25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2005

Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození

Malé velikonoční zamyšlení křtěného ateisty

Vždycky jsem se obával smrti, stejně tak jako většina lidí, bez osobní zkušenosti s ní. Dnes vím, že to je jenom konvenční strach a jako každým strachem, i tímto lze projít. Ježíš měl důvod přijmout utrpení a zemřít na kříži. Smrt má mnoho interpretací v různých kulturách, přičemž universální pojetí neexistuje. Já jsem učinil zkušenost, že smrtí těla nic nekončí, avšak nemohu exaktně nic dokázat, každý tím musí projít sám.

Vždy jsem se také obával o život své matky, bylo to přirozené, dávala mi pocit bezpečí a zahrnula mě maximální láskou. Dnes vím, že to byl největší vklad do mého života, mé největší štěstí a strach z její smrti, byl přirozeným projevem, neboť vědomí, že ještě je, mě propojovalo do dětství. Můj strach skončil v červnu 2004, v mých čtyřiceti sedmi letech, když zemřela u mě doma, v mé náruči. Musel jsem ale pro to mnoho udělat.

Dvacet let jsem žil svůj život podle svých představ, ale navštěvovali jsme se, psala mi pravidelně dvakrát do měsíce a když to později nebylo možné, tak jsme si telefonovali. Byli jsme propojeni, věděli jsme o sobě. Teprve posledních pět let jejího života jsem si ji vzal k sobě, když v osmdesáti jedna letech přežila těžkou operaci a už se nemohla starat sama o sebe. Bylo to pro mě jedno z nejšťastnějších a také nejtěžších období, v němž se pro mě stalo mnoho podstatných změn.

Vzpomínám, jak jsem ve svých deseti letech dlouho po návštěvních hodinách přelezl plot příbramské nemocnice, abych jí mohl zamávat do okna. Cestou jsem narazil na malou budovu, odkud šel podivný zápach a dodnes mám před očima bezvládná namodralá těla, která jsem viděl skrze okna. Bylo v tom hodně symboliky pro léta příští.

Moje matka tehdy žila, avšak obraz života, vyjádřený mým štěstím synovské lásky a současně neodvratností smrti, mne provázel po celou dobu a nikdy jsem se ho nezbavil. Tehdy to byl a i dnes stále je věrohodný obraz skutečnosti. Na jedné straně život, na druhé smrt. Stejně tak jako mě i tehdy někomu zemřel blízký člověk. Čas je stále týž, osudy lidí v něm, jsou rozdílné.

Cesta života, je cestou ke smrti a my se ji jen obtížně učíme přijmout. Jakby ne, máme pocit, že v chápání pozemského světa, v ní ztrácíme všechno, čím jsme žili a co jsme milovali. Jenomže jedině smrt dává našemu počínání smysl, neboť jedině ona je měřítkem všeho, co žijeme a co sníme. Bez ní bychom bloudili, neviděli, neslyšeli a ani nemilovali. Smrt, kterou společnost vytěsnila za bílé nemocniční plenty, měří nemilosrdně všechno naše konání.

Stala se ale tabu, nechceme ji přijmout, máme pocit, že ničí naše štěstí, naší bezstarostnost, náš pohodlný život. Smrt už není naší věcí, přestože se bytostně dotýká všech. Učinil jsem opačnou zkušenost, bez jejího přijetí, nelze život prožít šťastně. Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození. Velmi jsem si v posledních letech života mé matky přál, aby zemřela u mě doma, v mé přítomnosti a má prosba byla naplněna.

Je i nyní velikonoční čas, čas Kristova utrpení a jeho vzkříšení, je to historické pozadí událostí, jež před šesti lety, ve stejnou dobu, podstatně ovlivnily můj život. Můj ateismus mě ale nabádá k ostražitosti, před jednoduchou snahou vyvodit přímou souvislost mezi změnou, která nás tehdy čekala, a velikonočními událostmi, které popisuje Bible. Dodnes je mi to ale nezodpovězené a ony souvislosti, jejichž původ více než tuším, se budu snažit pochopit v pokračujícím životě.

Upomínají mě totiž k tomu, že nic se nepřihodí jen tak samo od sebe a především, nic se nepřihodí bez přesvědčení a víry. Tehdy jsem ještě netušil, jak vše z toho, v co jsme já i moje matka věřili, se skutečně naplní a stane realitou. Mnoho skeptiků jistě namítne, že to všechno byla jen náhoda, ale já přesto na události před šesti lety v rozechvění vzpomínám jako na zázrak. Tehdy i moje matka, v tom velikonočním období, symbolicky doslova vstala z mrtvých.

Prošla napříč nejčernějšími lékařskými prognózami a statistikami, ale také utrpením, na jehož konci bylo naše shledání a pět let jejího života se mnou. Tehdy jsem napsal, že pozitivní duchovní energie se dotkneme, když se vydáme na samou hranici víry, odkud přichází "bůh". Tehdy jsem oním bohem myslel naději, onu "prozřetelenost", jež může pomoci lidem s pevnou vírou, ale i v křesťanském pojetí je bůh a naděje jedno.

Vím, že mnoho lidí věří a přesto jejich víra nedojde k naplnění, ale nepotvrzuje snad také výjimka pravidlo? My jsme štěstí dosáhli, bylo nám dáno, ale stejnou šanci mají všichni, kteří nepodlehnou strachu a nepřesunou svoji odpovědnost jinam. Každý člověk má možnost porazit přirozeného nepřítele strach, je jím ale nutno projít, za ním je úžasný prostor svobody. Své matce jsem dal jen duchovní účast, nic světoborného, pouze jsem se snažil trpělivě vrátit to, co jsem dostal a byl jsem odměněn.

Obětujeme-li vše pro věc, pro kterou jsme pevnou vůlí a vírou přesvědčeni, pak máme naději toho dosáhnout. Každopádně tehdy pro mě skončil život v pohodlnosti, v nevědění, jakkoliv jsem si vědom, že k poznání spějeme celý život. Můj život se ve velikonočním čase 1999 začal ubírat jiným směrem, zpět jsem již nepohlédl, nebylo to možné a vpředu, kam ještě nebylo možné dohlédnout, jsem nevěděl co mě čeká, kolik mohu ztratit a kolik získat. Dnes mohu říci, že jsem získal tolik, že víc už ani nebylo možné.

Tehdy jsem se ale ocitl na křižovatce a musel jsem si vybrat, byla mi nabídnuta možnost se rozhodnout a pakliže jsem to udělal správně, což čas potvrdil, bylo to více z intuitivních pohnutek, než z těch rozumových. Protože kde vzít rozum, když okolnosti nabízejí jen velmi málo zkušeností, které lze právě v tu chvíli ověřit. Jsou chvíle, kdy nezbývá nic jiného, než přijmout riziko, přijmout odpovědnost a opevnit se vírou. Tři možnosti, přičemž ani jediná z nich, se bez té druhé neobejde.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005