29. 4. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2005

Spěchem k úspěchu

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Nápadnost tohoto nadpisu je záměrná: Spěch i úspěch mají totiž společnou etymologii. Poučení, jak doufáme, je nasnadě; shoduje se v podstatě se známým podnikatelským sloganem Time is money. Naši předkové by se nestačili divit, jak jsme dokázali pozemský život zdynamizovat: Než by stačili přejít ulici, srazila by je naleštěná limuzína. Než by stačili oborat pole, vyrostly by na něm základy nové továrny. A než by stačili umřít, zdravotník by je usvědčil z klinické smrti a přivolal by pohřební službu, s kterou spolupracuje.

Přesto mezi námi dosud žijí lidé, kteří memento spěchu, chvatu a kalupu povážlivě ignorují. Pro příklady není třeba chodit daleko. Stovky mužů tlachají naprázdno v hospodách nebo okolkují zvědavě při pouličních nehodách, místo aby se přinejmenším věnovali joggingu, jako to už dávno dělají úředníci v západních metropolích. Stovky žen se dlouhé hodiny zhlížejí nespokojeně v zrcadle, místo aby podstoupily plastickou operaci, která z nich udělá obratem doživotní krasavice. Pubertální mládež se celé odpoledne vybavuje po telefonu, místo aby své intimní problémy vyřešila krátkou schůzkou v bytě svých rodičů, kteří mezitím zahálejí na chatě. Staříci zírají celý den z okna, místo aby surfovali po vnukově internetu. Stařeny klimbají se svými čtyřnohými miláčky v klíně, místo aby si například louhovaly bylinkový čaj. A lékaři, místo aby vyslali své pacienty na pochod Praha - Prčice, vymýšlejí pro toto povalečství rafinované názvy, jako je endogenní deprese, Alzheimerova choroba nebo chronický únavový syndrom, aby mohli své pacienty oslnit. To vše je trestuhodná svévole, která nás podnítila k tomu, abychom obeslali soutěž, kterou vypsal pražský magistrát pod heslem Jak přimět občany k časovým úsporám. Je nepochopitelné, že tato soutěž (navzdory vysoké odměně pro výherce) proběhla bez velké odezvy; její smysl je přece jasný: Zrychlí-li občané svou každodenní aktivitu, ušetří městu i státu značné finanční výdaje, nehledě na to, že zvýšením životního tempa doženeme státy, které se s pomalostí, rozvážností a meditačními úniky svých občanů už dokázaly úspěšně vypořádat. Základem našeho návrhu je vytvoření speciálních čet, které jsme pracovně nazvali Inspektoři veřejného spěchu (IVS, nesplést s JVS, což jsou iniciály diktátora Stalina); nezastíráme, že nás k tomuto nápadu inspirovala revizorská síť, kterou si vybudovaly Dopravní podniky. Pracovní doba inspektorů může být kratší, než je doba jiných zaměstnanců, protože jejich služba bude vyžadovat plné fyzické i psychické nasazení.

Prvá směna IVS nastoupí už ve čtyři hodiny ráno, kdy spustí městské sirény; tím zaručí, že se z postelí vyhrabou i ti nejzatvrzelejší spáči. I když se toto opatření může zdát leckomu drastické, je třeba uvážit, že a) T.A. Edison spal jen čtyři hodiny denně, aniž tím jakkoli utrpěla jeho vynálezecká euforie, b) dlouhý spánek prokazatelně vyvolává bolesti hlavy, epileptické záchvaty a náměsíčnictví a c) kvílení sirén nenápadně připomene mladším občanům chmurné stránky naší historie (druhou světovou válku), což zase ulehčí výklad učitelům dějepisu. Do pěti hodin se IVS přesunou do ulic a dohlédnou především na řidiče městské dopravy, kteří někdy propadají zbytečné sentimentalitě: Je přece jasné, jak zdržují chod dopravy tím, že vpouštějí do vozu ženy, které samy neuzvednou kočárek, neohrabané důchodce, kteří tarasí vchody, či invalidy, kteří se nedokážou za jízdy doplížit k sedadlu. Toto úsilí IVS mohou podpořit plakátky, vyvěšené ve všech dopravních prostředcích; jejich konečnou formulaci teprv promýšlíme, ale mohly by například hlásat, že "Kdo nemá dost pružné klouby, ať jde radši sbírat houby" nebo "Kdo je doma, ten se počítá". Staří lidé a invalidé ostatně hřeší na to, že mají městskou dopravu zadarmo, a proto ji houfně zneužívají.

Dopoledne, přibližně v osm hodin, nastoupí druhá směna, která se pro změnu zaměří na školy, na úřady, na čekárny, na studovny a na nemocnice, aby zjistila, zda občané využívají řádně časové prostoje při přestávkách, při postávání ve frontě, při vyplňování formulářů a při telefonování. Většina z nich si totiž neuvědomuje, že si přitom mohou (v souladu s jogínskými praktikami) procvičovat žvýkací, lícní a oční svalstvo, opakovat si v duchu anglická slovíčka či matematické poučky, přehrávat si minulý či budoucí přijímací pohovor, vymýšlet si vtipné omluvy pro rodinu či pro zaměstnavatele, počítat spotřebované kalorie, měřit si puls a teplotu apod. Při té příležitosti poučí IVS rovněž úředníky, průvodce a recepční, jak mohou urychlit svou službu: Nemusejí přece zdlouhavě a opakovaně vysvětlovat každému klientovi, co má udělat; stačí, když hbitě a mlčky ukážou na příslušnou směrovku, vývěsku či pamětihodnost (klienti se pak konečně začnou chovat jako dospělí, nikoli jako děti, které kladou otázky pro otázky).

S těmito pokyny a zásahy se IVS vypořádají jistě bez potíží; s jistou nevolí se pravděpodobně setkají před výkladními skříněmi módních obchodů, které přímo vybízejí občany (obzvlášť občanky) k ostudnému lelkování; vzniká tedy otázka, zda by nebylo efektivnější, kdyby dal magistrát všechny výlohy zatemnit nebo potřít páchnoucím sprejem, který by zevlouny (zevlounky) odpudil. Druhá směna mimoto zkontroluje pěší zóny a eskalátory, neboť k časovým ztrátám dochází rovněž při chůzi. Chodci, místo aby zvolili společné svižné tempo, do sebe často vrážejí a někdy vyloženě zbrzdí všechen pohyb tím, že se zastaví uprostřed chodníku, a to jen proto, aby si zapálili cigaretu, vyťukali zprávu na mobilním telefonu nebo dokonce zavázali tkaničku. Automobilový provoz je v tomto směru mnohem vyspělejší: Zkušený řidič popožene pomalého účastníka klaksonem, nebo ho prostě vytlačí ze silnice; proto lze dohled nad řidiči ponechat bez obav v kompetenci dopravní policie.

Nejtěžší úkoly ovšem čekají na třetí, odpolední směnu, která prověří předem určený počet domácností. Je totiž politováníhodné, že stovky mužů promrhají svůj volný čas i svou fyzickou energii provozováním neužitečných koníčků, jako je odlepování poštovních známek, sestavování leteckých modelů nebo leštění samorostů. I ženy je třeba ohlídat, aby zbytečně neprodlévaly u plotny nebo u smetáku; proč bynemohly svěřit tyto práce profesionálům, kteří se s nimi nebudou zbytečně párat a kteří zároveň vnesou do domácnosti potřebný vzruch a nadšení? Záludným polykačem času je rovněž televize , která odvádí mládež (a často i dospělé) od užitečné práce na zahradě či ve školním kabinetu; dalo by se tomu sice předejít oficiálním přerušením televizního vysílání, ale tím by magistrát riskoval, že se občané nedozvědí o aktruálním stavu spěšnosti. Zbývá tedy ještě dořešit, jak zkrátit batolení drobotiny na pískovištích a omílání modliteb v kostelích; věříme, že je to jen věc speciálního tréninku.

Navrhovaná akce samozřejmě vyžaduje zvláštní a důkladnou osvětu. Vzorem by mohli být sportovci: Nikdy by nezávodili s opaskem nebo s plnovousem, protože vědí, že by je tyto doplňky, které se třou o vzduch, připravily o cenné sekundy. Metodikové v přípravných kursech tedy zkontrolují, zda nejsou adepti na IVSpříliš navlečení nebo ozdobení, zda nemají nějakou řečovou vadu (koktání), která by konverzaci s nimi neúměrně protahovala. Součástí prevence by mohly být i povinné kursy rychločtení, rychlomluvení a rychlopsaní na počítači, jakož i lekce vhodného stravování, které by například doložily, oč rychleji se dá spořádat kaše než biftek, oč rychleji kmitáme lžicí než příborem apod.(prvou vlaštovkou v tomto směru jsou soutěže rychlojedlíků, které občas vídáme na obrazovce). Budoucí inspektoři by se mohli rovněž zasadit o zkrácení divadelních představení a sportovních utkání. Může-li existovat bleskový šach, proč by nemohl existovat bleskový fotbal nebo bleskový Hamlet? Z toho by se mohli poučit i interpreti hudebních děl; svižností tempa by prokázali svou technickou zručnost a odlehčili tíhu novoromantických symfonií.

Aby se návrh neomezil jen na nepříjemný systém příkazů a zákazů, dokládáme v něm, že se zrychlení životního tempa může změnit ve hru: Otec se vsadí před koupelnou se synem, kdo z nich si nejhbitěji poradí s ranní hygienou. Zaměstnanci peněžního ústavu naskáčou po pěti do paternostoteru; kdo to nestihne nebo kdo si zlomí nohu, nedostane prémie. Ředitel podniku se vsadí se svou sekretářkou, kdo vyřídí současně víc telefonátů. Písařka píše tak překotně, že jí referent nestačí diktovat; aby tedy nevyšla z kondice, doplní text vlastními obrázky a komentáři, které pak pobaví adresáta. Hlasatel či učitel mluví tak rychle, že mu většina posluchačů neporozumí; rodina nebo třída tedy soutěží v tom, kdo zachytil víc smysluplných výrazů. Matka spouští při kojení budík nebo metronom (vychází přitom z učení o podmíněných reflexech). Lékaři či sestry na onkologickém oddělení tipují, v jakém pořadí podlehnou pacienti metastázám. Pozůstalí klušou za rakví; kdo upadne, nesmí do hrobu přihodit hroudu na rozloučenou. Nikdo se nenudí a nikdo se neulejvá.

Jsme přesvědčeni, že náš návrh je přínosný nejen pro rozvoj státního hospodářství, nýbrž i pro rozvoj vědeckého výzkumu. Naznačíme jen několik úkolů, které staví před příslušné odborníky: Zootechnici mohou urychlit snůšku vajec a houstnutí ovčího rouna. Gynekologové se mohou pokusit zkrátit dobu těhotenství. Hydrologové mohou popohnat řeky k většímu spádu, což prospěje jak lodní dopravě, tak vodním elektrárnám. Astronomové mohou uspíšit zemské i sluneční otáčky; kratší zima nás dřív odežene od vyhřátých kamen a vysvlékne z nezdravých kožichů. Filmaři nebudou muset zrychlovat záběry v akčních snímcích a v přírodopisných dokumentech, protože vše, co se bude dít, bude úchvatně zrychlené. Každý se bude snažit, aby nepromarnil ani okamžik, protože bude vědět, že nemá na život tolik času jako jeho předkové, kteří ještě neuměli pospíchat.

Magistrátním úředníkům, pokud víme, se náš návrh zamlouvá, i když se jim zatím nedostávají peníze na vyškolení a přezkoušení inspektorů. Radost z příznivé reakce nám nicméně zkalila jistá letní příhoda. Když jsme jako obvykle ověřovali své podněty v terénu, narazili jsme u Lužnice na rybáře, který nás důrazně odmítl: V žádném případě prý nedovolí, abychom mu bubnováním nadháněli kapry nebo přikupovali ortopedický balon na sezení; nesedí prý na břehu kvůli rybolovu, nýbrž proto, aby přišel na jiné myšlenky. Na jaké myšlenky? zasmáli jsme se. Těch úvah a myšlenek, co vyplodila naše civilizace, a kolik jich přineslo lidem skutečné štěstí? Nechceme-li, aby nás přežil hmyz, musíme se především hemžit.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2005
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"
1. 5. 2005 Divné pocity neznalého člověka ze dne 1. května Marek  Radecki
29. 4. 2005 Matka britského vojáka zabitého v Iráku podává podnět k trestnímu stíhání Tonyho Blaira
29. 4. 2005 Šest závažných otázek ohledně Blairova rozhodnutí zaútočit na Irák
29. 4. 2005 Zveřejněn kompletní dokument generálního prokurátora, varující před právními důsledky útoku na Irák
29. 4. 2005 Michael  Marčák
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
29. 4. 2005 Proč nezval Václav Moravec do svého pořadu činitele z EU?
29. 4. 2005 1. výročí vstupu České republiky do Evropské unie
29. 4. 2005 Odpolitizovat Bohumil  Kartous
29. 4. 2005 Michael  Marčák
29. 4. 2005 Martin Erva: "Nejsem politický aktivista"
29. 4. 2005 Kterak si Ratzinger vyhradil smilstvo kněží s nezletilými pod svou jurisdikci Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Některé zvláštnosti novověkého mariánského kultu Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Začít vyrobené zboží prodávat Marťanům Josef  Vít
29. 4. 2005 Pár střípků k Prvnímu máji Miloš  Dokulil
29. 4. 2005 1. máj - Svátek práce v Praze: demonstrace levice i pravice, anarchisté v Brně
29. 4. 2005 StreetFest v Brně
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
29. 4. 2005 Ďáblův soud nad Bohem Boris  Cvek
30. 4. 2003 Kniha Belialova - teória i prax satanskej mágie
30. 4. 2005 Slet sociálně demokratických čarodějnic a nového premiéra Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Pálení čarodějnic v Lázních Mšené
29. 4. 2005 Evropská unie hledá pro své národy cestu, jak neválčit - proto je životně důležitá Petr  Wagner
30. 4. 2005 www.rozhlas.cz/valka Štěpán  Kotrba
29. 4. 2005 Rozhlasový dokument o atentátu na Heydricha
29. 4. 2005 6. díl pořadu "Paradoxy české justice" na ČRo6 Zdeněk  Jemelík
29. 4. 2005 Václav Klaus kontra hodnoty Pavel  Urban
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou
29. 4. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
28. 4. 2005 Benedikt XVI. - strach, alebo nádej?
27. 4. 2005 Poslední soud Filip  Sklenář
28. 4. 2005 Slovensko: Minister Fronc zavádza a tají pravdu Braňo  Ondruš
28. 4. 2005 Je průběžný penzijní systém hrozbou, nebo jen strašákem na děti? Jan  Hošek
28. 4. 2005 Advokátní komora a agenti StB Aleš  Uhlíř
27. 4. 2005 Mongolské vraždění
28. 4. 2005 Vatikán má jen minimální vliv na sexuální chování lidí ve vyspělých zemích Jaroslav  Zvěřina
28. 4. 2005 Osud evropské ústavy na vážkách Kateřina  Hodická
9. 4. 2005 Hospodaření OSBL za únor a březen 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
1. 5. 2005 Sunday Times: "Blair plánoval útok na Irák už v roce 2002"   
29. 4. 2005 Váha mlčení Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
29. 4. 2005 Spěchem k úspěchu Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
28. 4. 2005 Jak to opravdu bylo s Giulianou Sgrenovou   
28. 4. 2005 Nebylo to nedospělé rozhodnutí nějakého spratka Jan  Čulík
27. 4. 2005 Mongolské vraždění   
26. 4. 2005 Vypněte televizi a žijte!   
26. 4. 2005 V Brně proběhne slet nacistů Ondřej  Slačálek
26. 4. 2005 Co přesně řekl proti Klausovi místopředseda Evropského parlamentu   
26. 4. 2005 Pozor na Klause - vede k přemýšlení Miroslav  Polreich
26. 4. 2005 Dívky jsou zapomenutými obětmi válek   
25. 4. 2005 Bůh a boj proti AIDS   
25. 4. 2005 Pan prezident se urazil Přemysl  Janýr