29. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2005

Váha mlčení

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

"Ptáka poznáš podle peří, vlka po srsti a člověka po řeči", tvrdí španělské přísloví. Řeč je nesporně svrchovaným lidským projevem, i když vědci postupně objevují "řeč" kytovců, ptáků a jiných živočichů. Není snadné představit si společenství, v němž by se lidé nedomlouvali na kolektivní akci, v němž by si (ať už klidně či vzrušeně) nevyměňovali názory, nebo v němž by aspoň nepřeváděli do slov to, co jim právě táhne hlavou. Povšimli jste si, jak úzkostlivě dbají moderátoři rozhlasových či televizních pořadů na to, aby ve vysílání nevznikla pomlka? To si nemohou vzít na svědomí -- nejen proto, že jsou placeni za souvislé mluvení, nýbrž i kvůli svým divákům a posluchačům, které by taková pauza notně znervózněla. Co se děje? Postihlo snad moderátora něco mimořádného, náhlá nevolnost či dokonce infarkt? Nevnikli do budovy, v níž sídlí rozhlas či televize, nevítaní vetřelci, například okupanti či teroristé? Diváci a posluchači jsou zkrátka zvyklí, že pokud řeč plyne, je vše v pořádku, zatímco nenadálé ticho věstí zmatek nebo nebezpečí.

Začali jsme tuto úvahu příslovím, a tak musíme (v zájmu korektnosti) dodat, že lidová moudrost sice oplývá jadrným výrazem, ale že se na ni nedá příliš spoléhat, neboť si často protiřečí. Proti známému rčení "Mluviti stříbro, mlčeti zlato" stojí neméně známé přísloví "Líná huba, holé neštěstí". Ani filozofové a básníci nejsou ve svých radách zajedno. "Činy konejme rozhodně, mluvme však obezřetně," doporučuje Konfucius (a přitakává tím rčení "Vypuštěné slovo ani párem koní nepřitáhneš zpátky"), zatímco Horatius soudí, že "Je-li věc ujasněna, slova ji budou ochotně následovat." Takové tvrzení si ovšem mohl dovolit proto, že byl vynikajícím básníkem, nehledě na to, že z výroku není zřejmé, zda mínil slovo psané či mluvené - ne každému je dopřáno, aby uměl stručně a výstižně zformulovat to, k čemu dospěl ve svých představách či myšlenkách. Na misku vah bychom mohli ještě přihodit středověký výrok "Kdybys byl mlčel, zůstal bys filozofem", jenže jeho smyslem není, že mlčení je ctnost, nýbrž že by měl hlupák, který se octne ve společnosti filozofů, držet jazyk za zuby, aby se neztrapnil (výrok vychází z Boethiovy anekdoty). Kolik tedy váží slovo na papíře, kolik slovo vypuštěné z úst a kolik mlčení?

Nechceme samozřejmě popírat, že inflace mluveného slova jde ruku v ruce s inflací slova tištěného (stačí postát před jakýmkoli novinovým stánkem nebo zajít do jakéhokoli knihkupectví); zamýšlíme se spíš nad tím, jakému slovu dnes přikládají lidé větší význam, a vychází nám, že je to slovo mluvené. Příklady by se daly najít v nejrůznějších oborech lidské činnosti: Úspěch uváděného pořadu závisí na pohotovosti a vtipnosti příslušného moderátora. Výše trestu, jejž soud vyměří obžalovanému, závisí na výmluvnosti obhájce. Do prezidentského křesla usedne kandidát, který vystoupí s nejpůsobivějším projevem; program, vyslovený v tomto projevu, ovlivní často další vývoj státu (tištěný projev by oslovil jen pár intelektuálů). O to, aby politikův projev zaujal i cizí posluchače, se zase musí postarat znalý a pohotový tlumočník. Je mimochodem příznačné, že výkon těchto řečníků je přímo úměrný ohlasu, který vzbuzují u svých posluchačů. Adolf Hitler se ve slabé chvíli přiznal, že by neuměl řečnit na svatbě či na banketu s omezeným počtem účastníků; inspirovalo ho teprv masové shromáždění.

Váha mluveného slova se projevuje i při individuálním kontaktu. Pacientova vůle k uzdravení závisí na vhodně zvolené promluvě lékařově. Vlídné slovo matčino ovlivňuje citové rozpoložení dítěte. Milenka je tím oddanější a vstřícnější, čím vřelejší tóny vyčte z hlasu milencova. Pohotová vyřídilka se rovněž vyplácí vyšetřovatelům, který vedou křížový výslech, studentům, kteří skládají přijímací zkoušky, uchazečům o zaměstnání, odvážlivcům, kteří se fyzicky účastní televizních soutěží, jakož i návštěvníkům hospod, kteří se výhrůžkami a nadávkami rozehřívají před rvačkou. Navázáním osobního, ústního kontaktu může naopak žena zmírnit agresivní chování násilníka, který ji přepadl v lese či v městském podchodu. Před policejním zásahem vyjednává s únoscem či se sebevrahem vyškolený psycholog. Tajemníci celebrit, které umírají, zapisují jejich poslední větu, aby obohatili pokladnici slavných výroků. Příkazy, které pronese hypnotizér, jsou důsažnější než výstražné cedulky, vyvěšené v parcích. Neotesané výroky vesničana Rasputina upevnily zdraví ruského careviče a posléze vehnaly několik dvorních dam do Rasputinovy ložnice. Je vlastně pozoruhodné, že mluvené slovo dokáže jak dokonale uklidnit, tak dokonale rozvrátit.

I když je tento výčet, jak doufáme, přesvědčivý, umíme si představit, co při něm napadne leckterého čtenáře: Mluvené slovo je třeba brát s rezervou; na rozdíl od psaného slova může nesoudného člověka snadno oklamat, protože je zpravidla provázeno s bezprostředním emocionálním účinkem a protože se dá ověřit teprv dodatečně. O kom z úspěšných řečníků se dá s jistotou prohlásit, že nemluví účelově, že nepoužívá demagogické triky a že nesměšuje pravdu se lží? Obhájce před soudem samozřejmě zdůrazňuje okolnosti, které ukážou jeho klienta v příznivém světle, nebo které naopak zpochybní usvědčující důkazy; sledujeme-li soudní proces, nesledujeme tedy hledání pravdy, nýbrž slovní souboj přítomných řečníků (a většinou nás sám tento souboj uspokojuje). Řečník, který hovoří před publikem, může navíc počítat s tím, že se případné výhrady posluchačů už v zárodku rozplynou v kolektivním vyčkávání či nadšení. Stejně tak pochybná je věrohodnost oficiálních mluvčích, kteří obhajují zájmy svého zaměstnavatele; jsou prostě hlásnou troubou cizích, často jen prestižních názorů. Klamou samozřejmě i lékaři a pacienti, matky a děti a milenci a milenky. "Svět chce být klamán, proto budiž klamán," prohlašovali jezuité a výsledky jejich protireformační kampaně dokládají, že tato devíza není jen elegantní frází.

Zdá se tedy, že mluvená řeč obsahuje iracionální podtext, který nám namlouvá, že nemůže být tak docela nepravdivé to, co splývá se rtů živého člověka. "Na každém šprochu pravdy trochu", poznamenává k tomuto jevu další oblíbené přísloví, ale nevystihuje okolnost, že sám akt komunikace je pro člověka pravděpodobně významnější než to, co komunikace prostředkuje (obsah sdělení). Dobrý řečník ví, že musí svou řeč stylisticky oprostit a předestřít publiku obraty, které se v nich obtisknou jako podmanivý popěvek; působivý projev je vlastně druh popkultury. Jsou řečníci, kterým nečiní ústní projev žádné zvláštní potíže (například současný oprezident Václav Klaus, který ostatně začínal jako zpěvák v rozhlůasovém souboru), a jsou dokonce řečníci, kteří hovoří, jako by svůj projev diktovali písařce (expremiér Miloš Zeman). Naproti tomu lidé, kteří si rétorskou rutinu neosvojili, jsou dnes ve viditelné nevýhodě: Při veřejném vystoupení, ale i při úředním jednání je usadí či předběhne každý, kdo je výřečnější, protože mluvní jednání se dnes setkává s širším a příznivějším ohlasem než jednání fyzické.

