MODRÁ ŠANCE

"Soukromý" Rusnok opět ve veřejných financích aneb žluťácká koalice

20. 9. 2006 / Vladislav Černík

Vstoupí-li špičkový (byť bývalý) politik z jedné strany do týmu klíčového ministra protistrany, je to zajisté událost zaznamenáníhodná. Čili ve zkratce, ministr financí Topolánkovy jednobarevné vlády Vlastimil Tlustý navštívil (soukromě) expředsedu ČSSD, který mu doporučil do jeho týmu expertů ex-ministra financí za ČSSD Jiřího Rusnoka. Krátce předtím téměř dramaticky ministr práce za ODS Nečas oznámil nejen voličům ODS, ale všem občanům, že důchodový účet je v v mínusu a navíc se sešel s předsedou ČMKOS Štěchem a posléze i s se šéfem ASO Dufkem. Tyto události vytvářejí logický řetěz, který si vyžaduje zamyšlení.

Sama osobnost Jiřího Rusnoka není pro BL něčím téměř neznámým. Již 17. 3. 2003 Josef Trnka (ex- náměstek ČSSZ, čili "důchoďáku") v článku Jiří Rusnok v médiích a média o Rusnokovi o něm uvádí:

Přišel z odborů a dnes je některými komentátory jeho tamní působení stručně redukováno do slovního spojení "ekonomický expert." Sociální demokracii nevadilo, že jeho znalosti v sociálním zabezpečení jsou minimální. ...

Zdroj BL ZDE

Z "uhlazenější" Trnkovy formulace nelze nedovodit, také s přihlédnutím k pozdějším Rusnokovým názorům, že své působení tam bral spíše než zaujetí pro odborové poslání jako odrazový můstek pro svou kariéru, podle schématu:

 • exekutivní funkce (zvlášť pro člověka z odborů se kariéra za ČSSD přímo nabízí)
 • liberální názory
 • manažerská funkce v soukromé sféře, pokud možno ve firmě nějak související s exekutivní specializací
 • aktivity v profesním sdružení firem, nikoliv nepodobné lobbyingu vůči exekutivní sféře

Rusnok se pak stal náměstkem ministra práce a sociálních věcí Špidly. Měl v referátu sociální zabezpečení a důchody. Trnka dále k jeho pozdějšímu odchodu z ministerské funkce poznamenává:

...Kritika ze strany Vladimíra Špidly, resp důvody odvolání, byly málo přesvědčivé (nedojaly). "Špatná komunikace," navíc s akcentem na její "politickou" složku je pouhý eufemismus pro nedostatek discipliny při volbě prezidenta, tak i nesouhlasu se spoluprací s US-DEU...

Rusnok tehdy přiznal, že nevolil kandidáta ČSSD Jana Sokola, ale hlasoval pro Václava Klause. Miloš Zeman na ekonomické konferenci dne 25.9. 2003 v Praze na Žofíně poznamenal, že je rád, že je tady můj přítel Jiří Rusnok, který má na mnoho věcí v oblasti reformy veřejných financí jiný názor, než mám já.

To dává tušit, že Rusnokovy (politicko-ekonomické) názory už tehdy oscilovaly mezi "opo-smlouvou" a otevřenou velkou koalicí.

Osobní zkušenost autora s Jiřím Rusnokem jeho liberalismus potvrzuje. Rusnok na schůzce k 60. narozeninám M. Zemana sice potvrdil autorovi, že důchodcovský "spotřební koš" je dražší, než u občana v produktivním věku, ale s tím, že to může být i naopak. Na další dotaz ovšem odvětil, že takový příklad, který by jeho tvrzení prokazoval, uvést nemůže. V roce 2003 byl Rusnok jmenován do funkce poradce výkonné rady ING pro Českou a Slovenskou republiku. V tiskové zprávě z ING je uvedeno:

..."Jsme rádi, že v ING máme takovou osobnost, jakou je Jiří Rusnok. Oceňujeme jeho vědomosti a expertní znalosti z české ekonomiky, stejně jako jeho know-how v oblasti penzijní reformy v České a Slovenské republice," řekl předseda Výkonné rady ING ČR & SR Ron van Oijen. "Penzijní reforma a vývoj trhu penzijního pojištění patří k prioritním oblastem zájmu ING," dodal...

Zdroj ING ZDE

ING samo o sobě uvádí, že je globální finanční instituce holandského původu, působící v 50 zemích světa s více než 112 000 zaměstnanci. Jejím cílem je stanovit vysokou úroveň při pomoci svým zákazníkům řídit jejich finanční budoucnost!

Jako dost atypický je brán výjezd ministra Tlustého na Vysočinu za expremiérem Zemanem se záměrem vytvořit expertní skupinu, která by řešila současný rozpočtový dluh. M. Zeman jemu nabízenou účast v této skupině odmítl a doporučil do ní sociální demokraty Jiřího Rusnoka a Jaroslava Ungermana. Hodnocení schůzky Tlustého se Zemanem politoložkou VŠE prof. Vladimírou Dvořákovou lze nalézt na Radio Praha:

Celkově bych považovala to, že je snaha získat jakýsi širší koncenzus o rozpočtu, aby to nebylo striktně konfrontační mezi dvěma hlavními politickými stranami a tudíž naprosto neprůchodné, jako možná docela rozumný nápad. To znamená, že by se zesílila pragmatická debata o rozpočtu a trošinku by se zmírnily politické rozměry této debaty.
 • Myslíte si, že tato expertní skupina má šanci na úspěch?
  Záleží na okolnostech. Já si především myslím, že ze zablokované politické situace, kdy jakákoliv akce jedné strany vyvolává protiakci druhé strany a není možné hledat kompromis, by to mohla být jakási cesta ven. Je tam jistá šance, aby se něco podařilo udělat.
 • Zdroj Radio Praha ZDE

  Jiří Rusnok je současně členem vědecké rady VŠE. Vyjádření profesorky politologie vůči (skoro) kolegovi naznačuje jistou možnost úspěchu, ale jen velmi opatrně. Ono "záleží na okolnostech" lze vykládat dosti široce.

  Předseda ČSSD J. Paroubek se k tomu vyslovuje v článku O drilu v ČSSD a fantazii pana Drdy:

  ...Při mém setkání s Milošem Zemanem tuto sobotu jsme si řekli, že návštěva ministra financí u bývalého předsedy ČSSD je především důkazem bezradnosti tohoto ministra, když musí hledat inspiraci u svého dlouholetého politického oponenta.

  Adam Drda věnuje velkou pozornost mému vyjádření na adresu Jiřího Rusnoka, když mu ovšem z mých citací (jistě neúmyslně) vypadlo to podstatné, že jeho eventuálnímu vyloučení z ČSSD by mohlo dojít až v důsledku toho, když se v rámci Tlustého komise bude podílet na přípravě rozpočtových škrtů v sociální oblasti. Kdo ze skutečných sociálních demokratů by se divil tomu, že by odešel z ČSSD někdo, kdo se dostane do zásadního rozporu s jejím programem?...

  Zdroj iHNed ZDE

  Rusnok, jako toho času. řadový člen ČSSD říká, že jeho působení v expertní skupině je jeho soukromou aktivitou. Ovšem bylo by lépe, kdy toto vyjádření podepřel prakticky:

  • Pozastavením svého členství v ČSSD po dobu působení v expertní skupině
  • Vyhlášením, že ve skupině bude Tlustému nastavovat kritické zrcadlo a nikoliv uplatňovat své liberální názory

  Radio Praha dále uvádí, že:

  ...A jaké jsou hlavní cíle expertního týmu Vlastimila Tlustého? Snížení sociálních výdajů, změna financování zdravotnictví, zjednodušení státní správy a příprava penzijní reformy. Experti se shodují v tom, že je třeba rozloučit se s myšlenkou, že ozdravění veřejných financí lze provést bezbolestnou cestou bez škrtů ve státních výdajích.

  Podle lidovce Ivo Foltýna
  (další člen Tlustého expertní skupiny - pozn. aut.) mohou mít úspory v praxi například podobu posunutí odchodů do důchodu nebo omezení náhradních dob odchodů do penze...

  Zdroj Radio Praha ZDE

  Pak je asi nutné, ne přimhouřit jedno oko, ale obě zavřít, aby z toho nečouhaly rozpočtové škrty v sociální oblasti, jako sláma z bot! Např. ono omezení náhradních dob (tj. jejich redukované započtení teprve následně po jejich čerpání za tehdejšího zákona) je zřetelným porušením právní zásady Nabyté se neodjímá!, svého času i Vladimírem Špidlou nahlas sdělované a jím také potichu opouštěné. Nicméně k tomu stojí určitě zato připojit názory Jiřího Rusnoka, coby prezidenta Asociace penzijních fondů ČR:

  • vyšší státní podporu penzijního připojištění
  • uvolnit současnou regulaci poplatkové politiky penzijních fondů, kdy je jim zákonem bráněno zpoplatnit přechod klienta mezi jednotlivými fondy.
  • uvolnění regulace investičních plánů důchodovým fondům, tj. povolení možnosti jim investovat do rizikovějších produktů

  Zdroj ZDE

  Vyšší podpora penzijního připojištění ve "škrtacím období" státního rozpočtu může znamenat jediné -- škrtnutí některé aktivity ve veřejné sféře s tzv. rychlejším efektem a převod těchto prostředků do soukromé sféry, v horším případě dokonce přesun prostředků ze současného průběžného důchodového systému do privátních institucí.

  Poplatek za ukončení bankovní smlouvy je brán, po poplatku za příchozí platbu, za nejabsurdnější bankovní poplatek

  zdroj ZDE

  Fondovým důchodovým systémům se na Britských listech věnoval např. Jan Hošek v článku Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? s nepříliš povzbudivým zjištěním, že při cca 40-letém odkládání 20% průměrné mzdy a "realistickém" 5% zhodnocení si čs. občan může dopřát 9 let penze ve výši 50% průměrné mzdy!

  zdroj ZDE

  Poznamenejme k tomu, že "Rusnokovy" ING Penzijní fondy klesají se svými výnosy k 3%, což se prakticky kryje s inflací vykazovanou Českým statistickým úřadem, a je pod "realistickou" inflací spotřebního koše občana s průměrným platem (oněch 18 000 -- 19 000 za rok 2005). Nehledě, že náklady na na tzv. prostou reprodukci skromného důchodce činí u jednočlenné domácnosti cca 15 000 Kč. Objevují se již úvahy, že u některých fondů může poklesnout roční výnos k 1%, čili se přiblížit výši úroku běžného účtu.

  Uvolnění regulace investic prováděných penzijními fondy s penězi jejich klientů je i při (neodůvodněném!) předpokladu 40-letých stabilních cyklů ekonomiky nebezpečnou zbraní. Růst prostředků v penzijních fondech může totiž být vyšší než růst tzv. investičních příležitostí, zvláště díky poklesu veřejných výdajů. Tím fondy i při konzervativních investičních strategiích musí převádět své investice do zahraničí. Tím však i rostou náklady pro klienty, neboť fondy jim účtují své náklady na "zajištění"svých operací.

  Bohužel k tomu přistupuje jisté "vcítění" jsoucí nad rámec počátečního "oťukávání" se strany odborových centrál. Podle serveru Novinky po schůzce předsedy ČMKOS a současně senátora za ČSSD Štěcha s min. soc. věcí za ODS Nečasem jsou ze setkání následující závěry:

  ...Podle ministra práce a sociálních věcí je třeba dále podpořit pilíř dobrovolného důchodového připojištění. "Musí být větší motivace k dobrovolnému připojištění, aby se připojišťovalo více lidí a aby ukládali větší částky," potvrdil předseda ČMKOS. < br />
  "Hovořili jsme i o nebezpečí pro některé skupiny zaměstnanců, které by za 20 až 30 let mohly být ve velmi špatné situaci, protože mají nízké výdělky, tedy i nízké odvody do systému mezigenerační solidarity. I na připojištění si odkládají malé částky. Jejich důchody by mohly být nízké.

  Je třeba vést diskusi jak přimět tyto lidi, aby byli více odpovědní. Ale hlavně také musejí mít na připojištění prostředky," řekl Štěch. "Pan místopředseda, jak jsem se přesvědčil, tyto problémy zná, jsou to témata, kdy jsme schopni se konstruktivně bavit," dodal... .

  Zdroj ZDE

  Ještě poněkud dál jde předseda ASO Dufek:

  ...Náklady na cenu práce by bylo vhodné snížit poklesem daně z příjmů právnických i fyzických osob, souhlasil dnes ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas s Asociací samostatných odborů. Předseda asociace Bohumír Dufek po jednání s Nečasem naznačil, že cestou by bylo i úplně osvobodit od placení uvedené daně ty zaměstnance, kteří ročně pobírají do 150.000 korun. I to je podle něj cesta, jak bojovat s nezaměstnaností. ...

  ..."Jsme si jisti, že to daňové zatížení je obrovské," prohlásil Dufek. Nečas dodal, že právě takové úvahy jsou krokem správným směrem. Dufek se s Nečasem také shodl na tom, že je zapotřebí co nejdříve zahájit práce na reformě důchodového systému. ...

