25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Prázdný hrob jako jistota
25. 3. 2005

Prázdný hrob jako jistota

V těchto dnech si připomínáme ukřižování a zmrtvýchvstání Našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Celý příběh zapsaný v evangeliích nekončí smrtí Ježíše na kříži. Dokonce nekončí ani tím, že hrob byl prázdný. Totiž příběh o živém Ježíši Kristu skončí teprve s jeho druhým příchodem. My křesťané, jeho učedníci jsme živým pokračováním tohoto příběhu, který se odehrává už 2000 let. V čem je naše jistota a síla o kterou se můžeme opírat? Je to prázdný hrob. Záměrně užiji kralický překlad Bible.

V tomto svátečním čase bych se chtěl zamyslet právě nad touto skutečností, skutečností prázdného hrobu. Lukáš 24:1-3 "První pak den po sobotě, velmi ráno vyšedše, přišly k hrobu, nesouce vonné věci, kteréž byly připravily, a některé jiné byly spolu s nimi. I nalezly kámen odvalený od hrobu. A všedše tam, nenalezly těla Pána Ježíše." Je to naše důvěra v první svědky víry, že nám zvěstují z vlastní zkušenosti to, co sami zažili -- skutečnost prázdného hrobu. Je to také naše důvěra v evangelisty, kteří tuto událost zaznamenali, že jejich svědectví je pravdivé. Ale je to také svědectví Ducha svatého, který svědčí našemu duchu, že jsme synové a dcery Boží.

Prázdný hrob, to je vskutku mimořádná událost v dějinách lidstva, že jistě stojí se nad tím, co se stalo, zamyslet mnohem víc. Zvláště bych chtěl upozornit na podání této události podle evangelia Jana. Jan 20:6-7 "Tedy přišel Šimon Petr, za ním jda, a všel do hrobu. I uzřel prostěradla položená, A rouchu, kteráž byla na hlavě jeho, ne s prostěradly položenou, ale obzvláštně svinutou na jednom místě." To, čeho bychom si měli všimnou, vážení čtenáři, je zejména závěr tohoto dvouverší -- ... svinutou na jednom místě. Mně se jedná o spojení tří posledních slov -- "na jednom místě", což je řecky -- εις ενα τοπον [eis hena topon]. Podobné spojení těchto slov najdeme i v biblické knize Kazatel, snad jen s mírně odlišným slovosledem -- εις τοπον ενα [eis topon hena]. V podání biblické knihy Kazatel je řečeno: Kazatel 3:20 "Obé to jde k místu jednomu; obé jest z prachu, obé také zase navracuje se do prachu." Právě to spojení k místu jednomu je identické s naším na jednom místě v evangeliu podle Jana. Na tuto podobnost upozornil Claude Tresmontant ve své knize "Hebrejský Kristus". Dokazuje v této knize, že Jan musel znát tento text z biblické knihy Kazatel. Apoštol Jan jej užil ve svém evangeliu. A jaká je pointa tohoto výkladu?

Podle biblické knihy Kazatele vše spěje k jednomu místu, k místu záhuby, smrti, konce existence. Zdá se, že to může být synonymem pro hrob, jako místa, kam spěje vše živé, ať jsou to zvířata, nebo lidé. A my se najednou dozvídáme z evangelia podle Jana, že na tom "jednom místě", kde mělo ležet mrtvé tělo Ježíše Krista, leží ...roucho, kteréž bylo na hlavě jeho...!! Ono jedno místo, místo hrobu, rozkladu všeho živého si neponechalo ve své moci Ježíše Krista Božího syna!! Bůh jej vzkřísil k už nikdy nekončícímu životu a podílu mezi svatými. Na onom "jednom místě" zůstalo jenom roucho jako důkaz toho, že smrt byla poražena! Tak máme v evangeliích dvojí důkaz prázdného hrobu. Samotný prázdný hrob a ono "jedno místo", které si podrželo ve své moci pouze roucho, které bylo na hlavě Ježíše Krista. To je jistota a síla nás, vyznávajících křesťanů, nejen pro tento věk, ale i pro ten přicházející. Vzkříšením Ježíše Krista k životu věčnému se všechno začalo. Proroctví starozákoních proroků se potvrdila.

A je mimořádné privilegium, když tyto skutečnosti můžeme potvrdit všichni ti, kteří jsme Ježíši Kristu uvěřili.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005