9. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 3. 2004

Lex Beneš

Tak po dlouhých tahanicích, kdy létaly věcné i méně věcné argumenty a ve hře byly spíše symbolické významy, se nám konečně zasloužil o stát Edvard Beneš. Ti, jež jej do zákona prosadili, to vnímají jako posílení české suverenity a vytnutý políček aktivistickým sudetským Němcům. Někdy se zdá, že dekrety prezidenta Beneše přebíjejí celé jeho působení v prezidentském úřadu a dokonce tvoří jakýsi pilíř našeho právního systému, na kterém může být budována nadstavba.

Nejsem historik, a proto nejsem kompetentní z hlediska ryze odborného hodnotit všechny Benešovy životní eskapády, snad tedy jen namátkově. Klady: podíl na vybudování samostatné ČSR, účastenství v druhém odboji.

Zápory: partajnictví, intrikánství ve prospěch svůj i Masarykova Hradu, spolu s Masarykem snaha o socialistický oktroj Ústavy ČSR, snaha o diskreditaci autentické opozice z pravicových pozic, podcenění nebezpečí bolševismu, laxní přístup k VŘSR a jejím dopadům, aktivní spojenecká politika se SSSR, uzavření spojenecké smlouvy se SSSR (1935), podpora republikánů ve španělské občanské válce, Mnichovská kapitulace, kuloární dohody se SSSR ke konci 2.světové války o rozdělení vlivu po válce, smlouva, na základě které SSSR anektovalo Podkarpatskou Rus, Košický vládní program a likvidace veškerých pravicových sil v zemi, znárodňování, legální msta na německých občanech ČSR až do října 1945, nezabránění komunistickému puči v únoru 1948 - žádná snaha o zvrácení toku dějin.

Trochu nepoměr, nezdá se vám?

Záměrně jsem do kladů a záporů nezařadil výnosy prezidenta republiky, všeobecně známé jako Benešovy dekrety. Musíme chápat poválečnou situaci a snahu Čechů o revanš, v tomto bodě jsou důsledky výnosů z kontextu doby pochopitelné, nevnímám to však jako nějaký právnický majstrštyk, na který bychom měli být po generace hrdí. Prostě nutné zlo, historicky akceptovatelné, bohužel často brané jako politikum se současnými dopady, nikoli jako materiál pro studium historiků. Jelikož jedním z nejdůležitějších úkolů právního systému je uchovat právní jistotu, je jasná sebeobranná snaha o nezpochybnitelnost těchto právních aktů, ovšem z hlediska ryze praktického, ne jako princip či glorifikovatelný symbol. Argumentováno by jimi mělo být pouze při nesmyslných útocích zpochybňujících integritu českého státu a majetková práva českých občanů, neprospěje jimi máchat coby rudou muletou býkovi přímo před očima. Nemluvě o dalších dekretech se silně socialistickým nábojem.

Zaráží rovněž zákonná forma Benešovy glorifikace. Chápu, že se oddaní příznivci TGM snažili poněkud nekriticky deklarovat jeho zásluhy, republika byla ještě mladá, proč však nyní Beneš? Zákony vždy mají určitý účel, kodifikují státem požadované pravidlo chování a sankcionují jeho případný opak.

Základními stavebními prvky právní normy jsou hypotéza, dispozice a sankce, přičemž někdy může některý z těchto prvků zcela chybět, ve věcech trestních splývá hypotéza s dispozicí. K čemu ale deklarativní zákon bez všech těchto složek právní normy? Pravidlo chování nestanovuje, žádné chování rovněž nesankcionuje, považuji jej proto za právnický paskvil. Jistě existuje množství jiných způsobů, jak někoho ocenit pro jeho zásluhy. Jaký zákon přijde příště, ptám se pánů poslanců. Lex Gottwald nebo lex Havel? A co Jan Tleskač?

                 
Obsah vydání       9. 3. 2004
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"
9. 3. 2004 Mlýny melou pomalu, ale jistě - i Mlynářovi Štěpán  Kotrba
9. 3. 2004 Jaká je matematická pravděpodobnost, že Bůh existuje?
9. 3. 2004 Jiří Karas, ochranitel rodiny Michal  Jurza
9. 3. 2004 Zeď a mezinárodní postoj
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
8. 3. 2004 "Prezident Edvard Beneš se..." ... nám trochu pos(trašil)! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Nese Edvard Beneš vinu za všechno? Martin D. Brown
8. 3. 2004 Můj článek o Benešovi nebyl pro historiky, pane Browne! Ladislav  Kahoun
9. 3. 2004 Jsem zaražen a překvapen
8. 3. 2004 Globalizace pro lidi: Vize změny
8. 3. 2004 "Jaksi" obnovený a už bezobsažný stereotyp? Miloš  Dokulil
8. 3. 2004 USA: Většina konvenčních plodin kontaminována geneticky modifikovanými plodinami
8. 3. 2004 Velitel britské armády: Právní ujištění, že je útok na Irák legální, přišlo teprve 5 dní před válkou
22. 11. 2003 Adresy redakce
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Odsun sudetských Němců a Benešovy dekrety RSS 2.0      Historie >
9. 3. 2004 Jak se zasloužit o stát Martin  Škabraha
9. 3. 2004 Lex Beneš Josef  Klas
9. 3. 2004 Beneš se zasloužil o přežití československého státu Martin D. Brown
3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
26. 2. 2004 Hans Adam II. Nechci odškodnění, chci svůj majetek v ČR zpět Ladislav  Kahoun
26. 2. 2004 Jak a hlavně proč vznikl rozhovor s lichtenštejnským knížetem Ladislav  Kahoun
24. 2. 2004 O zneužívání propagandy Martin D. Brown
24. 2. 2004 The misuses of propaganda Martin D. Brown
13. 1. 2004 Čechy jako poučení Miroslav Václav Steiner
29. 12. 2003 Jak vidí Čechy sousedé aneb knižní recenze Miroslav Václav Steiner
29. 10. 2003 Nacionalismus navždy? Milan  Valach
29. 9. 2003 K širšímu smyslu pěstování českého "sudetoněmeckého komplexu" Jiří  Černý
29. 9. 2003 Český rozhlas 3 Vltava k česko-(sudeto)německému tématu Jiří  Černý
26. 9. 2003 Nelitovat Němce   
4. 9. 2003 "Centrum proti vyhánění": Změna myšlení je naléhavě nutná