  Zdroj ZDE

  Zmíněných ročních 150 000 dává měsíčně 12 500 Kč, což je někdy i nástupní plat některých vysokoškoláků, průměrný plat v celých odvětvích jako zemědělství nebo textilní průmysl, ba dokonce plat řadových lékařů v některých soukromých zařízeních, čili plat, který pobírá nemalý počet zaměstnanců. Byvší spoluautory fundovaného kritického rozboru Modré šance ani nenapadlo, ptát se jaký bude výpadek příjmů státního rozpočtu, jak draho přijde ony "daňově osvobozené" zaměstnance výpadek za to jim poskytovaných "služeb". Právě tak je těžko pochopitelné, že Dufek po setkání s ministrem podotkl, že odbory mají výhrady k tomu, že důchody se zatím vždy valorizovaly jen o inflaci. Nájmy, ceny pohonných hmot a energií ale podle něj neustále stoupají a reálné důchody tak klesají... a nesdělil to ministrovi soc. věcí Nečasovi s jasnou žádostí o realizaci, třeba oné předvolební "odsesácké tisícikoruny" důchodcům.

  Posun v názorech je u jak Štěcha, tak Dufka zřetelný vůči jejich výrokům z odborových demonstracích z roku 2003:

  ... Bezmála hodinu hájil svou vizi rozpočtové reformy proti spíše pravicově zaměřeným čtenářům iDNES odborový boss Milan Štěch. "Není seriózní tvrdit, že hlavním problémem veřejných financí je státní sociální systém. Hlavním problémem je nekázeň, podvodná jednání, neodůvodnitelné výhody jedněch a neadekvátní zatěžování druhých," řekl například...

  Zdroj ZDE

  Nebo podle ČMKOS potřebujeme reformu, odmítáme deformu

  ..., to bylo hlavní heslo demonstrace, kterou proti navrhované reformě veřejných financí uspořádaly 13. září 2003 v Praze na Palachově náměstí dvě největší odborové centrály ČMKOS a ASO (Asociace samostatných odborů). Vláda ustoupila odborům jen ve dvou požadavcích, Milan Štěch varoval, že za zradu na voličích zaměstnancích zaplatí ČSSD v tzv. eurovolbách. Neutekl ani rok po této demonstraci a premiér Vladimír Špidla podal demisi v důsledku volebního fiaska své strany ve volbách do Evropského parlamentu. Podle odborů jeho strach z rozpadu koalice byl silnější a přednější než vlastní volební sliby...

  Zdroj ZDE

  Ptát se zda někdo z odborářských vůdců předložil min. Tlustému a Nečasovi tehdejší odborářské Desatero, je asi v daném kontextu zbytečné.

  ODBORÁŘSKÉ DESATERO
  požadavků na změny reformy veřejných financí
  • Započítávat středoškolská studia do důchodu, jako tomu je dosud. Dobu studia do 18 let věku získanou před 1. lednem 1996 hodnotit 100 procenty. Dobu šesti let studia po 18. roku věku započítávat 80 procenty. Podle vládního návrhu by se započítávalo jen šest let vysokoškolského studia v rozsahu 80 procent.
  • Nerušit dočasně krácený starobní důchod. Měla by zůstat možnost pozdějšího přepočtu starobního důchodu při dovršení důchodového věku.
  • Ponechat ženám, které vychovaly děti, snížený důchodový věk proti mužům a bezdětným ženám.
  • Nezvyšovat po roce 2007 důchodový věk. Vláda uvažuje o tom, že věk odchodu do důchodu se sjednotí na 63 let pro muže i ženy.
  • Nekrátit nemocenské dávky v prvních třech dnech nemoci. Vláda uvažuje o jejich zkrácení na polovinu.
  • Ponechat redukce vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské na dnešní výši jen do roku 2004. Vláda navrhuje nevalorizovat redukční hranice až do konce roku 2005.
  • Valorizaci nezdanitelných částí základu daně na poplatníka z 3170 korun na 3400 korun, tedy o 230 korun měsíčně. Tedy nejen odpočty na děti, jak navrhuje vláda.
  • Znovuzavedení pátého zdaňovacího pásma u daně z příjmů fyzických osob ze základu přesahujícího 571.000 korun ročně.
  • Zmírnit tempo snižování sazeb daně u právnických osob, a to tak, aby v roce 2006 činilo 26 procent. Vláda navrhuje snížení sazby v roce 2006 na 24 procent.
  • Zachovat nynější pětiprocentní daň z převodu nemovitostí. Vláda chce daň snížit na tři procenta.

  Nicméně Jiří Rusnok "zůstal na místě", Štěch a Dufek vykročili k němu blíž. Že by v odborářských centrálách se začlo "lakovat na žluto", nebo se očekává vstup Štěcha a Dufka do exekutivy?

  Vytisknout

  Obsah vydání | Čtvrtek 21.9. 2006