25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 3. 2005

Devastace mladých lidí je globální

Při čtení článku, který napsala Max Park, se člověk neubrání pocitu, že komunismus vskutku napáchal škody v myšlení lidí, ale paradoxně ne tam, kde existoval jako mocenský systém, ale na straně druhé.

Park například píše: "Jistě, můj postoj vůči těm lidem tady (Brně, poznámka JJ) se trochu změnil (a mění se i dál, podivným způsobem, který nedokážu pojmenovat) a pomalu se usazuji v tomto neznámém prostředí, avšak nikdy bych tu nemohla být nikým jiným než člověkem bez kořenů a bez zakotvení. Snažím se pochopit mentalitu zdejších lidí, ale je téměř nemožné proniknout za fasádu jejich rybích očí. Myslím, že za to může komunismus."

Komunismus s tím ale nemá co dělat. Park popisuje to, co příchozí prožívá v novém prostředí. Proniknout trochu pod povrch je možné, ale pořád to je "bez kořenů a zakotvení". Možná k tomu přistupuje trochu rasismu, protože Park je Korejka a lidi si ji nejspíš pletou s Vietnamkou (pořád to je lepší než romsky zahnědlá pleť).

Zajímavá je zkratka, kterou Park udělala mezi útlakem a "zaostalostí" z níž nás "nikdo ze Západu nemůže obviňovat", protože tam netrpěli tolik jako my.

Možná, že byste měl místo Kundery nechat Park číst Švejka a Cimrmana. (Zná, pozn. JČ) Kdyby tyto dva velikány alespoň trochu pochopila, uvědomila by si, že národ, který si je vzal za své, nikdy netrpěl tak, aby zaostal. Zde by se dal parafrázovat výrok Karla Němce, který poručíku Beranovi vysvětlil, že pod režimem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet.

Možná byste mohl studentům vysvětlit, že díky tomu, že čeští komunisté potlačovali angličtinu v kultuře (podobně jako Quebec -- byť s jinou motivací), došlo zejména v šedesátých letech k významnému oživení kultury českého jazyka a původní tvorby vůbec. A hned byste jim mohl ukázat, k jakému úpadku jazyka došlo během jedné generace.

Těžko říct o jakou zaostalost vlastně jde - kulturní, politickou či jakou? Moje zkušenost s cizinci přicházejícími do českého prostředí není rozsáhlá, ale ti, které jsem znal, považovali Česko za kulturně i společensky zajímavou zemi a rádi se vraceli. Stejné platí i o učitelích angličtiny, kteří přjížděli po roce 1989.

Park si pak klade otázku "A co vědí o těch zatracených minulých časech mladí lidé?" a sama si na ni odpovídá: "Nic. Samozřejmě, že jsou nuceni, aby se nabiflovali všechna důležitá data a události, ale co to všechno znamená? Jsou to jen čísla a slova ze vzdálené minulosti, které s námi nemají nic společného, řeknou. Je to nová generace. Nezajímá je, jak jejich rodiče či prarodiče trpěli, zajímají je technologie, globální trendy, rádi se opijí, rádi se smějí."

Park zdánlivě mluví o českém problému, ale vlastně jde o jev globální, protože komerční a kulturní tlaky mladé lidi do značné míry zunifikovaly.

Kanadští teenageři, jak mohu sledovat, se rovněž rádi opíjejí (protože to je zakázané), smějí se, zajímá je technologie (MS Messenger a Kazaa), kdežto globální trendy jsou jim v globálu šumafuk. Neumějí číst (knihy jsou příliš pomalé) ani psát (dopisy jsou nahraženy drobnými skřeky posílanými přes počítačovou síť) a konec konců ani sledovat televizi, protože z mozku jim byla vymyta schopnost koncentrace na víc než na pár vět, ran pěsti, souložních pohybů a nebo explozí. Nezajímá je minulost, a nemluví o budoucnosti, nejspíš proto, že ani v ní nemají žádný opěrný bod.

Lze tedy souhlasit s Park, že "Z povrchního hlediska řečeno (protože absolutně netuším, co se jim děje v mozku), je jim úplně všechno JEDNO. Jsou v pasti v bublině bezčasí, v níž je všechno relativní a hodnoty a normy se zaměřují na hmotné a dočasné potěšení. Tito mladí lidé prozkoumávají svůj vlastní svět, aniž by si byli vědomi, že si hrají na pštrosa."

Výrok "bublina bezčasí" je nejspíš eufemismus pro vymývání mozků seriovou kulturní, sportovní a reklamní mašinerií. Pokud jde o prozkoumávání vlastního světa je nutné v zájmu přesnosti dodat, že ten neexistuje, ledaže mladí splasknou zdánlivě dokonalou bublinu, kterou pro ně ve svém zájmu vytvořili dospělí.

Park pak dodává: "Jednoho dne jim možná dojdou důsledky toho povrchního životního stylu. Možná, že jim chybí řádná sociální stimulace." S tím lze souhlasit - i když co to vlastně ta sociální stimulace je? Například nezaměstnanost mladé lidi nepochybně jednou dožene, ale to jejich vyprahlé mozky těžko osvěží.

Proč by měli žít jinak, kdyby Prahu zdevastovala bomba, je myšlenka těžko pochopitelná. Budou žít jinak, pokud vůbec, až svět zdevastuje idiocie politiků a z jejich rukou matka všech bomb, to je jisté.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005