11. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 2. 2003

Platobné karty na Slovensku a vo Veľkej Británii

V období posledných 10 rokov sa v Strednej Európe obrovským tempom rozvíja využívanie platobných kariet. Jedným z negatívnych efektov pri tomto rozmachu, ktorý si málokto uvedomuje, bola výstavba širokej siete bankomatov. Na Slovensku je hustota bankomatov vzhľadom na rozlohu a počet obyvateľov jednou z najväčších na svete. Bankomaty, napriek ich relatívne drahému využívaniu, lákajú ľudí, aby bezhotovostné platby zdecimovali na úroveň prevodu ich mzdy na bežný účet a následného vybratia hotovosti v najbližšom bankomate.

Platobné karty majú ale omnoho širšiu pôsobnosť a dodnes si pomerne málo ľudí uvedomuje, že éra "domácich bankomatových kartičiek", ktoré iné prostredie ako bankomat domácej banky nepoznali, je dnes snáď definitívne históriou. Masovému vydávaniu kariet na Slovensku bráni napriek rýchlemu vývoju v tejto oblasti niekoľko faktorov, ktoré by som rád porovnal so systémom, ktorý je v súčasnej dobe zaužívaný vo Veľkej Británii.

Používanie platobných kariet

Vo Veľkej Británii je dnes prípad človeka, ktorý by nemal a nepoužíval platobnú kartu, len ojedinelý. Vyplýva to jednak z historicko-ekonomického aspektu, z hľadiska odlišných podmienok vydávania kariet v porovnaní s našimi krajinami a v neposlednom rade z hľadiska možností ich použitia.

Vo Veľkej Británii nie je neštandardné zaplatiť kartou akúkoľvek čiastku. Kartou je možné kúpiť si v automate lístok na metro, suvenír v lietadle, či občerstvenie v mobilnom bare vo vlaku. Obrovský rozdiel je bohužiaľ v tom, že kým človek vo Veľkej Británii s ťažkosťami nájde obchodníka, ktorý by platobné karty neakceptoval, na Slovensku musí zaloviť v pamäti, aby prišiel na miesta, kde kartu môže použiť. Odkedy poznám podmienky, ktoré banky obchodníkom kladú, tak sa nedivím faktu, že karty akceptujú len reťazce, ktoré si to môžu dovoliť (alebo im to nariaďuje smernica materskej spoločnosti), hotely, benzínové čerpadlá, niektoré železničné stanice a zriedkavo nejaký svetlý prípad malého obchodníka, ktorý ale touto modernou vymoženosťou nevyhnutne trpí. V ČR koncom roka 2002 prebiehalo výberové konanie na dodávateľa platobných terminálov pre ČD...

Ak vo Veľkej Británii nemáte exaktnú hotovosť, je zaplatenie platobnou kartou rýchlejšie, zatiaľ čo, kým na Slovensku predavačka musí nájsť prachom zapadnutý terminál, pripojiť sa ním, aby mohla byť platba autorizovaná, naťukať do neho posledné štvorčíslie PAN, nechať Vás zadať PIN alebo sa podpísať a potom ešte v niektorých prípadoch (železničné stanice ŽS), zapísať Vaše nacionálie do nejakého zošita, vytvorí sa za Vami rada ľudí s vražedným pohľadom - takže si v budúcnosti platbu kartou asi rozmyslíte. Nedajbože ukázať obchodníkovi American Express, Diners Club alebo JCB.

Vo Veľkej Británii niektorí študenti "žijú z kreditných kariet", sú v permanentnom dlhu, na splácanie ktorého zarábajú popri štúdiu. Keby na Slovensku požiadal o kreditnú kartu študent, bankový úradník by ho s najväčšou pravdepodobnosťou poslal na psychiatriu.

Rozdelenie platobných kariet

Podľa spôsobu zúčtovania je možné platobné karty rozdeliť do troch kategórií:

 1. Debetné karty - slúžia na prístup k bežnému účtu, vedenému väčšinou v natívnej mene. Účet, ku ktorému je karta vydaná, je zaplatenou čiastkou zaťažený okamžite (v prípade platieb cez Point Of Sale terminály a v prípade výberov z bankomatu), resp. vo veľmi krátkej dobe (v prípade použitia imprintera a pri zahraničných platbách môže dojsť v zúčtovaní k miernej latencii). Pri debetných kartách sa uvádza denný limit, niekedy rozdelený na bezhotovostné platby a výbery hotovosti z bankomatov.
 2. Charge karty - sa z historického hľadiska spájajú s počiatkom vydávania platobných kariet. Význam ich existencie spočíva v zjednodušení platenia za tovar a služby do súhrnnej čiastky, vyúčtovanej v závere mesiaca. Poskytnutá čiastka je splatná jednorázovo, väčšinou do 15 dní od vystavenia výpisu. Klient tak získava bezúročný úver na obdobie 15 až 45 dní, v závislosti od toho, kedy v rámci mesačného cyklu kartu použije. Pri exkluzívnych Charge kartách (napr. American Express Green Amex) nie je stanovený úverový rámec, čerpanie finančných prostriedkov nie je ohraničené.
 3. Kreditné karty - sú nástrojom na získanie spotrebného úveru, ktorý sa čerpá prostredníctvom revolvingového úverového účtu. Úver je možné splatiť naraz, podobne ako u Charge karty, ale môže byť splácaný aj po častiach, kedy je úročený fixnou alebo variabilnou úrokovou sadzbou. Pri vydávaní kreditnej karty je klientovi na základe jeho solventnosti a bonity udelený mesačný úverový rámec, ktorého prekročenie je pokutované, pri platbe v elektronickom prostredí (Point Of Sale terminál alebo výbery z bankomatov) takéto prekročenie nie je možné.

Credit Scoring

Za úver, poskytnutý prostredníctvom kreditnej karty, klient, okrem špecifických prípadov, kedy banka vyžaduje vinkuláciu finančných prostriedkov na účte, neručí. Banka, resp. finančná inštitúcia, vydávajúca kreditné karty teda podstupuje pri každom klientovi riziko. Z tohto dôvodu po podaní žiadosti o kreditnú kartu tieto inštitúcie vykonávajú proces na výber klientov nazývaný Credit Scoring. Ide o metódu riadenia rizika, založenú na štatistickom odhade pravdepodobnosti, či klient bude splácať úver alebo nie. Formulár žiadosti o kreditnú kartu obsahuje položky, ktoré sú bodovo hodnotené. Pri vyhodnotení žiadosti sa na základe jednotlivých údajov a ich vzájomných väzieb urobí súčet, ktorý rozhodne o tom, či bude žiadosť akceptovaná alebo zamietnutá. Vo Veľkej Británii existujú inštitúcie (Experian, Equifax a Call Credit), ktoré združujú informácie o všetkých klientoch a ich správaní, majú teda vynikajúce know-how v oblasti správania, ergo hodnotenia predpokladov o nových klientoch. Akonáhle si klient otvorí účet alebo požiada o kreditnú kartu, vytvorí sa u jednej z uvedených spoločnosti tzv. Credit File, ktorá obsahuje meno, adresu, informáciu o tom, či má klient vo Veľkej Británii volebné právo, dátum, odkedy má v britskej banke vedený účet, Status History, čo je najdôležitejší údaj, ktorý hovorí o tom, do akej miery je klient schopný splácať úver a nakoniec zoznam všetkých inštitúcií, ktoré záznamy o ňom vyhľadávali za posledných 6 rokov. Status History je číselný kód od 0 (klient, ktorý spláca včas) do 8 (účet v defaulte).

Najvyššie hodnotenie získa klient s nasledovnými atribútmi:

 • žije na jednej adrese vo Veľkej Británii viac ako 3 roky
 • má vo Veľkej Británii volebné právo
 • má stále zamestnanie s pravidelným príjmom prevyšujúcim £8000 ročne
 • jeho účet nebol nikdy v defaulte (okamžitá splatnosť všetkých záväzkov)
 • nemá iné dlhodobé záväzky (iné úvery alebo hypotéku)
 • adresa obsahuje poštový kód z oblasti Greater London

Informácie o scoringu, počte bodov za jednotlivé kategórie a takzvané Cut-Off Points (hranica medzi akceptovaním a zamietnutím žiadosti) nie sú verejne dostupné, banky a dodávatelia scoringových programov si ich veľmi prísne strážia. Zaujímavý je fakt, že sa väčšina vydavateľov kreditných kariet vo Veľkej Británii nezaujíma o to, akú má žiadateľ národnosť, občianstvo, číslo akéhokoľvek preukazu, pasu alebo povolenia k pobytu, ako to poznáme napr. na Slovensku.

Jedinou formálnou podmienkou je mať účet v hociktorej britskej banke alebo Building Society a adresu zdokladovateľnú účtami za plyn, elektriku alebo pevnú telefónnu sieť.

Na Slovensku Scoring prebieha v rámci banky, ktorá obdrží od klienta žiadosť. Organizácie, ktoré by združovali informácie o platobnej schopnosti občanov u nás zatiaľ neexistujú. Scoring na Slovensku sa od britského principiálne nelíši, banky ale požadujú od žiadateľov viac údajov, ktoré majú v porovnaní s britskými odlišnú dôležitosť.

Dôležitý je údaj, že má klient nepretržitý pracovný pomer dlhšie ako 12 mesiacov a že jeho čistý mesačný príjem je vyšší ako 10.000,- Sk a je poukazovaný na účet v banke na území Slovenskej republiky. Príjem musí potvrdiť pracovník mzdovej učtárne v organizácii, kde je klient zamestnaný, v prípade žiadateľov - podnikateľov je potrebné doložiť daňové priznania. Niektoré banky vyžadujú aj zostatky na účte, ktoré nesmú klesnúť pod určitú sumu (viď tabuľku porovnania podmienok jednotlivých bánk). Okrem toho je nevyhnutné uviesť číslo občianskeho preukazu alebo číslo povolenia k trvalému pobytu, čím sa principiálne vylučujú žiadatelia zo zahraničia.

Vydavatelia kariet

Vo Veľkej Británii existuje v súčasnosti 60 inštitúcií, vydávajúcich okolo 1600 rôznych druhov kreditných kariet. V súčasnosti je v Británii v obehu cca. 45 miliónov kreditných kariet. Obrovská konkurencia medzi vydavateľmi vyústila do atraktívnych ponúk, akými sú vysoký úverový rámec, 0% úrok (na určité obdobie) a bezplatné vydávanie kariet.

Vo Veľkej Británii sú vydavateľmi nasledovné inštitúcie:

 • banky (Barclays, HSBC, The Royal Bank Of Scotland...)
 • kreditné spoločnosti (Morgan Stanley, American Express, Virgin Credit Card...)
 • elektronické banky (Egg, First Direct, Smile...)
 • stavebné sporiteľne (Nationwide, First National, Market Harborough...)
 • obchodné reťazce (Sainsbury's, Tesco Personal Finance, Marks & Spencer Fin. Services...)
 • poisťovne (Scottish Widows, Teachers Assurance Group, Allied Dunbar Assurance...)

Počet vydavateľov je vysoký a existuje veľké množstvo co-branded programov, kedy kreditné karty vydáva v spolupráci s bankou iná spoločnosť (väčšinou letecké spoločnosti, automobilky alebo veľké cestovné kancelárie) a affinity programov, kedy kartu vydáva banková inštitúcia v spolupráci s nepodnikateľským subjektom (futbalové kluby, zvieracie spolky a pod.).

Konkurenčné prostredie na Slovensku je tak malé, že vydavatelia necítia žiadnu potrebu súťažiť o čo najlepšie podmienky. Niektoré banky vyhlasujú, že vydávajú kreditné karty, hoci ich produkt nespĺňa parametre ani kreditnej, ani Charge karty (napr. ČSOB).

Na Slovensku vydávajú platobné karty jedine banky (úverové karty vydáva 7 z 13 komerčných bánk pôsobiacich na Slovensku v oblasti retailového bankovníctva). Prvou bankou na slovenskom trhu, vydávajúcou "pravú" kreditnú kartu (s možnosťou čerpania revolvingového úveru), bola Tatra banka, a.s., ktorá je súčasne jedinou bankou na Slovensku, vydávajúcou American Express a jedinú co-branded kreditnú kartu (MasterCard Mercedes Card).

Zoznam bánk, vydávajúcich úverové karty na území Slovenska:

  ˙
 • Československá obchodní banka, a.s. (MasterCard) ˙
 • Ľudová banka, a.s. (VISA, Diners Club International) ˙
 • Prvá komunálna banka, a.s. (Diners Club International) ˙
 • Slovenská sporiteľňa, a.s. (VISA, Diners Club International) ˙
 • Tatra banka, a.s. (VISA, MasterCard, Diners Club International, American Express) ˙
 • UniBanka, a.s. (VISA) ˙
 • Všeobecná úverová banka, a.s. (MasterCard, Diners Club International)

Všetky banky vyžadujú pre úspešné spracovanie žiadosti v prípade fyzických osôb príjem poukazovaný na účet, niekedy je podmienkou vedenie účtu priamo v banke vydávajúcej karty. Tatra banka a Všeobecná úverová banka si túto podmienku nekladú, pre účely Scoringu je ale potrebné priložiť k žiadosti výpisy z účtu z banky, do ktorej klient dostáva príjem a v niektorých prípadoch aj potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa.

Cena za vydanie karty sa pohybuje v priemere od 550,- Sk (ČSOB MasterCard) do 7200,- Sk (AMEX). Cena za vydanie dodatkovej karty je vo väčšine prípadov 200,- Sk (VISA a MasterCard).

Niektoré banky okrem zdokladovania príjmu požadujú od klientov zostatok na účte (väčšinou vo výške 100% až 150% úverového rámca) alebo dokonca vinkulovanie prostriedkov na terminovaných účtoch po dobu platnosti karty.

Ľudová banka, a.s. vydáva exkluzívnu kreditnú kartu VISA v spolupráci s materskou Volksbank Austria s minimálnym úverovým rámcom 120.000,- Sk (v ekvivalente Euro).

Splatnosť je u všetkých Charge kariet automatická (inkasným príkazom), klient teda získava bezúročný úver na dobu 30 až 60 dní. Jediným prípadom, v ktorom klient môže o výške splátky rozhodnúť dobrovoľne, sú kreditné karty Tatra Banky.

Dodatkové služby

Vo Veľkej Británii je platenie len jednou časťou funkcie platobnej karty. Kreditné karty slúžia v pozadí na vytváranie Credit History, ktorú je potrebné udržiavať, pretože slúži ako osobný rating. Využívanie kreditnej karty pre krátkodobú pôžičku je lacnejšie než spotrebný úver, pretože klient platí úrok len zo zostatkovej hodnoty požičanej čiastky + existuje možnosť bez finančných sankcií splatiť úver predčasne (táto možnosť na Slovensku neexistuje, dokonca ani v Tatra banke). Karty slúžia na "nakupovanie na diaľku", cez telefón a internet, na rezerváciu leteniek a ubytovania.

Mnohé karty ponúkajú benefity vo forme bezplatného poistenia voči krádeži a zneužitiu karty, cestovného úrazového poistenia, poistenia voči insolventnosti, cashback (výber hotovosti pri platbe kartou), Air Miles (body, ktoré je možné zbierať a vymeniť za letenku), zbierania bodov rewardových vernostných schém pre rôzne zľavy v supermarketoch (napr. Tesco Club Points) a charitatívnych príspevkoch (ktoré odvádza za každé použitie karty jej vydavateľ).

V neposlednom rade patrí k výhodám britských kreditných kariet tzv. Balance Transfer, čo je služba kumulatívneho prevodu dlhov viacerých kariet jedného vlastníka na ťarchu jedného kartového účtu, kedy človek vlastniaci väčšie množstvo kreditných kariet nemusí sledovať viac ako jeden účet.

Dodatkové služby kreditných kariet vydaných na Slovensku sú obmedzené na kartu Diners Club International, ktorej výhody sú podobné (ak nie rovnaké) pre držiteľov na celom svete a co-branded kartu MasterCard Mercedes Card, ktorá vlastníkom automobilov značky Mercedes Benz umožňuje využiť systém zliav na krátkodobé zapožičanie motorových vozidiel, zľavu vo výške 15% zo spracovateľského poplatku pri uzatvorení leasingovej zmluvy, zvýhodnené leasingové koeficienty u DaimlerChrysler Financial Services (debis) Slovakia s.r.o., zľavu vo výške 7% na darčekové predmety pre držiteľa MercedesCard a cenové zvýhodnenie pre zapožičanie áut v slovenskej sieti AVIS.

S väčšinou kariet je možné za zvlášť poplatok získať úrazové poistenie pre pobyty v zahraničí, nepresahujúce dobu 3 mesiacov, ktoré banky ponúkajú v spolupráci s poisťovňami (Allianz, Elvia, Union a pod.).

Konklúzia

Sústavný vývoj systému platobných kariet má taký rozmer a rýchlosť, že krajiny, akou je Slovensko, nikdy nebudú mať v tejto oblasti príležitosť podobať sa Veľkej Británii. Samozrejme, že tu svoju rolu zohráva viacero ekonomických faktorov, medzi inými schopnosť občanov platiť dlhy, kúpyschopnosť a podobne. Bolo by však vynikajúce keby sa aspoň počet vydavateľov "pravých kreditných kariet" zvýšil aspoň na počet úmerný počtu vydavateľov vo Veľkej Británii, aby medzi vydavateľmi začalo existovať správne konkurenčné prostredie.

Porovnávacia tabulka


uspořádal a vybral David Singer
                 
Obsah vydání       11. 2. 2003
11. 2. 2003 Hrozba terorismu anebo válečná psychóza?
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
10. 2. 2003 Krize v NATO "nepovede k odložení války"
11. 2. 2003 Bez jednoty nemají NATO ani OSN budoucnost
11. 2. 2003 Platobné karty na Slovensku a vo Veľkej Británii David  Singer
11. 2. 2003 Brežněvova doktrína omezené suverenity? Jan  Čulík
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
8. 2. 2003 Evropská unie nechce monopoly: Pfizera vyšetřuje Evropská komise, jeho akcie klesají Radek  Mokrý
9. 2. 2003 Jan Sokol na Hrad: orgie průměrnosti nezatížené vkusem Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Proč se odlišují postoje "staré Evropy" od postojů "nové Evropy"? Lenka  Vytlačilová
11. 2. 2003 Postoje "staré" a "nové" Evropy Milan  Kynický
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda
10. 2. 2003 Britská soda
11. 2. 2003 Labouristický poslanec vykázán z parlamentu za kritiku "výzvědné" zprávy
8. 2. 2003 Britská vláda opsala svou aktuální zprávu o Iráku ze studentské práce
11. 2. 2003 Američané v ČR: Nesouhlasíme s válkou proti Iráku
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení
11. 2. 2003 Abychom řekli ne
11. 2. 2003 Ne válce!
9. 2. 2003 Powellova irácká "továrna na jedy" neexistuje
11. 2. 2003 Predstava vojny na vlastnú päsť znižuje hodnovernosť politiky USA na minimum Martin  Muránsky
11. 2. 2003 Sýrie chce usilovat o mírové řešení irácké krize
11. 2. 2003 Demokracia znamená chaos? Andrej  Sablič
11. 2. 2003 Já - 2233 slov pro (psycho)analytiky
11. 2. 2003 Dnešná farma zvierat Radovan  Geist
11. 2. 2003 Miloslav Luther, režisér: Kde chýba konkurencia, chýba aj kontext hodnôt Anna  Gregorová
11. 2. 2003 Priveľké pokušenie zradiť Európu Eduard  Chmelár
11. 2. 2003 Otravujeme lekárov na pohotovosti? Jana  Matúšová
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
11. 2. 2003 V Praze vzniká sbor luterské evangelické církve Eduarda  Heczková
11. 2. 2003 Anarchisté: Žádnou další válku !
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
11. 2. 2003 Bez jednoty nemají NATO ani OSN budoucnost   
11. 2. 2003 Platobné karty na Slovensku a vo Veľkej Británii David  Singer
11. 2. 2003 Brežněvova doktrína omezené suverenity? Jan  Čulík
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
11. 2. 2003 Já - 2233 slov pro (psycho)analytiky   
10. 2. 2003 Vzkaz bezvousého tenora Karel  Mašita
10. 2. 2003 Monitor Jana Paula: Ještě ke kontroverzi o Srdci Jan  Paul
10. 2. 2003 Britská soda   
10. 2. 2003 Zaostřeno na islám: pouť do Mekky - hadždž Štěpán  Kotrba
9. 2. 2003 Irák: Tony Blair ohrožuje své politické postavení   
9. 2. 2003 Významné výroky Donalda Rumsfelda   
8. 2. 2003 Povede pokles Blairovy popularity kvůli válce v Iráku k porážce labouristů ve Skotsku? Jan  Čulík
8. 2. 2003 Svrhnout Saddáma Husajna je možno mnoha jinými způsoby než válkou