6. 10. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 10. 2006

ANALÝZA

Jak vlastně vypadá dnešní KSČM?

Neexistuje snad v posledních 17 letech ohebnější, využívanější a zneužívanější slovo než komunista (komunistický, komunismus, komunistická apod.). Toto slovo se používá v různých souvislostech, často naprosto protichůdných, a není slovem obyčejným, nýbrž zbraní. Jedna ze stran, která od voleb v roce 1992 pravidelně získává dostatečný počet hlasů k tomu, aby mohla zasednout v důležitější komoře zákonodárného sboru, má taktéž ve svém názvu slovo komunistická. Toto slovo nesoucí po zkušenostech 20. století výrazně negativní nádech dělá z této partaje (a ta se tomu vystavuje dobrovolně) terč pro všechny manipulátory, ať už jsou jejich zájmy a cíle jakékoliv. Jak tedy vypadá dnes strana, která se rozhodla na svém vývěsním štítě ponechat název evokující nejkrvavější naději a iluzi 20. století ?

Kořeny, členskou základnu, klíčové ideologické postuláty, psychologické zakotvení, historické zkušenosti, to vše KSČM převzala od své zločiny zdiskreditované předchůdkyně. Na počátku 90. let se tato strana, po krátkém svobodovském (ale nikoli osvobozujícím) intermezzu, stala opravdovým vyjádřením tužeb, mindráků a představ svých voličů, členů a sympatizačního okruhu. Členská základna, vybroušená prověrkami let 1969-1971 a polistopadovým opouštěním potápějící se lodi, se ocitla v kleštích. Minulých 40 let chápala víceméně jako úspěšný alternativní model vůči I. světu, ale zároveň pociťovala nutnost alespoň mírně dát najevo, že se z "chyb poučili" a dát na vědomost, že navazují na KSČ pouze výběrově. Tato téměř nulová schopnost akceptovat reformu strany se stala genetickým vkladem, z něhož KSČM čerpá dodnes a bude čerpat i do budoucna. Pozice KSČM se zdály na počátku 90. let neuhájitelné, ale komunisté měli oproti ostatním partajím tři klíčové výhody -- pevnou a ustálenou organizační strukturu, solidní ekonomické zajištění (na rozdíl od ostatních stran se nemuseli zaplétat s pochybnými sponzory, ale významnou roli v příjmech hrály členské příspěvky) a oproti ostatním českým stranám se KSČM mohla považovat za masovou organizaci, nikoli za shluk okresních sekretariátů a hladových regionálních smeček.

Krachující "Léčba Klausem", pomalé chápání toho, co to ve skutečnosti byla kupónová privatizace, ztráta iluzí ze "zářných zítřků", to vše pomohlo KSČM překonat možné nejkrizovější období a stát se, i přes trvalý růst ČSSD, pevnou součástí polistopadového stranického systému. 90. léta znamenala konsolidaci a zároveň začala klíčit uvnitř partaje touha být opět salonfähig, dostat se k mocenským benefitům, přestat být těmi, se kterými se nemluví. Během těch 10-12 polistopadových let se vyprofilovala nová stranická byrokracie z lidí, kteří započali svůj profesní i stranickou kariéru v 80. letech, v době, kdy se husákovský reálný socialismus proměnil v tragikomické představení "bojlera" Jakeše. Tito lidé z KSČ neodešli, ať již z důvodu neschopnosti, váhání, vyčkávání, nedostatku představivosti nebo z  toho důvodu, že se jim hnusilo masové převlékání kabátů. Tato formace lidí postupně ovládla stranický aparát a během konsolidace 90. let pomalu vytlačovala druhou silnou složku KSČM, složku, která se aktivně podílela na budování poúnorového režimu a pro něž byla 60. léta, a především rok 1968, zradou a kontrarevolucí. Tento segment tvoří nejpočetnější část rychle ubývajícího členstva KSČM a jeho vliv, i přes mediálně hojně přetřásané výkřiky při různých výročích, slábne a bude slábnout dál.

Jádrem dnešní KSČM jsou tedy průměrné normalizační typy, lidé nepříliš vzdělaní, s malou představivostí, málo ideologičtí, defenzivní, psychologicky deformovaní ústrky v první polovině 90. let, strejcovsky konzervativní, s nechutí k rázným krokům v jakékoliv oblasti. Od funkcionářů ostatních stran se liší pouze tím, že se ještě nedostali řádně k "lizu", jinak je jejich jednání stejně pudově chamtivé a v prvé řadě jim jde o zajištění dobrého živobytí sobě, rodině, kamarádům apod. Z tohoto podhoubí roste i jedna z volebních jistot KSČM, protože podle řady volebních analýz se čím dál více projevuje "zákon o dědičnosti v politice", někdy se dokonce tvrdí, že nejspolehlivějším indikátorem stranické orientace je generační předávání kulturních, psychologických a sociálních vzorců, které neovlivní ani změna sociálního statusu potomstva druhou velkou jistotou je stalinistický sympatizační okruh a třetí, která je ovšem velmi proměnlivá, jsou chyby v politice ČSSD.

CVVM, Kunštát ZDE

Z řad polistopadových mladších stoupenců KSČM zaznívají nářky, že strana je ovládána normalizačním tribalismem, že jde v podstatě o klan těch co spolu byli ve staré partě z 80. let, a že na příchozí zvenčí, mimo tribalistické struktury, se hledí s podezřením a nedůvěrou. Od těchto tribalistických složek nelze očekávat nic jiného, než vrůstání do dnešního korupčního zastupitelského systému, v  němž se budou umět dobře orientovat a směňovat své schopnosti na "politickém trhu". KSČM se minimálně od voleb v roce 2002, ale ještě víc po odchodu Grebeníčka z předsednické funkce, stala plnou součástí systému a přestala plnit antisystémovou funkci, kterou ostatně ztrácela již na přelomu století, kdy ji bylo možno považovat spíš za stranu izolacionistickou, stranu vůči režimu kritickou, ale už ne zcela rigorózně odmítavou.

CVVM, Kunštát ZDE

V dnešní KSČM, konzervativní a filonormalizační straně, nenajdete ani špetku toho, co vždy bylo vývěsním štítem radikální levice -- žádné revoluční nadšení, žádná vůle k moci apod. Představa spojení dnešního sympatizačního okruhu KSČM a diktatury proletariátu, tak jak ji chápal a naplnil Lenin, je zcela nesmyslná (nebo se nám snad naši manipulátorští antikomunisté snaží namluvit, že se v noci budí propoceni strachem z toho, že budou přepadeni ozbrojenou složkou KSČM, v podobě pravidelných a typických celebrantů komunistických prvních májů, s nejnovější výzbrojí ve formě francouzských holí?). KSČM se naopak v každodenní praktické politice prezentuje jako typická reformistická součást zastupitelského demokratického systému, počínaje umírněnou, konstruktivní rétorikou a konče odsunutím hlavního bodu svého programu -- socialistické společnosti -- do tak daleké budoucnosti, že sociálně-demokratické strany II. Internacionály by vedle ní překypovaly revolučně socialistickou nedočkavostí. Navíc KSČM dnes paradoxně hledá v poměrných principech parlamentního zastupitelského sytému ochranu před vrozenou demokratičností a velkým srdcem pinochetovských mejstříkovských "neodemokratů".

Tato reformistická KSČM je navíc vystavována čím dál větším atakům svých radikálně levicových partnerů v západní Evropě, a přestože se nestala členem Strany evropské levice (SEL), kvůli utišování vnitrostranických stalinistů, tak se bude muset otevírat otázkám, které dnes hýbou celou evropskou levicí (omezování sociálních výdajů, deregulace všeho druhu a především přeměna veřejných služeb na dražší a nevýhodnější soukromé, skrytá za clonou frází o státu či veřejném sektoru, jako nejhorším správci a zajišťovateli služeb apod.), zde si nevystačí s historizujícími recepty. Ostatně lze očekávat, že překvapení se můžeme dočkat i od komunistických členů Evropského parlamentu, pro něž kontrast s domácí konzervativní starokomunistickou strejcovitostí musí být zdrcující a motivující k tomu, aby se začalo přemýšlet o nevyhnutelných změnách. Jistý vliv by při těchto pokusech mohla mít i početně, a prozatím i vlivově, malá skupina mladých socialistických intelektuálů kolem Jiřího Dolejše (tzv. Dolejšova mládež), která se snaží promýšlet nové teoretické a ideologické koncepty pro komunistické a socialistické hnutí, a jejichž činnost je alespoň malou oázou na poušti kulturní a mediální hegemonie neoliberálů a jejich spojenců.

více na ZDE

Tato reformistická cesta KSČM nebyla prozatím zviklána ani volebním fiaskem a při pohledu na volební statistiky z hlediska vzdělanostní, profesní, územní, ale i věkové struktury je vidět, že bezprostřední krize podobná té, kterou prochází KDU-ČSL, komunistům nehrozí. Ve věkovém rozmezí 45-59 let dokázala KSČM získat 16% z celkového počtu hlasů v této výseči, což je slibným rezervoárem voličských hlasů pro období, kdy začne odcházet nejsilnější skupina komunistických voličů 60+.

více na ZDE

Naopak při pohledu na volební grafy je naprosto zřetelné, že Kalouskova opakovaná teze o tom, že jednal v zájmu budoucnosti lidovců, která je v současné chvíli víc než neradostná, má velmi reálný základ.

Co je tedy dnes na KSČM nejvíc nepřijatelné i pro lidi levicově smýšlející a chápající, že pluralita na levici je příkazem a nutností doby, která je formována bezohledným diktátem neoliberálů a jejich pohůnků v médiích? Pomineme-li někdy odpudivý osobnostní substrát (příkladem může být bachař Vondruška, Grebeníček a spol.), vyšinuté jedince z Komunistického svazu mládeže, nacionalistické vykopávky v Haló novinách, tak nám zůstanou dva opravdu důležité okruhy -- historie KSČ, v širším pojetí historie komunistického hnutí, a zahraniční politika.

Možný vliv komunistů na zahraniční politiku se naprosto přeceňuje. Dva základní body české zahraniční politiky po roce 1989 -- Evropská unie a USA -- jsou vlivem komunistů nezměnitelné a rozdíl mezi vládou ČSSD s podporu komunistů nebo ODS by byl pouze v akcentu na jeden z těchto opěrných bodů. Vláda ČSSD by nebyla antiamerická, pokud by si ovšem čeští neocons nepletli antiamerikanismus s antibushismem, což je pouze boj proti tuposti a hlouposti, pokud by si nepletli logický odpor proti raketovým základnám (včetně radarů) s antiamerikanismem, což zatím naštěstí česká veřejnost rozlišuje i přes propagandu pražských salonních žurnalistů, pokud by nebrali snahu o udržení solidních vztahů s Ruskem, Čínou apod. jako zradu "západní křesťanské civilizace", což je také s gustem využíváno ke strašení české společnosti. Vliv komunistů by možná znamenal posílení "bruselského křídla" v sociální demokracii a to není nic čeho by se měla česká společnost obávat. Právě naopak.

Druhý sporný okruh je věčný evergreen causy "komunismus v českých zemích". Tisíce stran textů, tisíce minut dokumentů, stovky rádiových nahrávek, stovky výpovědí poškozených komunistickým režimem a další prameny jsou takovou obžalobou KSČ, že jakákoliv sofistika a kličkování KSČM v této oblasti je neúnosná a zcela kontraproduktivní. Tato neinspirativní, vyčpělá a neinovativní strana má díky obětem svojí předchůdkyně, na níž navazuje, vypálený cejch, kterého se stejně už nikdy nezbaví. Historie zůstává největším hraničním kamenem mezi českou společností a KSČM, mezi ČSSD a KSČM, mezi budoucností a KSČM. Postojem, který tato strana k této otázce zastává dává jasně najevo, že sedět ve vládě stejně nechtějí, že se spokojí s opozičně-koaličním polovydíráním, jež má zastupitelská demokracie v genetickém kódu. Proč je tedy nenechat zajít na korupčním úbytě, když nejsou schopni překročit vlastní stín?

Mají se tedy dnešní hrdinní antikomunisté čeho obávat? Je to víc než směšné. Celá jejich hra spočívá jen v tom, aby stále udržovali společnost ve stavu obav před "návraty" (Fučíkovo "Lidé bděte!" se nám vrací jako fraška) a oblbovali veřejnost poučkami, jejichž společným jmenovatelem je minimalizovat neprivátní sektor v každé oblasti veřejného života. Pro nejbližší roky mají svůj cíl ukryt pod sloganem "reforma důchodového systému". Indoktrinace už začala, prozatím kamuflována tzv. třípilířovým systémem, což není nic jiného než dominantní postavení pilíře soukromého připojištění a marginalizace státního prvku v celém systému, přičemž nezpochybnitelné demografické změny jsou pro tyto snahy jen vítanou záminkou. Znamená to završit proces deetatizace veřejného sektoru, přičemž růst tohoto sektoru nebyl provázen jen represí státní moci (v západní Evropě už vůbec ne), ale především ochranou rolí v podobě sociálních a antidiskriminačních zákonů, znamená to předhození milionů důchodových pojištěnců (a desítek miliard korun s tím spojených) z reglementované jistoty průběžného státního důchodového systému do soukromé a soukromoprávní oblasti, hůře kontrolovatelné, mnohem méně stabilní a mnohem rizikovější. Jde o kšeft, který může překonat i lup z kupónové privatizace. Mají obavy, a zdá se bohužel zbytečné, že spolupracující ČSSD a KSČM by jim jejich záměry mohla komplikovat. Proto celá ta mediální pokrytecká komedie s antikomunismem. Ti, co ji v masmédiích provozují, využívají obětí komunistického režimu, využívají jejich utrpení k tomu, aby mobilizovali antikomunismem (poslední zbraní, co jim ještě zbyla) obyčejné lidi k tomu, aby slepě jednali proti svým zájmům. Tato mediální "Hvězdná pěchota", jejímž generálem je Karel Steigerwald se svým patnáct let neustále opakovaným textovým vzorcem -- tzv. Steigerwaldův Eintopf (na začátku článku označím názorově nepohodlného člověka za komunistu, pak připomenu stalinské zločiny, nepřímo ztotožním celou levici s těmito zločiny, a na závěr článku odkráčím se šklebem morálního vítěze), má v antikomunismu poslední zbytky munice. Co přijde potom?

                 
Obsah vydání       6. 10. 2006
6. 10. 2006 Jsme svědky pozvolného pravicového převratu v České republice? Jakub  Rolčík
6. 10. 2006 Předčasné volby jsou nejpravděpodobnější variantou Michael  Kroh
7. 10. 2006 Reportéra britské komerční televize zastřelili američtí vojáci
7. 10. 2006 KSČM: "Co potřebujeme, je sebevědomí" Vojtěch  Filip
8. 10. 2006 Pokrytectví KSČM Jan  Čulík
8. 10. 2006 Ne, nejsme na kolenou - ryjeme držkou v zemi
7. 10. 2006 Ruská válečná reportérka nalezena mrtvá
7. 10. 2006 Zpravodajské dezinformace v médiích pokračují - hrozí snad před volbami výjimečný stav? Štěpán  Kotrba
7. 10. 2006 Citát dne - včerejšího
7. 10. 2006 Jubileum zeleného půlobčana a ideální volební systém Lubomír  Molnár
6. 10. 2006 Knihovny a nakladatelé musejí vstoupit do digitálního světa
6. 10. 2006 Mají ženy právo nosit muslimský závoj?
6. 10. 2006 Žalm 30 Ivan  Diviš
6. 10. 2006 Citát dne - včerejšího
6. 10. 2006 V roce 2006 bylo zavražděno dosud nejvíce novinářů
6. 10. 2006 Náklady na správu domu činí 24 korun z metru čtverečního měsíčně František  Beneš
6. 10. 2006 Co kariéře nepomůže Uwe  Ladwig
6. 10. 2006 Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? Lubomír  Novotný
6. 10. 2006 Mateníky Jan  Polívka
6. 10. 2006 Muslimský svět a Západ v 21. století - výzva
5. 10. 2006 Vzpomínky na Karla Kosíka
5. 10. 2006 Občanské sdružení Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se svými stanovami Štěpán  Kotrba
6. 10. 2006 Oživení pracuje netransparentně a v rozporu se stanovami? Petr  Kužvart
7. 10. 2006 Oživení: Přiznání ztěžuje zapírání Štěpán  Kotrba
5. 10. 2006 Servis pro voliče: jaký je vztah kandidátů ke korupci
5. 10. 2006 Odpovědi kandidátů do pražského zastupitelstva na otázky ohledně korupce
5. 10. 2006 ODS: Vám na žádné otázky o korupci odpovídat nebudeme
5. 10. 2006 Žranice paloňů Tomáš  Krček
6. 10. 2006 Existuje ideální volební systém pro ČR?
5. 10. 2006 Sexuální skandál ohledně emailů ohrožuje republikánskou většinu
5. 10. 2006 Šlo o mladistvé, a už dříve
5. 10. 2006 Tak trochu jiná Konzervativní strana
5. 10. 2006 Politika dnes: Nezáleží na programu, ale na stylu
4. 10. 2006 Klaus: Cesta po dějinách komunismu s tržními prvky Štěpán  Kotrba
4. 10. 2006 Obchod je důležitý, důležitější je však slušnost Jan  Čulík
5. 10. 2006 Ruce pryč od Kotrby!
5. 10. 2006 Ruce pryč od Čulíka! Jan  Rovenský
4. 10. 2006 V Británii se už nesmí na veřejnosti demonstrovat
22. 11. 2003 Adresy redakce
6. 10. 2006 Hospodaření OSBL za září 2006

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
7. 10. 2006 KSČM: "Co potřebujeme, je sebevědomí" Vojtěch  Filip
6. 10. 2006 Jak vlastně vypadá dnešní KSČM? Lubomír  Novotný
9. 5. 2006 Zrušení komunistů nemusí přinést kýžený výsledek Vít  Horák
30. 4. 2006 Odpovědnost za verbální šíření nenávisti Štěpán  Kotrba
12. 4. 2006 Ani po více než měsíci Ministerstvo vnitra mladým komunistům neodpovědělo Milan  Krajča
10. 4. 2006 Chápu, že se potřebujete vyrovnat se svou minulostí Petr  Uhl
21. 3. 2006 Demonstrace proti válce - tři roky poté Štěpán  Kotrba
2. 3. 2006 KSČM: Jeden o voze a druhý o koze Miroslav  Grebeníček
1. 3. 2006 Vážený soudruhu Grebeníčku, milý Mirku Vojtěch  Filip
30. 1. 2006 Program až na posledním místě? Štěpán  Kotrba
26. 1. 2006 Konečná: "Deklarace je nebezpečným pokusem o přepsání dějin" Kateřina  Konečná
23. 1. 2006 Lenin: Ikona alebo karikatúra? Peter  Greguš
16. 11. 2005 "Černá kniha kapitalismu" Štěpán  Kotrba
27. 9. 2005 Bratr Žižka dobře věděl, proč si hlídal pikharty a adamity Jiří  Dolejš
14. 9. 2005 Kdo ještě potřebuje v čele smečky samce Alfa? Štěpán  Kotrba