25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
26. 3. 2005

DOKUMENT SJEZDU ČSSD

Desatero společného vítězství

prohlášení Zdeňka Škromacha pro delegáty před kandidaturou na funkci předsedy ČSSD

... V současné krizi nám rozdělení břemene umožní aktivizovat jak stranu, tak i vládu. Ze dvou míst, z Lidového domu a ze Strakovky, budeme moci lépe čelit tlakům vedeným proti nám -- dokážeme se rozdělit o odpovědnost, více manévrovat a snadněji útočit. Je nutné oddělit problémy vládní koalice -- krátkodobé i dlouhodobé, hluboké i provozní -- od dlouhodobých cílů strany a jejího života. Zároveň jakýkoliv náš další úspěch zcela nesmlouvavě vyžaduje, abychom do čela strany zvolili lidi, jejichž postoj k morálním hodnotám a zákonům v této zemi nelze zpochybnit.

Nejbližší úkol, na jehož splnění bych se chtěl jako předseda ČSSD s vámi podílet, je snadné vymezit: výrazně zvýšit akceschopnost strany, obnovit důvěru veřejnosti ve stranu a přivést stranu k úspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jak tohoto dosáhnout, ukazuje následující desatero.

1. Navrhuji oddělit od sebe funkce předsedy ČSSD a premiéra.

V současné krizi nám rozdělení břemene umožní aktivizovat jak stranu, tak i vládu. Ze dvou míst, z Lidového domu a ze Strakovky, budeme moci lépe čelit tlakům vedeným proti nám -- dokážeme se rozdělit o odpovědnost, více manévrovat a snadněji útočit. Je nutné oddělit problémy vládní koalice -- krátkodobé i dlouhodobé, hluboké i provozní -- od dlouhodobých cílů strany a jejího života. Zároveň jakýkoliv náš další úspěch zcela nesmlouvavě vyžaduje, abychom do čela strany zvolili lidi, jejichž postoj k morálním hodnotám a zákonům v této zemi nelze zpochybnit.

2. Chtěl bych bratrovražednou válku přeměnit na kultivované tříbení názorů.

Zůstaňme dále zemanovci, grossovci či špidlovci -- buďme ale především sociální demokraté. Nejde o to vymazat rozdíly, ale učinit z rozdílů přednost. Musíme využít energii, talent i popularitu Miloše Zemana pro potřeby strany. Odmítám "sjednocovat" stranu vylučováním nebo personálními čistkami. Právě v krizi potřebuje strana ke svému letu obě křídla.

3. Chtěl bych stranu sjednocovat především ideově.

Schvalme náš dlouhodobý program. Je to program levicové strany rozvíjející moderní sociální stát. Jen na takovou stranu se mohou spolehnout dvě třetiny občanů této země, kteří dostávají podprůměrnou mzdu, a lidé oddaní ideálům humanismu. Našim vzorem jsou nejúspěšnější země Evropské unie, kde se prosperita zakládá nejen na síle tržní ekonomiky, ale i na sociální soudržnosti a na vzdělanosti, a kde se péče o životní prostředí stává samozřejmou součástí kultury vládnutí.

4. Chtěl bych prohloubit demokratický charakter naši strany.

Upravme stanovy ČSSD tak, aby se zlepšily podmínky pro tvůrčí diskusi a přirozenou organizační jednotu. Tyto změny musí zároveň ve vedoucích orgánech strany otevřít větší prostor pro všechny, kdo prokáží talent a odhodlání pracovat pro ČSSD a tuto zemi, a kdo mají čistý mravní profil. Oživení strany i obnova důvěry v ní bezpodmínečně vyžaduje nové lidi, kteří mají zkušenosti z práce na nižších článcích strany a státní správy či samosprávy, ale i v odborech nebo v ženských organizacích.

5. Chtěl bych zvýšit kvalitu rozhodování stranických orgánů.

Musíme pro práci ČSSD mobilizovat daleko větší počet odborníků, a to nejen na centrální, ale i na krajské a okresní úrovni. Vedení strany, ať již grémium či předsednictvo, nebude přijímat žádná rozhodnutí strategického charakteru bez rozpracování alternativních návrhů našich odborných komisí či analytických týmů. Využití velkého intelektuálního potenciálu strany povede k její promyšlenější, důvěryhodnější a srozumitelnější politice.

6. Chtěl bych obnovit důvěru veřejnosti v ČSSD.

Musíme změnit mediální koncepci práce strany tak, aby sloužila k propagaci celé sociální demokracie, ne jednotlivých funkcionářů. Je nutné veřejnosti představit nové typy funkcionářů, u nichž solidarita není jen frází v programu, ale životním stylem -- projevem vnitřních mravních kvalit humanisty. Pak nejen dokážeme to, aby mlčící většina levicových nevoličů přišla k volebním urnám, ale i to, aby hlasovala pro ČSSD.

7. Chtěl bych zahájit propagandistickou ofenzivu prezentací úspěchů vlády.

Začínáme sklízet plody hospodářské politiky předcházejících let, kdy byla sociálnědemokratická vláda u moci. Pouze nové, věrohodné vedení ČSSD je cestou, která nám otevře dveře do médií a k srdcím veřejnosti.

8. Chtěl bych varovat veřejnost před hrozbou doby modrého temna.

Málokdy se v politice naskytne taková možnost přejít do protiútoku, jakou nám nabídla ODS svým programem Modrá šance pro bohaté. Je naší povinností pomoci občanským demokratům při seznamování veřejnosti s povahou a důsledky tohoto programu ODS. Věřím, že se v této činnosti budeme moci opřít i o pomoc našich slovenských přátel z vedení strany SMER.

9. Chtěl bych urychlit přípravy na volby do Poslanecké sněmovny.

Navrhuji v nejbližším možném termínu svolat okresní a krajské nominační konference, abychom sestavili kandidátky pro volby. Jsem přesvědčen, že tento krok povede ke zklidnění situace ve straně, zrychlí její rekonvalescenci a připraví nás i na možnost případných předčasných voleb.

10. Chci nést odpovědnost za případný neúspěch strany.

Není důvod rezignovat a trpně čekat na další porážky. Jsem připraven vést stranu k volebnímu vítězství. V případě, že by výsledky sociální demokracie ve volbách do Poslanecké sněmovny dopadly obdobně nedůstojně jako volby do Evopského parlamentu, Senátu či krajů, nabídnu vedení strany svoji rezignaci na funkci předsedy ČSSD.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005

Vláda Stanislava Grosse a politika ČSSD RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout   
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD   
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach

XXXII. sjezd ČSSD RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout   
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD   
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD