24. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2005

Neskutečný soudní případ

Jestli jsem správně porozuměl rozhodnutí Ústavního soudu, pak tvrzení, že "hodnotový soud je nežalovatelný" se vztahovalo k jednomu a konkrétnímu případu výroku publicisty Rejžka, který konstatoval, že zpěvačka Vondráčková těžila z kontaktu s normalizační mafií.

Čeho se vlastně týká tento výrok? Tento výrok se snaží odhalit souvislost mezi dvěma subjekty. Těmito subjekty jsou specifická společenská struktura a zpěvačka.

1. Je nutno se ptát: kterého z těchto dvou subjektů se týká hodnocení, tedy označení mafie? Toto hodnocení se jednoznačně týká daného společenského systému a představuje určitou definici, tzn. definici toho, co obsahuje termín mafie

2. Je nutno položit si novou otázku: je možné definovat tuto negativně hodnocenou společenskou strukturu tak, aby tím byla vyloučena definice jiná, třeba i kontroverzní? O tom se dá dost dobře pochybovat. Společenský systém, který je charakteristický nedodržováním vlastních zákonů a nedemokratickým rozdělením a výkonem moci, systém vlády jedné strany bývalé ČSSR, byl krom jiného charakteristický také vytvářením šedých neoficiálních struktur, mezi nimiž se odehrávala paralelní ekonomická směna. Tyto struktury byly samozřejmě ze své podstaty ilegální a veskrze by se daly označit jako zájmové -- jejich zájem není třeba rozvádět.

3. Nyní je nutné provést srovnání: je možné navázat souvislost mezi takto charakterizovanou společenskou strukturou a pojmem "mafie"? Tady je z hlediska objektivity dobré použít slovník cizích slov. Žel ani pojmu "mafie" není možné nalézt jednoznačnou definici. Pojem "mafie" označuje z hlediska historického "tajný opoziční spolek vzniklý za napoleonských válek" a "teroristickou organizaci na Sicílii a v Jižní Itálii". Krom toho však ještě uvádí "tajné ilegální sdružení" anebo hanlivé "zájmové protispolečenské sdružení".

Je pravda, že se nemluví v souvislosti s pojmem "mafie" přímo o charakterizovaných společenských strukturách. Přesto by bylo možné o nich vyvodit podobné závěry, jako o některých definicích mafie, zejména o posledních dvou. Pouštět se do toho zde není důležité.

Mimochodem: i vzhledem k nejednoznačnosti pojmu "mafie" není možné tvrdit, že inkriminovaný hodnotový soud tuto definici nesplňuje, protože to není možné exaktně prokázat. To pro případ, kdyby se chtěl nějaký mafián soudit s ČR u Evropského soudu pro lidská práva, že byl v souvislosti s výrokem publicisty Rejžka poškozen na vážnosti.

4. Ačkoli je to už z hlediska možného naplnění skutkové podstaty trestného činu tímto výrokem zbytečné, přesto si musíme položit ještě jednu otázku: je vztah mezi subjekty výroku na takové úrovni, aby tím mohla vzniknout druhému subjektu, kterého se hodnocení zjevně netýká, nějaká újma na vážnosti?

Jestliže předpokládáme skutečnou existenci těchto struktur v socialistickém hudebním průmyslu, o čemž nemluví pouze publicista Rejžek, a hlavně, pokud tuto existenci nelze vyvrátit, není možné vyloučit vztah mezi dvěma subjekty inkriminovaného výroku. V tom případě je tedy vztah možný, ale je to vztah založený na určité skutečnosti, a skutečnost přece nemůže být považována za pomluvu. Pokud by tedy zpěvačka Vondráčková chtěla tento "hodnotový soud" vyvrátit, nezbývá jí než dokázat jeho nepravdivost. V případě, že by se jí to podařilo, by asi bylo vhodné, aby se publicista Rejžek omluvil.

Všechny soudy, včetně Ústavního, doposud -- překvapivě -- posuzovaly vztah mezi hodnotovým soudem a druhým subjektem, tedy zpěvačkou, za relevantní. Je to samozřejmě možná interpretace, i když je podivné, že tento názor nebyl na žádném stupni přehodnocen. I tak ovšem se nic nemění na skutečnosti, že posuzovat tento výrok jako potenciálně trestný je nemožné. Přijmeme-li totiž premisu, že se skutečně jedná o hodnotový soud, který definuje tam, kde je vzhledem k názorové nejednoznačnosti možnost i jiné definice, a třeba i kontroverzní, pak nemůžeme tuto definici označovat jako nepravdivou nebo pomlouvačnou.

Zcela jiné by to bylo, kdyby Rejžek řekl třeba "Vondráčková je husa pitomá". V tomto případě by bylo nutné konstatovat, že definice "husy" nepřipouští možnost sloučení s definicí zpěvačky Vondráčkové, neboť jejich neslučitelnost, a tedy nepravdivost výroku, je zjevná. Nebylo by však přípustné konstatovat, že součástí nepravdivého výroku je také adjektivum "pitomá". Tato část výroku charakterizuje sice přímo subjekt - zpěvačku, ale opět se jedná o typický hodnotový soud, tzn. definici toho, co lze definovat různě. Jinými slovy, pokud neexistuje exaktně zjištěná hranice pitomosti a pokud ji nelze definovat ani rámcově (např. pouze ve vztahu k takovým a takovým subjektům), není možné rozhodovat o její přípustnosti nebo nepřípustnosti ve vztahu k jakémukoli subjektu.

Není krásné zjištění, že byla všechna ta soudní a mediální iniciativa zbytečná?

                 
Obsah vydání       24. 3. 2005
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
24. 3. 2005 Jaká je cena lidského života v politice? Ján  Simkanič
24. 3. 2005 Rusko během 2. světové války II.
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
24. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
24. 3. 2005 Ježíš před Pilátem Nikola  Čulík
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 I v USA ročně shoří statisíce hektarů lesa a nikdo nepřijde s obviněním, že "Fire Jumpers" jsou neschopní Štěpán  Unčovský

Hon na svobodu slova RSS 2.0      Historie >
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
17. 3. 2005 Dura lex, sed lex Jaroslav  Štemberk
17. 3. 2005 Případ Petra Partyka je svým způsobem pro české soudnictví typický Aleš  Uhlíř
16. 3. 2005 Jak soud potrestal Petra Partyka za to, co mu neprokázali   
16. 3. 2005 Je byrokratičnost omluvou? Jan  Čulík
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík
11. 3. 2005 Nejde o Hitlera ani o Zítka, jde o demokracii Ivan  David
10. 3. 2005 Stát nemá trestat občany, kteří kritizují úředníky Jan  Čulík
2. 3. 2005 Petr Partyk byl za verbální "trestný čin" odsouzen do vězení   
28. 2. 2005 Špatný zákon omezuje svobodu projevu   
18. 2. 2005 Británie chce na ochranu muslimů obětovat svobodu slova   
16. 2. 2005 Amerika "chce umlčet Al Džazíru prostřednictvím privatizace"   
16. 2. 2005 Firma Apple naléhá na americké novináře, aby prozradili své tajné zdroje