25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2005

Rozšiřování a zužování Evropské unie

Krátce po polovině března měly v Bruselu začít rozhovory o přistoupení Chorvatska k Evropské unii. Nezačaly, protože Chorvatsko nesplnilo důležitou podmínku jejich zahájení: vydat Mezinárodnímu trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu generála Gotovinu, který je podezřelý, že v průběhu etnického konfliktu v bývalé Jugoslávii nařídil popravy civilních obyvatel srbské národnosti.

Rozhodování orgánů EU jistě nebylo lehké. Chorvatsko jinak v podstatě splňuje tzv. Kodaňská kritéria, která v nejstručnější verzi požadují, aby do Unie byly přijímány demokratické, právní a konkurenceschopné státy. Navíc má v rozšiřování Unie určitou tradici jistá benevolence v hodnocení kandidátů, zejména pokud jde o kvalitu právního státu (o tom bychom měli cosi vědět). Vždy je tu přítomno vědomí, že situace v odmítnuté zemi se může začít rapidně zhoršovat a vytvářet tak nebezpečný prostor na hranicích Unie. Asi osm zemí, mezi nimi i Slovensko a Maďarsko, se vyslovilo pro zahájení rozhovoru i bez dodání generála. Je správné, že byly přehlasovány?

Jsem přesvědčen, že to správné je a jsem rád, že takové bylo i stanovisko ČR. Jsou totiž meze, při jejichž překročení už přimhouřit oči nelze. Vraždění civilistů patří zcela určitě do této kategorie. Pro obavy z nebezpečného prostoru v sousedství není rozumné umožnit kontaminaci prostředí ve vlastním domě. To je ostatně obecnější problém, jemuž je věnována druhá část této stati. Až bude Gotovina vydán, mohou rozhovory začít hned druhý den. Akceptuji toto řešení i s vědomím, že Chorvatsko bylo v onom konfliktu obětí agrese. Musí platit, že ani zcela nesporné oběti agrese a válečných zločinů nesmí být dovoleno vše. O tom ostatně píši už 15 let, byť nikoli v souvislosti s Chorvatskem.

O problému kláštera a nevěstince

Ne, nebojte se, nebudu psát o českých politicích. Už to nemohu číst a nebudu činit jiným co nechci, aby činili oni mně.

Příslušníci mé generace si jistě vzpomenou, že v roce 1963 byl předsedou vlády ČSSR jmenován slovenský komunista Jozef Lenárt. Byl to absolvent Baťovy školy, jeho jméno rozhodně nešlo spojovat se zločiny režimu, a tak i leckterý odpůrce režimu, mne nevyjímaje, pojal naději na vývoj ve směru mírného pokroku v mezích (komunistického) zákona. Mé naděje však záhy zviklal můj známý skeptik otázkou, kterou zde cituji v jazykové úpravě: "Co myslíš že se stane, když přijde jeptiška do nevěstince? Změní se nevěstinec v klášter, nebo jeptiška v prostitutku?" Už z tónu otázky je slyšet skeptikova prognóza a ta se také po pouhých pěti letech naplnila. Přesně opačnou situaci řešila Unie s Chorvatskem. Síly dobra a zla byly sice v poměru, který se zdá vylučovat možnost špatného konce. Provinění kandidáta je však tak závažné, že jiné řešení než odmítnutí bylo nepřijatelné.

Vraťme se však k vlastnímu textu skeptikovy otázky. Zjistíme, že je formulována velmi nepřesně. Nedefinuje totiž, jaká početní síla stojí proti jeptišce. Jsou-li pracovnice onoho zařízení dvě či tři, má jeptiška nesporně určitou naději na úspěch. Při dále rostoucím počtu je ovšem bez šancí.

Na začátku našeho tisíciletí se však objevila otázka mnohem přesnější. Osm žen, které byly po dlouhá léta nuceny k prostituci, ze z tohoto násilí vymanilo a požádalo, spolu se dvěma průvodkyněmi, o přijetí do kláštera s 15 sestrami. Jaká je v této úloze šance na happy-end? Vedení kláštera připustilo, že akce může mít úspěch. Rozhodlo se zájemkyním pomoci zbavit se svých návyků a posléze se rozhodlo ženy přijmout. Na hodnocení je ještě brzy, ale happy-end se nezdá být vyloučen, i když vyhráno zdaleka není. Toho je si vědomo i představenstvo kláštera. Položilo tedy sestrám otázku, která zejména pro ony nově přijaté znamená odpovědět, zda si přejí v klášteře setrvat.

Odpověď nebude v žádném případě kolektivním dílem, odpovídat bude každá za sebe. Některé už odpověděly kladně, jiné se ještě rozhodují. A tak se třeba může stát, že Mare, Vaira, Daiva, Wanda, Mária, Erszébet a Marica řeknou své ano, kdežto Libuše usoudí, že jí bylo lépe na E 55. Její šéf ji k tomu přemlouvá den co den.

Dopustíme to?

N.B. Těsně před odesláním článku mě dostihly tři zprávy z Bruselu. S Chorvatskem se bude hledat nějaký kompromis, maastrichtská kritéria padají a služby se liberalizovat nebudou. Jedna zpráva znepokojivější než druhá. Budou děvčata muset přijmout klášter i s tím, že není právě pětihvězdičkový......

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
15. 3. 2005 Co bude po odmítnutí Ústavy EU?   
11. 2. 2005 Evropská ústava se může občanským demokratům vymstít Jiří  Štefek
17. 1. 2005 Centralismus a roubování národních států Jindřich  Tichý
13. 1. 2005 Nejsme hlupáci, pane profesore!   
10. 1. 2005 Občan o ní může rozhodnout, i když jí nerozumí Pavel  Urban
7. 1. 2005 Referendum o Evropské ústavě: chybí étos i důvěra Josef  Brož
6. 1. 2005 Euroústava za všechny peníze Tomáš  Vandas
4. 1. 2005 Referendum o referendu Josef  Provazník
29. 11. 2004 Schröder, Zapatero a Gross vyzvali evropské občany k schválení Evropské ústavy   
22. 11. 2004 Klaus a Gross v Berlíně představili diametrálně různý pohled na EU Radek  Vogl
12. 11. 2004 Euroústava a česká otázka Milan  Neubert
27. 10. 2004 Evropský parlament donutil předsedu EK k ústupu   
22. 10. 2004 Joschka Fischer a jeho vize světové budoucnosti   
21. 10. 2004 Suverenita Slovenskej republiky v Európskej únii a význam referenda Milan  Štefanovič