2. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2005

Má je!

Příspěvek ke studiu archetypu "HABET"

"Má je!" -- Copak že má? Varlata! A kdopak že je má? No přece nově zvolený papež!

Nesmírně houževnatě přetrvává tradice o údajném rituálu, jenž prý probíhá v mezidobí mezi zvolením nového papeže a veřejným vyhlášením výsledku volby. Legenda o rituálu přetrvala z dob před vynálezem knihtisku až do internetového věku. Jak že má celá věc probíhat? Dva kardinálové prý diskrétně ověřují mužství nově zvoleného papeže. Kladný nález pak slavnostně oznamují kardinálskému grémiu.

Podle některých internetových zdrojů slovy: "TESTICULOS HABET (MÁ VARLATA)!", podle jiných internetových zdrojů hned celým souvětím: "TESTICULOS HABET ET BENE PENDENTES (MÁ VARLATA, A TA MU SPRÁVNĚ VISÍ)!" Druhá zmíněná varianta tradovaného výroku je zřejmě pozdější -- zjevně do sebe zaintegrovala zkušenost novodobé medicínské anatomie a chirurgie s varlaty nesestouplými a sestouplými. Nejimpozantněji působí třetí verze obřadného zvolání, spočívající pouze v lakonickém: "HABET!", tedy česky: "MÁ (JE)!" Ta totiž odráží povědomí, že k interním rituálům patří také zasvěcenost všech zúčastněných do věci, o níž v rituálu běží.

Skutečnost je ovšem ještě lakoničtější. Uvedený rituál nikdy neexistoval. Existuje a po staletí se udržuje pouze tradice (česky: podání) o jeho údajné existenci. Jak vidno už jenom ze tří existujících verzí předmětného výroku, běží o tradici úžasně vitální a kreativní. Některé zdroje ji dávají do souvislosti s legendou o ženě, jež se měla vloudit na papežský stolec někdy v 9. století, jiné s pasáží ze starozákonní knihy Leviticus o kultické nezpůsobilosti eunuchů. Sám bych se přikláněl spíše k názoru, že tato tradice především odpovídá určitému archetypu, tj. pravzoru lidských představ, který se v dějinách opakovaně vrací.

Tentýž archetyp, podle něhož určité uzavřené, vrcholné grémium autoritativně ověřuje senzitivní anatomická místa vyvoleného jedince před jeho oficiální intronizací, došel mutatis mutandis hned dvakrát uplatnění také v moderních českých dějinách. Obě jeho novodobé české mutace zanechaly rovněž dostatečně zbadatelné stopy na internetu.

""HABET", či "NON HABET" -- tak prý zněla hluboce dialektická otázka, kterou měl podle houževnatě přetrvávající lidové tradice zodpovídat škodolibým kolegům z předlistopadového československého politbyra Lubomír Štrougal. Tedy česky: "MÁ JE, ČI NEMÁ JE?"

V daném případě se mělo jednat nikoli o varlata, nýbrž o prsa. Od bližší konkretizace upustíme, abychom nedopadli podobně jako jistý sršatý publicista, jehož víceleté vláčení po soudech uťal až zcela nedávno průlomovým rozsudkem český ústavní soud.

V rámci metodické objektivity zdůrazněme, že také zde se jednalo a jedná o tradici sice naprosto nepravdivou (vzniklou údajně na základě fyzické podoby dcery Lubomíra Štrougala s kýmsi), leč úžasně vitální a kreativní.

Logickému vyústění a vypointování daného proudu tradice, kterým by byly třeba škodolibé zvěsti o tom, že v určitém okamžiku došlo jaksi shora, "po stranické linii" k imperativnímu nadekretování "HABET" (jež ovšem u většiny skeptického členstva dostatečně nezabíralo, takže musela přijít ke slovu plastická chirurgie a voluntaristické "závěry" stranických špiček takříkajíc teprve dodatečně "realizovat" atd.), zabránila jistě jen rezignace Štrougala na stranické a vládní funkce a zrušení tzv. "vedoucí úlohy KSČ".

Další česká reinkarnace pradávného archetypu je povýtce aktuální. Do čela jedné z předních českých stran se před časem dostal politik vybavený z lokální stranické základny i z vyšších stranických míst výslovným dobrozdáním "HABET", tedy coby "OGAR S GULAMA".

Zde máme podle mého názoru co činit s velice zajímavým případem paradoxní anabáze jednoho anglicismu. Odpovídající anglické vyjádření se používá, ovšem nikoli v doslovném anatomickém smyslu, ale pouze obrazně pro vyjádření odvahy, udatnosti, rozhodnosti. U charakteristiky politiků to platí dvojnásob. Nositel Pulitzerovy ceny Seymour M.Hersh zaznamenává např., jak v souvislosti s váhavým chováním prezidenta Nixona a jeho opileckými excesy v určité mezinárodní krizi uvažoval Alexander Haig o rezignaci, pokud se Nixon konečně neprojeví jako "A PRESIDENT WITH BALLS" - tedy jako prezident, který se v rozhodujících okamžicích dokáže takříkajíc "POCHLAPIT". (Seymour M.Hersh: KISSINGER. The Price of Power, Faber and Faber 1983, s. 77)

Citovaný anglický (obrazně míněný!) obrat byl zjevně slovo od slova převzat do jednoho či více severomoravských nářečí, snad dokonce i v původním (tj. výhradně přeneseném) smyslu. I z Ostravska a z Valašska jezdí dcérečky pracovat do anglosaských končin jako domácí chůvy, aby následně zhodnocovaly nabyté znalosti angličtiny ve všech možných i nemožných oborech a půvabně kultivovaly mluvenou češtinu! Na většinu Čechů ale, a v tom je háček, termín "POLITIK S GULAMA" působí jednoznačně jako charakteristika anatomická.

Charakteristika, která v daném případě navíc do detailu přesně zapadá do sledovaného archetypu "HABET", uloženého hluboko v kolektivním nevědomí. (A jež se tedy, vyjádřeno slovy dvou významných autorů, podílí na "moci" a na "požehnání i prokletí" archetypu, ke kterému odkazuje a který vede k vytváření nesmírně vitálních a nekontrolovatelně kreativních tradic.) Z povahové charakteristiky politika v anglosaském veřejném diskursu se tedy po komplikované vícefázové anabázi stala nakonec anatomická charakteristika politika ve veřejném diskursu českém.

Co dodat závěrem? Mám zato, že přes všechny -- jistě oprávněné -- feministické tlaky na zbavení veřejného diskursu sexismů může být (původně snad nezamýšlená) razantní evokace pradávného archetypu při nástupu daného politika do předsednické funkce pro jeho další kariéru prvkem za určitých podmínek dostatečně nosným. Zejména v zemi ponižované v letech 1938 až 1945 Adolfkem s jedním varletem, Adolfkem, který takříkajíc "NON HABEBAT".

                 
Obsah vydání       2. 5. 2005
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
2. 5. 2005 Svátek práce v sociálním státu Boris  Cvek
2. 5. 2005 Před léty sto devatenácti... Ladislav  Žák
2. 5. 2005 Prima diletanti Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 17. dubna 2005
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
30. 4. 2005 Jak je to ve skutečnosti s Modrou šancí pro zaměstnanost
2. 5. 2005 České "pravicové" servery a homosexuálové
2. 5. 2005 Freetechno party rozpuštěna policejním komandem
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit Karel  Sýkora
2. 5. 2005 Francie: "Ano" euroústavě vede Simone  Radačičová
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Armáda USA disponuje elitnou jednotkou hackerov
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie   
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl   
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Václav  Legner, Petr Dvořák
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"   
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou   
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
27. 4. 2005 Mongolské vraždění   

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
27. 4. 2005 Ano, opravdu jsou špatní   
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
26. 4. 2005 Ano, i ONI jsou špatní Petr  Sláma
26. 4. 2005 Katolická církev: "Jsme úplně stejní jako vy"   
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous

Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!   
21. 4. 2005 Velký inkvizitor u vesla Jindřich  Jůzl
21. 4. 2005 Smrt, anebo užívání prezervativů?   
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta   
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"   
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous