13. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 2. 2003

Je načase vyhlásiť vojnu vojnám

Anti-semitismus at the end of the 20th century, Múzeum židovskej kultúry, Bratislava 2002.

Neraz si ťažkáme, že aj jazykové bariéry spôsobujú, že svet vie o nás málo a skreslene. Preto treba privítať každú serióznu publikáciu, vydanú vo svetovom jazyku, odrážajúcu pohľad našincov na dianie doma i v zahraničí, na históriu i súčasné pohyby. Múzeu židovskej kultúry ako súčasti Slovenského národného múzea sa podarilo pripraviť tretie vydanie vedeckého zborníka Antisemitizmus na konci minulého tisícročia, tentoraz v angličtine.

Prináša príspevky nielen domácich autorov, ale aj hostí z Izraela, Austrálie, Rakúska, Nemecka, Česka, Poľska, Rumunska a Ukrajiny. Prvý exemplár pri príležitosti Dňa spomienky na obete holocaustu a rasového násilia odovzdal slovenskému prezidentovi v Bratislave v prítomnosti editora a riaditeľa múzea profesora Pavla Mešťana a spomínaných predstaviteľov Univerzity Konštantína filozofa Raphael Vago z telavivskej univerzity.

Zborník obsahuje dvadsaťtri príspevkov. Profesor Yeshayahu Jelinek z Izraela podrobne informuje o akademických pracoviskách, ktoré analyzujú skúmaný problém. V Izraeli ide o Hebrejskú univerzitu v Jeruzaleme a Stephen Roth Institut na Telavivskej univerzite. Podľa Gily Fatranovej (Izrael): „Životnosť antisemitských javov nie je večná, aj tie vymierajú. Dokonca aj najdlhšie prežívajúci antisemitský jav -- vina na ukrižovaní Božieho syna -- slabne v dôsledku zmeny postroja Vatikánu a pápeža Jána Pavla II..“ (s. 135).

Ako napísala Marcela Gbúrová: „Najvyššiu zodpovednosť za vytvorenie politických podmienok pre prirodzenú hodnotovú hierarchiu občianskej spoločnosti majú politické subjekty. V tomto smer vykazuje ponovembrová štátna moc na Slovensku, reprezentovaná zástupcami víťazných politických zoskupení, značné deficity.“ (s. 25-26)

Pavol Mešťan si všíma historické podmienky šírenia nacionalizmu a antisemitizmu na našom území. Medzi ne patril pred rokom 1945 aj „politický klerikalizmus niektorých katolíckych cirkevných predstaviteľov. Dochádzalo k ich zrastaniu s politickým hnutím a potom aj s činnosťou štátu.“ (s. 140)

Milan Valach sa zaoberá filozofickými koreňmi intolerancie. Ako konštatoval, jej jadrom je „autoritatívna moc... Musíme sa pýtať, nakoľko je v nás zakorenená úcta k moci, nakoľko je v nás zakorenené elitárstvo, ktoré rozdeľuje ľudí na tých, čo sú viac, a tých, čo sú menej.“ (s. 35)

Svetozár Krno sa zaoberal viacerými aspektmi etnickej netolerancie. Osobitne rozoberá dlhodobý rast popularity radikálnej pravice v západnej Európe. Na základe preukázaných volebných výsledkov a skúseností z formovania po tieto dni končiacej vlády v Rakúsku odvodzuje, že „posledná dekáda ukázala, že vysvetľovať oživovanie nacionalizmu v Európe iba ako produkt transformácie jej východnej časti je scestné... Európe chýba väčšia sebareflexia. Namiesto hlbšej analýzy a strategických preventívnych opatrení dáva prednosť pragmatickým krokom. Vystupuje skôr v úlohe hasiča ako preventívneho analytika.“ (s. 39)

Záverečný príspevok pochádza z pera Dušana Čaploviča. Spomenul v ňom dva výstižné aktuálne citáty, hovoriace o antisemitizme a o radikálnej netolerancii vôbec. Ruský spisovateľ Michail Alexandrovič Šolochov pri preberaní Nobelovej ceny za literatúru v roku 1965 vyhlásil: „Je načase vyhlásiť vojnu vojnám.“ S tým korešponduje aj výrok talianskeho hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho: „Nenávidím nenávisť.“

Zveřejněno s laskavým svolením slovenského politicko - společenského týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       13. 2. 2003
13. 2. 2003 Richard Perle: Ano, netrpělivě chceme do války. Je načase
14. 2. 2003 Jak ČTK zkresluje informace Jan  Čulík
13. 2. 2003 Monitor Jan Paula : Česká televize účelově zkreslila Romanův příběh Jan  Paul
12. 2. 2003 Život s psychózou, anebo trest smrti?
12. 2. 2003 Nejnovější bin Ladinův pásek "nepodporuje Saddáma Husajna"
13. 2. 2003 Stát se s investorem ještě nedohodl o financování dálnice D-47 Jaroslav  Hlaváček
13. 2. 2003 O Iráku a Osamu bin Ladenovi ze zahraničního tisku
12. 2. 2003 Americké veřejné mínění podporuje útok na Irák i bez OSN; třetina Britů považuje za největší hrozbu USA
13. 2. 2003 Církevní představitelé Evropy společně proti válce v Iráku
12. 2. 2003 Čeští protestující proti válce by se neměli bát "bolševiků" Arie  Farnam
13. 2. 2003 Přímá volba prezidenta může znamenat zneužití institutu amnestie Martin  Škapík
13. 2. 2003 Architekti musejí být členem Komory architektů Dalibor  Borák
13. 2. 2003 Války o vodu Savannah  Blackwell
13. 2. 2003 OSN požehnala vodu jako veřejný statek a lidské právo Gustavo  Capdevila
13. 2. 2003 GATS: voda jako drahocenná obchodovatelná komodita Henry  Heyneardhi
12. 2. 2003 V ČR překonala nezaměstnanost 10 procent, na severní Moravě je 20 procent Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 Přijde v důsledku irácké války Tony Blair o premiérský úřad?
12. 2. 2003 Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Odbory v celém světě jsou proti válce
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
12. 2. 2003 Američané, kteří zachraňovali Francii
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
13. 2. 2003 Čo je v pozadí prvého ostrého štrajku na Slovensku? Juraj  Zamkovský
13. 2. 2003 Je načase vyhlásiť vojnu vojnám Jozef  Lysý
13. 2. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi - pokračovanie po voľbách Ivan  Hromada
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech