28. 3. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 3. 2003

Reforma veřejných rozpočtů: sociální záměr nebo prostý diletantismus ?

V září loňského roku se vláda snažila přesvědčit parlament o tom, že povodně napáchaly škody, stav veřejných financí je ubohý a že předložený balíček daňových opatření je optimálním řešením situace. Jak všeobecně známo, alternativní pohled jedné poslankyně vedl ke krizi koalice. Málo týdnů později předložila největší koaliční strana svůj vlastní nový návrh. Po prostudování materiálu je čtenář zmaten. Dílo aspiruje hned na několik evropských rekordů. Prvním z nich je bezesporu kategorie rozvláčnosti, slohové přebujelosti a důsledně aplikované nejasnosti. Opatření jsou nastíněna globálně-galakticky, a vždy je uveden celý vějíř možných alternativ. Jedná se vlastně o rámec desítky možných konkrétních reforem. Přitom by měla řada těchto opatření existovat v několika málo týdnech v paragrafovém znění.

A přesto se podařilo autorům vyčíslit s přesností na jedno desetinné místo dopad těchto "možných", "zamýšlených" a "nastíněných" opatření na veřejné rozpočty. Tato "preciznost" vede k podezření z rekordní neserióznosti materiálu. Rekordní je i míra bezradnosti, projevující se v řečnických cvičeních o možnostech (velmi hrubě nastíněných) úspor nebo o ekologizaci daní.

Po řemeslné stránce je materiál rekordem v akrobatice s čísly: v tabulce autonomního vývoje daňových příjmů jsou i po vstupu ČR příjmy ze cla v nezměněné výši. V následující tabulce dopadů zamýšlených opatření se snižuje příjem ze cla o zhruba 50%, ačkoliv v materiálu není zmíněno jediné opatření, které by k tomu vedlo. V bodu 4. přílohy 1 se čtenář dokonce pak dozví, že vstupem do EU "přestane být clo příjmem státního rozpočtu". Na základě aktuálních skandálů se vtírá dojem, že se jedná opět o nezdařenou spolupráci celníků a statistiků.

Nejhorší dojem však zanechá 166-stránkový materiál při zvážení jeho dopadů na jednotlivé sociální vrstvy. Zde se zřejmě jedná o evropský rekord v sociální nevyrovnanosti (nebo zvrácenosti).

Ačkoliv drtivá většina občanů má být zatížena vyššími odvody, převážně z přeřazení položek ze sazby DPH z 5% do 22% a ze zvýšení spotřebních daní, má být malá skupina příjemců nejvyšších platových kategorií reformou velmi výrazně zvýhodněna.

Nenápadně, zavedením (sice velmi nutné) horní hranice pro odvody do sociálního a zdravotního pojištění.

Toto "by mohlo spočívat v omezení základu na pětinásobek průměrné mzdy". Což neznamená nic jiného, než že na plat, který tuto hranici zhruba 90 tisíc měsíčně přesahuje, by povinnost odvodu ve výši 12,5% odpadla. Což u vysokých platů vede k měsíční úlevě ve výši více než 20 tisíc korun.

Tato úleva hravě překompenzuje zvýšení daňového zatížení, které se tudíž dotkne pouze zbývajících 95% obyvatelstva. Byl to úmysl nebo diletantismus? Mnohé napovídá skutečnosti, že diletantismus, protože se začínají objevovat úvahy, zda by nebylo vhodné zavést další pásmo daně z příjmu fyzických osob ve výši 37%. I to by však znamenalo, že by výrazná úleva byla nahrazena pouze podstatnou úlevou.

Od sociálních demokratů by však člověk očekával, že navrhnou matematicky korektní zvýšení mezního zatížení z 32% na 44,5%. Složitější je v materiálu pátrání po budoucím zatížení firem. Jednoznačně lze zjistit, že firmy, které produkují zisky, budou zvýhodněny snížením daňového zatížení z 31% na 28%. Jednoznačné je i to, že zaměstnavatel bude vyplácet náhradu mzdy nemocnému zaměstnanci po dobu 2-3 týdnů nemoci a že bude snížena výše odvodů do sociálního a zdravotního pojištění. Protože příjem veřejných rozpočtů těmito opatřeními podstatně stoupá (odbory dokonce požadují mnohem razantnější zvýšení těchto odvodů), vtírá se dojem, že toto zatížení vzroste.

Zatímco ziskové firmy budou platit menší daně, firmy s velkým počtem zaměstnanců a vysokými mzdovými náklady, i když zisk nevykazují, budou více zatíženy. I za cenu krachu.

Ostatní české absurdity budou zachovány: 5%-ní sazba na stavební práce (i na výstavbu letního sídla, či na zlaté kohoutky v sauně na chalupě), vysoká hranice pro registraci plátců DPH, zvrácená struktura celní a daňové správy, která musí zákonitě vést ke komunikačnímu a kompetenčnímu chaosu, bez možnosti určení jakékoliv zodpovědnosti a další.

Proto musí dospět čtenář k dojmu, že kdosi dostal do rukou fiskální instrumenty, u těchto však chyběl návod k použití.

Nebylo by po 12 neúspěšných letech vhodnější orientovat se na okolních zemích EU a převzít ozkoušené recepty vytvořené v několika desetiletích? K tomu by však byly nutné znalosti. U lidové tvořivosti stačí fantazie.

Autor (Dipl. Kfm.) je ekonom a finanční ředitel nadnárodní společnosti v ČR

                 
Obsah vydání       28. 3. 2003
30. 3. 2003 Vítejme v pekle: Válka v Iráku začíná být ohavná
30. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
29. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
28. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
28. 3. 2003 O pokrytectví západních novinářů
28. 3. 2003 Co se stane symbolem války v Iráku
28. 3. 2003 Bush: Budeme bojovat, ať to trvá jakkoliv dlouho...
27. 3. 2003 O trapné posedlosti estébáckými seznamy Jan  Čulík
27. 3. 2003 Včera, dnes a zítra
28. 3. 2003 Nejdražší seznamy pod sluncem Štěpán  Kotrba
28. 3. 2003 O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? Miloslav  Ransdorf
28. 3. 2003 ČSSD před sjezdem: Fatální důsledky volby presidenta Stanislav  Křeček
28. 3. 2003 Dva Politici, jeden Manipulátor a spousta malých Kašpárků Milan  Sova
28. 3. 2003 Špidla: Bezzásadovost jako zásada Ivan  David
28. 3. 2003 Co je příčinou současného stavu Jan  Keller
28. 3. 2003 ČSSD před sjezdem: Litoměřická výzva aneb všechno je jinak Štěpán  Kotrba
28. 3. 2003 Agrese aneb o hloupé české horákyni Miroslav  Polreich
28. 3. 2003 VÁLKA: Neuvěřitelná demagogie prezidentů a vládních představitelů Zdeněk  Štancl
28. 3. 2003 IRAK: Po okupácii čaká zemi pravdepodobne partizánska vojna Peter  Greguš
28. 3. 2003 Vízum do kráľovstva nebeského
28. 3. 2003 NOVÉ POVĚSTI ČESKÉ:
O Bivojovi a hýždích nové kultury evropské
Hugo  Schreiber
28. 3. 2003 Reforma veřejných rozpočtů: sociální záměr nebo prostý diletantismus ? Richard  Vavřík
28. 3. 2003 Byť proeurópsky neznamená byť protiamerický Ľubomír  Petrák
28. 3. 2003 Premena globálneho systému - hegemónova dilema Ľubomír  Tokár
28. 3. 2003 Šok a hrôza v mene slobody Martin  Muránsky
28. 3. 2003 Príčiny rozdielnych názorov USA a ich spojencov na Irak Leopold  Moravčík
28. 3. 2003 O prevracaní "osi zla" na svoj obraz
28. 3. 2003 Vojnový konflikt v Iraku zasiahol aj slovenskú politickú scénu
28. 3. 2003 Európska doba ladová
28. 3. 2003 Obávaný vahhábizmus Viktor  Kovaľov
28. 3. 2003 Po Iraku: Hegemónia alebo multipolarita? Marek  Bobiš
28. 3. 2003 Ropa je príčinou, ekológia alternatívou Martin  Nevada
28. 3. 2003 Trvalá svoboda neomezená mezinárodním právem Ivan  David
27. 3. 2003 Zákony naše a jiné Přemysl  Janýr
25. 3. 2003 Nechť otcové vzlétnou a děti znají svá jména Jiří  Lněnička
5. 2. 2003 Pošta redakci
5. 3. 2003 Hospodaření OSBL za únor 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Reforma veřejných financí a tvorba rozpočtu RSS 2.0      Historie >
28. 3. 2003 Reforma veřejných rozpočtů: sociální záměr nebo prostý diletantismus ? Richard  Vavřík
10. 3. 2003 Spekulace médií: Špidla požádá o důvěru, aby mohl vzápětí vládu rekonstruovat Josef  Trnka
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná   
2. 12. 2002 Ohlédnutí: Stará struktura nového rozpočtu Martin  Kunštek