25. 3. 2005
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 3. 2005

Ježíšova smrt jako naplnění principu práva

O Ježíšově oběti se hovoří zejména v souvislosti s jeho láskou. Je to dobře. Láska motivuje k napodobení. Je však také třeba vědět, že Synova smrt má právní význam, souvisí se smyslem pro spravedlnost jeho Otce. Klíčovým slovem pro pochopení tohoto aspektu Kristovy oběti je "výkupné".

Bible uvádí: "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas." -- 1. Timoteovi 2,5--6.

Proč výkupné? Jak tento termín používaný na vyplacení požadované sumy peněz za účelem vysvobození někoho souvisí s Ježíšovou smrtí?

Citovaný text říká "výkupné za všechny". Předpokládejme za všechny lidi. Z jakého zajetí je třeba vysvobodit všechny lidi? Apoštol Pavel píše o tom, že je "zajatcem zákona hříchu" -- Římanům 7,23. O kapitolu dříve uvádí: "Mzdou hříchu je smrt." -- Římanům 6,23. Je nad veškerou pochybnost, že lidstvo je v zajetí smrti. Věřící bude s ateistou polemizovat, co je prvotní příčinou tohoto stavu, ale bible poskytuje toto vysvětlení: příčinou nevyhnutelné smrtelnosti lidstva je hřích. Všichni lidé jsou v zajetí hříchu, a tudíž smrti.

Kde se v lidských dějinách objevil hřích? Písmo říká, že záhy po stvoření člověka. První člověk dostal od Boha darem bezhříšnost a věčný život a dostal úkol tento dar rozšířit na své potomstvo, kterým měl zaplnit zemi. Tento úkol však splnil pouze z části. Lidstvo je rozšířeno po zemi, ale vinou hříchu svého prvního lidského otce se něj nepřenesla dokonalost a život, ale právě naopak, takřka geneticky přenášený a všudypřítomný hřích a smrt. Adam prodal sebe i své potomky do otroctví porušenosti a zániku.

Kdo lidi z tohoto stavu vykoupí zpět? Žalm 49,8-10 vysvětluje, kdo to udělat nemůže : "Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy."

Žádný člověk není schopen z právního hlediska vykoupit sám sebe. Jediný kdo to mohl udělat byl druhý Adam. Tedy muž, který neměl svého lidského otce, a tudíž nebyl zatížen dědičným hříchem. Člověk, jehož otcem byl Bůh a jenž byl ochoten tento svůj dokonalý pozemský život dobrovolně obětovat, a jeho hodnotu předložit Bohu jako výkupné. Naplnit právo. Koupit zpět, to co bylo prodáno, osvobodit ze zajetí.

Člověkem, který splnil tyto předpoklady a který za nevýslovného pohrdání a utrpení svůj život ve prospěch nic netušící lidské rodiny obětoval, byl Ježíš.

"Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." -- Matouš 20,28. "Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný." -- Jan 3,16

Byl položen právní základ pro odpuštění hříchu a navrácení věčného života těm mnohým, kteří toto opatření přijmou a budou ochotni svým životem následovat vzor Ježíše Krista. Až pochopení těchto věcí člověku umožňuje bez patosu plně ocenit Ježíšovu smrt.

                 
Obsah vydání       25. 3. 2005
28. 3. 2005 Velké zemětřesení u Sumatry
28. 3. 2005 Chtělo by se říct: Bohumil  Kartous
28. 3. 2005 K čemu jsou občanským demokratům občané Boris  Cvek
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2005 Svalte vinu na komunismus Max  Park
28. 3. 2005 Devastace mladých lidí je globální Jiří  Jírovec
28. 3. 2005 Můj život, moje volba? Max  Park
25. 3. 2005 Poslední číslo Literárních novin: Milník v dějinách žurnalistiky Ondřej  Slačálek
25. 3. 2005 Vojáci OSN znásilňují obyvatelstvo, které mají chránit
26. 3. 2005 Gross se stal předsedou ČSSD
27. 3. 2005 Projevy arogance moci je třeba odmítnout
26. 3. 2005 Sociální demokracie se nesmí nechat obejmout v náručí ODS Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Děláme levicovou politiku - politiku realistickou a odpovědnou Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Ptejme se, proč jsme tam, kde jsme Zdeněk  Škromach
26. 3. 2005 Gross: Ekonomika roste, Česká republika se stala šampiónem, ale ti voliči... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Sociální demokracie nemá právo odejít do opozice Stanislav  Gross
26. 3. 2005 Zeman: V ČSSD jsou jedni, kteří žijí pro tuto stranu, a druzí, kteří žijí z této strany Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Přestaňme se konečně podbízet ODS Miloš  Zeman
26. 3. 2005 Kalousek - "jezuita i Belzebub". Nakonec ale k sociálním demokratům promluvil... Irena  Ryšánková
26. 3. 2005 Křesťanští demokraté dokáží nalézat kompromisní řešení Miroslav  Kalousek
26. 3. 2005 Desatero společného vítězství Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Škromach: Nejsme ODS s lidskou tváří Zdeněk  Škromach
25. 3. 2005 Filozofové a poradci Marie  Lipoldová
25. 3. 2005 Ježíš kráčí s křížem ke Golgotě Nikola  Čulík
25. 3. 2005 Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji Karel  Hlaváček
27. 3. 2005 Zmrtvýchvstání 2005 Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Kříž ze slov Martin C. Putna
25. 3. 2005 Prázdný hrob jako jistota Karel  Sýkora
25. 3. 2005 Smrt je nejprostší a nejúžasnější proměna člověka, stejně tak, jako jeho zrození Jan  Paul
25. 3. 2005 Skandál na Golgotě Boris  Cvek
25. 3. 2005 Ježíšova smrt jako naplnění principu práva Pavel  Kočička
27. 3. 2005 Právo bylo golgotskými událostmi naopak zrušeno Boris  Cvek
25. 3. 2005 Smíme počítat se "sociálním státem"? Miloš  Dokulil
25. 3. 2005 Bodrý národ Kyrgyzů Roman  Staněk
24. 3. 2005 Michael  Marčák
25. 3. 2005 Rozšiřování a zužování Evropské unie Jan  Friedlaender
25. 3. 2005 Ztráta soudnosti Tomáš  Jurčík
24. 3. 2005 Neskutečný soudní případ Bohumil  Kartous
25. 3. 2005 Inpytlopedický týdenní úslovník Lýdie Junkové Lýdie  Junková
24. 3. 2005 Klacek v rukou mediálních ideologů?
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Navoněná zdechlina českého bulváru Štěpán  Kotrba
24. 3. 2005 Hekrdla je (své) pravdě blíž Milan  Černý
24. 3. 2005 Michael  Marčák
24. 3. 2005 Zkoušky a naše následování Pána Ježíše Krista Karel  Sýkora
24. 3. 2005 Proč nejsem environmentalistou a feministou Jan  Stern
24. 3. 2005 Bublifukoví titáni Václav  Dušek
23. 3. 2005 Úvod do teorie hrdiny Jan  Stern
23. 3. 2005 Terapie Bohumil  Kartous
23. 3. 2005 K výročí smrti arcibiskupa Romera Petr  Schnur
23. 3. 2005 Volební mýtus české politiky Oskar  Krejčí
24. 3. 2005 Nejdůležitější materiály pro jednání XXXII. sjezdu ČSSD
22. 11. 2003 Adresy redakce
13. 2. 2005 Hospodaření OSBL za leden 2005