27. 11. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 11. 2006

O loajalitě a únicích informací

Pomalu si zvykáme, že "úniky nejrůznějších informací" z kterékoliv instituce, organizace či společnosti, jsou něčím naprosto samozřejmým, o čemž se nás naše soukromá i veřejnoprávní média pokoušejí téměř denně přesvědčovat.

Už sám význam slova únik (unikání, unikat) značí cosi nestandardního, nesprávného, pochybného. Příklady: únik ropy (z havarovaného tankeru či motorového vozidla), plynu, chemikálií do biotopu, radioaktivity). Může jít také o nespecifické řešení určité situace: únik z reality, ale také "ze spárů" únosce (zločince), únik před hrozícím nebezpečím.

Ve všech případech je únik synonymem jisté mimořádnosti, zvláštnosti, nenormálnosti.

Je tedy celkem přirozené, že základní psychologickou reakcí na slovo únik je jistá ostražitost, obezřetnost, dokonce až nedůvěra.

Není divu, že stejná reakce se projeví v okamžiku, kdy jde o únik informací ( důvěrných, tajných, či dokonce přísně tajných), o kterém velmi ochotně informují média, odhalujíce tak jistá "zákulisí" aktivit politických stran či seskupení, nebo i soukromých, ovšem mnohem častěji obecně známých (veřejných) osobností.

Únik nikdy není sám o sobě. Musí existovat okolnosti, za kterých k němu může dojít (ať už jde o havárii či poruchu zařízení v případě "technických úniků", nebo poruchu diskrétnosti v případě zmíněného úniku informací). Zaměřím se právě na tento problém.

O získání utajovaných informací vždy byl, je a také bude zájem. Důvody jsou různé: může jít o pouhou zvědavost (o čem se tam, kde nejsem, či nemohu být, jedná). Pravděpodobnější však je, že informace o tom, o čem (a jak) bylo jednáno, mohou být velmi užitečné, protože na ně lze podle potřeby reagovat.

Shromažďováním tajných informací se zabývají renomované týmy odborníků, kteří jsou dosti prozaicky označováni za špióny. Pokud se svojí činností zabývají z pověření "ctihodných" institucí, jsou jejich aktivity považovány za chvályhodné, tatáž činnost, vykonávaná ve prospěch "nectihodných" bude označena v lepším případě za hanebné špiclování, nezřídka však jsou odhaleni jako "sprostí zločinci" (zaprodanci, zrádci, velezrádci) a jako s takovými je s nimi nakládáno.

Existuje samozřejmě i poměrně bezpečnější způsob získávání utajovaných informací -- získávání informátorů přímo v organizacích, které se utajovanými skutečnostmi zabývají. Pokud se někdo domnívá, že to není tak jednoduché, ujišťuji, že pravý opak je pravdou. Informátora lze získat dvěma základními způsoby" vydíráním nebo korumpováním. Zcela zvláštním případem by byl informátor "z přesvědčení" (bláhový idealista, který se domnívá, že svým zrazováním slouží dobré věci).

V praxi nelze opomenout ani velmi originální způsob získávání utajovaných informací, který souvisí s tlachalstvím některých "utajovatelů" a jejich až chorobnou potřebou prezentovat se jako mimořádně důležitá osobnost: takové "mimořádně důležité" ukecané "osobnosti" mezi sklenkami alkoholu ochotně vyžvaní i to co nevědí, jen když jim to dodá pocit vlastní velikosti a důležitosti.

Předpokládejme, že zajímají-li se o utajované informace profesionální výzvědné služby a organizace, mají s nimi velmi specifické záměry. Je tedy dosti pravděpodobné, že využitelnost výzvědných specialistů (špionů) jako mediálních informátorů zpravidla bude minimální ( bývá obtížné dobře finančně situované špiony korumpovat jen proto, aby získané informace prodávali médiím). Pokud se rozhodnout trochu si "přilepšit" zvolí spíš podstatně výnosnější -- ovšem také nebezpečnější, ale pro profesionála "noblesnější" - "hru na dvě strany".

Chtějí-li tedy média získat neveřejné (utajované) informace, nezbývá jim, než korumpovat úplatné účastníky tajných jednání, případně využívat jejich tlachavosti a vychloubačnosti (viz výše).

Z frekvence nejrůznějších úniků těch nejutajovanějších (ať už právem, či neprávem) informací se jeví jako velmi pravděpodobné, že buď

  • jsou naše orgány (od shora dolů a od zdola nahoru) plné nejrafinovanějších špionů,
  • jsou přecpané zkorumpovanými funkcionáři, úředníky a jinými veřejnými činiteli, ochotnými prodat za příslušný obolus jakoukoliv informaci, po které média (nebo kdokoliv jiný!) zatouží
  • jejich zaměstnanci jsou patologičtí velikášští ukecanci, nebo
  • zapřísáhlí odpůrci systému, pokoušející se svůj bláhový idealizmus zhmotnit v cílevědomém poškozování svých zaměstnavatelů.

Ať už tak, či onak, je zřejmě cosi shnilého ...

A to se domnívám, že v této miniúvaze není místo pro hodnocení etiky "využivatelů" uniklých informací, ani známkování jejich záměrů použít získané k těm kterým (z jejich pohledu nepochybně vznešeným a úctyhodným) cílům.

Znovu: Ať tak, či onak, frekvence nejrůznějších informací, získaných z nelegálních úniků, je v našem státě neobvykle hojná. Ať už by cíl jejich využívání byl jakkoliv ctihodný a sebevznešenější, nesvědčí o přílišné kvalitě a loajalitě těch, jimž informace unikají. Naopak signalizuje dosti nezdravé klima, ve kterém se velmi dobře daří špiclování a velmi pravděpodobně také korupci na všech možných úrovních. Jiné (ohleduplnější) vysvětlení pro tento stav neznám.

Jen zdánlivě je popsání tohoto problému v současné situaci, kdy už půl roku naši vyvolení zvolení nejsou schopni dospět k rozumnému vyřešení situace, která nastala díky nám "nerozumným občanům", banalitou. Dokonce jsem přesvědčen, že právě my, "nezodpovědní a hloupí voliči", bychom o něm měli právě proto velmi důkladně popřemýšlet.

                 
Obsah vydání       27. 11. 2006
27. 11. 2006 Michael Moore: Musíme činit pokání. Stáhněte teď americká vojska z Iráku
28. 11. 2006 Polonium-210 nalezeno v Londýně na několika místech
27. 11. 2006 Poláci už splnili v Iráku svou misi
27. 11. 2006 Jak opustit Irák se ctí
27. 11. 2006 Jak a kdy osvobozovat lidi od diktátorů, a kdy ne Vladimír  Rott
26. 11. 2006 Tajná studie USA: Výsledkem americké okupace Iráku je občanská válka
25. 11. 2006 Z hviezdy médií prezidentka? Radovan  Geist
24. 11. 2006 Demokracie a jaderné zbraně Alexej G. Arbatov
27. 11. 2006 Post-doctoral fellowship at Oxford University
24. 11. 2006 Putin: Rusko je přirozeným členem evropské rodiny Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Opravdu byl bývalý špión otráven poloniem 210? Štěpán  Kotrba
26. 11. 2006 Smrt ruského špiona spojena s krádežemi jaderného materiálu
25. 11. 2006 Smrt ruského špiona: Vážné zdravotní riziko veřejnosti
27. 11. 2006 Poplatky uvalené na CD a DVD
27. 11. 2006 Multipolarizace zahraniční politiky pokračuje Miroslav  Polreich
27. 11. 2006 Daleká cesta František Emanuel Zelenka
27. 11. 2006 O loajalitě a únicích informací Jan  Polívka
26. 11. 2006 Říjen 2006: rekordní čtenost stránek Britských listů
27. 11. 2006 Co s cizincem, který už není cizinec Uwe  Ladwig
27. 11. 2006 "Štětinova" senátní komise Stanislav A. Hošek
27. 11. 2006 Co Vojtěch Filip o antikomunismu neřekl a říci měl Štěpán  Kotrba
27. 11. 2006 Vojtěch Filip dal najevo, že KSČM není slušná strana Jan  Čulík
27. 11. 2006 Svět bez komunistů by byl světem nacistů Lubomír  Novotný
27. 11. 2006 Antikomunismus a dnešní komunisté Boris  Cvek
27. 11. 2006 Filip: Popřením nejzákladnějších lidských práv je antikomunismus Vojtěch  Filip
27. 11. 2006 Antikomunismus a (ne)udržitelný život Miroslav  Prokeš
27. 11. 2006 Antikomunismus všedního dne Kateřina  Konečná
27. 11. 2006 Přestaňte myslet na to, jak hrozné to bylo za socialismu Miloslav "Kraken" Junek
27. 11. 2006 Gottwaldovo místo v dějinách komunistického hnutí Miloslav  Ransdorf
27. 11. 2006 Tenkrát ve Frývaldově 25. 11. 1931... Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Mexiko: policejní represe posílily síť občanské společnosti Eva  Malířová
27. 11. 2006 Rath prohrál soud s Julínkem?
27. 11. 2006 Krádež a "krádež"
27. 11. 2006 Čeští vojáci v Afghánistánu a ... mrtví Španělé v madridských vlacích? Vladislav  Černík
27. 11. 2006 Poslední dny Christianie?
27. 11. 2006 Varlata ztracená a znovu nalezená František  Schilla
27. 11. 2006 Reklama z Nového Zélandu
27. 11. 2006 Válka proti prezidentovi pokračuje Zdeněk  Jemelík
27. 11. 2006 Viscontiho Tadzio Boris  Cvek
25. 11. 2006 Kudy a jak dále? Jiří  Paroubek
25. 11. 2006 Maji ženy povinnost chlapům vařit? Lenka  Vytlačilová
25. 11. 2006 Ti mrda, ne? Štěpán  Kotrba
25. 11. 2006 Jiří Karas jedná jako zákoníkové a farizeové Boris  Cvek
24. 11. 2006 "Když umíral Říman ve svém domě, přijal nejstarší syn v jeho polibku jeho vydechnutí a zavolal jej jménem" (conclamatio) Jan  Paul
24. 11. 2006 Vrtění Hučínem a zakroucené paragrafy Filip  Rožánek
25. 11. 2006 Kto postaví nedobytnejšiu pevnosť Británia? Tomáš  Mrva
21. 11. 2006 Hospodaření OSBL za říjen 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce