24. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
24. 3. 2005

Bublifukoví titáni

Duchovní vyhnanství ordinuje stát bez rozdílu každému, za pomoci bublifukových titánů. Zlomená páteř země, v mnoha urputných bitvách o přežití v nerudném a nelítostném okolním světu, zapříčinila hubení pravdy, vyprodukovala množství karatelů, rádoby nositelů výjimečné samojedinnosti, lidově řečeno - vejtahů.

Prázdné sýpky morálky nahrazujeme dovozem. Pupkatí a krevnatí obchodníci nesmlouvají, ale využívají ochoty lačných mršek k ovládnutí veškerého trhu - trhem se skutečně myslí naprosto všechno, co nás obklopuje. Zobchodujeme díky neutuchajícímu středoevropskému talentu veškeré myslitelné možnosti a pro překážející máme vzkaz: obtížný hmyz dokážeme včas a jednou provždy přišpendlit do archivních krabic.

Elita bez programu a schopnosti pohnout sociálními barikádami není elitou, ale pouhou partou zastaralých stachanovců. Řeči se mluví a pivo se pije! Důkladné zapikání umožňuje zodpovědným schovat se v úkrytu mlčenlivosti a dlouhodobého předstírání výzkumnických aktivit. Volají: hanba skeptikům. Odpovídáme: na hrobech roste tráva nejhustěji. Pomníky nehoráznosti, troufalosti a vypínání se nad štíty hor, zatím v ateliérech nejsou k vidění a možná neexistují ani v náčrtech, u nás pomník nemá valné ceny. Generál Mannerheim by u nás dávno neseděl na koni a nevzhlížel na občanstvo, hezky dolů z koně, chlape, a pěkně do tavicí pece. Bůh zaplať, že helsinští k nám mají daleko. (I v jiných věcech -- méně hovoří, více jednají, jejich bulvár připomíná pohádky o princezně se zlatou hvězdou na klopě, jazz klub slouží nadšencům a nehraje si na americkou ulici, nikdo se na vás netlačí, neřve, auta netroubí, řidiči jezdí podle předpisů, televize uvádí filmy v původním znění -- lidé se mohou lépe naučit jazykům, k čemu dabing odfláknutý a někdy měnící původní smysl. Díváte se na hokej -- panečku, hrají tam piloti tryskových letadel, žádná ušmudlaná pinkaná. Lidé se vám zdají tvrdí, ano, nemají hned huby plné přátelství, aby za rohem očernili i chvíle dobře prožité. Máte problémy -- leťte do Finska, třeba na týden. Budete-li se dívat, pochopíte životní pravdu: život se má žít, ne prokecávat a rýpat se v cizích kopkách hnoje, když každý máme tu pěknou a trvale svou! )

Stydlivost je nám cizí. Vyžadujeme ji na druhých, ale sami o této emoci máme minimální informace. Chlebem každodenním je nám vyvolávat zmatky, zasévat semena nesváru, hlídat svoje záhumenková políčka, přihnojovat je důkladně extrakty přírodními, dbát na dobré výnosy a hlavně: nesmí nás opouštět myšlenka vševědoucích hospodářů! Tu svou infekci musíme pilně předávat kolem sebe, vtahovat do našich malicherných úvah nepřipravené a málo odolné jedince ochotné k nebezpečnému experimentu, nevyzkoušenému na laboratorních zvířatech z důvodů jejich malé mozkové kapacity.

Naše katafalky důležitosti se otřásají, sesouvají. Ztrácejí na významu. Možná by se měla využít myšlenka klasikova - rozdělit svět na malé samotky, aby každý byl svým neomezeným pánem a nemusel čelit tlaku druhých. Vychovatelů laciných úsudku i odsudků máme přehršel. Chceš-li se zviditelnit, neztrácej čas a potěš lačnící srdce vlkodlaků potřebujících obětiny v každou denní i noční dobu po celý rok, po celá staletí a tisíciletí. Jenom musíš trénovat rychlost, obratnost, tvrdost a neučinit se jen spokojeným panským lovčím.

Hospodský nádeník po druhém (nějak mu došli love) hlaholil: Je zle, voli, zle, a dobře tak, že je zle, jinak by nebylo co číst a na co koukat! Mlsouni vylízali bankovní domy a osvědčené trafiky a teďkonc se nám chechtají a mlsají daleko za mořem -- a my dřepíme a děláme vládě lid! Laskavé vztahy si nech, člověče, do jiného tisíciletí, nyní je třeba útočit! Chystat se na nebezpečné evropanské pastičky a pasti i propasti. Titánství je určeno každému, kdo dovršil věk osmnácti let -- ale potrénovat je zdravé ještě před dovršením této věkové hranice. V tom mrakodrapu evropského úlu můžeme dojít prý úhony. Lide, tak krásné máme zákony, podzákony, i normy, platformy, k tomu důkladné normovače a zcizovače -- cožpak aby náhle nezákonná rozhodnutí kdosi začal přehodnocovat a ničit. Různá plemena se prý nejsou schopná dohodnout -- že by úleva a zároveň obleva v chystaných vztazích.

Bublifukoví titáni, flinkové, lehkoživkové, kecalové, urválkovští psychopaté, milionářští šťastlivci doby uplynulé, vejtahové a hnipírkové, operativci, sudiči a ladiči života, pokrevní bratři belzebubových potomků, pluky nehynoucích hrdinů moci, trosky bezmoci a nositelé pravomocí -- spojte se! Bitva o evropskou účast ve světě se začíná rozhodovat. Kola světového vývoje se roztáčí naplno.

Náboženské krvavé účtování je nemoderní a nemůže trvale zastavit dějinný pokrok. Vykladači víry jsou nám všem hodně dlužni! Nedokazují pevnost duchovní mírnosti, naopak. Připravují souvěrce na tvrdou zkoušku falešné věrnosti -- ty zemři dnes, my až zítra, bratře a sestro! Ty to vidíš pane, ale nedbáš! I oni patří k bublifukovým titánům a mohou se tvářit poučeně a nad věcmi poletovat v krajinách nebeského klidu. Pravil filosof : ať dnes v noci zemře ten, kdo nemá čisté svědomí. I stalo se. Než vydechl naposledy, nikoho nebylo -- stačil do počítače ještě uložit vzkaz: jako bych byl sám, jen v dálce jsem viděl postavu ozářenou v bílé říze -- vypadal jako Kristus, ale jistě to tvrdit nemohu.

Nejrychlejší na světě je prý myšlenka. Chlubivost v našem evropském domečku dosahuje vrcholu možného. S myšlenkami potřebnými k životu už to tolik veselé není. Myšlenek se nedostává, myšlení absentuje, sdělujeme vyčtené a tváříme se důležitě -- méně sečtělým prokazujeme medvědí službu tím, že cizelujeme informace do tenkých vlásečnic a zanecháváme stopy zvící vyhynulé pravěké blechy. Stavíme katedrály od střechy a nemyslíme na základy -- základy jsou u nás zdržováním a přežitkem. Nabažit se úspěchu je trvalkou nejen na domácím úhoru. Opilost sebevědomých harcovníků přináší poselství: Dávej na sebe pozor, druzí o tobě vědí více, než ty sám, člověče naivní.

Vlčí starosti s jarem odcházejí, po dlouhé zimě a krvelačnění konečně klid. I když, stát si přisvojuje stálou kontrolu nad našimi životy -- zkoumá, jak máme skutečně žít, kde nám ubrat prostředků vedoucích ke svobodě, včetně financí. Státní kontroloři vybaveni pravomocemi a hlavně slušnými platy, zlehka vodí lidské marionety podle daných potřeb. O nějakých zásluhách raději pomlčet.

Hospodský nádeník nedávno po třetím (stálé finanční problémy) pravil na cestě do kuchyňky: Kdyby nebylo katů, nebylo by poprav, chlapi! Kdyby nebylo vlády, vlál by prapor anarchie po celý zemi, a co potom? Vidíte, nevíte, ale horší je, chlapi, že to nevědí ani ty nahoře. Vlastně jakýpak nahoře, vždyť jsou dávno dole! Jenom o tom nemaj tuchu. Titánství bublifukové a pěstované v domácím těsném skleníku má jednu výhodu: za blbce nás nemá hned celý svět naráz. Až se naopak začne říkat: Čech je jako vrba, kam ho zapíchneš, tam vyroste, pak u nás doma začne být zase dobře.

                 
Obsah vydání       24. 3. 2005
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 Praha 11: Zastupitel dluží radnici milion a nemá se k placení Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Ano, soud měl vzít v úvahu i veřejný zájem Jan  Čulík
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
24. 3. 2005 Jaká je cena lidského života v politice? Ján  Simkanič
24. 3. 2005 Rusko během 2. světové války II.
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
9. 3. 2005 Klacek v rukou novinářských troglodytů Štěpán  Kotrba
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
23. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Informace z druhé ligy Jiří  Karban
23. 3. 2005 Na státní maturity se zbytečně vyplýtvalo přes 100 milionů korun! Radek  Sárközi
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
23. 3. 2005 Kuba -- Nekuba?! Jen hrob "svobody"? Miloš  Dokulil
23. 3. 2005 Jak se znásilňuje přítomnost Martin  Škabraha
24. 3. 2005 Michael  Marčák
23. 3. 2005 Nuda v Brně (nebude) Ivan  David
22. 3. 2005 Hodnotový soud je nežalovatelný; celebrity musejí přijímat větší míru veřejné kritiky
22. 3. 2005 Je kam uhnout? Na koho (nebo na co) vsadit? Miloš  Dokulil
22. 3. 2005 Český tisk a kolektivní vina? Bořivoj  Čelovský
24. 3. 2005 Ježíš před Pilátem Nikola  Čulík
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005