20. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 4. 2005

Nahlas o tichém promlčení

Na otázku o vztahu církve k "umělé" antikoncepci odpovídá Tomáš Halík velmi otevřeně: "Zcela striktní odmítání umělé antikoncepce nemá budoucnost", říká, aby dále vysvětlil, že "tady nejspíše dojde k tichému promlčení některých dokumentů".

Pieta za zesnulého papeže netrvá dlouho, ani nemůže. Z povahy věci je nutné zachovat katolické církvi celistvost, zejména je-li ohrožována sekulárním světem a jeho relativizujícím konzumentstvím. Zatímco Benedikt XVI. se už představil městu i světu, v posledním čísle Literárních novin vyšel rozhovor s předním českým katolickým představitelem Tomášem Halíkem

Nedávný článek ke stejnému tématu ZDE

Nechci zde usuzovat na záměr nějakého nevyřčeného působení, rozhovor nebyl prvoplánově zaujatý ve prospěch interviewovaného, přesto nejsilnějším rysem ve vztahu novinář -- zpovídaný byla přehnaná úcta. Mimo to byl Tomáš Halík představen v "netypické" roli polárníka, jinou polohu zase zdůrazňovala fotografie, na níž hovoří s Václavem Havlem. To se mi zdá být, vzhledem ke známé orientaci Literárních novin, příliš silným, až nadprahovým signálem.

Podobu všestranného člověka dokreslovalo textové uvedení rozhovoru, kde byl Tomáš Halík představen jednak v poloze vysokoškolského učitele a jednak v roli katolického kazatele.

Samotný rozhovor akcentoval jednak téma Halíkova vztahu k církvi, dále vztahu církve a disentu, a samozřejmě také konfrontace církve se současností. Autoportrét se v otázkách a odpovědích prolíná s výpovědí pozorovatele. Vztah k disentu trochu evokoval úvod o životě hlavního hrdiny. Možná je ale tento dojem subjektivní, anebo také aktuálně společenský, protože disent je za posledních patnáct let médiemi důkladně proprán a vybělen. Otázky byly vesměs věcné.

Zajímavé je podání Halíkova vztahu k vlastní roli v církvi, konkrétně k roli kazatele. Na otázku, jakou úlohu spatřuje v tomto poslání, Halík odpovídá: "Povzbuzovat k odvážnému, ale trpělivému a kompetentnímu hledání, doprovázet, inspirovat, provokovat otázky, varovat před lacinými zkratkami." Je zarážející, že snad až na jednotlivé literárnější pojmy je použitý jazyk silně politický, alespoň podle významu: Slova o "kompetenci" a "laciných zkratkách" dávají tušit cosi o téměř až odborné a určitě výjimečné možnosti, jak doslova obhospodařit lidskou víru. Je to formulované jako program politické strany. Očekával bych daleko větší subtilnost a kontemplativní charakter vyjádření a nikoli nabídku vysoké konkurenceschopnosti, je-li řeč o víře.

Ve vztahu k současnosti, jak už bylo řečeno, je pochopitelně rozhovor také více konfrontační. Je škoda, že novinář usoudil při dotazu na vztah církve a zesnulého papeže k antikoncepci, resp. k nemoci AIDS, že je potřeba dotazovanému gentlemansky nabídnout spolupráci na odpovědi a zredukovat tyto jinde veřejně diskutovaná témata na protesty "levicových intelektuálů". Dokonce i někteří katolíci jsou v tomto ohledu proti oficiálnímu katolickému diskursu. Pro vzdělance formátu Tomáše Halíka je to medvědí služba a spíše ho příprava argumentačního terénu dehonestuje než mu pomáhá.

Takhle Tomáš Halík v nabídce "smečuje", že "to obviňování církve a papeže za oběti AIDS je velmi problematické mediální klišé." Je debata nad možnostmi ovlivňovat životy milionů lidí klišé?

Tomáš Halík soudí, že ano: "Jestliže papež řekl, že manželská věrnost je lepší ochranou před AIDS než kondom, pak v tom má úplnou pravdu. A ti kteří ignorují učení církve o manželské věrnosti, ti přece nejspíš ignorují i to, co říká církev o kondomech."

K tomuto problému jsem se již vyjadřoval v jiném článku a nechci se opakovat. Jen by bylo dobré dodat, že vyžaduje-li církevní etika absolutní odpovědnost člověka (v křesťanské etice to snad ani jinak nejde), měla by se také zvažovat absolutní škála možností, jak etické problémy řešit, nikoli tvrdit, že když někdo neposlouchá první, neposlouchá (a neposlouchal by) ani druhé.

Chce snad řešit církev naprostou zdrženlivostí sexuální život dospívajících lidí? Jinak by přece nebylo možné řešit sexuální vztahy před vznikem manželství. V dnešní době je to nepředstavitelné.

Celou tu větu o neposlouchání toho či onoho je vůbec možné, při výběru jiného předmětu, naprosto otočit -- "nejsou-li kondomy dostatečnou ochranou před AIDS, není jí ani výzva k manželské věrnosti". Je to dogmatická konstrukce.

Na otázku o vztahu církve k "umělé" antikoncepci naopak odpovídá Tomáš Halík velmi otevřeně: "Zcela striktní odmítání umělé antikoncepce nemá budoucnost", říká, aby dále vysvětlil, že "tady nejspíše dojde k tichému promlčení některých dokumentů."

V církvi se to, podle Tomáše Halíka, občas stává. To je jistě pravda, ovšem vzhledem ke skutečnosti věku 21. století, žádajícího za všech okolností transparentnost v jakémkoli počínání, tím spíše v otázkách ideologických a etických, se jeví takto formulovaná "reformace" jako nějaký žert. Budeme si asi muset počkat a příliš nerušit, aby katolická církev měla dost klidu a času na rekonstrukci své věrouky. Hlavně žádná "mediální klišé". Vzhledem k novému pontifikátu se však zdá být i Halíkova vidina "tichého promlčení" spíše kacířskou myšlenkou v pravém slova smyslu než reálně naplnitelnou "reformou".

Není možné zde také neupozornit na fakt, že komunisté vlastně nedělají nic jiného, než že tiše promlčují fakta vlastní minulosti. Obojí je stejně nedůstojné a stejně pokrytecké a nevím, do jaké míry je sebereflexí o pokrytectví mluvit, ale neodstraňovat jej jako běžné nebo dokonce nenahraditelné. Zdá se, že historická kontinuita, byť sebehorší, má vždy velký vliv a není jednoduché se jí vzdát nahlas a přímo.

Nevím, zda-li výstižný obraz o kritičnosti katolíků vůči vlastní církvi nabízí Halíkova odpověď na úlohu nového papeže: "Nový papež bude stát před úkolem jedno činit a druhé nezanedbávat -- církev musí rozvíjet jak solidaritu (tedy sociální důrazy), tak spiritualitu -- po ní je nemenší žízeň a tady je církev nenahraditelná."

Znovu se objevuje ten ráz politického programu, který slibuje to i to (tzv. komplexní řešení) a deklaruje "nenahraditelnost" svého programu. Je to výzva k volbě, nikoli, jak uvedl Tomáš Halík při charakteristice vlastní kazatelské činnosti, k "hledání" a "inspiraci".

K závěru a ilustraci - padla i "ostřejší" otázka narážející na fakt, že se Jan Pavel II. setkal s kontroverzními osobami typu Castra nebo Arafata. Tomáš Halík rozumně a uvážlivě uvádí, že papež měl možnost promluvit i o věcech, které se v běžném politickém kontaktu v dialogu neotvírají. Jako důkaz odlišování "dobra od zla" však dodal: "Vatikánská diplomacie dovedla velmi jemně odstínit typ přijetí (včetně toho, že Arafat šel zadním schodištěm)."

Sázet na symboliku v době, kdy symbol degeneruje na logo a kdy média v rychlosti uvedou, že se papež sešel s Arafatem a nikoli že šel zadním schodištěm, asi není příliš efektivní ani v politické ani v sociální oblasti. A zřejmě také ne v oblasti etiky. Ale Benedikt XVI. má jistě úplně jiný názor.

                 
Obsah vydání       20. 4. 2005
20. 4. 2005 Literární noviny -- po valné hromadě Jiří  Vančura
20. 4. 2005 Premiér Berlusconi podává demisi, hraje o sestavení nové vlády Josef  Brož
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"
20. 4. 2005 Boží rottweiler bude hlídat církev před změnami
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Fotbalová konkláve v českém balení Josef  Provazník
20. 4. 2005 Michael  Marčák
20. 4. 2005 Mise a demise Oskar  Krejčí
20. 4. 2005 Tomáš Koloc = princ Harry Tomáš  Koloc
20. 4. 2005 O nesmrtelnosti Alex  Koenigsmark
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Knihovny v ČR nesmějí zpoplatňovat internet
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
19. 4. 2005 "O čem" ta naše současnost "jako" je Miloš  Dokulil
19. 4. 2005 Demokracie není apriori dobrá, nebo špatná Petr  Kuba
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku
19. 4. 2005 Podle nezávislého auditu se zvedl počet návštěv Britských listů za pět měsíců o 41 %
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2005 Historie Vlastimila Košťála Bořivoj  Čelovský
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Mohou za cynismus veřejnosti vůči politikům novináři?   
19. 4. 2005 Prázdný obal Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Je váš šéf psychopat?   
18. 4. 2005 Jídlo a realizace v McDonalds Petr  Wagner
18. 4. 2005 Kečup v žaludku i v hlavě Bohumil  Kartous
18. 4. 2005 Knihovna v Ostravě? Jan  Mech
18. 4. 2005 Války a katastrofy jako příležitost k ukradení majetku   
18. 4. 2005 Fenomén zla a lidstvo Karel  Sýkora
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Definiční formule politiky se vyčerpává Petr  Pospíchal
18. 4. 2005 Úloha osobnosti, úzkost, strach, nebezpečí a tajemné síly Ivan  David
16. 4. 2005 Lidé se vyhýbají McDonaldu kvůli tloušťce, LN jej doporučují jako náhradu za školní jídelny! Jan  Čulík
15. 4. 2005 Co je císařovo, není Boží Fabiano  Golgo

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2005 Řítí se na nás ďáblovi advokáti? Miloš  Dokulil
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu   
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství   
20. 4. 2005 Boží rottweiler bude hlídat církev před změnami   
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci   
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena   
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"   
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci   
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"   
18. 4. 2005 Je ve vás Království Boží ? Petr  Sak
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Vysílání České televize pro věřící přestává být pro věřící? Jan  Lipšanský

Karol Wojtyla - papež Jan Pavel II. RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
18. 4. 2005 Morální povinností každé instituce je pomáhat proti AIDS   
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
14. 4. 2005 Kritici ďáblovi Bohumil  Kartous
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
14. 4. 2005 Co je horší: kritizovat mrtvého papeže anebo způsobovat smrt lidí? Jan  Čulík
13. 4. 2005 BL: Útoky hodné soudruha Grebeníčka   
13. 4. 2005 Kultúra (po)sväte(ne)j stupídnosti Marek  Lukáč
13. 4. 2005 Krátce a nesouvisle o papežově pohřbu a fachidiotech Rudolf  Převrátil
13. 4. 2005 Co přinese papežův pohřeb Bohumil  Kartous
12. 4. 2005 Honza Pavel Superstar Martin  Škabraha
12. 4. 2005 Česká televize: Pohřeb papeže veřejnost přijala příznivě, spočítali jsme to   
11. 4. 2005 Ludské posolstvo Karola Wojtylu Eduard  Chmelár
11. 4. 2005 Papež byl váženou osobou David  Šafránek

Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. RSS 2.0      Historie >
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu   
20. 4. 2005 New York Times: Ratzinger je návratem k dogmatičnosti a k doktrinářství   
20. 4. 2005 Boží rottweiler bude hlídat církev před změnami   
20. 4. 2005 Papa tedesco Miloslav  Zima
19. 4. 2005 Katolická církev potvrdila svou konzervativní orientaci   
19. 4. 2005 Channel 4 News: Závažná témata jako kondomy při AIDS v Africe budou za tohoto papeže potlačena   
19. 4. 2005 "Velký inkvizitor Ratzinger"   
19. 4. 2005 Reakce z katolických kruhů   
19. 4. 2005 Ultrakonzervativní důvěrník Jana Pavla II. bude pokračovat v jeho práci   
19. 4. 2005 Ratzinger: "Rocková hudba je nástrojem protináboženství"   
15. 4. 2005 Politika a svatořečení Jiří  Bakala
14. 4. 2005 Není politikou katolické církve nechávat umírat miliony lidí   
12. 4. 2005 Rozhádaná katolická církev hledá novou inspiraci   
11. 4. 2005 380 - 2005: Historie plná zločinů proti lidskosti