13. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 4. 2005

Co přinese papežův pohřeb

Papež byl pohřben. Otázkou zůstává, jestli definitivně. Tato otázka se dá zodpovědět dost těžko, ale ze způsobu, jakým byla papežova smrt zprostředkována médii lze leccos vyvozovat. Možná, že až s odstupem času, až opadnou dost neautentické pocity sounáležitosti s duchem zemřelého, vznikne nějaká širší polemika o tom, jaký podíl měla média na vytváření atmosféry ne nepodobné realizaci kultu osobnosti. O tom, že část české veřejnosti skutečně vnímala tento televizní pohřeb velmi sugestivně a angažovaně svědčí velice bouřlivá diskuse na Britských listech, kde se poměrně hodně čtenářů dokázalo dost nekontrolovatelně rozlítit nad tím, že se na tomto serveru v době pohřbu objevily články připomínající dost kontroverzní postoje papeže a celé katolické církve k tak eticky ožehavým otázkám, jako je prevence AIDS nebo vnímání homosexuality.

Psáno pro ČRo 6

Zaznamenání hodnou měrou se na této kritice podíleli čtenáři ze Slovenska, což nemá být provokativní poznámka, nýbrž potvrzení tamní, daleko větší religiozity.

Jenže Česká republika je naopak jednou z nejsekularizovanějších zemí Evropy, a při obecném pohledu i světa. Přesto se drtivá většina věnovala této události s vysokou intenzitou a nasazením.

Reportér ČT se dlouhodobě usadil před papežovým sídlem, stejně jako mnoho dalších mediálních zástupců a štábů, aby byl nablízku v okamžiku, kdy zhasnou světla v papežově pokoji. České deníky a jejich internetové divize pečlivě sledovaly aktuality tiskových agentur, aby přišly s důležitou zprávou v reálném čase. Dobu čekání vesměs vyplňovalo ničím nenarušené vytváření papežova ideálního posmrtného obrazu, vesměs v úzkých souvislostech s jeho tolerantním přístupem k ostatním náboženstvím a s jeho podporou polským odborářům ze Solidarity v boji proti komunistickému režimu. O kontroverzním trvání na inkriminovaných částech křesťanského dogmatu nikde nepadlo ani slovo.

Trochu to připomíná situaci po smrti Jiřího Rumla, původně stalinisty se sympatiemi k režimu padesátých let, posléze obrozence let šedesátých a následně disidenta a chartisty a renovátora Lidových novin. Právě Lidové noviny stály před nutností nějak se vypořádat s nekrologem svého prvního polistopadového šéfredaktora a nebyla to určitě úloha jednoduchá. Zmínku o stalinistické minulosti tak kompenzovala celá řada až patetických osobních vzpomínek, zejména na Rumlovo působení v disentu, propuštění z komunistického kriminálu po listopadovém převratu a z jím řízeného znovuzrození Lidových novin.

V případě papežově však nepadla jediná kritická zmínka. Jistě, Karol Wojtyla neměl ničím potřísněnou minulost a jeho pontifikát je považován v dějinách katolické církve za přelomový, ale přesto: je to oprávnění k tomu zamlčovat fakta, která jsou s papežem neoddělitelně spojená? Právě proto, že zemřel papež a ne "jen" Karol Wojtyla, se zdá být krajně neobjektivní ignorovat záporná fakta.

Martin Škabraha poskytuje na Britských listech vysvětlení nekritického obrazu papeže tím, že "papež měl přece dobré srdce", respektive, že byl takto globálně vnímán. Ať činil cokoli, i kdyby to v konečné podobě měla být i smrt, činil tak s láskou. I taková může být podoba porozumění skutečnosti z hlediska spolupůsobení mediálního vlivu na veřejné mínění a symbolu, který je historickým ztělesněním autority.

A právě otázka autority je z našeho hlediska nejdůležitější. Má sloužit ikona Jana Pavla II. k posilování vlivu a restaurace autority katolické církve? Už jsem takové názory zaznamenal.

Vzhledem k neúměrně emocionálnímu a kýčovitému přístupu médií, a to je důležité, napříč politicko -- mediálním spektrem, se spíše domnívám, že se jedná o snahu vytěžit z této - bez přehánění -- senzace maximální možný potenciál sledovanosti, k čemuž jsou využívány v podstatě psychicky manipulativní nástroje.

Zatím se zdá být tato předpověď vhodnější, ovšem bude záležet na tom, jak média zareagují na tuto událost v dlouhodobém horizontu. A pokud bude zájem médií o církevní témata větší, bude záležet na tom, zda trend povede po stejné hlavní linii jako dosud, tedy po linii konfliktu církve a společnosti v otázce etické, což symbolizují vztahy k homosexuálům, sociální v oblasti sexuálně deviantního chování v řadách kněží a konečně v oblasti ekonomické jako spor se státem o majetek, nebo zda se významněji rozšíří i na jiná témata. A pak samozřejmě bude záležet také na tom, zda-li bude jejich tón kritický nebo naopak bude inklinovat k neutralitě až pozitivnímu nádechu vnitřního souhlasu. Na závěr by bylo dobré podotknout: nenechejme se překvapit.

                 
Obsah vydání       13. 4. 2005
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
13. 4. 2005 Sněmovna: Vášnivé diskuse o Státním fondu kinematografie Štěpán  Kotrba
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 V BBC se bude hlasovat o stávce
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Ztrácejí média poslední morální zábrany? Igor  Daniš
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
12. 4. 2005 Alert news iDnes: rychlejší než informace Irena  Ryšánková
13. 4. 2005 Michael  Marčák
13. 4. 2005 SRN: 12 % nezaměstnaost
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům
13. 4. 2005 Interpretace faktů Jan  Polívka
13. 4. 2005 Podstatou ideologické víry je strach
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Rada Evropy směrnice vydává... Petr  Gočev
13. 4. 2005 Konzervativci volí xenofobii Jan  Čulík
12. 4. 2005 Orwellovské metody britských konzervativců
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
13. 4. 2005 Ako vytunelovať verejnoprávnosť Miloslava  Kodoňová
12. 4. 2005 Tentokrát za to komunisté skutečně mohou Oskar  Krejčí
12. 4. 2005 Budeme pracovat šedesát pět hodin týdně? Štěpán  Kotrba
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
11. 4. 2005 Církev a její právo na existenci v současném světě Karel  Sýkora
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Komunisté a antikomunisté Milan  Valach
12. 4. 2005 Štětina: Měl by komunikovat, nebo se zakázat Bohumil  Kartous
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík
11. 4. 2005 Neptej se, komu zvoní hrana -- zvoní tobě Jindřich  Kalous
11. 4. 2005 Bůh buď této bláznivé zemi milostiv Jan  Polívka
11. 4. 2005 Snaha založit odbory se v ČR trestá Petr  Jindra
11. 4. 2005 Jak se Miloš Zeman "mýlil v politice" Jan  Čulík
11. 4. 2005 Víme ještě, kdy vznikla Grossova aféra a jaký má obsah? Zdeněk  Jemelík
11. 4. 2005 Může se ČSSD ještě vzpamatovat? Radim  Valenčík
11. 4. 2005 Strach z majetkových přiznání Štěpán  Kotrba
9. 4. 2005 Vždyť jsme se přece tak snažili... Irena  Ryšánková
8. 4. 2005 Ještě jednou o štěstí v umírání Jan  Paul
8. 4. 2005 Jsem (anarchistický) komunista a revolucionář -- zažalujte mě! Ondřej  Slačálek

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 V televizi nemají církve dostatečný prostor   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Proč uveřejňujete články od jistého Borise Cveka?   
13. 4. 2005 Česká televize musí sloužit všem, tedy i katolíkům   
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
13. 4. 2005 Katolický holocaust!? Ondřej  Čapek
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
12. 4. 2005 Lidé se bojí žít bez náboženského dogmatu Jan  Čulík
12. 4. 2005 Církev tvoří lidé, právě že lidé... Boris  Cvek
12. 4. 2005 Rozhádaná katolická církev hledá novou inspiraci   
12. 4. 2005 Česká televize: Pohřeb papeže veřejnost přijala příznivě, spočítali jsme to   
12. 4. 2005 Proč v Česku neumíme pořádat polemické diskuse? Petr  Šafařík
12. 4. 2005 Vysílatel veřejné služby musí společenské stereotypy zpochybňovat, nikoliv je potvrzovat Jan  Čulík

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
12. 4. 2005 Česká televize: Pohřeb papeže veřejnost přijala příznivě, spočítali jsme to   
11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek
11. 4. 2005 Pápež, akého potrebuje svet Braňo  Ondruš
11. 4. 2005 Antikapitalistického papeže neměly Britské listy kritizovat Andrej  Sablič
11. 4. 2005 Vatikán, sex a kondomy   
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti   
11. 4. 2005 Katoliká církev o antikoncepci: Manželství zacíleno k plození   
11. 4. 2005 Marks vzjal zerno u Chegela Ladislav  Žák
11. 4. 2005 Mluvme kriticky o roli katolické církve Bohumil  Kartous