Nabízí se otázka, jak by v současné mediální atmosféře uspěli někteří politikové, umělci či jiné veřejné osobnosti z dob, kdy se mlčení nepovažovalo za osobní újmu. Zazlívali bychom například T.G. Masarykovi, že se veřejným proslovům vyhýbá (je příznačné, že Karel Čapek nenapsal jen Hovory, ale i Mlčení s TGM)? Otázka by se dala také obrátit: Kolik je dnes státníků, jejichž autorita by se mohla opřít o soubor významných děl s filozofickou a sociologickou tematikou, a nikoli jen o efemérní projevy? A jak by obstáli před mikrofonem či kamerou Jaroslav Vrchlický a Antonín Dvořák, o jejichž společném mlčení vypovídá řada anekdot? Následovníky měli ostatně i v mediální éře: Nechutí k živým rozhovorům prosluli například William Faulkner a Vladimir Nabokov; Faulknerův odmítavý postoj vyplýval zřejmě z jeho jižanské hrdosti a Nabokov zdůvodnil jednou svou neochotu tím, že mluví-li spatra, bez písemné přípravy, trpí pocitem, že odpovídá nahodile a nepřesně - jeho doménou je psaní, nikoli mluvení. Nic tím ovšem nezměnil na tom, že lesk umělcova projevu dnes působí mocněji než zlatá zrnka, rozptýlená v jeho díle.

Pokud jste z předchozích řádků vysoudili, že straníme spíš mistrům psaného slova než mistrům živé konverzace, nemýlíte se. Zatímco moderátoři, které sledujeme, trnou, hledá-li jejich zpovídaný protějšek nejsprávnější výraz, okříváme: Konečně někdo, kdo se nebojí nahlas přemýšlet! Traumatu z arogantních úředníků předcházíme tím, že si předem připravíme varianty odpovědí (byrokratické výpady jsou omezené a předvídatelné), případně že je vybídneme, aby se vžili do naší situace. Oč méně reakcí nás napadá při střetu s podrážděným řidičem či cestujícím, o to víc trefných replik pak přisoudíme svým fiktivním postavám. Samomluvy zatím nevedeme; naším ideálem je tiché posezení mezi sborem pohádkových starců Měsíců, tibetských lámů či městských archivářů. Netoužíme po němotě, nýbrž po tom, aby se řečí zbytečně neplýtvalo a aby řeč neztrácela svou hodnověrnost. Arnošt Lustig se v jednom interview přiznal, že se po příchodu do USA dlouho zdráhal naučit se anglicky, aby neztratil cit pro svou mateřštinu. Zní to neprakticky a nemoderně, ale pro nás sympaticky. Čeština samozřejmě patří k menšinovým jazykům, ale to neznamená, že by se ti, kdo ji používají, měli zříkat jejich významových odstínů, interpretační pružnosti nebo odborného názvosloví -- aspoň ne dřív, než ji nevratně ovlivní angličtina či jiný jazyk velmoci, která je toho času na ekonomickém vzestupu. Oporu pro svůj postoj nacházíme ostatně právě v jedné rozmarné anglické říkance. Vzešla z místního folkloru (stejně jako všehochuť českých přísloví) a ve volném přebásnění začíná těmito verši:


Kdo nezná čin a mluví jen,
je jako záhon s plevelem,
a když je plevel do všech stran,
je mluvka z kola vypískán.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2005
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Michael  Marčák
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Proč nezval Václav Moravec do svého pořadu činitele z EU?
29. 4. 2005 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie
29. 4. 2005 Odpolitizovat Bohumil  Kartous
29. 4. 2005 Michael  Marčák
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Začít vyrobené zboží prodávat Marťanům Josef  Vít
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 1. máj - Svátek práce v Praze: demonstrace levice i pravice, anarchisté v Brně
29. 4. 2005 StreetFest v Brně
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Pálení čarodějnic v Lázních Mšené
29. 4. 2005 Evropská unie hledá pro své národy cestu, jak neválčit - proto je životně důležitá Petr  Wagner
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 6. díl pořadu "Paradoxy české justice" na ČRo6 Zdeněk  Jemelík
29. 4. 2005 Václav Klaus kontra hodnoty Pavel  Urban
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
29. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"   
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou   
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
27. 4. 2005 Mongolské vraždění   
26. 4. 2005 Vypněte televizi a žijte!   
26. 4. 2005 V Brně proběhne slet nacistů Ondřej  Slačálek
26. 4. 2005 Co přesně řekl proti Klausovi místopředseda Evropského parlamentu   
26. 4. 2005 Pozor na Klause - vede k přemýšlení Miroslav  Polreich
26. 4. 2005 Dívky jsou zapomenutými obětmi válek   
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr