14. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 4. 2005

Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí?

Při příležitosti úmrtí papeže Jana Pavla II. české sdělovací prostředky zase jednou selhaly na celé čáře. Předložily české veřejnosti , nekritický, jednostranný, konvenční pohled na "velkou osobnost", zcela ignorovaly některé velmi sporné rysy mezinárodní politiky katolické církve a promeškaly příležitost vyvolat o těchto otázkách veřejnou diskusi právě v době, kdy se úmrtím Jana Pavla II. katolická církev octla na rozcestí. Toto selhání českých sdělovacích prostředků vyvolává vážné otázky: Proč jim chybí zvídavost a kritický odstup? Proč mají čeští novináři tendenci potvrzovat nemyslivé, konvenční postoje?

Psáno pro ČRo6

Jak na to před nedávnem poukázal dokumentární film televize BBC Sex and the Holy City (Sex a Svaté Město), za papeže Jana Pavla II. pod jeho přímým vlivem prosazovala katolická církev nesmírně doktrinářskou politiku ohledně antikoncepce. V demokratických zemích západní Evropy tento postoj katolické církve nevadí, protože tam nemá církev příliš silnou politickou moc, avšak doslova ničivou silou ovlivňuje životy lidí v třetím světě, například na Filipínách, kde se katolická církev radikálně staví proti jakékoliv antikoncepci a proti plánování rodičovství -- natolik, že například filipínská biskupská konference pohrozila pracovníkům tamějšího ministerstva zdravotnictví, že je dá do klatby a odmítne jim přístup k svatému přijímání, budou-li se snažit realizovat vzdělávací programy o plánovaném rodičovství pro filipínské ženy.

Drastický dopad má politika katolické církve, přímo ovlivněná přesvědčením Jana Pavla II. v chudých zemích v Africe, výrazně postižených pandemií AIDS. Světová zdravotnická organizace i čelní vědečtí a lékařští představitelé se shodují v názoru, že účinným nástrojem v boji proti chorobě AIDS je užívání prezervativů při sexuálním styku. Katolická církev naopak proti užívání prezervativů brojí -- dokonce v zemích, jako je Keňa, pořádá veřejné pálení prezervativů a osvětové literatury o antikoncepci na hranici -- a v přímém protikladu ke skutečnosti šíří po celém světě, především v chudých zemích, kde má moc, lži, že jsou prý prezervativy porézní a že jimi virus HIV dokáže proniknout.

Tuto neuvěřitelnou lež potvrdil v rozhovoru s televizí BBC vatikánský mluvčí papeže Jana Pavla II. kardinál Alfonso Lopez Trujillo, cituji:

Reportér: Zastává Vatikán oficiálně názor, že virus HIV dokáže proniknout prezervativem?

Papežův mluvčí, kardinál Alfonso Lopez Trujillo: Ano, ano. Protože to je něco, co vědecká komunita přijímá. A lékaři vědí, co říkáme. Není možno hovořit o bezpečném sexu. Měli bychom hovořit o lidských hodnotách, o rodině a o věrnosti."

Dokument televize BBC také jasně ukázal, jak ničivý je tento nesmyslně ideologický postoj vůči životům lidí v zemích, jako je Keňa, kde je chorobou AIDS nakaženo kolem 50 procent obyvatelstva, kde neexistuje státní zdravotnictví a kde tedy lidé nemají jinou možnost než spoléhat na zdravotní péči, kterou jim poskytuje katolická církev -- ta ovšem zakazuje užívání prezervativů. Pořad televize BBC interviewoval například v Keni jednu manželskou dvojici, - muž byl sbormistrem místního katolického sboru -- v níž byl muž nakažen virem HIV, manželka nikoliv. Oba jako zbožní katolíci se přidržují zákazu katolické církve nepoužívat prezervativy a aby manžel svou ženu nenakazil, snaží se vyhýbat se sexuálnímu styku.

Protivy se stýkají. Je děsivým paradoxem, že tento tvrdě ideologický postoj církve Jana Pavla II. motivovaný touhou zachraňovat lidské životy, vedl v afrických zemích, postižených chorobou AIDS k úmrtí milionů lidí. V Británii je toto povědomí součástí veřejné debaty o roli katolické církve. Proč ne v České republice? V pátek 8. dubna, v době papežova pohřbu, otiskl britský deník Guardian vůči papežovu ideologickému postoji v této věci záslužný komentář, jaký by se, obávám se, asi neodvážil zveřejnit v České republice v ten den nikdo. Cituji z něho:

Vatikán není šarmantní Monako pro turisty, sbírající ruritánské známky anebo civějící na slavné obrazy z minulosti v Sixtinské kapli. Je to moderní, silná moc, šířící pokrytectví a působící krutost. Její světský vliv je slabý, takže se George Bush může bez problémů pomodlit u mrtvoly člověka, který kritizoval válku v Iráku a trest smrti. Ono na tom totiž nezáleží, protože papež své názory v těchto věcech nezačal nikdy vážně prosazovat a nenařídil katolické církvi v Americe, aby začala v těchto věcech jednat.

Nejhlubší moc Vatikánu spočívá v jeho osobním vlivu na 1,3 miliardu věřících, která je nejsilnější v případě nejchudších, nejbezmocnějších lidí.

Svým zákazem prezervativů způsobila katolická církev smrt milionů katolíků a dalších osob v oblastech, které zcela ovládají katoličtí misionáři, v Africe i po celém světě. V zemích, kde je nemocí AIDS nakaženo padesát procent obyvatelstva, jsou miliony mladých sirotků bezprostředními obětmi vatikánské kurie.

Odmítání podporovat lidi, kteří nabízejí prezervativy, šíření lži, že virus AIDS dokáže pronikat údajnými mikroskopickými póry v prezervativech - je to tak neodpovědné, že je to nepochopitelné.

Hovoří se o tom často, i během tohoto falešně patetického týdne - a přesto si jaksi lidé neuvědomují, o jakou hrůzu jde. Navzdory tomu byl prý papež dobrý, milosrdný člověk - jako by tato skutečnost byla jen jakýmsi drobným omylem.

Jak si dovoluje britský premiér jet tam naším jménem, a naším jménem vatikánský postoj schválit? Bude Tony Blair myslet na Afriku, až bude klečet před papežskou mrtvolou?

Medializovali jsme tento problém v internetových Britských listech a vyvolal obrovskou diskusi. Bohužel, ukázalo se, že stoupenci katolického vyznání byli skandalizováni tím, že si někdo v českém prostředí dovoluje kritizovat papeže a jeho politiku. Smrt milionů lidí v Africe v důsledku politiky katolické církve už jim kupodivu tak skandální nepřipadala.

                 
Obsah vydání       14. 4. 2005
14. 4. 2005 Rozkládá se smlouva o nešíření jaderných zbraní
14. 4. 2005 Vláda práva a aktivistický prezident Václav  Žák
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Antikomunismus není směšný Pavel  Urban
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Slovenské zdravotnictví - reforma k horšímu Ivan  David
14. 4. 2005 Nutnosť, alebo trik a podvod? Igor  Daniš
14. 4. 2005 Hrozí demontáž sociálního státu Jiří  Maštálka
14. 4. 2005 Město, kde pátek znamená dnes Irena  Ryšánková
14. 4. 2005 Sexuální výchova je jednou z cest prevence Linda  Sokačová
14. 4. 2005 Je Horem pádem dobrý film? Igor  Daniš
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Neprožívám žádné velké excesy Filip  Sklenář
14. 4. 2005 Kouření a americké televizní zpravodajství Fabiano  Golgo
14. 4. 2005 Britská vzpomínka na Edvarda Beneše
14. 4. 2005 Jsou elity v Evropě unavené a ustrašené? Rudolf  Kučera
14. 4. 2005 Je lež běžnou součástí novinářské práce?
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2005 O církevních odbornících na všechno Filip  Sklenář
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
14. 4. 2005 Náboženství a strach z něho Boris  Cvek
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Vatikán dnes Stanislav A. Hošek
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?   
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům   
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
12. 4. 2005 Česká televize: Pohřeb papeže veřejnost přijala příznivě, spočítali jsme to   
11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek
11. 4. 2005 Pápež, akého potrebuje svet Braňo  Ondruš
11. 4. 2005 Antikapitalistického papeže neměly Britské listy kritizovat Andrej  Sablič
11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy   
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti