2. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2005

EKOLOGIE

O chybách v myšlení prezidenta Klause

otevřený dopis

Vážený pane prezidente, rozhodli jsme se reagovat na Váš článek, týkající se přijetí zákona o podpoře el. energie z obnovitelných zdrojů (dále jen OZE). Fakt, že se vláda a řada politiků vymlouvá na Evropskou unii a její směrnice při mnoha příležitostech prosazování zákonů (viz zákon o minimální dani aj.) je těžko přehlédnutelný a nebudeme se nad ním nyní pozastavovat - není to důvodem naší reakce.

Některá tvrzení ve Vaší kritice zákona se však zdají být, byť snad neúmyslně, zavádějící.

O tom, zda trh je tím, co nejlépe ochrání životní prostředí a o tom, zda globální oteplování je nesmyslným výmyslem 'ekologistů' či 'ekoterroristů' (z čehož, jak se domníváme, vycházíte) by se dalo dalekosáhle diskutovat, pravděpodobně bezvýsledně.

Nicméně s výrokem, že "Spalování tzv. obnovitelných zdrojů (tedy biomasy, skládkového plynu, kalového plynu a bioplynu) vede k podobným efektům jako spalování uhlí nebo ropy", se nedá zcela souhlasit. Z výroku není sice zřejmé, jaké "efekty" jsou míněny, ale dá se předpokládat, že máte na mysli emise především oxidu uhličitého, jejichž snížení je primárním záměrem využívání OZE i známého Kjótského protokolu.

Spalování jak pevné biomasy, tak bioplynu z ní získaného sice pochopitelně vede ke vzniku emisí tohoto plynu, avšak naopak při jejím růstu je nejméně stejné množství z atmosféry absorbováno a vázáno v tělech rostlin, jedná se tedy o uzavřený a přirozený koloběh uhlíku v atmosféře. Při výrobě bioplynu navíc zůstává velká část uhlíku vázána v pevných a dlouhodobě stabilních zbytcích, které je možné využít jako kvalitní organické hnojivo - celková bilance emisí CO2 je tudíž dokonce záporná.

Pokud jde o emise jiných látek, ty jsou oproti ropě a uhlí ve většině případů také podstatně nižší, často srovnatelné i se zemním plynem. Dalo by se oponovat, že ropa a uhlí jsou též biomasou, uhlík a další látky v ní vázané byly ale absorbovány v dávné minulosti Země v průběhu milionů let a do současné atmosféry již nepatří.

Dalším výrokem, upozorňujícím na nepochopení, je:

"Výčet "obnovitelných zdrojů" je poplatný militantní ekologické propagandě. Vyhýbá se jaderné energii, ač pro to není žádný racionální argument. Výčet "obnovitelných zdrojů" postrádá jakoukoli metodologii, není jasné, co je od ostatních odlišuje."

Kritériem je zde obnovitelnost zdrojů v časových měřítkách lidské civilizace. V podstatě jsou všechny uvedené OZE, snad kromě energie geotermální, využitím sluneční energie, ať už přímo(solární kolektory), nebo nepřímo(vodní elektrárny, vítr, biomasa), do této kategorie nespadá ani ropa, kterou lidstvo možná již z poloviny vytěžilo během půl století (a která sice je formou energie sluneční, její obnova je ale velmi pomalá, pokud nějaká je), ale ani energie jaderná, té navíc při využití současných technologií není tolik, kolik by se mohlo zdát.

Dále pak věta: "Poté, co tvůrci zákona museli ustoupit z tvrzení, že je výroba elektřiny z "obnovitelných zdrojů" efektivní a že ušetří pracovní síly, vydávají nyní za klad pravý opak - pracovních sil bude zapotřebí víc, a tím se bude bojovat s lokální nezaměstnaností!

To je absurdní argumentace na úrovni rozbíječů strojů z 18. století." Nikde jsem neslyšel nikoho tvrdit, že by výroba elektřiny z OZE ušetřila pracovní místa, můžete prosím uvést nějaký podklad tohoto tvrzení? A pokud toto zaznělo, osobně se domnívám, že tento vliv je zanedbatelný vzhledem k počtu lidí starajících se o chod jak větrných elektráren, slunečních elektráren i elektráren spalujících biomasu, kdy jsou nutné v podstatě jen servisní zásahy a kontrola, případné zlepšení situace v zemědělství snad není možné považovat za zápor. Nebezpečí opakování situace s LTO je, už snad dostatečně, ošetřena povinností výrobce/obchodníka s energií označovat její původ. Efekt výkupu energie za státem regulovanou cenu uvádíte jako antiekonomický a antiekologický, ale myslím, že i zde se mýlíte. Stát přeci má právo zasáhnout tam, kde by se trh sám o sebe sice postarat uměl, ale v širším hledisku by to mohlo vést k jeho úpadku, což se týká zejména ekologických oblastí. To je spjato s onou antiekologičností.

Pokud zvýšíte výkupní cenu energie vyráběné ekologickým způsobem, povede to k rozšíření dané výroby a zvýšení podílu "ekologické" energie na trhu. Vyšší cena=vyšší nabídka. Tím pádem se sníží podíl ropy a produktů z ní, což povede ke snížení její ekonomické vzácnosti a tím i oddálení jejího možného úplného vytěžení. Ačkoliv slova "úplné vytěžení" si říkají o samostatné pojednání z ekonomického hlediska. Energie z alternativních zdrojů se stane částečným substitutem energie ze zdrojů konvenčních, což se projeví blahodárně na životním prostředí a o to by nám mělo jít především.

Nicméně účelem této reakce bylo upozornit na technické nedostatky Vaší kritiky, ekonomická stránka je poněkud diskutabilnější. Stejně tak, jako racionálnost investic především do fotovoltaických solárních kolektorů, jejichž nákladná a ne právě ekologická výroba neodpovídá jejich účinnosti a životnosti a jež jsou největší měrou, i dle mého názoru, výsledkem téměř čistě ekonomicky motivované lobby, narozdíl od biomasy a v některých případech snad i na rozdíl od větrných elektráren.

Nakonec Vám můžeme jen doporučit, pokud se budete v budoucnu opět vyjadřovat k podobným, odborným tematům, zeptejte se prosím svých poradců nebo jen jednoduše prosurfujte internet a ujistěte se, že Váš názor založen na správných a přesných faktech. Jinak budete i nadále na svém vlastním serveru nazýván v diskusích "Všeználkem". Pokud tak napříště učiníte, bude to jistě v zájmu nejen Vašem soukromém, ale i nás, občanů republiky Vámi, jako její hlavou, reprezentované.

S přáním levné energie a nekonečného ekonomického růstu

Václav Legner a Petr Dvořák

autoři jsou studenty ČVUT FJFI a TUL FMMIS

P.S.: Autoři si jsou vědomi toho, že spalovaní "palem" (obvzláště pak v geografických podmínkách ČR), nebo jakýchkoliv jiných stromů je možná těžší pochopit jako obnovitelné, přesto, že je to výše vysvětleno, ale je třeba vzít v úvahu i rostliny za tímto účelem přímo pěstované. Například energetický šťovík, nebo mnhostranné technické konopí, které je svou výhřevností a rozmanitostí možného využití velmi zajímavým kandidátem pro tyto účely. Tím se pokoušíme nenápadně narážet také na naprosto nesmyslnou ilegalizaci lehkých drog (ačkoli technické konopí se mezi ně již díky šlechtitelským 'úspěchům' zařadit nedá), ale to je na jinou diskusi.

                 
Obsah vydání       2. 5. 2005
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
2. 5. 2005 Svátek práce v sociálním státu Boris  Cvek
2. 5. 2005 Před léty sto devatenácti... Ladislav  Žák
2. 5. 2005 Prima diletanti Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 17. dubna 2005
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
30. 4. 2005 Jak je to ve skutečnosti s Modrou šancí pro zaměstnanost
2. 5. 2005 České "pravicové" servery a homosexuálové
2. 5. 2005 Freetechno party rozpuštěna policejním komandem
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit Karel  Sýkora
2. 5. 2005 Francie: "Ano" euroústavě vede Simone  Radačičová
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Armáda USA disponuje elitnou jednotkou hackerov
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie   
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl   
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Václav  Legner, Petr Dvořák
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"   
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou   
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
27. 4. 2005 Mongolské vraždění