29. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Jozef Ratzinger
29. 4. 2005

Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci

Když nedávno, v souvislosti se jmenováním Jozefa Ratzingera papežem, britský Observer zveřejnil článek o tom, že Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů", ozvali se někteří věřící s tím, že Observer i Britské listy, které o článku informovaly, lžou. Informace o věrolomnosti církve a snaze po utajení skandálů o souložích kněží s nezletilými či dokonce o svádění ke hříchu proti 6. přikázání při udílení, u příležitosti nebo pod záminkou svátostí smíření, je ve světě známá věc. Stejně jako ignorující tolerance katolické církve vůči smilstvu mezi příbuznými - zneužívání dcer svými otci a jinými mužskými příbuznými, ke kterému docházelo ještě v průběhu 19. století a na počátku století 20. na vesnicích. I v Čechách.

Církev "svatá" římskokatolická si vymínila, že vyšetřování těchto zločinů bude probíhat pouze podle církevního práva pod přímým dozorem Apoštolského tribunálu Kongregace pro nauku víry, pod pečetí pontifikálního tajemství. Stalo se tak papežským listem SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA z 30. 4. 2001 a následnými prováděcími předpisy.

Dopis nařizuje, aby veškeré "předběžné vyšetřování" obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých osob kněžími bylo odesláno do Ratzingerova úřadu, který má pravomoc je předat soukromým tribunálům, v nichž "funkcí soudce, prosazovatele spravedlnosti, notářského a právního zástupce mohou platně v těchto případech vykonávat pouze kněz". Poté se celý spis musí zaslat do Vatikánu. O světské spravedlnosti v papežském listu není ani slovo. Co je císaře, dej císařovi, co je Božího, dej Bohu...

Papežský list SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA - v agličtině ZDE

List DE DELICTIS GRAVIORIBUS Kongregace pro nauku víry - v latině ZDE
překlad příslušných pasáží listu Kongregace pro nauku víry - v češtině ZDE

Delikty nově vyhrazené Apoštolskému tribunálu Kongregace pro nauku víry (z r. 2001)

Epistula a Congregatione pro Doctrina fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes: de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina fidei reservatis z 18.5.2001, která se odvolává na Motu Proprio Jana Pavla II. Sacramentorum sanctitatis tutela, stanoví tyto závažné delikty proti slavení svátostí a mravům jako vyhrazené Apoštolskému tribunálu Kongregace pro nauku víry:

Delikty proti posvátnosti nejvznešenější eucharistické oběti a svátosti:

1. Odnesení nebo ponechání si eucharistických způsob ke svatokrádežným účelům nebo jejich pohození (kán. 1367 CIC nebo kán. 1442 CCEO).
2. Atentace liturgického slavení eucharistické oběti (tj. snaha slavit ji bez kněžského svěcení) nebo simulace (předstírání) jejího slavení (kán. 1378 §2 n. 1 a 1379 CIC, kán. 1443 CCEO).
3. Zakázané spoluslavení eucharistické oběti se služebníky církevních společenství, kteří nemají apoštolskou posloupnost a neuznávají svátostnou důstojnost kněžského svěcení (kán. 908 a 1365 CIC, kán. 702 a 1440 CCEO).
4. Proměnění jedné způsoby bez druhé se svatokrádežným záměrem při slavení eucharistie nebo také obou mimo eucharistickou slavnost (kán. 927 CIC).

Delikty proti posvátnosti svátosti smíření

1. Rozhřešení spolupachatele ve hříchu proti 6. přikázání Desatera (kán. 1378 §1 CIC, kán. 1457 CCEO).
2. Svádění ke hříchu proti 6. přikázání Desatera při udílení, u příležitosti nebo pod záminkou svátostí smíření, pokud je namířeno ke hříchu se samým zpovědníkem (kán. 1387 CIC, kán. 1458 CCEO)
3. Přímé porušení zpovědního tajemství (kán. 1388 §1 CIC, 1456 §1 CCEO)

Delikty proti mravům

Delikt klerika proti 6. přikázání Desatera spáchaný s nezletilou osobou mladší 18 let.

Postup v daných kauzách:

Kdykoli ordinář obdrží pravděpodobnou informaci o spáchání rezervovaného trestného činu, provede předběžné šetření, které oznámí Kongregaci pro nauku víry. Ta, pokud pro závažnost případu nevztáhne záležitost k sobě, přikáže ordináři vést proces u vlastního tribunálu při zachování příslušných norem. Odvolacím tribunálem proti rozsudku 1. instance jak pro viníka či jeho zástupce, tak pro promotora justice (obhájce spravedlnosti) je jedině Nejvyšší Tribunál Kongregace pro nauku víry.

Rezervované delikty se promlčují po 10 letech od spáchání, s výjimkou deliktu klerika s osobou mladší 18 let, kde promlčecí doba začíná ode dne, kdy nezletilý dovršil 18 let.

V tribunálu ustanoveném ordinářem pro tyto kauzy musí úřad soudce, promotora justice, notáře a také obhájce vykonávat pouze kněz. Jakmile je z jakéhokoli důvodu ukončena instance, je nutno všechna akta co nejdříve zaslat Kongregaci pro nauku víry.

Tribunály dodrží normy o deliktech a trestech a procesní normy CIC a CCEO spolu se zvláštními normami Kongregace pro nauku víry pro daný případ.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2005
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Michael  Marčák
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Proč nezval Václav Moravec do svého pořadu činitele z EU?
29. 4. 2005 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie
29. 4. 2005 Odpolitizovat Bohumil  Kartous
29. 4. 2005 Michael  Marčák
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Začít vyrobené zboží prodávat Marťanům Josef  Vít
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 1. máj - Svátek práce v Praze: demonstrace levice i pravice, anarchisté v Brně
29. 4. 2005 StreetFest v Brně
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Pálení čarodějnic v Lázních Mšené
29. 4. 2005 Evropská unie hledá pro své národy cestu, jak neválčit - proto je životně důležitá Petr  Wagner
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 6. díl pořadu "Paradoxy české justice" na ČRo6 Zdeněk  Jemelík
29. 4. 2005 Václav Klaus kontra hodnoty Pavel  Urban
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
29. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Katolická církev RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
27. 4. 2005 Ano, opravdu jsou špatní   
26. 4. 2005 Ano, i ONI jsou špatní Petr  Sláma
26. 4. 2005 Katolická církev: "Jsme úplně stejní jako vy"   
26. 4. 2005 Nad nesmyslností diskriminace homosexuálů Bohumil  Kartous
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Katolický konzervatismus jako strašák? Tomáš  Mosler

Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?   
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
26. 4. 2005 Některé vatikánské dominanty (1) Miloš  Dokulil
25. 4. 2005 Dej přednost víře na hlavní silnici Alex  Koenigsmark
25. 4. 2005 Papež Benedikt XVI. "blokoval vyšetřování pedofilních skandálů"   
23. 4. 2005 Nový papež ostře odsoudil španělský zákon dovolující homosexuální manželství   
22. 4. 2005 Křesťané pod útokem sprosťáků na diskusních fórech Jan  Lipšanský
22. 4. 2005 Šokující! Nový papež je katolík!   
21. 4. 2005 Velký inkvizitor u vesla Jindřich  Jůzl
21. 4. 2005 Smrt, anebo užívání prezervativů?   
21. 4. 2005 Američané se hádají o Ratzingera už léta   
21. 4. 2005 Benedikt "slíbil, že změkčí svou tvrdou linii"   
20. 4. 2005 Nahlas o tichém promlčení Bohumil  Kartous
20. 4. 2005 Ratzinger jako zastánce fundamentalismu