7. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 7. 2004

Impérium chce zničit kubánský národ a proklamuje to s neslýchanou arogancí

Prohlášení Národního shromáždění lidové moci Kubánské republiky, vyjadřující postoj k tvrdým opatřením proti Kubě, schváleným vládou Spojených států

V rámci zásady Audiatur et altera pars zveřejňujeme informace, které si v češtině nejspíše jinde nepřečtete.

Impérium chce zničit kubánský národ a proklamuje to s neslýchanou arogancí. Zintenzivňuje hospodářskou válku, vnitřní diverzi, protikubánskou propagandu a nátlak na zbytek světa s cílem vytvořit podmínky, jež by mohly vést k jeho přímé vojenské intervenci, zničení revoluce, konci naší nezávislosti a svrchovanosti a naplnění dávné anexionistické chiméry o připojení Kuby.

Od včerejška uvedla washingtonská vláda v platnost nová a brutální opatření proti lidu Kuby a proti Kubáncům žijícím ve Spojených státech, definovaná jejich autory jako součást plánu na vyvolání "rychlého konce" revoluční vlády.

Zesilují se jimi nespravedlivá a diskriminační omezení uvalená na tyto Kubánce jako na jedinou národnostní skupinu, vůči níž si vláda Spojených států osobuje pravomoc rozhodovat o vztazích, jež mohou udržovat se svými příbuznými a se zemí svého původu, čímž otevřeně porušuje americkou ústavu. Již jim není dovoleno ani navštívit jednou ročně Kubu. Nyní tak mohou učinit jen jednou za tři roky, pokud k tomu obdrží speciální povolení, a to pouze v rozsahu 14-denního pobytu na Kubě. Tvrdě se krátí množství peněž, jež mohou na Kubě utratit, nebo je zaslat svým rodinám. Návštěvy a peněžní zásilky jsou striktně omezeny na "bezprostřední rodinu", jak ji definuje Bushova administrativa, která svévolně vylučuje například strýce a tety, bratrance a sestřenice, neteře a synovce. Jaký právní precedens mohou uvést americké úřady pro podobné zasahování do soukromého života lidí? Kde zůstaly "rodinné hodnoty", jimiž se tak chlubí současný president a jeho přátelé? Nazývá pan Bush sám sebe dosud "soucitným konzervativcem"?

Ti, kdo tato opatření vypracovali, a ti, kdo jsou pověřeni jejich prováděním, varují, že nebude výjimek. Že budou s veškerou přísností uplatňována i se zpětnou působností, pod hrozbou vysokých pokut a vážných trestů odnětí svobody pro ty, kdo by se dopustili porušení politiky blokády. Pro Kubánce ve Spojených státech byl zřízen jakýsi apartheid.

Od včerejška byly rovněž zrušeny téměř všechny licence, které sice podléhaly složitým regulačním mechanismům, ale dovolovaly některým Američanům navštívit naši zemi. Mizí dokonce i možnost návštěvy, při níž by dotyčný neutratil ani cent. Právě to dokazuje, že kromě úmyslu zintenzívnit blokádu a poškodit kubánskou ekonomiku, se opatření snaží zabránit milionům Američanů, kteří si přejí vykonávat právo, jež bylo tři roky po sobě přiznáváno velkou většinou amerického Kongresu, aby se dostávali do přímého kontaktu s naší realitou. Čeho se obává pan Bush a ultrareakční mafie, jež tuto nesmyslnou politiku nadiktovala?

Americký plán má jeden zvláště cynické aspekt. Na jedné straně drasticky omezuje Kubáncům žijícím ve Spojených státech možnost zasílat peněžní prostředky příbuzným na Kubě, a na straně druhé podněcuje kohokoli, kdo chce dodávat peníze a materiální podporu skupinkám zrádců působícím podle jeho příkazů, a umožňuje mu to. Zatímco americké občany zbavuje svobody navštívit Kubu, schvaluje federální rozpočtové prostředky na podporu cest příslušníků třetích zemí, kteří by posloužili jako poslíčci k zásobování takových poskoků v cizím žoldu. Na jejich financování a řízení dalších akcí, které mají podrýt kubánskou společnost, vynaloží v příštích dvou letech 59 milionů dolarů. Z toho 18 milionů na rozhlasové a televizní vysílání z paluby vojenského letounu C-130, což představuje nezodpovědnou a protiprávní provokaci porušující mezinárodní právo a normy v oblasti letectví a telekomunikací.

Vyhrožuje rovněž, že bude ještě svévolněji využívat kapitol Helms-Burtonova zákona připravených speciálně pro postihy podnikatelů ze třetích zemí. Ve známém "vyjádření souhlasného postoje", který americká administrativa podepsala s Evropskou unií, se zavazovala, že se bude snažit o odstranění těchto ustanovení zákona. Nikdy se o to však nepokusila. Bush nyní rozšiřuje urážku o výsměch a vyhrožuje, že použije ještě agresivnějších prostředků.

Více než 450-stránkový výplod plný nenávisti, lží a únavné rétoriky, pod maskou "pomoci svobodné Kubě" podrobně popisuje opatření, jež by Washington přijal, kdyby se zmocnil naší země. Kubánská společnost by byla plně podřízena Spojeným státům, jež by ovládaly bez výjimky všechny a každou jednu z jejích činností. Výčet tak bezmezného intervencionismu by byl nekonečný. Zdůrazněme jen některé aspekty amerického plánu, jež dávají představu o stupni podřízenosti a vykořisťování, k němuž by se snažil Kubánce přimět.

  • Jedním z prvních kroků, jež by musela podniknout takzvaná "přechodná vláda" by bylo navrácení majetku bývalým vykořisťovatelům, včetně obydlí a pozemků, na něž si činí nárok batistovská a anexionistická mafie. Proces by byl rychlý a proběhl by pod dozorem vlády Spojených států, která by pro tyto účely zavedla speciální postup. Nestoudný text konkrétně hovoří o výpovědích pro to, kdo v těchto objektech bydlí a nemohou platit tučné nájemné, návratu k praxi vystěhovávání rolníků, rozpuštění zemědělských a rolnických družstev a obnově bývalých latifundií. To, co již bylo obsaženo v Helms-Burtonově zákonu je nyní vyjádřeno ještě nestoudněji.
  • Privatizovala by se všechna odvětví ekonomiky, jež by byla řízena stálým výborem vlády Spojených států pro hospodářskou obnovu, který již má být ustaven.
  • Zrušily by se podpory a kontrola cen zboží a služeb pro obyvatelstvo.
  • Byl by zrušen režim sociálního zabezpečení a pomoci a nebyla by respektována výplata penzí a důchodů.
  • Byla by obnovena privatizace zdravotnických služeb a školství.

Šlo by o návrat ke kapitalismu v jeho nejhrubší formě a pod chomout cizí vlády.

Důsledky pro naše obyvatelstvo by byly tak strašné, že i sama zpráva přiznává, že realizace "přechodu" by "nebyla snadná" a v kubánské společnosti by se setkala se širokým odporem. Právě proto se zdůrazňuje jako "bezprostřední priorita" nutnost vytvořit represivní síly, organizované, vycvičené, vybavené vládou Spojených států a disponující jejími poradci.

Na důkaz toho, že si zcela vážně kladou za cíl uskutečnit svou intervenci a Kubu podrobit anexionistickému režimu, by president Spojených států jmenoval již nyní úředníka, v jehož kompetenci by byla koordinace všech agresivních opatření ke svržení revoluce a později řízení intervenční vlády. Valeriano Weyler a Leonard Wood v jedné osobě a vpravdě genocidní cíl.

Učinit jejich neblahé plány skutečností se jim nesporně nepodaří.

Zaprvé by museli podniknout invazi do této země, vojensky ji okupovat a poté rozdrtit odpor našeho lidu. Toho nikdy nedosáhnou. Jsme připraveni a ochotni bojovat do posledního muže a do poslední ženy, abychom tomu zabránili. Napadnou-li nás, naleznou zde jednotný, vzdělaný národ se slavnou historií hrdinství, bojů a obětí pro svobodu, který se nikdy nevzdá své nezávislosti ani svých ideálů spravedlnosti a solidarity. Který se nikdy nevzdá krásného, ušlechtilého a hluboce lidského díla, jež dokázal vybudovat navzdory agresím impéria. Napadnou-li nás, utrpí zde svou nejtěžší a nejostudnější porážku.

Postavíme se těmto a jakýmkoli jiným opatřením, jež by vymysleli naši nepřátelé. Vytrváme a budeme bojovat. Pevně semknuti kolem Fidela, Raula a naší strany a pod jejich moudrým a důsledným vedením půjdeme vpřed až do konečného vítězství.

Národní shromáždění lidové moci
Kubánské republiky

Havana, 1. července 2004

"Rok 45. výročí vítězství revoluce"

                 
Obsah vydání       7. 7. 2004
7. 7. 2004 Fukuyama: Je nutno posílit roli státu
7. 7. 2004 Irák zavedl přísný bezpečnostní zákon
7. 7. 2004 Film Český sen: zklamání Jan  Čulík
7. 7. 2004 Zapomenutý muž, který dal jméno pražskému festivalu Devět bran Tomáš  Koloc
7. 7. 2004 Péče o zdraví stojí spoustu peněz Miloš  Kaláb
7. 7. 2004 GMO: Čí zájmy hájí zástupkyně Ministerstva životního prostředí? Eva  Tylová
6. 7. 2004 Michael Moore: Klidně si ukradněte můj film, jsem pro svobodnou výměnu informací
5. 7. 2004 Michael Moore si založil blog
7. 7. 2004 Zemřel rakouský prezident Klestil
7. 7. 2004 Diktátoři před soudem
7. 7. 2004 Blair: "Zbraně hromadného ničení asi nebudou nikdy nalezeny"
7. 7. 2004 Britové v Saúdské Arábii propuštěni výměnou za Saúdské Araby z Guantánama
7. 7. 2004 Dědička supermarketu Tesco konečně zaplatila milionovou pokutu
7. 7. 2004 DGB versus SPD: Hádka ano, ale ne veřejně
7. 7. 2004 Budou mít Němci padesátihodinový pracovní týden ? Tomáš  Krček
5. 7. 2004 Nová irácká vláda nabídne amnestii povstalcům
6. 7. 2004 Gavyn Davies: "Britská vláda vedla proti BBC hon na čarodějnice"
5. 7. 2004 BBC pod palbou kritiky už zlikvidovala některé své servery
7. 7. 2004 Pražský hrad stojí před revitalizací Bohumil  Kartous
7. 7. 2004 Kdo ví, co je "všední život"?
7. 7. 2004 Britští podnikatelé se shodují, že podniky musejí projevovat sociální a ekologickou odpovědnost
7. 7. 2004 Summity EU a NATO: Když dva dělají totéž... Oskar  Krejčí
7. 7. 2004 Jak je to s hodnotami Zdeněk  Bárta
7. 7. 2004 Každej Maďar může za to, že je Maďar... Zdeněk  Bárta
7. 7. 2004 Klonovanie a mystérium sexuality Peter  Sýkora
4. 7. 2004 Británie zavede rychlostní jízdní pruhy pro automobily s více cestujícími
4. 7. 2004 Ruští hackeři kradou uživatelům Internet Exploreru hesla k bankovním kontům
3. 7. 2004 Virus způsobuje horentní telefonní účty
7. 7. 2004 Chcené a nechcené analógie obecne rozšírených predstáv Peter  Greguš
7. 7. 2004 Demontáž sociálneho modelu Európy? Ľubomír  Tokár
3. 7. 2004 Vězni z Guantánama požadují propuštění
2. 7. 2004 Novinářům bylo znemožněno řádně informovat o Saddámově předvedení před soud
2. 7. 2004 Irácká veřejnost reagovala na Saddámovo předvedení k soudu se smíšenými pocity
2. 7. 2004 Aubonne 2003: Tak trochu jiný terorismus Pavel  Houdek
7. 7. 2004 Případ "virginského džihádu" Pavel  Houdek
7. 7. 2004 Homo sapiens: Vyhlásenie Andrej  Sablič
2. 7. 2004 Na cestě mezi tušeným a viděným Jan  Paul
7. 7. 2004 Impérium chce zničit kubánský národ a proklamuje to s neslýchanou arogancí
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
7. 7. 2004 Impérium chce zničit kubánský národ a proklamuje to s neslýchanou arogancí   
18. 6. 2004 Národy třetího světa se začaly bouřit Fidel Castro Ruz
15. 6. 2004 Problém zahraniční zadluženosti musí být vyřešen jednou provždy Fidel Castro Ruz
21. 5. 2004 George W. Bush a Kuba Miloš  Kaláb
17. 5. 2004 Kuba: Až sto tisíc lidí ve vězení Simone  Radačičová
14. 5. 2004 Odpověď Kuby na nové embargo Spojených států   
11. 5. 2004 První máj s Fidelem: Lidstvo bude muset bojovat o víc než o ekonomickou spravedlnost Fidel Castro Ruz
11. 5. 2004 Kuba--USA: Svoboda za každou cenu Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 USA: dolary jen pro ty Kubánce, kteří nejsou v komunistické straně Štěpán  Kotrba
7. 5. 2004 Sankce proti Kubě a Pákistánu: Nejpitomější politika na této planetě   
4. 5. 2004 Los disidentes   
3. 5. 2004 Kuba: Nový proces s disidenty Simone  Radačičová
5. 4. 2004 Dvacet let pro Raula Riveru Simone  Radačičová
19. 3. 2004 Vzdá se vláda Spojených států pokusů odsoudit Kubu?   
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"