27. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2006

"Štětinova" senátní komise

Komise, kterou senátoři na návrh svého kolegy za Stranu zelených ustavili za účelem posouzení ústavnosti KSČM, je dalším vývěrem příliš pozdního antikomunismu v Česku, poctivěji řečeno spíše především v samotné Praze. Ustavení této komise je aktem neústavním, protizákonným a antidemokratickým.

Je neústavním již proto, že Čl. 30 (1) Ústavy ČR říká: "Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců". Jinými slovy, právo na vytvoření jakékoliv vyšetřovací komise má jen Sněmovna a nikoliv Senát. Navíc na návrh nejméně čtyřiceti poslanců, tedy prakticky poloviny počtu všech senátorů.

Dále náš ústavní zákon, zkráceně nazývaný Listina hned ve svém Čl. 2 (2) říká: Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích, stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví". Senát jako každý jiný orgán státní moci -- navíc dokonce zákonodárné -- nesmí proto jednak jinak, než jak mu zákon, v tomto případě dokonce Ústava, dovoluje. Jestliže mu tedy náš právní řád nepovoluje ustavení vyšetřovací komise, zachoval se v případě ustavení "antikomunistické komise" neústavně. Ne sice protiústavně, ale neústavně určitě.

Protiústavně by jednal tehdy, kdyby mu Ústava přímo zakazovala vytvoření jakékoliv vyšetřovací komise. I filozofie našeho právního systému považuje za svůj základní princip tezi platnou pro veřejné právo, podle níž stát vůči občanům může vykonávat jen to, co mu zákon povoluje a ne to, o čem se ani nezmiňuje. Pro stát neplatí totéž co pro občany, kteří naopak mohou dělat vše, co není zákony zakázáno. Při tom samozřejmě stát musí dělat jenom to, co mu zákon ukládá.

Štětinova komise je dále protizákonná, jelikož právní řád ČR dává právo arbitráže neústavnosti či protiústavnosti kohokoliv pouze do kompetence Ústavního soudu a nikoho jiného. Pakliže by jakékoliv "spolčení" zákonodárců si chtělo přisvojit toto právo, pak postupuje proti našim zákonům. Navíc jeho názor je již od samého počátku ze samotného našeho právního řádu irelevantní, protože ve věcech ústavnosti má ÚS v našem státě takové postavení, že má pravdu, i když ji nemá. Dále si dovoluji tvrdit, že zákonodárci mají kompetenci právo pouze vytvářet, ale v žádném případě ho nesmějí nikdy vykládat. Nemohou tedy ani vykládat smysl textu Ústavy. Výklad veškerého našeho práva provádí pouze a jedině soudy všech instancí. Jakékoliv zasahování zákonodárné moci do této kompetence soudů je nejen zásadním narušováním nezávislosti soudů, ale porušením právního řádu založeného na vyvažování tří pilířů moci v našem státě.

A konečně uvedená senátní komise je antidemokratická. V mých očích je to proto, že již mandát každého jednoho senátora je fakticky z hlediska obecné demokracie nelegitimní, protože není opravdovým výsledkem většinové vůle lidu, zdroje veškeré to moci ve státě, jak říká naše Ústava. Naši senátoři jsou ve svých obvodech totiž voleni většinovým systémem. Jejich mandát je sice legální již tehdy, když jim dala hlas nadpoloviční většina z těch, kdo přišli k volebním urnám. Je to však mandát bohužel velmi slabý, prakticky nelegitimní. Skutečnou demokratickou legitimitu by získal, kdyby senátor ke svému zvolení musel dostal hlas od nadpoloviční většiny všech zapsaných voličů svého regionu. Senátu jako celku, podle mého vnímání, je demokratická legitimita na hony vzdálená. Takže fakticky každá jeho činnost, vydávající se na všelidové politické pole, popírá demokratickou podstatu našeho politického systému, protože není odrazem většinové vůle lidu.

                 
Obsah vydání       27. 11. 2006
27. 11. 2006 Michael Moore: Musíme činit pokání. Stáhněte teď americká vojska z Iráku
28. 11. 2006 Polonium-210 nalezeno v Londýně na několika místech
27. 11. 2006 Poláci už splnili v Iráku svou misi
27. 11. 2006 Jak opustit Irák se ctí
27. 11. 2006 Jak a kdy osvobozovat lidi od diktátorů, a kdy ne Vladimír  Rott
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka
25. 11. 2006 Z hviezdy médií prezidentka? Radovan  Geist
24. 11. 2006 Demokracie a jaderné zbraně Alexej G. Arbatov
27. 11. 2006 Post-doctoral fellowship at Oxford University
24. 11. 2006 Putin: Rusko je přirozeným členem evropské rodiny Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Opravdu byl bývalý špión otráven poloniem 210? Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Smrt ruského špiona spojena s krádežemi jaderného materiálu
25. 11. 2006 Smrt ruského špiona: Vážné zdravotní riziko veřejnosti
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Daleká cesta František Emanuel Zelenka
27. 11. 2006 O loajalitě a únicích informací Jan  Polívka
26. 11. 2006 Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů
27. 11. 2006 Co s cizincem, který už není cizinec Uwe  Ladwig
27. 11. 2006 "Štětinova" senátní komise Stanislav A. Hošek
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Vojtěch Filip dal najevo, že KSČM není slušná strana Jan  Čulík
27. 11. 2006 Svět bez komunistů by byl světem nacistů Lubomír  Novotný
27. 11. 2006 Antikomunismus a dnešní komunisté Boris  Cvek
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Přestaňte myslet na to, jak hrozné to bylo za socialismu Miloslav "Kraken" Junek
27. 11. 2006 Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí Miloslav  Ransdorf
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Mexiko: policejní represe posílily síť občanské společnosti Eva  Malířová
27. 11. 2006 Rath prohrál soud s Julínkem?
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"
27. 11. 2006 Čeští vojáci v Afghánistánu a ... mrtví Španělé v madridských vlacích? Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Poslední dny Christianie?
27. 11. 2006 Varlata ztracená a znovu nalezená František  Schilla
27. 11. 2006 Reklama z Nového Zélandu
27. 11. 2006 Válka proti prezidentovi pokračuje Zdeněk  Jemelík
27. 11. 2006 Viscontiho Tadzio Boris  Cvek
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 11. 2006 Maji ženy povinnost chlapům vařit? Lenka  Vytlačilová
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2006 Jiří Karas jedná jako zákoníkové a farizeové Boris  Cvek
24. 11. 2006 "Když umíral Říman ve svém domě, přijal nejstarší syn v jeho polibku jeho vydechnutí a zavolal jej jménem" (conclamatio) Jan  Paul
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
25. 11. 2006 Kto postaví nedobytnejšiu pevnosť Británia? Tomáš  Mrva
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce