27. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 3. 2003

Zákony naše a jiné

Česká republika prožívá kulturní šok poté, co mezinárodní arbitráž v Londýně rozhodla, že neochránila investici americké firmy do televize Nova a že za to musí zaplatit pokutu. "Arbitráž vůbec neměla proběhnout, protože popírá veškeré demokratické principy", komentuje to Ivan Langr z ODS. Jeho kolega Petr Štěpánek soudí, že "Ronald Lauder si dělá z Česka pojišťovnu pro své vlastní podnikatelské omyly" a dodává "Tragédií je, že ve dvou ze tří arbitráží mu to odsouhlasili" (LN 17.3.). Mezitím se naplno rozběhla debata, kdo je za debakl vinen.

Příčina je ovšem zřejmá -- je jí rozdílné chápání podnikání a práva v České republice a mimo ni. V Česku je za podnikání považován bezohledný boj každého s každým, ve kterém zvítězí obratnější. Televizní rada v r. 1999 odmítla k tunelu dr. Železného zaujmout postoj, neboť "se jednalo o soukromý spor dvou firem" a většina občanů pociťovala naopak zadostiučinění, jak šikovně pan doktor zazobaného amerického podnikatele napálil. Faktem je, že se podle platného práva nedopustil trestného činu, neboli "jednal v souladu se zákonem". "Za to si může poškozený sám, měl si dát lepší pozor", v tom se s Langrem a Štěpánkem shoduje celé české právní a etické cítění. "Ale to jste si měli předem dobře rozmyslet, které akcie nakoupíte", odpovídala vláda, když dikům zůstaly pouze oči pro pláč. "Můžete si za to sám, když tam necháte rádio, jen tím provokujete", sdělí vám policista u vykradeného auta. "Mohla si za to sama, kdyby se nebránila, mohla být dodnes mezi živými", brání se muž, který kvůli pár stovkám zabil svou ženu.

Arbitrážní rozhodnutí by mohlo být připomenutím, že je to způsob myšlení specificky český a že by bylo dobře se nad ním zamyslet. "V sázce je především pověst země", komentoval to americký velvyslanec v ČR Craig Stapleton. S tou si ovšem mnoho starostí neděláme, zato deset miliard je pádný argument.

Klíčovým okamžikem byl 5. srpen 1999, kdy Železný již prosperující Novu osamostatnil od podniku ČNTS, který Lauderovou investicí její vnik, rozběh a provoz umožnil. Výnos z provozu Novy se tím přesměroval do Železného CET 21, zatímco Lauderova ČNTS ztratila hodnotu. Jinými slovy, Železný se zmocnil Lauderova podílu na výnosu ze společného projektu.

Problémem je rozpor mezi morálním a právním hodnocením. Cizí majetek lze získat směnou, darem anebo dědictvím, zmocnit se jej proti vůli majitele je krádež. V tom si je morální hodnocení napříč kulturami zajedno a také náš právní řád rozpoznává řadu jejích forem, od prosté krádeže a podvodu až po loupežnou vraždu. Nepostihuje však subtilní hodnoty obchodních vztahů. Ne že by byly i podle stávajícího práva zcela neřešitelné. Teoreticky by mělo být možné vysoudit odškodnění z důvodu porušení smlouvy. Společný projekt Novy zjevně spočíval na dohodě, že do něho Lauder vloží investiční prostředky, čeští partneři práci a schopnosti a o výsledný zisk se budou dělit. I když byla uzavřena pouze ústně, nesnižuje to její platnost a Železný by mohl její existenci zpochybnit jedině důkazem, že Lauder do společného podniku vkládal peníze pouze se záměrem dopomoci mu k bohatství. Navíc porušil Železný i psanou smlouvu z února 1997, ve které se zavázal neučinit nic, co by vzájemnou spolupráci CET 21 a ČNTS ohrozilo.

Jenomže je to přesně způsob, kterým se v Česku neuvažuje. Podle našeho pozitivního chápání práva Železnému žádný zákon nebrání změnit dodavatele služeb a jakékoliv úvahy nadto se pohybují mimo právní rámec. Zahraniční arbitráže nám nyní ukazují, že jsme s naším právním chápáním ve světě osamoceni. Hledat vinu u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je kontraproduktivní. Ta by měla nést zodpovědnost za kvalitu programu Novy, ale očekávat od ní suplování nefungující justici nedává smysl, nota bene když obdobné zkušenosti, jako Lauder udělaly v ČR stovky jiných zahraničních investorů v oborech, ve kterých žádné Rady neexistují. Lauderův spor také není ojedinělý, ve Straßburgu leží asi stovka stížností na naši justici s více, než 90% šancí na úspěch -- odškodnění za peníze daňových poplatníků. Nedostatečné právní vědomí se stává vážnou ekonomickou zátěží.

Otázka, proč právě české právní a morální myšlení zaostává za evropským je tedy naléhavá, zdaleka nejen z důvodů přistoupení k EU a rostoucí mezinárodní provázanosti. Zejména s ohledem na to, že v předválečné republice mělo naopak vysokou evropskou úroveň. Obvyklý argument o čtyřiceti letech komunismu vysvětlení neposkytuje, neboť stav právního a morálního vědomí se od té doby průběžně dál zhoršuje.

Možným vysvětlením je lpění na poválečném zákonodárství. Od právního systému, ve kterém vedle sebe koexistuje trestnost rasismu s rasistickými zákony, ochrana lidských práv s jejich popřením, princip nedotknutelnosti soukromého majetku s jeho konfiskací, drakonické tresty za majetkové delikty s beztrestností masových vražd lze ztěží očekávat, že rozvine principy přirozeného práva, odvozeného od univerzálních morálních hodnot. Pozitivní právo poskytuje jediný způsob, jak se vypořádat s relativitou hodnot, které sice platí v principu, ale v praxi až podle okolností. Proč by se tedy na nějaké ty "okolnosti" neměl vzít ohled také v případě Železného a podobných, proč by se etické principy měly uplatňovat právě na ně? Kde by v tom byla jaká spravedlnost?

Přemysl Janýr, Vídeň, březen 2003

premysl@janyr.at

                 
Obsah vydání       27. 3. 2003
27. 3. 2003 Svět a Amerika se dívají v televizi na úplně jinou válku
27. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
26. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
27. 3. 2003 Elitní irácké jednotky zahájily operaci proti invazní armádě
27. 3. 2003 O trapné posedlosti estébáckými seznamy Jan  Čulík
26. 3. 2003 Dezertér
27. 3. 2003 Nemyslieť vojnovo, znamená myslieť v prospech nepriateľa? Ivan  Štefunko
28. 3. 2003 Agrese aneb o hloupé české horákyni Miroslav  Polreich
27. 3. 2003 České politické strany a válka v Iráku Jan  Maršák
25. 3. 2003 Nechť otcové vzlétnou a děti znají svá jména Jiří  Lněnička
27. 3. 2003 Zákony naše a jiné Přemysl  Janýr
27. 3. 2003 RRTV "podá trestní oznámení"
26. 3. 2003 Podá RRTV trestní oznámení sama na sebe?
25. 3. 2003 Blesková válka s.r.o. Oskar  Krejčí
25. 3. 2003 Senilní strýček Sam
26. 3. 2003 Zahrnou obyčejní Iráčané americké vojáky květinami?
26. 3. 2003 Arabský tisk varuje před dlouhou válkou
26. 3. 2003 Válka je možná legální, ale arogantní diplomacie zabíjí
25. 3. 2003 Tahle válka je nějak moc reálná
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
27. 3. 2003 Zákony naše a jiné Přemysl  Janýr
27. 3. 2003 Svět a Amerika se dívají v televizi na úplně jinou válku   
27. 3. 2003 O trapné posedlosti estébáckými seznamy Jan  Čulík
26. 3. 2003 Dezertér   
25. 3. 2003 Nechť otcové vzlétnou a děti znají svá jména Jiří  Lněnička
25. 3. 2003 Michael Moore dostal Oscara a zaútočil na Bushe   
24. 3. 2003 Je příliš riskantní vyslat novináře do Iráku samostatně?   
24. 3. 2003 Válka z hlediska mezinárodního práva Radovan  Fiala
24. 3. 2003 Kdo vydělal a kolik na předchozí válce v Iráku   
24. 3. 2003 Izrael cenzuruje během války internetové stránky   
24. 3. 2003 Faktory ovlivňující a posilující mír Petr  Sak
24. 3. 2003 Precedens Michal  Rusek
24. 3. 2003 MARIHUANA: Na Slovensku jsou vyděšení z českého průzkumu veřejného mínění   
23. 3. 2003 Odškodnění CME je výsledkem dlouholeté státní korupce v ČR Karel  Mašita
23. 3. 2003 MONITOR JANA PAULA: O násilí Jan  Paul