7. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2004

Fukuyama: Je nutno posílit roli státu

Ukazuje se, že privatizace sice snižuje rozsah státní moci, ale je zapotřebí, aby stát fungoval efektivně, má-li být možné provést privatizaci čistě.

Ve světle takovýchto zkušenosti přiznal před dvěma lety Milton Friedman, guru volnotržní ekonomiky, že jeho rada bývalým komunistickým zemím před deseti lety: "Privatizujte, privatizujte, privatizujte" byla chybná. Dodal: "Ukazuje se, že zákonnost je zřejmě důležitější než privatizace."

Ronald Reagan a Margaret Thatcherová usilovali o oslabení role státu. Ve své době do byla důležitá agenda, neboť bylo zjevné, že obrovský růst moci státu ve dvacátém století se stal hospodářsky škodlivým a společensky otupujícím. Avšak ukazuje se, že reaganovsko-thatcherovská éra končí a že se kyvadlo nyní vychýlí opačným směrem, argumentuje Francis Fukuyama. Mnoho nedávných problémů vzniklo v důsledku nedostatečné státní kontroly, ať jde o skandály firem Enron, WorldCom anebo o privatizaci železnic v Británii či elektřiny v Kalifornii.

Skutečným ukončením reaganovsko-thatcherovské éry však bylo 11. září 2001.

Útoky z 11. září vedly k zvýšenému důrazu na zahraniční politiku a na bezpečnost, což jsou otázky, jimiž se zabývá stát. 11. září také zdůraznil významný nový rys světa po ukončení studené války. Zatímco velké problémy světového pořádku ve dvacátém století způsobily příliš mocné státy jako Německo, Japonsko a bývalý Sovětský svaz, mnoho problémů současné doby, od chudoby, přes uprchlíky až po lidská práva a HIV/AIDS a terorismus způsobují státy v rozvojovém světě, které jsou příliš slabé.

To leží u kořenů problémů rozvoje Afriky. A celá řada států, které selhaly anebo jsou slabé, od severní Afriky až po Balkán, přes Blízký Východ až do jižní Asie se stala zdrojem radikálního islámismu a terorismu.

Je nutno rozlišovat mezi rozsahem státní moci a silou, efektivitou, státu. Rozsah státní moci se týká toho, kolik funkcí stát zastává, od domácí a zahraniční bezpečnosti, udržování zákonnosti a dalších veřejných hodnot, přes regulaci a sociální bezpečnostní sítě až po ambiciózní funkce, jako je průmyslová politika. Státní síla se týká efektivnosti, s jakou určitý stát dokáže prosadit danou politiku. Rozsah státní moci může být velký, přesto však může být daný stát nesmírně slabý, například tehdy, pokud jsou státní podniky řízeny korupčně anebo jsou pod politickým vlivem.

Z hlediska hospodářského rozvoje je nejlepší, je-li rozsah státní moci relativně malý, ale silný, co se týče schopnosti vykonávat základní státní funkce, jako je udržování zákonnosti a ochrana majetku.

Bohužel, mnoho rozvojových zemí v sobě slučuje buď slabost státu s příliš velkým rozsahem státní moci, jako je to v Brazílii, v Turecku či v Mexiku, anebo dělají takové státy málo a to málo, co dělají, dělají nekompetentně. Tak to vypadá ve státech, které selhaly, jako je Libérie, Somálsko či Afghánistán. Některé státy, jako jsou diktatury ve střední Asii, které vznikly po pádu Sovětského svazu, dokáží se chovat silně ve špatných oblastech: dobře umějí věznit novináře či politické oponenty, avšak potřebují více než půl roku na vydání víza či podnikatelské licence.

Reaganovsko-thatcherovská revoluce byla správně zaměřena proti příliš velkému rozsahu státní moci, snažila se omezit regulaci a vládní zásahy do soukromé hospodářské činnosti. Avšak když se to aplikovalo na rozvojové země, mělo to velmi škodlivý účinek. Politika, jakou v rámci "washingtonského konsensu" prosazovaly mezinárodní finanční instituce jako Mezinárodní měnový fond a Světová banka, včetně privatizace, obchodní liberalizace a deregulace, selhala v tom smyslu, že nevzala v úvahu chybějící efektivitu státních institucí v mnoha rozvojových zemích.

Přílišná horlivost při realizaci této "neoliberální" agendy ochromila schopnost států provádět nutné státní fukce. Rusko se proměnilo ze státu, který ovládal všechny rysy ekonomiky a občanské společnosti, ve stát, který nedokázal vybírat daně ani ochránit své občany před zločinností. Ukazuje se, že privatizace sice snižuje rozsah státní moci, ale je zapotřebí, aby stát fungoval efektivně, má-li být možné provést privatizaci čistě. Rusku takový stát nemělo a prodalo telekomunikační a energetické společnosti oligarchům s protekcí.

Thajsko liberalizovalo své kapitálové trhy, aniž by mělo funkční bankovní systém, důsledkem byl kolaps jeho měny během asijské krize v roce 1997. Elity v subsaharské Africe použily programů strukturálních změn, které doporučoval MMF k tomu, aby zlikvidovaly základní funkce státu, čímž zvýšily závislost země na protekčních vztazích. V důsledku omezování funkcí státu začalo být velmi obtížné v mnoha afrických zemích bojovat proti AIDS.

Ve světle takovýchto zkušenosti přiznal před dvěma lety Milton Friedman, guru volnotržní ekonomiky, že jeho rada bývalým komunistickým zemím před deseti lety: "Privatizujte, privatizujte, privatizujte" byla chybná. Dodal: "Ukazuje se, že zákonnost je zřejmě důležitější než privatizace." Cena za toto poučení byla vysoká.

Útoky z 11. září ukázaly, že špatná vláda v chudých a zanedbaných částech světa může mít vážné bezpečnostní důsledky pro rozvinutý svět. To vedlo k ironické situaci: George Bush, který nechtěl původně budovat funkční státní struktury v jiných zemích, začal se je snažit během svého funkčního období budovat v Afghánistánu a v Iráku. Americká zkušenost v obou zemích však odhalila další nepříjemnou pravdu: Američané sice mají schopnost svrhnout na světě vojensky jakýkoliv režim, neumějí však vytvořit v takových zemích instituce, které by dokázaly těm zemím efektivně vládnout.

Mezinárodní společenství potřebuje nové instituce. OSN, jemuž se většinou dává úkol organizovat rekonstrukci země po konfliktech, trpí slabostí legitimity (je nedemokratická) i nedostatkem efektivnosti (není schopna řádně intervenovat a zajistit bezpečnost). Mezinárodní společenství sice stabilizovalo Bosnu a Kosovo, ale v obou zemích vládne, jako by to byly kolonie. Nemá tušení, jak vytvořit místní, efektivní instituce, aby mohlo z těchto zemí odejít.

Na začátku internetové revoluce si počítačoví vizionáři představovali, že vznikne svět, v němž vlády ustoupí stranou a jednat budou jen podnikatelé. Bohužel však vznikl svět v němž se volně pohybují i mnozí škodliví hráči. Radikální islamisté využívají internetu k zveřejňování videozáznamů poprav svých vězňů. S globalizací se technologie násilí zdemokratizovala a je volněji přístupná dnešním "supermocným" jednotlivcům.

Státy, se svými legitimními mocenskými monopoly, budou muset toto vakuum vyplnit. V postreaganovské éře, v níž nyní žijeme, budeme muset vážně uvažovat o budování státu, uzavírá Francis Fukuyama svůj článek v týdeníku Observer. Jeho nová kniha vychází v Británii ve čtvrtek v nakladatelství Profile Books.

Podrobnosti v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       7. 7. 2004
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu
7. 7. 2004 Irák zavedl přísný bezpečnostní zákon
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
7. 7. 2004 GMO: Čí zájmy hájí zástupkyně Ministerstva životního prostředí? Eva  Tylová
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog
7. 7. 2004 Zemřel rakouský prezident Klestil
7. 7. 2004 Diktátoři před soudem
7. 7. 2004 Blair: "Zbraně hromadného ničení asi nebudou nikdy nalezeny"
7. 7. 2004 Britové v Saúdské Arábii propuštěni výměnou za Saúdské Araby z Guantánama
7. 7. 2004 Dědička supermarketu Tesco konečně zaplatila milionovou pokutu
7. 7. 2004 DGB versus SPD: Hádka ano, ale ne veřejně
7. 7. 2004 Budou mít Němci padesátihodinový pracovní týden ? Tomáš  Krček
5. 7. 2004 Nová irácká vláda nabídne amnestii povstalcům
6. 7. 2004 Gavyn Davies: "Britská vláda vedla proti BBC hon na čarodějnice"
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery
7. 7. 2004 Pražský hrad stojí před revitalizací Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Kdo ví, co je "všední život"?
7. 7. 2004 Britští podnikatelé se shodují, že podniky musejí projevovat sociální a ekologickou odpovědnost
7. 7. 2004 Summity EU a NATO: Když dva dělají totéž... Oskar  Krejčí
7. 7. 2004 Jak je to s hodnotami Zdeněk  Bárta
7. 7. 2004 Každej Maďar může za to, že je Maďar... Zdeněk  Bárta
7. 7. 2004 Klonovanie a mystérium sexuality Peter  Sýkora
4. 7. 2004 Británie zavede rychlostní jízdní pruhy pro automobily s více cestujícími
4. 7. 2004 Ruští hackeři kradou uživatelům Internet Exploreru hesla k bankovním kontům
3. 7. 2004 Virus způsobuje horentní telefonní účty
7. 7. 2004 Chcené a nechcené analógie obecne rozšírených predstáv Peter  Greguš
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
3. 7. 2004 Vězni z Guantánama požadují propuštění
2. 7. 2004 Novinářům bylo znemožněno řádně informovat o Saddámově předvedení před soud
2. 7. 2004 Irácká veřejnost reagovala na Saddámovo předvedení k soudu se smíšenými pocity
2. 7. 2004 Aubonne 2003: Tak trochu jiný terorismus Pavel  Houdek
7. 7. 2004 Případ "virginského džihádu" Pavel  Houdek
7. 7. 2004 Homo sapiens: Vyhlásenie Andrej  Sablič
2. 7. 2004 Na cestě mezi tušeným a viděným Jan  Paul
7. 7. 2004 Impérium chce zničit kubánský národ a proklamuje to s neslýchanou arogancí
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
7. 7. 2004 Chcené a nechcené analógie obecne rozšírených predstáv Peter  Greguš
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu   
3. 7. 2004 Konstantin a Metoděj mezi Římem a Byzancí Jiří  Ovčáček
2. 7. 2004 Při soumraku tradic Bohumil  Kartous
2. 7. 2004 Na cestě mezi tušeným a viděným Jan  Paul
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick
2. 7. 2004 Strana zelených jde doprava Milan  Valach
2. 7. 2004 Izrael je ve válce s palestinským lidem, který nemá pražádnou možnost zničit židovský stát Jana  Malá
1. 7. 2004 Necháváme se bít pomyslnou blbostí Bohumil  Kartous
1. 7. 2004 Zmýlil se Zeman, zmýlil jsem se já, zmýlil se Gross Ivan  David
1. 7. 2004 Je vražda důvod k ustoupení vrahům? Boris  Cvek
1. 7. 2004 Špidla měl zůstat premiérem Boris  Cvek

Globalizace RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu   
2. 7. 2004 Sociální stát a globalizace Miloš  Pick
25. 6. 2004 Vladimír Špidla: "Sociální demokracie na prahu nové civilizační etapy" Vladimír  Špidla
21. 6. 2004 Opakování je matka moudrosti Štěpán  Kotrba
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny   
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu
20. 1. 2004 Informačná spoločnosť -- globálna výzva v novom miléniu   
16. 1. 2004 Protest proti neoliberalismu -- u nás i v Mexiku   
30. 12. 2003 Globalizace omezuje sobectví národních elit   
29. 12. 2003 Rozmetá globální příliv příležitostí monopol domácích elit? Jan  Čulík
6. 11. 2003 Bohaté státy se musí více snažit: zvýšit pomoc chudým zemím je nejen možné, ale i nutné   
29. 9. 2003 Koniec významu sociálnej demokracie: privatizácia sociálnych mechanizmov sa šíri rýchlosťou epidémie Egon  Matzner
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist

Somálsko mezi národně osvobozeneckým bojem a islámským terorismem RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu   
6. 2. 2004 Posílat děti do školy se třetímu světu vyplatí Simone  Radačičová
3. 2. 2004 Globální politika a úskalí africké obnovy Mesfin  Gedlu
7. 1. 2004 Británie: Dotace pro ožebračování třetího světa?   
15. 5. 2003 Ropa a stratégia: K politickej ekonómii ohlásenej vojny Michael  Ehrke
25. 3. 2003 Blesková válka s.r.o. Oskar  Krejčí
12. 3. 2003 Irák a invaze: Nevěrný manžel Hussein, euro a ropa Petr  Baubín
25. 2. 2003 Konflikty roku 2003 Viktor  Kovaľov
23. 8. 2002 Tajná moderní křižácká výprava Miloš  Kaláb
21. 6. 2002 7.   Postmoderní sociální konflikt Martin  Hekrdla
16. 5. 2002 1.   Střet civilizací ve světle vědy Miloš  Mendel
15. 3. 2002 Důkazů není zapotřebí, jen rovnou vybombardujte Bagdád jadernými zbraněmi!   
2. 1. 2002 Britský novinář John Simpson: symbol buržoazní nezávislosti, kritičnosti a slušnosti Jan  Čulík
17. 12. 2001 Působí al Qaeda i mezi Albánci v UCK na Balkáně?   
27. 11. 2001 Napadnou Američané nyní Irák?