23. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 3. 2005

Jak se znásilňuje přítomnost

Bořivoj Čelovský má pravdu, když tvrdí, že ne všichni vojáci Hitlerových armád byli nacisté (v přísném slova smyslu -- tedy členové NSDAP). Z tohoto hlediska je dnes převažující úzus faktograficky nepřesný. Co ale znamená samotný pojem historické faktičnosti? Čelovský ve svém textu nezáměrně, ovšem o to plastičtěji předvádí, jak je lpění na nesmlouvavé pravdě faktů pouhou zástěrkou pro dogmatičnost vlastních názorů.

Je pozoruhodné, jak Čelovskému vadí, že ne všichni příslušníci ozbrojených sil německé Třetí říše se vejdou pod označení "nacisté", ale už mu nevadí, že jím požadované označení "Němci", se paušálně vztahuje jak na přední pohlaváry režimu, tak obyčejné občany, a dokonce i ty, kteří se k režimu stavěli odmítavě, ať už to byli emigranti nebo příslušníci téměř zcela zadušené vnitřní opozice. Je absurdní tvrdit, že Němci vědomě a demokratickou cestou svěřili Hitlerovi moc, a mít přitom na mysli, že jsou za to odpovědní všichni Němci. Demokracie, pane Čelovský, už je taková, že v hlasování vítězí většina a menšina se jí musí podřídit. Budeme té menšině vytýkat, že byla v hlasování poražena a následně, za pomoci zneužití získané moci, likvidována a zastrašována?

Ano, tvrdit, že Evropu okupovali nacisté, je nepřesné. A tvrdit, že ji okupovali Němci je snad přesnější? Koneckonců, ve všech publikacích, na které se vzpomínám (rešerše jsem ovšem nedělal), byl nacismus -- na rozdíl od fašismu -- jednoznačně spojen výhradně s ideologií a režimem, který panoval v Německu v letech 1933 -- 1945. Říkáme-li tedy "nacisté", označujeme nesporně Němce (ne třeba Italy, Slováky a jiné jejich spojence), ale ne všechny. Nacismus byl režim německý -- takhle se to, pokud vím, učí děti ve škole. Takže není pravda, že se tím výrazem zastírá etnická a národní příslušnost "Hitlerových katanů". Jenom se tím zohledňuje fakt, že ne každý, "kdo mluví německy" (jak Čelovský nazývá Němce -- nesmyslně; německy přece mluví i Rakušané a část Švýcarů), je dozorce v koncentráku; podobně jako ne každý žid je lichvář a ne každý cikán krade... Což je pro výchovu dětí a mládeže mnohonásobně důležitější poznatek než to, že spousta příslušníků Wehrmachtu neměla stranickou legitimaci a že bojovala prostě za Vaterland a staré imperiální symboly. (Nedal Hitler těmto symbolům poněkud jiný význam -- tak jako jej dal svastice?)

Jistěže tu přesto existuje cosi jako celonárodní zodpovědnost, na kterou naráží v článku citovaný kancléř Schröder. Ta ale nemůže být smysluplná v žádném jiném kontextu, než jakým je kritická sebereflexe dotyčného člověka či komunity. Požadovat ji zvenčí je v lepším případě vrchol nevkusu, v horším případě projev prachsprostého šovinismu. Nehledě na to, že až příliš snadno se okolnosti takových požadavků a případných omluv stávají způsobem vytřískávání politického kapitálu. Což celé věci na důstojnosti nedodá.

Kdyby šlo Bořivoji Čelovskému o poukaz k jakémusi historickému revizionismu, který systematicky vytlačuje určitá slova a tím odvádí pozornost od nepohodlných skutečností, dalo by se mu ještě vyjít vstříc. Obávám se ale, že mu jde o něco jiného, o to, co je skryto mezi řádky a co autor naznačuje podsunutou souvislostí mezi Hitlerovým pokusem ovládnout svět a vlastnickými poměry v českém tisku.

Monopolizace vlastnictví v mediální sféře je obrovský problém a potenciální nebezpečí pro svobodu slova. Je to nicméně, jak nedávno upozornil např. Ignacio Ramonet, problém globální, související s mechanismy současného kapitalismu, ne s temnými mocnostmi germánských a jiných živlů, jak by vyplývalo z článku Bořivoje Čelovského. Takový pohled na věc odvádí pozornost od skutečně podstatných problémů, ba dokonce přispívá k jejich prohloubení, když obyčejnou slušnost pomíjí ve jménu jakési dějinné spravedlnosti a rozum nahrazuje hněvem a záští.

                 
Obsah vydání       23. 3. 2005
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Rusko během 2. světové války I.
9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
23. 3. 2005 Lukášku, pojď mi otevřít! Lýdie  Junková
23. 3. 2005 ČR chystá pro uprchlíky další restrikce
22. 3. 2005 Británie: zlatý stafylokok usmrtil v nemocnici dvoudenní nemluvně
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Případ Rejžek - Vondráčková neskončil Karel  Mašita
22. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Klausovo velké životní téma Josef  Provazník
23. 3. 2005 Za totalitu se omluvila KSČ, ne KSČM
23. 3. 2005 Nemusíme spolu souhlasit, ale musíme se respektovat
23. 3. 2005 OSN: Není předkladatel
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
23. 3. 2005 Protigrossovská demonstrace před brněnským Výstavištěm
22. 3. 2005 Mediální stín Bohumil  Kartous
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Jidášova úmluva s velekněžími Nikola  Čulík
22. 3. 2005 Čtyřicet dnů (před)velikonočního rozjímání Bohumila Sedláčka Ivo V. Fencl
21. 3. 2005 Květnou nedělí začíná velikonoční týden Irena  Ryšánková
18. 4. 2003 Velikonoce - po stopách Ježíšových Štěpán  Kotrba
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005
22. 11. 2003 Adresy redakce
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky   
21. 3. 2005 Požár v Chile - mediální manipulace Bushka  Bryndová
21. 3. 2005 I v USA ročně shoří statisíce hektarů lesa a nikdo nepřijde s obviněním, že "Fire Jumpers" jsou neschopní Štěpán  Unčovský
16. 3. 2005 Jednota mezi katolíky a protestanty je možná Karel  Sýkora
16. 3. 2005 Jeden irelevantní názor Bohumil  Kartous
15. 3. 2005 Chvála soudce Šídla Zdeněk  Jemelík