15. 10. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 10. 2002

Stop licenci na kontaminování Evropy GMO

Přes 300 evropských organizací žádá Komisi EU a ministry zemědělství, aby odmítli Směrnici, jež by v Evropě umožnila používat osivo kontaminované geneticky manipulovanými organismy (fotografie k této zprávě na požádání u tiskového mluvčího). - Toto je tisková zpráva organizace Greenpeace.

Lucemburk/Praha, 14. října 2002 - Delegace zastupující více než 300 evropských skupin ochránců životního prostředí, zemědělců a spotřebitelských organizací s více než 6 milióny členů předala dnes komisařům Evropské unie Franzi Fischlerovi (zemědělství) a Davidu Byrnemu (ohrana spotřebitelů) petici nazvanou "Zachraňme naše osivo" (SOS - Save Our Seeds). Tato petice požaduje, aby nová Směrnice EU o osivu garantovala čistotu osiva prodávaného a pěstovaného v Evropě, namísto aby tolerovala jeho kontaminaci geneticky manipulovanými organismy (1).

Organizace varovaly, že pokud by Směrnice o osivu byla schválena v té podobě, jak ji navrhuje Komise EU -- tj. připouštějící v konvenčním osivu 0,3 až 0,7 procent geneticky manipulovaných organismů (GMO) bez jakéhokoliv označení -- mělo by to za následek pěstování značného množství geneticky manipulovaných plodin na evropských polích. Zemědělci by tak každoročně zasadili přes 7 miliard geneticky manipulovaných semen (2), aniž by o! tom sami věděli či měli možnost se tomu nějak vyhnout.

"Evropská komise hodlá osivářským společnostem prodávajícím GM plodiny udělit licenci ke kontaminaci evropského zemědělství, přestože se tomuto průmyslu zatím nepodařilo nikoho přesvědčit o smysluplnosti svých geneticky manipulovaných produktů," prohlásil Benedikt Haerlin, jeden z organizátorů petice. "Je to rána namířená proti 70 procentům spotřebitelům a stejnému množství zemědělců v Evropě, kteří GMO ve svých potravinách a osivu odmítají. To, co by neposloužilo ničemu jinému než zájmům několika nadnárodních společností, by evropské zemědělce, výrobce potravin a obchodníky stálo miliony Euro.

Přes její dalekosáhlé důsledky se se Směrnicí o osivu zachází jako s rutinní technickou záležitostí, kterou se zabývá pouze malá komise osivářských expertů EU, nikoliv však Evropská rada nebo Evropský parlament. Zdá se, že zemědělští ministři a Evropský parlament se teprve nyní probudili a uvědomili si dalekosáhlé dopady na! vržené direktivy. Komise sice slíbila Směrnici přepracovat, avš! ak odpovědný komisař David Byrne dosud odmítal snížit navržený prahový limit genetické kontaminace v osivu. Jak ale poznamenal Lorenzo Consoli z Greenpeace, znamenalo by to zaplavení evropských polí GM plodinami "zadními vrátky".

Evropská vědecká poradní komise odhaduje, že pokud by Směrnice o osivu prošla tak, jak je navržena, výrazně by se zvýšila genetická kontaminace potravin a krmiva pro zvířata, a to nejspíše těsně pod hranici jednoprocentního limitu, nad kterou se již potraviny musí označovat jako "geneticky manipulované". Avšak experti připouštějí, že z důvodu absence solidních dat se úplně spolehlivá předpověď udělat nedá a že jednoprocentní hranice může být za určitých podmínek snadno překročena. Je nasnadě, že nový limit připouštějící pouze 0,5 % GMO v potravinách a krmivu, který navrhuje Evropský parlament, by byl při této úrovni kontaminace osiva nedosažitelný.

"Farmáři mají právo vědět a právo sami se rozhodnout, co budou pěstovat," řekl Alois Marx z Ev! ropské asociace malých farmářů (CPE). "Kdo zaplatí naše ztráty, pokud nebude moci nadále dodávat geneticky nemanipulované produkty? Kdo uhradí náklady dodatečných opatření, testů a pojištění, které všichni konvenční a ekologicky hospodařící zemědělci budou muset zavést, aby doložili, že nepěstují geneticky nemanipulované produkty?"

Zástupci evropských osivářských společností a průmyslu genetických manipulací požadují povolit dokonce ještě vyšší kontaminaci konvenčního osiva a prohlašují, že tzv. "nulová tolerance" (GMO) je do budoucnosti nemožná. Avšak výsledky testování osiva prováděné členskými státy EU prokazují, že problémy s genetickou kontaminací jsou stále ještě minimální a že kontaminaci se dá vyhnout dokonce i v USA (3).

Další informace:

Ing. Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR,

mobil: 737 190 566, e-mail: piknova.zuzana@ cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, mobil: 603 414 739

e-mail: vvasku@cz.green! peace.org

Lorenzo Consoli, Greenpeace v Bruselu, mobil: +32 ! 496 122 112

Benedikt Haerlin, iniciativa "Save Our Seeds", mobil: +49 171 8781192

Internet:

http://gmo.greenpeace.cz

http://www.saveourseeds.org

http://www.greenpeace.org

Poznámky

(1) Více podrobností na internetové adrese: http://www.saveourseeds.org Petici podepsalo více než 70 000 lidí z 15 zemí.

(2) Řepka olejka (500 000 semen na hektar) se pěstuje na přibližně 3 milionech hektarů, kukuřice (100 000 semen na hektar) přibližně na 4,5 milionech hektarů v EU. Čísla jsou brána v úvahu při 0,3 % a 0,5 % kontaminaci. Cukrová řepa, bavlník, brambory a rajčata doposud v této kalkulaci nejsou obsaženy.

(3) Nařízení o osivu, které nepovoluje žádnou kontaminaci osiva geneticky manipulovanými organismy, platí již déle než rok v sousedním Rakouska, aniž by se splněním tohoto nařízení byly jakékoliv problémy.

                 
Obsah vydání       15. 10. 2002
15. 10. 2002 Odrazem signálů z mobilních telefonů lze monitorovat pohyb osob a vozidel
15. 10. 2002 Vysoce úspěšný nový lék proti srdečním chorobám
15. 10. 2002 Nechte na to sedat prach David  Hertl
15. 10. 2002 Americký viceprezident zablokoval nezávislou komisi, která měla vyšetřovat 11. září 2001
15. 10. 2002 Smutné tiky Jan  Čulík
15. 10. 2002 Slovenský trenér poděkoval fanouškům za "vynikající atmosféru"
15. 10. 2002 Slovensko je podle Erikssona "Divoký Západ"
14. 10. 2002 Anglie požaduje, aby bylo Slovensko tvrdě potrestáno za "nejhorší" rasistické útoky
14. 10. 2002 Slovensko se omluvilo za rasistické nadávky při zápase s Anglií
14. 10. 2002 Futbal, streľba a pseudohumanizmus Lubomír  Sedláčik
15. 10. 2002 Stop licenci na kontaminování Evropy GMO
14. 10. 2002 Jak vrátit demokracii její dobré jméno - Prvních deset krůčků na cestě dlouhé tisíc mil, III. Bořivoj  Čelovský
13. 10. 2002 Ve středu se bude konat 18. mezinárodní Den akcí proti McDonald's
14. 10. 2002 "Vstupujeme do časů, kdy se bude říkat: 'Je to sice Čech, ale je to slušný člověk'" Jan  Čulík
13. 10. 2002 Dráhy léta tajily závadnou vodu Radek  Mokrý
14. 10. 2002 Básník a voják Jan  Čulík
14. 10. 2002 Staro-nová vládnuca garnitúra na Slovensku: kto sú a čo pripravujú? Daniel  Krajcer
13. 10. 2002 Mohou za zatopení Metra lajdácké opravy a nedostatečná údržba?
13. 10. 2002 Přivítáme americké atomové rakety v Praze mávátky? Mojmír  Babáček
1. 10. 2002 Sponzorům OSBL

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
15. 10. 2002 Stop licenci na kontaminování Evropy GMO   
9. 8. 2002 Monsanto reagovalo na kritiku v Britských listech Miroslav  Šuta
6. 8. 2002 Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto? Miroslav  Šuta
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník