2. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2005

Absťák

Nedávno na těchto stránkách vyšel článek upozorňující na očekávaný pokles světové těžby ropy. Připomněl mi text Kurta Vonneguta, který v květnu 2004 publikovaly Literární noviny pod názvem Absťák. Na netu ho v plném znění v češtině najdete ZDE, v anglickém originále ZDE a za přečtení určitě stojí i diskuse pod původním článkem.

Kurt Vonnegut píše:

...povím vám jednu věc. Jednou jsem byl tak rozjetej, že kam se na to hrabe kokain. Bylo to, když jsem získal řidičský průkaz. Pozor, světe, přijíždí Kurt Vonnegut.

A mé tehdejší auto ... fungovalo na stejný pohon jako téměř všechny dnešní dopravní prostředky, stroje, teplárny a vysoké pece, na tu nejzneužívanější, nejnávykovější a nejničivější drogu na světě, totiž fosilní paliva.

Když jste se narodili, a dokonce když jsem se narodil já, byl už industrializovaný svět naprosto beznadějně závislý na fosilních palivech, a ta teď velmi brzy dojdou. Zkrátka absťák.

Smím vám říci pravdu? Nezní to jako z televizních novin, že?

Domnívám se, že pravda je taková: Jsme všichni závislí na fosilních palivech a odmítáme si to přiznat a absťák je za dveřmi.

A stejně jako všichni závisláci s absťákem na krku, i naši političtí vůdci se dopouštějí násilností, jen aby si pro sebe urvali poslední zbytky matroše.

Jakoby na důkaz těchto dnes už rok starých slov vyšel v Právu 29. dubna t. r. článek pod názvem "Bush chce nové jaderné elektrárny". Píše se v něm mj. toto:

K výstavbě dalších jaderných elektráren, nových rafinérií a k daňovému zvýhodnění výrobců a uživatelů alternativních pohonných hmot a vozidel vyzval ... prezident USA George W. Bush, který čelí nespokojenosti kvůli rostoucím cenám benzínu... Prezident, jehož popularity se už negativně dotkl růst cen benzínu, se hájil tím, že nynější situace nazrávala už dlouho a že s tím nemůže sám nic udělat... a naléhal na snížení závislosti na zahraniční ropě... Prezident také navrhl rapidní zvýšení dovozu zkapalněného přírodního plynu a vývoj nových technologií, které by vedly k výrobě vodíkových palivových článků...

Laskavý čtenář nechť autorovi odpustí následující poněkud jedovatou odbočku: Uvedené je jen dalším z nesčetných "důkazů" toho, že "trh" "vyřeší" vše. Jako by masivní státní podpora čehokoli nebo malé domů od vlády ke spřáteleným firmám měly něco společného s trhem. Jenže trh podle Adama Smitha zanikl nejpozději někdy ve 2. třetině 19. století, takže ani páni profesoři a docenti Schwarz, Holman, Ševčík, Klaus a další jim podobní nám moc nepomohou. Oni na druhé straně asi ještě nepřišli na to, že tzv. standardní ekonomická teorie je použitelná pro řízení čehokoli -- a především národního hospodářství v době globalizace a všeobecného úbytku zdrojů - asi stejně efektivně jako Ptolemaiova geocentrická soustava pro provoz meziplanetárních sond.

Stejně tak jim uniká, že to, co v praxi provozují WTO, MMF, vláda USA a další instituce, jejichž názory a kroky v českém dolíku ti páni akademici šíří a hájí jako evangelisté Slovo Boží, je v naprostém rozporu s teoriemi, které oni dál klidně nalívají do hlav budoucích českých národohospodářů - chraň Bůh naši společnost, jestli z jejich dnešních studentů někdy budou ministři. A když se z božího dopuštění někdo z těch profesorů stane hlavou státu, nadšení študáci mu uspořádají v narvané posluchárně ovace ve stoje. Titíž študáci, přesvědčení o tom, že každý se má o sebe postarat sám a že trh bez přívlastků zajistí všeobecné blaho všem -- nebo to jen memorují, aby nevyletěli od zkoušek? - pak budou demonstrovat proti tak tržnímu opatření, jako je zvýšení kolejného. Ale to sem vlastně až tak nepatří...)

Představa G. W. Bushe mi připadá bez přehánění šílená. Není to ostatně poprvé, kdy se chová, jako by pozbyl zdravého rozumu. Anebo je to naopak? Že by GWB veškeré zbytky rozumu, kterých nepozbyl v období své alkoholové závislosti, jak o tom píše citovaný K. Vonnegut ("Dokonce i George W. Bush, jak sám přiznal, byl od svých šestnácti do jedenačtyřiceti každou chvíli sťatý nebo pod parou anebo zlitý jako doga. Když mu bylo čtyřicet jedna, zjevil se mu Ježíš a přesvědčil ho, aby se vykašlal na chlast a přestal nasávat"), tedy že by to, co mu ještě v mozkovně od těch bohatýrských dob zbylo, GWB nasadil na potlačení nespokojenosti svého milovaného lidu Spojených států? Není asi přílišnou nadsázkou domněnka, že Američany by k jakémukoli druhu revoluce pohnula jediná věc -- výrazné zdražení benzínu a/nebo omezení automobilismu. Ani taková šílenost, že za 5 let šafářování největší ekonomiky světa GWB celkem bezdůvodně přeměnil její vyrovnaný státní rozpočet v dluh ve stovkách miliard dolarů, Američany nevzrušila -- Kurt Vonnegut to komentuje takto:

Ať se napříště rozhodnou pro cokoliv, my - lid - do toho nemáme co mluvit. Možná jste si ještě nevšimli, že se jim už podařilo vybílit státní pokladnu a přelít ji do kapes svých kamarádíčků z válečných a bezpečnostních lobby a že vám a generaci, co přijde po vás, zanechali pohádkově veliký dluh, který budete muset zaplatit.

Nikdo ani nemukl, když se to dělo, protože vyřadili z provozu veškerá v Ústavě nainstalovaná poplašná zařízení, jako jsou Sněmovna, Senát, Nejvyšší soud, FBI, nezávislý tisk (který se nechal umlčet, a porušil tak První dodatek) a nás, lid.

A jak souvisejí jaderné elektrárny s automobilismem? Podle všech indicií se dá usuzovat, že ve strukturách vládnoucích dnešnímu světu se právě teď rozhoduje o dalším směřování civilizace po vyčerpání fosilních paliv. Zatím se zdá, že nejvíce je slyšet hlasy ve prospěch vodíku, který má být primárně určen jako náhrada automobilových paliv. Tato koncepce má jediný malý, téměř zanedbatelný háček: Energetická bilance výroby a spalování vodíku je záporná, k jeho výrobě se totiž spotřebuje více energie, než se získá jeho spálením. Kdokoli bude chtít udržet automobilismus alespoň na dnešní úrovni, bude muset řešit otázku, kde vzít energii nutnou pro výrobu vodíku. Protože však ani ostatní fosilní paliva nemají o moc delší perspektivu než ropa, nabízí se momentálně jediný disponibilní energetický zdroj -- jádro.

A v tom spočívá druhý nepatrný háček této koncepce: Dnes je na světě nějakých 300 jaderných reaktorů. Abychom získali energii nutnou jen k výrobě vodíku pro udržení (nikoli nárůst!) současné úrovně automobilismu, muselo by těch reaktorů být zhruba nejméně 5000. (Autor se omlouvá, že nemá po ruce odkazy na prameny těchto čísel a předem děkuje těm, kdo je upřesní, doplní nebo opraví. Ale řádově jsou ta čísla nejspíše správná.) To znamená, že by ve světě musel být urychleně vybudován nejméně 16násobek dnešního počtu jaderných reaktorů.

V ČR dnes máme 6 reaktorů, podle této představy by jich pak tedy muselo být ke stovce, nejméně jeden v každém okrese, nejméně 7 v každém kraji. Nevím jak vám, ale mě připadá neskutečná představa 100 potenciálních Černobylů v českém dolíku a moravských úvalech. (A nevysvětlujte mi rozdíly mezi reaktory RBMK a VVER a z nich vyplývající zdánlivou větší bezpečnost těch druhých, něco o tom vím a kromě toho jsem si 20 let dopisoval s jednou studentkou a později učitelkou z Černobylu, která to vše zažila doslova na vlastní kůži.) Nabízejí se i doplňující víceméně řečnické otázky: Kampak by se asi ukládalo vyhořelé palivo v množství o 1 -- 2 řády větším než dnes? Kdopak by ho asi příštích 30 000 let uhlídal, než by přestalo zářit? Před 30 000 lety si tu neandertálci rozbíjeli hlavy kamennými sekerami. Umí nám dnes někdo -- nejlépe snad z našich moudrých, osvícených, vševědoucích a jasnozřivých politiků -- předložit svou vizi civilizace za 30 000 let?

Poněkud tristní vize budoucnosti, není-liž pravda? Doufejme, že se budeme umět a chtít včas vzpamatovat, že vykážeme šílené bláboly G. W. Bushe a jeho vypečených poradců tam, kam patří (za mého mládí se tomu říkalo "smetiště dějin") a že konečně začneme klást našim i evropskounijním politikům co nejvíce co nejnepříjemnějších otázek.

Za sebe navrhuji například tyto:

1. Jaká je všeobecná vize vývoje evropské společnosti a ekonomiky na příštích 50 -- 100 let v podmínkách rostoucího globálního nedostatku energetických, surovinových a potravinových zdrojů?

2. Jak vypadá bilance obnovitelných zdrojů energie pro toto období? Jak dokážeme realizovat všeobecnou vizi s tím, co je a bude v nejbližší době k dispozici, nebo naopak, co si budeme s disponibilními zdroji moci dovolit?

3. Kdo bude o řešení otázek a realizaci závěrů sub 1 a 2 rozhodovat?

Ta poslední otázka není ani zdaleka tak naivní, jak se může na první pohled zdát. I když to v nich není explicitně formulováno, citované úryvky z Kurta Vonneguta mi připadají jako jedny z nejlepších argumentů pro úvahy o co nejrychlejším přechodu k prvkům přímé demokracie v jakémkoli společenském rozhodovacím mechanismu, nota bene jde-li o tak závažná, v podstatě existenční témata. V dnešní situaci by bylo vrcholně nezodpovědným hazardem s osudy našich dětí a vnoučat, kdybychom odpovědi na naznačené otázky nechali formulovat všechny ty profláknuté politiky a všechny ty šéfíky firem, kteří ty politiky vodí na špagátkách jako kašpárky v pimprlovém divadle. Dokonce mám za to, bychom jim neměli dovolit ani formulovat ty otázky. Jinak totiž budeme riskovat, že budou klást jen takové otázky, které budou mediálně přitažlivé a snadno zodpověditelné, nejlépe do konce dalšího volebního období.

Odbočka č. 2: Hádejte, proč jediná věc veřejného zájmu, o které se dnes mluví v perspektivě delší než je horizont konce běžícího volebního období, jsou důchody? Kdo se domnívá, že někomu jde letos o blaho důchodců po roce 2050, je vedle jak ta jedle. Zkuste si spočítat, kolik peněz protéká přes účty, z nichž se důchody vyplácejí, a nezapomeňte, že celý ten zlodějský mechanismus nastartovaný před 14 lety Víťou Koženým a prof. Ing. V. Klausem, CSc., Ph.D., dr. h.c., atd., který už teď nemůže očekávat žádný vejvar z privatizace, sám sebe dobrovolně z provozu neodstaví. Teď je načase navrtat penězovody vedoucí od nás obyčejných lidí směrem ke státní kase a nechat z těch děr odkapávat drobné na předem pečlivě vybrané soukromé účty.) Rozhodovat o znění položených otázek i obsahu odpovědí na ně musíme my, občané. Je nejvyšší čas vzbudit se ze sladkých konzumních snů. Úroveň konzumu průměrného Němce nebo Francouze už nejspíš nedoženeme -- i tak se máme my Češi lépe než nějakých 85% lidstva. Teď jde o to neztratit aspoň to základní, co je potřeba k životu. Generace 35letých rodičů dnešních předškolních dětí by se nad tím měla zamyslet -- mají dvě možnosti: Buď se pokusit o hledání řešení shora naznačených otázek nebo pomalu začít své čtyřleté potomky připravovat na to, že např.

  • mohou časem přijít o spoustu těch barevných, voňavých, sladkých a hebkých věcí, které maminky nakupují v těch velikánských domech, co se jmenují KÉRFÚR nebo LÍDL nebo MAUNTFÍLT nebo tak nějak všelijak;
  • oni, až dorostou do věku svých tatínků, na rozdíl od nich si možná nebudou každé ráno uvazovat kravatu na bílou košili a usedat do nablýskaných auťáků, aby odjeli do práce v klimatizované kanceláři;
  • obsah ledničky doma v kuchyni se nelíhne z toho pohybu, který udělá ta slečna v marketu u kasy s tou barevnou kartičkou, co má maminka v kabelce;
  • ti divní lidi, kteří mívají často jinou barvu kůže a mluví nesrozumitelně a tatínek jim neřekne jinak než SOCKY nebo jinými ošklivými jmény, jsou potřeba, aby někdo udělal ty práce, od kterých by si tatínek umazal sako a maminka ulámala nalakované nehty;
  • a že možná, až těm dnešním předškolákům bude 35 jako je dnes jejich tatínkům, se s dětmi dnešních SOCEK třeba poperou o to, aby tu jejich špinavou práci za pár šupů mohli dělat sami, protože jinak by mohli chodit spát úplně bez večeře.

Je to smutná představa úpadku naší skvělé civilizace, koneckonců nejsem první, kdo ji vyslovil, zkuste si přečíst třeba Malevil od Roberta Merla, on to uměl napsat mnohem líp, než to kdy dokážu já.

Hloupé je, že s rostoucím letopočtem mi dá čím dál větší práci přesvědčit sám sebe, že k takovým koncům nedojde. Někdo to ale musí zařídit. Nezařídí se to však v žádném případě samo a už vůbec to nemůžeme čekat od takových lidí jako jsou George W. Bush a ta prolhaná, chamtivá a agresivní banda kolem něj, co si hraje na sbor ředitelů zeměkoule. Musíme to být my: Vy, kdo tohle čtete, já, který se vám to tu snažím ze všech svých skromných sil vysvětlit, naše děti a vnoučata, které si teď vychováváme k obrazu svému a které podle výsledků té naší výchovy zařídí, jaké to budeme mít my, až už nebudeme moci nic než vzpomínat, jak bylo krásně zamlada. Vysvětlujme ze všech sil - třeba i s pomocí těchto slov Kurta Vonneguta z jeho citovaného textu:

Až se dostanete do mého věku, podaří-li se vám to, bude vám jednaosmdesát a budete mít potomstvo, začnete se najednou ptát svých dětí, které budou již samy ve středním věku, o čem že vlastně život je. Mám sedm dětí, z toho čtyři adoptované... Položil jsem onu velkou otázku o životě svému biologickému synu Markovi. Mark je pediatr a autor autobiografické knihy Expres do ráje. Je o jeho zhroucení, o svěrací kazajce a vypolstrovaném nemocničním pokoji. Dostal se z toho a promoval pak na harvardské lékařské fakultě.

Dr. Vonnegut odpověděl svému starému vetchému otci toto: "Otče, jsme tady od toho, abychom si to tu pomáhali přežít, ať už ,to' znamená cokoliv." Takže vám to předávám. Zapište si to, uložte si to do počítače a můžete na to klidně zapomenout.

Lépe napsat to opravdu neumím. Ale teď už je řada na vás, kdo to čtete, abyste si to nechali projet svými mozkovými závity. A klidně oponujte, jedině ve sporu se snad společně dobereme k něčemu rozumnějšímu. O to by snad mělo jít v první řadě...

                 
Obsah vydání       2. 5. 2005
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
2. 5. 2005 Svátek práce v sociálním státu Boris  Cvek
2. 5. 2005 Před léty sto devatenácti... Ladislav  Žák
2. 5. 2005 Prima diletanti Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 17. dubna 2005
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
30. 4. 2005 Jak je to ve skutečnosti s Modrou šancí pro zaměstnanost
2. 5. 2005 České "pravicové" servery a homosexuálové
2. 5. 2005 Freetechno party rozpuštěna policejním komandem
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit Karel  Sýkora
2. 5. 2005 Francie: "Ano" euroústavě vede Simone  Radačičová
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Armáda USA disponuje elitnou jednotkou hackerov
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
22. 4. 2005 Konec ropné éry?   
11. 8. 2004 Ropa, politika a krev Oskar  Krejčí
2. 6. 2004 Atentát v Saúdské Arábii vyvolal ropnou krizi   
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín