25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2005

Skandál na Golgotě

Tradice a zvyky nás mohou snadno připravit o pravé pochopení velkopátečních událostí, které si dnes v rámci liturgického roku připomíná mnoho křesťanských církví. Dbáme na to, aby naše chování bylo v souladu s různými prkotinami a hlavně bez rozruchu, bez nepřístojností. Kněží nám radí přemítat, zda jsme v souladu s tím, jaké nás chce mít jejich vrchnost, a užívají si klamného pocitu, že jim v těchto dnech věnujeme více pozornosti než obvykle. Ale svátky přejdou jako už tolikrát, pěkně si je odkroutíme, budeme si myslet svoje a nic skandálního se nás nedotkne.

Velkopáteční události, jak je líčí Nový zákon, jsou ale především skandálem, který nemůže odeznít, a proto je neutralizován tradicemi a zvyky. Potřebujeme jistotu, korýtko pro mazlavý tok našich nejistých životů, které od naprosté marnosti nezachraňuje ani fanatismus, ba ani ti farizejové, co nabízejí pravdu a recepty na život. A co už má být jistého, když ne Bůh, jeho vůle, jeho přikázání, jeho moc přivést nás do ráje? Jenže právě jej nacházíme v novozákonním příběhu na kříži, je přibit hřeby, popliván a zbit do krve, je nenáviděn důstojnými otci kněžími a posmíván lidem: když jsi Syn Boží, proč tě Bůh nesundá dolů?

Bůh vtělený v Ježíši Kristu se vzdal všech definic, zůstal věren svým slovům z hořícího keře: jsem, který jsem. Už to je skandální: skrze něj byl stvořen vesmír, a najednou tu jako člověk byl mezi námi. A proč? Protože miloval. Jsme u dalšího skandálu: miluje nás natolik, že za nás umřel, neboť jinak bychom díky svým hříchům nikdy nenalezli život. Usvědčuje! Hřích už není cosi, co se týká jen nějakých grázlů, ale před křížem jsme na tom všichni podobně. Před jeho láskou je pak Herodes i svatý Petr bez lásky stejně jako černá a šedá splývají v porovnání se zářivě bílou.

Čili Velký pátek je mystérium absolutní a tragické lásky. Spíše než v kostelích mu můžeme porozumět v konkrétních životních situacích, kdy se díky své lásce dostáváme do samoty a na křížovou cestu, kdy se tradice a zvyklosti postaví proti nám a kdy litera katechismů řekne: hoden pekla. Pak ho budeme potřebovat, neboť v hloubi své hříšnosti budeme cítit, že život, pramenící z lásky, je silnější a přemáhá hřích, že Kristus vstal z mrtvých...

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005