25. 9. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 9. 2003

Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy

Norberto Vilar, Buenos Aires

Stretnutie Svetovej obchodnej organizácie v Cancúne sa skončilo 14. septembra. Pod pláštikom utíšenia svetového hladu a naštartovania rozvoja v chudobných krajinách sa "tie ostatné", rozvinuté, usilovali do rokovaní prepašovať "singapurské otázky". Patrí medzi ne transparentnosť vo verejnom obstarávaní, pomoc pre obchod, ochrana investícií a garancie voľnej súťaže. Výsledkom boli prerušené rokovania a vytvorenie nového záujmového bloku -- G-22.

Napriek rôznym hlasom, nie je to trpké víťazstvo. Kohézia skupiny G-22 (v ktorej sú združené krajiny z Latinskej Ameriky, Afriky, India, Čína a ďalšie) a ambície bohatých krajín vytvárajú nové prostredie. Protichodné záujmy medzi Severom a Juhom a ich prekrývanie v prípade krajín Severu sú zrejmé. Na jednej strane tu máme návrhy "zástancov voľného trhu" z bohatých krajín, ktorí sa snažia zabezpečiť si vstup na nové trhy, zároveň však udržiavajú bariéry pre vstup najchudobnejších krajín na ich vlastné trhy. Na druhej strane zasa rozvojový svet, ktorý chce, aby sa centrom rokovaní stali jeho problémy s drahými liekmi, nedostatkom zdrojov a hladom a žiada zrušenie subvencií, ktoré "bohatí" dávajú vlastnému exportu a zastavenie zvyšovania bariér pre ich vývozy.

V oblasti poľnohospodárstva sa prekážky v obchode, ktoré v Cancúne neboli odstránené, stali normou. V období rokov 1998 až 2000 podľa OXFAM-u tvorili dotácie poľnohospodárom 63 percent poľnohospodárskych príjmov v Japonsku, 40 percent príjmov v EÚ, 23 percent príjmov v Spojených štátoch a 18 percent príjmov v Kanade. Dotácia na poľnohospodára v Spojených štátoch v roku 2000 predstavovala sumu 20 803 dolárov a v Európskej únii 16 028 dolárov (celkovo asi miliardu dolárov denne), kým priemerný príjem v krajinách so strednými príjmami bol 2000 dolárov a v krajinách s nízkymi príjmami ledva dosiahol 410 dolárov -- ide pritom o krajiny, kde poľnohospodárstvo predstavuje hlavnú oblasť ekonomických aktivít, alebo aspoň jednu z najdôležitejších.

Čo hovoria čísla?

Bezpochyby, za jazykom ekonómie, za rokovaniami a za kancelárskymi vojnami sa skrýva tvrdá realita: podľa Organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu (FAO) trpí 850 miliónov ľudí hladom, z toho 11 miliónov v industrializovaných krajinách, 30 miliónov v rozvíjajúcich sa a 799 miliónov v rozvojových. Každý deň umrie na následky podvýživy 25 tisíc ľudí. Dve miliardy trpia zlou výživou, napríklad nedostatkom vitamínu A, ktorý spôsobuje problémy s videním, znižuje imunitu organizmu, čo zvyšuje riziko úmrtia na liečiteľné choroby, ako je hnačka (s takými prípadmi sa v rozvinutých krajinách vôbec nestretáme).

Základné nároky človeka na výživu presne definovali organizácie (ako Svetová zdravotnícka organizácia) parametrami ako odporúčaná hodnota výživy. Podľa odporúčaní, minimálne množstvo vitamínu A, ktoré dieťa potrebuje na zdravý rozvoj, je 400 až 1000 mikrogramov na deň, podľa veku, čo možno pokryť jednou mrkvou strednej veľkosti, či dvoma pohármi mlieka. To znázorňuje paradoxy sveta, v ktorom existujú nadbytky oboch týchto produktov.

Požehnaná rentabilita

V opozícii proti takýmto praktikám stojí koncept "výživovej sebestačnosti", podľa ktorého má každá krajina právo rozvíjať a koordinovať produkciu svojich základných potravín podľa vlastných potrieb diverzity a kultúry. V situácii, keď 70 percent populácie v chudobných krajinách žije na vidieku a svoju obživu získava priamo či nepriamo z poľnohospodárstva, je nutné, aby si kontrolu nad pôdou udržali miestne komunity. O to viac, že podľa odhadov sa obrába len 44 percent potenciálne využiteľnej pôdy. Problémom teda nie je len distribúcia bohatstva, ale aj potreba obnovy a rozvoja infraštruktúry v najzaostalejších krajinách.

Na vrcholnej schôdzke Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa v tom istom čase Európska únia, Spojené štáty a Japonsko usilovali presadiť svoje vlastné kritériá rentability, zabalené do rečí o súcite s chudobnými.

Nik však nechcel urobiť hlavným bodom rokovania distribúciu základných surovín a prostriedkov výroby. Rovnako sa usilovali zakryť snahy posilniť postavenie nadnárodných spoločností, z ktorých štyri najväčšie dnes kontrolujú 80 percent celosvetového obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami a podľa predpokladu nemajú v pláne premýšľať o súvislostiach medzi poľnohospodárstvom, výživou a chudobou.

Čelíme novému kolu rokovaní, v ktorom abstrakcia makroekonómie už nebude možná. Treba čeliť morálnej dileme situácie, v ktorej existujú milióny hladujúcich napriek tomu, že prostriedky na ich výživu sú k dispozícii.

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       25. 9. 2003
25. 9. 2003 11. září 2001 a čeští novináři a publicisté - opravdová katastrofa Jiří  Černý
25. 9. 2003 Zemřel Hugo Young, "dlouholetý obránce pravdy a slušnosti"
25. 9. 2003 Musím večeřet s ďáblem
25. 9. 2003 Británie v otroctví
25. 9. 2003 Most a Slaný: Obecní "koncentráčky" - volební program ODS ? Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Případ Kelly: BBC měla Gilliganovu reportáž připravenou bezchybně
25. 9. 2003 Případ Kelly: Předseda Rady BBC se energicky postavil za svou organizaci
24. 9. 2003 MFD jako hlas Pentagonu? Jan  Čulík
24. 9. 2003 Bagdád odňal akreditaci dvěma arabským televizním stanicím
24. 9. 2003 Jeden Hitler a jeden Žid Štěpán  Kotrba
24. 9. 2003 Ředitel zpravodajství ČT: Premisa Vaší stížnosti je nepřesná ! Štěpán  Kotrba
25. 9. 2003 Microsoft kvůli spamu a pedofilům uzavře některá diskusní fóra
25. 9. 2003 Uzavření diskusních fór Microsoftu je "nezodpovědné a bezohledné"
25. 9. 2003 Európska škodoradosť? Martin  Muránsky
25. 9. 2003 Čile -- prípad pre celý svet
25. 9. 2003 Kdo brzdí emigraci Kubánců?
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
24. 9. 2003 Ještě jednou Riefenstahlová: co je podstatou a funkcí umění? Fabiano  Golgo
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu
1. 9. 2003 Hospodaření OSBL za srpen 2003
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Globalizace RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
20. 9. 2003 Philips v České republice vyrábí televizní obrazovky nelegálně   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu   
12. 9. 2003 Česká republika je "plně oddána poslání a cílům WTO" Miroslav  Somol
12. 9. 2003 Zasedání WTO v Cancúnu: Jaký mandát dostala od vlády česká delegace   
11. 9. 2003 EU a USA: "zrušení zemědělských dotací pro naše farmáře je politicky nemožné"   

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
25. 9. 2003 Cancún -- Rentabilita jednej mrkvy   
25. 9. 2003 Limity "Európy, a.s." : Zlyhanie obchodnej politiky únie v Cancúne Radovan  Geist
22. 9. 2003 WTO: Rozhodnutí o otázkách, týkajících se provádění dohod - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 Cancún: to, že se rozhovory rozložily, je pozitivní   
22. 9. 2003 Zklamání z nezdaru: průběh konference WTO v Cancúnu Ludmila  Štěrbová
22. 9. 2003 WTO: Deklarace ministrů a pracovní program - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
22. 9. 2003 WTO: Deklarace o Dohodě o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a veřejném zdraví - Doha, 9. - 14. listopad 2001   
19. 9. 2003 Od Cancúnu ke spravedlivému obchodu   
17. 9. 2003 Globalizace: přísliby i hrozby   
17. 9. 2003 Cancún: Snaha o privatizaci vody   
17. 9. 2003 Subcommandante Marcos: Jsme vykořisťováni jako otroci WTO   
17. 9. 2003 Bechtel a krev za vodu: válka jako omluva pro rozšiřování práva korporací Vandana  Shiva
15. 9. 2003 Zapatisté: Globalizujme naději Subcommandante  Marcos
15. 9. 2003 Proč zemřel korejský farmář Ri Kjong-che   
15. 9. 2003 Vládnou obavy, že Amerika bude torpédovat rozhovory v Cancúnu