6. 8. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 8. 2002

Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto?

aneb něco o rizicích polních experimentů s GM rostlinami

Americký agrochemický gigant, firma Monsanto se pokouší vytvořit si z České republiky lacinou pokusnou laboratoř pro své experimenty s geneticky manipulovanými (GM) rostlinami, které považuje Evropská environmentální agentura (EEA) za středně až vysoce rizikové z hlediska pylem zprostředkovaného přenosu genů[1] . V loňském roce musela česká dceřinná společnost Monsanta na své experimentální základně v Branišovicích na jižní Moravě zaorat políčka s GM kukuřicí a cukrovou řepou. Monsanto totiž nebylo připraveno na nový zákon a nezískalo včas povolení k provozování genetických experimentů.

Ty jsou vzhledem k možným závažným rizikům pro životní prostředí (ŽP) v zemích EU regulovány zákonem, který u nás dlouho chyběl. Po jeho přijetí Monsantu vznikly problémy, protože o povolení svých genetických experimentů na jihomoravských polích musí žádat ministerstvo životního prostředí (MŽP). A situaci mu komplikuje to, že povolovacího řízení se mohou účastnit ekologické organizace, které se zajímají o to, zda genetické pokusy neohrožují ŽP např. šířením pylu z GM rostlin, který by mohl kontaminovat plodiny na okolních polích nebo jejich divoce rostoucí příbuzné.

O tom, že nejde o planou hrozbu, se přesvědčili v sousedním Maďarsku, kde podobné polní genetické experimenty způsobily kontaminaci konvenčně pěstované řepky GM formou[2]. To pro maďarské zemědělce znamenalo ohrožení exportu vypěstovaných plodin na trh Evropské unie. V Mexiku, jež je původním domovem kukuřice, bylo zjištěno zamoření GM kukuřicí, která je vážným ohrožením biodioverzity a jeho důsledky není dnes schopen nikdo odhadnout[3].

U nás v loňském roce Monsanto neúspěšně žádalo MŽP o povolení experimentů s GM pšenicí, které nebyly povoleny v žádné jiné evropské zemi. V Kanadě snahy Monsanta o podobné experimenty s GM pšenicí vyvolaly značný odpor veřejnosti. Protestní dopisy kanadskému premiérovi odeslaly tisíce lidí, včetně mnoha expertů a desítek zemědělských i ekologických organizací. V Čechách objevila organizace Greenpeace v žádosti Monsanta o povolení experimentů s GM pšenicí mnoho chyb a nedostatků. Negativně se k žádosti Monsanta vyjádřilo i ministerstvo zemědělství a Greenpeace proto vyzvalo státní orgány, aby polní experimenty zamítlo. MŽP přesto vyšlo Monsantu vstříc a prodloužilo mu lhůtu pro doplnění žádosti, v níž chyběla celá řada zákonem vyžadovaných náležitostí. Monsanto nakonec nebylo schopno údaje doplnit, a proto v loňském roce povolení k polním pokusům s GM pšenicí nezískalo. A možná právě proto, aby mělo Monsanto situaci lehčí, navrhli letos úředníci MŽP odpovědní za regulaci genetických pokusů novelizovat zákon tak, aby občanská sdružení přestala být účastníky povolovacích řízení. Letos totiž Monsanto žádalo o další polní genetické pokusy, tentokrát se dvěma druhy kukuřice.

Do jedné GM kukuřice byl vložen gen, který jí má zajistit odolnost vůči Monsantem vyráběnému chemickému postřiku Round Up. To dává Monsantu příležitost vydělat hned dvakrát. Poprvé, když zemědělcům prodá GM osivo. Po druhé, když zemědělci musí podepsat smlouvu, podle níž smí k ochraně GM kukuřice použít jedině herbicid vyrobený Monsantem. Nová GM kukuřice sice nezaručuje ani vyšší výnosy pro zemědělce ani kvalitnější potraviny pro obyvatele. Zaručuje ale dvojí zisk do pokladny Monsanta - jak z prodeje osiva, tak z chemického postřiku.

Užívání herbicidu Round Up navíc může přinášet nemalá ekologická a zdravotní rizika. Americká společnost pro ochranu volně žijících rostlina a živočichů publikovala seznam 74 rostlin, které jsou ohroženy právě užíváním herbicidů na bázi glyfosátu. Dr. Mae-Wan Ho (expertka Biology Department, Open University UK a členka US National Genetics Foundation) o tomto herbicidu tvrdí, že "snižuje půdní schopnost vázání dusíku a je toxický pro mnoho druhů mykorrhizních hub, které jsou nezbytné pro přeměnu živin v půdě. Sloučeniny na bázi glyfosátu jsou třetí nejčastější příčinou onemocnění zemědělských dělníků. Používání tohoto vysoce toxického totálního herbicidu povede k velkému úbytku přirozených domácích i kulturních druhů a kromě toho ke snížení úrodnosti půdy a zhoršení zdravotního stavu lidské populace[4]."

Genetičtí inženýři Monsanta však připravili i další GM kukuřici, do níž vložili gen izolovaný z bakterie Bacillus thuringiensis. Tento gen kóduje v GM kukuřici produkci dlouhého proteinu zvaného pro-toxin, který se posléze v trávicím ústrojí hmyzí larvy přeměňuje působením enzymu na toxin. Tento jed pak larvu zahubí. Onen bakteriální toxin (nazývaný též Bt-toxin) produkovaný tzv. Bt-kukuřicí však nezabíjí jen žrouta úrody - zavíječe kukuřičného, ale např. také zcela neškodného proslulého motýlího krasavce - monarchu stěhovavého. Genetičtí inženýři navíc kromě Bt-kukuřice vytvořili i Bt-brambory a Bt-bavlník, který se začal v USA už pěstovat. Dr. Ho však varuje, že pěstování těchto GM rostlin vedlo během několika let k vytvoření rezistenci u mnoha důležitých hmyzích škůdců. Proto genetičtí inženýři začali intenzivně hledat jiné toxiny a uvažují dokonce o vytvoření rostlin, které by obsahovaly několik toxinů zároveň.

K tomu Dr. Ho uvádí: "Podle dosavadních zkušeností se dá předpovědět, že se u hmyzích škůdců vždy vyvine nová a silnější rezistence, případně i vícenásobná rezistence. Již se prokázalo, že toto soustavné válčení s přírodou nepřináší žádný užitek, neboť současné ztráty způsobené hmyzem podle odhadu činí 20-30% produkce, a to v době, kdy se proti nim bojuje smrtícím arzenálem chemických pesticidů. Nová generace GM rostlin s geny biopesticidů představuje dokonce ještě větší nebezpečí. Ekosystémy mohou díky těmto rostlinám ztratit poslední zbytky schopnosti přizpůsobovat se a udržovat rovnováhu, kterou narušují zásahy intenzivního zemědělství. Všechny biopesticidy byly izolovány z půdních bakterií. Je nasnadě, že mají pravděpodobně nepostradatelnou funkci v přirozené ochraně proti škůdcům. Pokud se v důsledku komerční produkce GM rostlin produkujících biopesticidy vyvine odolnost u hmyzu ve velkém množství, nezbude ekosystému už vůbec nic, o co by se mohl opřít. Takový vývoj by v budoucnosti mohl vyvolat jednu z prvních katastrof spojených s genetickým inženýrstvím." To však pro byznysmeny z Monsanta asi není podstatné. Hlavní je, že GM kukuřice produkující toxin by se mohla nějakou dobu dobře prodávat.

Polní pokusy s oběma druhy GM kukuřice MŽP tentokrát Monsantu povolilo i přes odpor ekologických aktivistů. Na této situaci je pozoruhodné, že všechna případná rizika z povolených polních genetických pokusů nese české životní prostředí a zemědělci hospodařící na polích v okolí experimentálních ploch. Monsanto, která je u nás registrováno jako společnost s ručením omezeným, svými experimenty neriskuje vůbec nic. Tak proč by nevyužilo příležitosti a nepoužívalo ČR jako lacinou genetickou laboratoř?

Je pochopitelné, že agrochemické firmy (např. Monsanto) se prostřednictvím najatých PR agentur (např. Burson-Marsteller) pokoušejí veřejnost přesvědčit o tom, že genetické inženýrství nejen nepředstavuje žádná rizika a že údajně dokonce vyřeší ne-li všechny, tak ty nejdůležitější problémy lidstva (vážné nemoci, hlad ve světě, zamoření toxickými látkami aj.). Za velmi smutné však považuji to, že se do této nekritické propagandistické kampaně ve světě i u nás zapojují někteří vědci. Vždyť kdo jiný než právě věda by měla být nositelem kritického myšlení? Zvláště v případě snahy o uvolnění GM organismů (kromě GM rostlin se připravují např. také GM-stromy, GM-ryby nebo GM-hmyz) do životního prostředí jsou možná rizika těžko odhadnutelná. Člověk totiž ztrácí kontrolu nad dalším šířením a osudem těchto GM organismů. Jakoukoli chybu už nejspíš nebude možné napravit....

Snad ještě horší je vědomí, že bezprecedentní globální experimenty s vypouštěním GM organismů plánují firmy, které už tolikrát nabízely "krásný nový svět", aby potom planetu zamořily dnes už zakázaným toxickými pesticidy, DDT, polychlorovanými bifenyly (PCB) nebo dioxiny.

Autor se zabývá hodnocením zdravotních a ekologických rizik a působí jako odborný konzultant nevládních organizací.

Poznámky:

1 European Environmetal Agency (EEA): "Genetically modified organism (GMOs): The significance of gene flow through pollen transfer", 2002

2 Hrdinka Čestmír: "Tajemná pšenice na Moravě", Sedmá generace , 8/2001,

3 Dalton R: "Transgenic corn found Growing in Mexiko", Nature, 27. 9. 2001

4 Mae-Wan Ho: "Genetic Engineering Dream or Nightmare?", Gateway Books, 1998

 


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

                 
Obsah vydání       6. 8. 2002
6. 8. 2002 Obvodní soud pro Prahu 1: Akce proběhla "spontálně"
6. 8. 2002 Pochybný rozsudek Jan  Čulík
6. 8. 2002 Petr G.: Trestného činu jsem se nedopustil; ve výpovědích policejních svědků jsou rozpory
6. 8. 2002 Odvolání Petra G.: Soud se nad svými argumenty dostatečně nezamyslel
6. 8. 2002 Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto? Miroslav  Šuta
5. 8. 2002 Monitor Jana Paula : Dělá si Václav Havel z George Bushe legraci? Jan  Paul
6. 8. 2002 Nasloucháním lze snadno rozpoznat skutečný stav společnosti Jaroslav  Kováříček
6. 8. 2002 Děti Země ministru Ambrozkovi: Chcete přece "zajistit šetrné hospodaření s přírodními zdroji...", nebo ne?
5. 8. 2002 Herci sa bijú na život a na smrť Lubomír  Sedláčik
5. 8. 2002 Naposledy z Uherského Hradiště: zamyšlení nad českými filmy Jan  Čulík
5. 8. 2002 Czechtek 2002 - zpráva z festivalu Štěpán  Kotrba, Arim  Mimory, Ládis  Kylar
5. 8. 2002 Autobus pitomců na rajčatech Radek  Mokrý
5. 8. 2002 Andělé a ďáblové Josef  Veger
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
6. 8. 2002 Proč být lacinou genetickou laboratoří firmy Monsanto? Miroslav  Šuta
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník