24. 1. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Martin Kunštek, Ekonom
24. 1. 2002

Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života

Před nadcházejícím koncilem o reformě EU vydala francouzská vládnoucí socialistická strana dokument, který by mohl odstartovat veřejnou politickou diskusi o směru budoucího vývoje politiky. Vcelku správně zde upozorňuje na rizika a problémy, která s sebou nese proces často označovaný jako globalizace. Jako jedno z možných východisek zde naznačuje výstavbu federálního evropského státu. Protože jde o oficiální materiál politické strany vládnoucí v přední evropské velmoci, materiál ač postavený na reálných a pravdivých postřezích neuvádí některé argumenty, které by autory publikovaná doporučení mohla podepřít. Vládní strana v takovém postavení si to prostě nemůže dovolit, protože by svým politickým činitelům značně znesnadnila jednání s politiky jiných zemí.

Některá fakta či možnosti by také mohly vyvolat pro vrcholné vládní představitele "nežádoucí", protože předčasnou diskusi. Slovy českého premiéra a bývalého předsedy ČSSD, který současně šéfuje programové komisi Socialistické internacionály, Miloše Zemana, by mohlo jít o tzv. samozničující prognózu. Tedy stav, kdy sama diskuse už tím, že upozorní na některé možnosti, přiměje jejich odpůrce těmto možnostem zabránit.

Protože jsem však skalním přívržencem diskuse jako cesty veřejného hledání těch nejoptimálnějších řešení, a protože zároveň nejsem politik, dovolím si francouzské socialisty doplnit.

Možnost ustavení evropské federální vlády se silným politickým mandátem přímo od voličů nabízí obyvatelům řadu šancí. Sjednocená Evropa s téměř miliardou spotřebitelů již může mít v orgánech jako WTO tak silnou pozici, že by mohla být schopná se zasadit o vynucování dodržování pravidel MOP ve všech státech. Jednoduše tak, že vyjedná začlenění standardů MOP jako povinných norem. Ze zemí, které nerespektují práva pracujících, nebo používajících sociální dumping, by prostě nemělo být možné do EU dovážet zboží. A naopak - těm zemím, které do své legislativy plně aproximují pravidla MOP, by EU měla pomoci jak přímo finančně, tak i lepším přístupem na trh. To je jedna z cest ke spravedlivější soutěži. Nechť si konkurují v kvalitě práce a inovačních schopnostech, ale ne v tom, kdo přinutí své občany se více podbízet. Taková politika skutečně roztáčí "spirálu smrti". Vždy se najde někdo, kdo bude levnější, kdo odbourá více sociálních výhod, atd. Tedy do doby, než se z oblastí jako EU, kde jsou lepší sociální podmínky (mimo jiné i díky státním přerozdělovacím mechanismům, odborům vyjednávajícím slušné mzdy a pracovní podmínky) všichni výrobci přesunou do Barmy či na Tahiti, kde vyrobí levněji. Levněji, protože zde jsou zakázány odbory, neplatí se téměř žádné daně a neexistuje sociální systém. Potom ovšem vzniknou problémy i těmto výrobcům. Komu prodat zboží. Bohaté trhy s masou slušně placených spotřebitelů již nebudou existovat. A ti špatně placení zaměstnanci v zemích, jako ta Barma, si zboží, které vyrábí, nebudou moci i nadále dovolit. Přijde snad znovu krize z nadprodukce, jako ve 30. letech?

Dalším vhodným nástrojem paretovského zlepšení situace v globálním měřítku může být evropské převzetí vůdčí role v MMF a WB. Jednotná Evropa by totiž byla největším akcionářem těchto institucí. A mohla by tak výrazně ovlivnit návrat jejich politiky k cílům, pro které byly na doporučení Johna M. Keynese založeny. V časopise Ekonom na to správně upozornil držitel Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz, když varoval, že oslavovaná "neviditelná ruka trhu" vlastně vůbec neexistuje. Nikdo z nás totiž nemá úplné informace k tomu, aby se mohl z tržního hlediska optimálně rozhodovat. Na trhu pak vznikají výrazné disproporce, které ekonomice škodí. Nejznámější z nich je nezaměstnanost neboli nevyužívání kapacit, masová chudoba čili nevyužitá možnost spotřeby a její opak hromadění bohatství v několik málo centrech, které je nejsou schopny produktívně využít. V lepším případě přeplácením zvyšují inflaci a v horším případě peníze používají ke spekulacím. A ty vyvolávají nestabilitu.

Předmětem zkoumání by mohlo být, jaký je poměr mezi světovým HDP, světovými toky peněz a množstvím vyprodukovaného zboží a služeb. I zde je vinou Stiglitzem popsaných tržních selhání ukryt problém hrozící podkopat světový finanční systém. Jeho architekti by si měli být uvědomit, že peníze byly vynalezeny jako substituce za zboží. Aby ten, kdo vyrábí např. hrnce, nemusel při nákupu masa k placení nosit své hrnce, ale jejich "cenouvou" náhradu v podobě peněz. Je ji tedy v oběhu jiné množství peněz a statků - máme problém.

K jeho řešení, stejně jako k řešení dalších globálních ekonomických problémů by bylo vhodné reformovat i OSN. Podobně jako to francouzští socialisté navrhují v případě EU. Občany planety Země volený Světový parlament a vláda by měly být schopné nalézt politická řešení obtíží trápících naši planetu a její obyvatele. Neudělají to diplomaté s pokrouceným mandátem od vlád ovlivňovaných místními lobby. Světovou daň, jejíž výnos by směřoval na projekty rozvoje v chudších zemích a celoplantárně prospěšné akce v kuloárech nikdy zřejmě prosazena nebude. Harmonizaci právní ochrany občanů, a přírody lze vynutit jen orgánem se silným mandátem. Evropa k jejímu ustavení může přispět.


Autor je redaktorem časopisu Ekonom, článek je psán pro Britské listy

Předchozí články na toto téma:

10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek Fak
3. 1. 2002 Šok z argumentace Štěpána Kotrby Ondřej Čapek
29. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Ještě více neviditelné ruky trhu ! Tomáš Janča
20. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Svoboda trhu versus ingerence státu Tomáš Janča,
poznámka Štěpán Kotrba
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán Kotrba
20. 12. 2001 Jiný svět je možný, jiný svět je naléhavou nutností!     
12. 12. 2001 Co je dnes v českém pojetí "pravice" a co "levice"? Jan Čulík
13. 11. 2001    Donutí Světová organizace pro obchod státy, aby zprivatizovaly veřejné služby? 
                 
Obsah vydání       24. 1. 2002
24. 1. 2002 Podmínky v táboře "X" v zálivu Guantánamo budou pod tlakem mezinárodních protestů zmírněny
24. 1. 2002 Jaké je to být podroben smyslové deprivaci
24. 1. 2002 Major Stupka: "Policisté ze zásahové jednotky nemusejí mít služební čísla" Tomáš  Pecina
24. 1. 2002 Kavan vyhrál soud nad Českou televizí Štěpán  Kotrba
24. 1. 2002 Česká republika, Evropská unie a americké impérium Martin D. Brown
24. 1. 2002 EU zuří, že se Haider pokusil zablokoval členství ČR
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
24. 1. 2002 Naděje, strana politických bezdomovců Josef  Brož
24. 1. 2002 Americký Talibánec letí zpět, ale ne do klecí na Kubě
23. 1. 2002 Četka kreativní Tomáš  Pecina
23. 1. 2002 Kruhové argumenty Aleny Páralové
23. 1. 2002 Spojené státy nejsou problém, tvrdí Rumsfeld
23. 1. 2002 Ilustrace a karikatura v českém tisku Jan  Paul
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
24. 1. 2002 Budou volby - a pro ty potřebujeme řádné informace! Laco  Franc
24. 1. 2002 Výzva na podporu vysielania BBC v anglickom jazyku pre banskobystricky region
24. 1. 2002 Petice: Nechceme Gripeny, chceme zdravé, šťastné a vzdělané děti! Jiří  Mašek
9. 2. 2002 Podáváme žalobu na Úřad pro ochranu osobních údajů za nezákonné utajování informací Tomáš  Pecina
8. 1. 2002 Nekvalitní služby podniku Eurotel Jan  Čulík
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
23. 1. 2002 Zeman kontra Haider Fabiano  Golgo
23. 1. 2002 Zeman by neměl podporovat princip kolektivní viny David  Hertl
22. 1. 2002 Co když byl odsun Němců z Československa správný? Vladimír  Bernard
11. 1. 2002 "Donkichotský kreténismus" v podmínkách globální tuposti Jan  Paul
29. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Ještě více neviditelné ruky trhu ! Tomáš  Janča
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba
20. 12. 2001 Polemika pravice s levicí: Svoboda trhu versus ingerence státu Tomáš  Janča, Štěpán Kotrba

Globalizace RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
20. 12. 2001 Co je to "civilizace"? Jeden svět a "naše hodnoty"   
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba
22. 11. 2001 Temné stránky evropského rozumu Przemyslaw  Wielgosz
29. 10. 2001 Co to je, tahle "civilizace"?   
25. 10. 2001 Pohled z Indie: Americká válka je brutalita namazaná burákovým máslem Arundhati  Roy

Liberalizace světového obchodu a WTO RSS 2.0      Historie >
24. 1. 2002 Polemika pravice s levicí: Z virtuální reality zpět do života Martin  Kunštek
10. 1. 2002 Co vlastně vadí odpůrcům globalizace Marek  Fak
20. 12. 2001 Václav Klaus se sjednocující se Evropy bojí oprávněně Štěpán  Kotrba