2. 5. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 5. 2005

Ústavní smlouva není ústava

1. VÝROČÍ

Laekenská rezoluce k budoucnosti Evropské unie z roku 2001 se tázala po "ústavě pro evropské občany" a jejím eventuálním obsahu. Konvent pro budoucnost Evropy připravil na základě Laekenské rezoluce návrh s oficiálním názvem "Smlouva zakládající ústavu pro Evropu", kterému se běžně říká ústavní smlouva Evropské unie. Někdy se dokonce mluvní jenom o evropské ústavě. Tato zkratka je však již přespříliš zjednodušující, neboť v obvyklém slova smyslu znamená slovo ústava poněkud více.

Ústavou v pravém slova smyslu vzniká stát. Pro obecné uvažování je tato abstrakce možná poněkud nezvyklá. Jak lze něco takového jako stát stvořit přijetím právního a politického dokumentu, když území státu, jeho obyvatelstvo a rovněž politická moc nad ním existují kontinuálně před přijetím ústavy i po něm?

Celá Evropa zná moderní politické dějiny Francie, rozdělované do jednotlivých období právě podle přijímání nových ústav. První republika, vzniklá z revoluce svrhnuvší v roce 1789 ancien regime, byla sama nahrazena prvním císařstvím. To bylo vystřídáno obnovenou monarchií, smetenou revolucí v roce 1848, která zrodila druhou republiku. Také druhou republiku zničilo za pár let druhé císařství, samo zahynuvší válkou a revolucí v letech 1870-71. Nová republikánská ústava pak založila třetí republiku, fungující až do porážky Francie v roce 1940. Také čtvrtá a pátá republika po druhé světové válce jsou ohraničeny přijetím nových ústav. Na francouzských dějinách je plasticky vidět, že po revoluci nebo válečné porážce nová ústava skutečně dává vzniknout nové státní organizaci, když ta stará byla zničena nebo zdiskreditována událostmi předcházejícího období.

Ústavní smlouvou EU se evropský stát nezakládá a proto považuji za vhodnější důsledně používat označení "ústavní smlouva" a vyhýbat je příliš zjednodušujícímu "evropská ústava". Pojmovým substrátem, tedy podstatným sdělením o obsahu, ve slovech "ústavní smlouva", je informace, že se jedná o smlouvu; slovo "ústavní" je pouhým přívlastkem vyjadřujícím možné vyústění budoucího vývoje a nikoli vlastní obsah.

Nuže dobrá -- vyjasnili jsme si, že ústavní smlouva není ústavou, ale co tedy je? Je to nová mezinárodní smlouva mezi členskými státy Evropského společenství, která má nahradit nyní platné smlouvy -- především Smlouvu o založení Evropského společenství (původní text byl podepsán r. 1957 v Římě) a Smlouvu o Evropské unii (podepsanou r. 1992 v Maastrichtu).

Zcela vědomě a úmyslně jsem v předchozím odstavci psal o členech Evropského společenství a nikoli o členech Evropské unie. V přesné právnické mluvě totiž o členství v Evropské unii nelze hovořit. Evropská unie nemá právní subjektivitu, takže zahrnuje pouze okruh signatářů smlouvy, kteří však nejsou členy žádné organizace. Tou mezinárodní organizací, které je Česká republika členem, je Evropské společenství. A zde se skrývá největší novum, které ústavní smlouva přináší. Jedna mezinárodní organizace -- Evropské společenství -- má být zrušena a namísto ní se zřídí nová mezinárodní organizace pod názvem Evropská unie.

Změna právní formy Evropské unie na mezinárodní organizaci má k údajnému evropskému superstátu asi tak stejně daleko, jako tirády českých euroskeptiků ke skutečnému obsahu ústavní smlouvy. Jenom doufám, že jsem se nedopustil urážky majestátu.

autor je členem Unie evropských federalistů v ČR

                 
Obsah vydání       2. 5. 2005
2. 5. 2005 Usekali jim prsty. Bratra upálili v koupelně. V Británii nemají nárok na azyl
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
2. 5. 2005 Blairovo globalizační úsilí o modernizaci Británie
2. 5. 2005 O chybách v myšlení prezidenta Klause Petr  Dvořák, Václav  Legner
2. 5. 2005 Babylonské zmatení kolem katarského "prince" Zdeněk  Jemelík
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
2. 5. 2005 Hodnoty - zda a proč? Přemysl  Janýr
2. 5. 2005 Hitler jako "sociální revolucionář" Richard  Seemann
2. 5. 2005 Česká televize zahajuje experimentální digitální vysílání
2. 5. 2005 Absťák Jindřich  Kalous
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
2. 5. 2005 Svátek práce v sociálním státu Boris  Cvek
2. 5. 2005 Před léty sto devatenácti... Ladislav  Žák
2. 5. 2005 Prima diletanti Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Zpravodajství iráckého odboje za dny 8. - 17. dubna 2005
2. 5. 2005 Modrá šance -- doprava Josef  Vít
30. 4. 2005 Jak je to ve skutečnosti s Modrou šancí pro zaměstnanost
2. 5. 2005 České "pravicové" servery a homosexuálové
2. 5. 2005 Freetechno party rozpuštěna policejním komandem
2. 5. 2005 Má je! František  Schilla
2. 5. 2005 Rozpory v Bibli lze jednoduše vysvětlit Karel  Sýkora
2. 5. 2005 Francie: "Ano" euroústavě vede Simone  Radačičová
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
2. 5. 2005 Armáda USA disponuje elitnou jednotkou hackerov
2. 5. 2005 Ratzinger chtěl chránit církev Boris  Cvek
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
2. 5. 2005 Ústavní smlouva není ústava Petr  Jantač
29. 4. 2005 Evropská unie hledá pro své národy cestu, jak neválčit - proto je životně důležitá Petr  Wagner
29. 4. 2005 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie   
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
15. 3. 2005 Co bude po odmítnutí Ústavy EU?   
11. 2. 2005 Evropská ústava se může občanským demokratům vymstít Jiří  Štefek
17. 1. 2005 Centralismus a roubování národních států Jindřich  Tichý
13. 1. 2005 Nejsme hlupáci, pane profesore!   
10. 1. 2005 Občan o ní může rozhodnout, i když jí nerozumí Pavel  Urban
7. 1. 2005 Referendum o Evropské ústavě: chybí étos i důvěra Josef  Brož
6. 1. 2005 Euroústava za všechny peníze Tomáš  Vandas
4. 1. 2005 Referendum o referendu Josef  Provazník
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy   
22. 11. 2004 Klaus a Gross v Berlíně představili diametrálně různý pohled na EU Radek  Vogl
12. 11. 2004 Euroústava a česká otázka Milan  Neubert