9. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2004

Causa Beneš:

Jak se zasloužit o stát

Zákon o tom, že Edvard Beneš se zasloužil o stát je 1) v rozporu s principy svobodného historického bádání a 2) v rozporu s principy otevřené společnosti, na nichž prvně uvedené principy závisí.

Otevřená společnost je založena na předpokladu, že lidské poznávání je nejefektivnější tehdy, když nejsou zvenčí nijak předem regulovány jeho závěry. I ty teze, které vypadají na první pohled nepravděpodobně nebo dokonce zavrženíhodně, je třeba nechat zaznít, probrat je a případně je vyvrátit v diskusi. Je to lepší způsob jejich eliminace než zákaz a represe, jež dodávají tomu, co je zakazováno, nezaslouženou gloriolu disidentství, a odvádějí pozornost od věcného posouzení problému. Transparentní konfrontace nejrůznějších úhlů pohledu pomáhá sebepoznání dané society a předchází daleko těžším konfliktům. Alternativní verze navíc mohou dobře posloužit v okamžiku, kdy se převládající pohled stává až příliš dominantním a zakrývá ty souvislosti, které mu nevyhovují. Největším argumentem otevřené společnosti proti jejím odpůrcům je prostě to, že jim ve svých hranicích dává prostor k vyjádření.

Na obdobných principech je (nebo by měla být) založena i současná historiografie. Na rozdíl od pozitivistického dějepisectví 19. století, které sloužilo státnímu nacionalismu a centralismu, dnešní historiografie ví, že fakta nikdy nemluví sama za sebe. To, co hovoří, jsou jedině naše interpretace a ze samotné povahy předmětu je dáno, že tomu nemůže být jinak. Historiografie se nikdy nebude moci chlubit objektivitou v přísném slova smyslu. Není totiž schopna patřičného odstupu od předmětu -- odstup v čase je stejně tak odstupem jako poutem a soud nad dějinnými událostmi je sám dějinnou událostí, která bude souzena.

Největší ctností historiografie tak může být pouze otevřenost rozdílným interpretacím, jejich vzájemné korigování a schopnost vysvětlit, proč dva protikladné náhledy mohou být stejně legitimní; proč stejná fakta vedou k odlišným závěrům.

Jan Hus byl možná církevní reformátor a možná kacíř. Edvard Beneš se možná "zasloužil o stát" (což jej pozvedává naroveň T. G. Masarykovi), ale možná to byl "kolaborant a zrádce" (jak nedávno napsal Jaroslav Hutka ZDE). Nejde totiž jen o to, kým byl Beneš "doopravdy", ale také o to, pro koho je kolaborantem, nebo budovatelem státu dnes, kdy tak či onak neseme následky jeho činů. Z principu je nemožné některý z výše uvedených závěrů definitivně vyloučit -- už proto, že bychom museli ostrakizovat některé z nás. S tím či oním stanoviskem lze pouze nesouhlasit a hledat pro to důvody. V otevřené diskusi platí, že i to stanovisko, které bude případně vyvráceno, zůstává legitimní -- asi jako strana, která prohrála volby, a i nadále smí hlásat své vize.

Historik, který dojde k podobnému závěru jako Jaroslav Hutka, se možná bude mýlit. To ale nesmí vést k tomu, že se dostane do rozporu s právním řádem. Moderní a svobodná věda něco takového nemůže připustit. Politici nesmějí říkat historikům, co by si měli myslet. (Neměl by jim to říkat ani zákon o TGM, muži, který byl z pohledu historického práva vlastizrádcem -- vzbouřil se přece proti legitimní vládnoucí dynastii.)

Intelektuál je placený za to, aby říkal lidem vše, co považuje za správné. K tomu potřebuje určitou autonomii -- a tu si musí hájit. Je to přímo jeho morální povinnost. Dotyčný zákon onu autonomii narušuje, bez ohledu na to, že v praxi by zřejmě měl mizivý význam. Pokud naši historikové pochopili svoji roli ve svobodné společnosti, měli by proti zákonu rozhodně vystoupit. Zasloužili by se tím o stát. Tedy ten demokratický.

                 
Obsah vydání       9. 3. 2004
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
9. 3. 2004 Jaká je matematická pravděpodobnost, že Bůh existuje?
9. 3. 2004 Jiří Karas, ochranitel rodiny Michal  Jurza
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Jsem zaražen a překvapen
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami
8. 3. 2004 Velitel britské armády: Právní ujištění, že je útok na Irák legální, přišlo teprve 5 dní před válkou
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 Jen jeden den žen, prosím Anna  Čurdová
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami   
8. 3. 2004 Velitel britské armády: Právní ujištění, že je útok na Irák legální, přišlo teprve 5 dní před válkou   
8. 3. 2004 Moravcovi se v ČT nepodařilo narušit Klausův krunýř Jan  Čulík
8. 3. 2004 Hochhuth stále ještě aktuální Miroslav Václav Steiner
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny   
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil
5. 3. 2004 Za co vděčíme nacionalismu Martin  Škabraha
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
4. 3. 2004 Slovensko: Já su havíř, kdo je - míň? Lubomír  Sedláčik
4. 3. 2004 Jak přimět poslance k reakci?   

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
26. 2. 2004 Hans Adam II. Nechci odškodnění, chci svůj majetek v ČR zpět Ladislav  Kahoun
26. 2. 2004 Jak a hlavně proč vznikl rozhovor s lichtenštejnským knížetem Ladislav  Kahoun
24. 2. 2004 O zneužívání propagandy Martin D. Brown
24. 2. 2004 The misuses of propaganda Martin D. Brown
13. 1. 2004 Čechy jako poučení Miroslav Václav Steiner
29. 12. 2003 Jak vidí Čechy sousedé aneb knižní recenze Miroslav Václav Steiner
29. 10. 2003 Nacionalismus navždy? Milan  Valach
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
26. 9. 2003 Nelitovat Němce   
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná