partnery. Jedná se již o pevně strukturované vzájemné vztahy, při kterých odborná ministerstva vedou intenzivní operativní dialog.

Vzájemné vztahy jsou směřovány k řešení ve čtyřech oblastech společného zájmu:

  • ekonomických problémů a životního prostředí
  • problematice svobod, bezpečnosti a práva
  • bezpečnostního prostředí, krizových oblastí a nešíření jaderných zbraní
  • výzkumu a výchovy včetně kulturních aspektů

Jsou připomínány souladné zájmy v oblasti mezinárodní bezpečnosti, a nehledě na jisté taktické rozdíly existuje stejná snaha hledat spravedlivá řešení a to i v těch nejsložitějších mezinárodních problémech, jakými jsou Blízký východ a iránské nukleární problematika.

Rusko bedlivě sleduje současný vývoj v EU, protože i na něm závisí vývoj vzájemných vztahů. Unie může zůstat mezivládní asociací, nebo mít nadnárodní funkce. Největší soused Ruska by měl však zůstat stabilní a předvídatelný - s nadějí, že změny a případná rozšíření nenaruší jednotný právní rámec EU zvláště v oblasti zajištění rovných práv lidí bez rozdílu původu země, národnosti či náboženství.

Putin zdůrazňuje, že se nyní vytváří vztahy pro budoucnost a nejenom pro dnešek - s tím, že doufá, že vzájemný dialog se neomezí jen na technické záležitosti jako jsou kvóty, tarify či protidampingová opatření, přestože jejich závažnost nelze podceňovat, ale je nutno uvažovat v perspektivě celých dekád s cíleným zájmem pro své občany.

Postoj Ruska z hlediska budoucnosti je známý - zajistit společný ekonomický prostor, svobodu pohybu občanů dle potřeb vzájemného obchodu, kultury a vědních oborů. Řada členů EU má obdobný přístup.

V příštím období je třeba připravit novou dohodu o spolupráci a partnerství, neboť stávající končí svoji platnost v roce 2007. Rusko by uvítalo kompaktní a politicky významný dokument, zaměřený do budoucna a určující cíle a mechanizmy vzájemné rovné spolupráce.

Putin ve svém článku vyjadřuje naději, že nový dokument by měl vést ke sblížení Ruska a EU a přípravné rozhovory je třeba soustředit tímto směrem a minimalizovat tendenci k "výměně stížností". Musí se začít psát nová stránka historie vzájemné spolupráce, bez obav o závislost. Ti, kteří varují před nebezpečím, že Evropa bude závislá na Rusku, mají jednoduché černobílé vidění. Stereotypní přístup má málo společného s realitou, ale snaží se ovlivňovat politické myšlení a opět nás svést do rizika vytváření nového dělení v Evropě. Minulost nemůže být zneužita k novému rozdělování. Historii nemůžeme změnit. "Naším současným cílem však je spojit naše síly, aby Rusko a EU mohly vytvářet společnou budoucnost jako partneři a spojenci. Rusko je připraveno v tomto smyslu pracovat a doufá, že konstruktivní přístup rovněž převládne i v EU.", píše Putin. To jsou závěrečná slova uváděné statě.

Deklarativní prohlášení prezidenta Putina nemá jen určitou obsahovou hodnotu. Má předně operativní charakter v jeho snaze o působení na vývoj spolupráce. Hledá pro svůj postoj spojence. To nemusí být jednoduchá role, neboť řada vnitřních věcí EU není dosud vyřešena a různost názorů a přístupů má širokou škálu. Tento stav se může projevit i v nejednotném přístupu ke spolupráci s Ruskem.

Ruský postoj však neobráží jen momentální stav. Je zaměřen do dlouhodobé perspektivy . Zde je možno se opřít o řadu pozitivních aspektů, které již EU s Ruskem spojují. Od aktivního a rozhodujícího přístupu Moskvy při řešení rozpadu bipolárního světa, který zakládá rozhodující prvky důvěry, až po již existující a stabilizující se projevy současné spolupráce. Jisté pseudoideologické tendence, o kterých se stať rovněž zmiňuje, by měly patřit minulosti, stejně jako jejich podvázanost s dobou rozděleného světa.

Perspektivní přátelské a strategické vztahy s Ruskem na druhou stranu usnadňují vnitřní diskusi v EU a jsou součástí celkové stabilizace evropského prostoru.

                 
Obsah vydání       27. 11. 2006
27. 11. 2006 Michael Moore: Musíme činit pokání. Stáhněte teď americká vojska z Iráku
28. 11. 2006 Polonium-210 nalezeno v Londýně na několika místech
27. 11. 2006 Poláci už splnili v Iráku svou misi
27. 11. 2006 Jak opustit Irák se ctí
27. 11. 2006 Jak a kdy osvobozovat lidi od diktátorů, a kdy ne Vladimír  Rott
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka
25. 11. 2006 Z hviezdy médií prezidentka? Radovan  Geist
24. 11. 2006 Demokracie a jaderné zbraně Alexej G. Arbatov
27. 11. 2006 Post-doctoral fellowship at Oxford University
24. 11. 2006 Putin: Rusko je přirozeným členem evropské rodiny Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Opravdu byl bývalý špión otráven poloniem 210? Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Smrt ruského špiona spojena s krádežemi jaderného materiálu
25. 11. 2006 Smrt ruského špiona: Vážné zdravotní riziko veřejnosti
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Daleká cesta František Emanuel Zelenka
27. 11. 2006 O loajalitě a únicích informací Jan  Polívka
26. 11. 2006 Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů
27. 11. 2006 Co s cizincem, který už není cizinec Uwe  Ladwig
27. 11. 2006 "Štětinova" senátní komise Stanislav A. Hošek
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Vojtěch Filip dal najevo, že KSČM není slušná strana Jan  Čulík
27. 11. 2006 Svět bez komunistů by byl světem nacistů Lubomír  Novotný
27. 11. 2006 Antikomunismus a dnešní komunisté Boris  Cvek
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Přestaňte myslet na to, jak hrozné to bylo za socialismu Miloslav "Kraken" Junek
27. 11. 2006 Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí Miloslav  Ransdorf
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Mexiko: policejní represe posílily síť občanské společnosti Eva  Malířová
27. 11. 2006 Rath prohrál soud s Julínkem?
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"
27. 11. 2006 Čeští vojáci v Afghánistánu a ... mrtví Španělé v madridských vlacích? Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Poslední dny Christianie?
27. 11. 2006 Varlata ztracená a znovu nalezená František  Schilla
27. 11. 2006 Reklama z Nového Zélandu
27. 11. 2006 Válka proti prezidentovi pokračuje Zdeněk  Jemelík
27. 11. 2006 Viscontiho Tadzio Boris  Cvek
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 11. 2006 Maji ženy povinnost chlapům vařit? Lenka  Vytlačilová
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2006 Jiří Karas jedná jako zákoníkové a farizeové Boris  Cvek
24. 11. 2006 "Když umíral Říman ve svém domě, přijal nejstarší syn v jeho polibku jeho vydechnutí a zavolal jej jménem" (conclamatio) Jan  Paul
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
25. 11. 2006 Kto postaví nedobytnejšiu pevnosť Británia? Tomáš  Mrva
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce