12. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Z demonstrace  proti válce - Praha, 26. 1. 2003
12. 2. 2003

Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken?

Pikantní myšlenkovou konfrontaci připravila odborářským "taťkům pracujícího lidu" Československá anarchistická federace. Připravila totiž uspořádání "své" demonstrace o týden později, než je hlavní pražská protiválečná akce (15. 2. 2003), a to přímo na náměstí Winstona Churchilla.

22. 2. 2003 se tedy sejdou mladí lidé proti válce, anarchisté a antifašisté na protiválečném mítinku přímo pod okny pražské odborové centrály - Domu odborových svazů.

V odborech samotných však nikdo o žádné podpůrné nebo samostatné protiválečné akci ČMKOS nic neví. Nic neví, nebo snad ani nechce vědět ani předseda ČMKOS, senátor Milan Štěch, kterému Britské listy položily v té souvislosti několik otázek a upozornily jej na akci "pod jeho okny". ČMKOS se totiž před dvěma dny neujednotila ani na společném stnovisku proti válce a tak byla dána jednotlivým svazům volnost k zaujetí vlastních, autentických stanovisek. Uvidíme, jaká budou a pokud vůbec nějaká budou, seznámíme vás s nimi. Situace v odborech je totiž sociologicky nejvýznamější ilustrací "českého" postoje k jakémukoliv střetu idejí a "světů", nejen k té uvažované válce s Irákem...

Senátorský odborář - odborářský senátor

Milan Štěch se pokusil Britským listům objasnit svůj názor na případnou válku s Irákem tím, že se odvolal na své hlasování v Senátu, kde se ovšem pouze zdržel. Proti nebyl... Navíc "kverulantů" bylo v nejzbytečnější ústavní instituci pouze 6, takže nic přitom neriskoval...

Ale Britské listy se neptaly senátora Štěcha na jeho senátorské hlasování - senátorský názor je nezajímá, neb je to názor pouze jednoho senátora z 81. Ptaly se předsedy odborové konfederace a ptaly se v kanceláři přředsedy ČMKOS - která stále ještě sdružuje statisíce občanů tohoto státu. Občanů, kteří z války nebudou mít nic a přitom ji pomohou ze svých daní zaplatit, zatímco se jim řekne, že na jejich důchody už není.

Diplomatický monolog, který vedl senátor ve své předsedovské pracovně, ho nicméně dovedl k povinnému odsouzení "nedemokratického režimu v Iráku" "z celé řady důvodů", stejně jako k výroku, že "uznává základní zásadu OSN - právo na sebeurčení a tím i na civilizační odlišnost", a to i v případě iráckého režimu. V zápětí jej ale popřel tezí o nedělitelnosti občanských práv - a tím i tezí o exportní síle euroatlantických hodnot, postavených na fundamentu židovsko-křesťanských věrouk. Přitom islám Ježíše Nazaretského řadí mezi tzv. malé proroky, někde na roveň Abakukovi a jeho víra i civilizační pravidla stojí na podstatně odlišných fundamentech.

Stručná informace o islámu a jeho zásadách víry BL

Slovní ekvilibristika senátora Milana Štěcha ovšem dostala trhlinu, když prohlásil: "Já představuji organizaci, která byla zakladatelkou Mezinárodní organizace práce...." a pak pokračoval v tirádě o rozporu mezi pojetím hodnot této organizace a arabského - iráckého pojetí téhož. Své stanovsko pak odvozoval od zásad MOP. Britské listy nezarazil ani tak příklon k autoritě MOP, ale definice jáismu a jáistické vidění světa, které bychom očekávali od někoho méně zralého. Přitom při uspořádání konfederace je předsedovo "já" nanic, neb řídícím orgánem není předsednictvo či předseda, ale Rada předsedů. Jednota musí být tedy dosažena společným postojem všech - a v tom je jádro toho pudla. Cena předsedy je totiž ve schopnosti tvorby reálné a přitom zásadové politiky a reálné autoritě při jejím prosazení. Má ji senátor Štěch?

Ostuda odborářské politiky

Ze Štěchových dalších slov vyplynulo, že Rada předsedů ČMKOS měla na svém zasedání dne 10. února přijmout rezoluci, kterou navrhl místopředseda ČMKOS pro zahraničí Málek. K dispozici měli předsedové svazů i informace o pozicích různých zahraničních centrál, včetně Evropské odborové konfederace, která válku odsoudila. Nebyl určitě problém vyžádat si podklady podrobnější či přerušit jednání o jeden den, potřebný k hlubšímu studiu problematiky. V rozpravě však předsedové svazů nedospěli ke společnému stanovisku a tak byla dána jednotlivým svazům "volnost k zaujetí vlastních, samostatných postojů".

Informace, které odboroví předáci měli k dispozici ZDE

Na jednání padla i výzva, aby ti, kterým se zdál text příliš "učesaný", "šli do ulic" se svými lidmi sami. Protože např. předseda hasičských odborů vyzýval ke srozumitelnějšímu pojmenování války jako války Bushovy a Blairovy. Svými jednoznačnými názory překvapil i nováček mezi odborářskými "bossy" - předseda hereckých odborů, které byly přijaty do ČMKOS teprve nedávno.

V orientačním "hlasování o hlasování" bylo PRO hlasování o rezoluci 17 členů. Takže se naostro raději nehlasovalo, aby se nezjistilo, jak je to doopravdy... Jeden z odvážnějších předsedů drtil ještě "den poté" mezi zuby nadávky i slova sebekritiky. Pozdě. I když on patřil k těm, kteří se za svůj názor i otevřenost stydět nemusí...

Přiznám se, že mi bylo žinantní školit předsedu Českomoravské konfederace odoborových svazů v zásadách akční odborářské jednoty, solidarity a levicové politiky.

Odborářští předáci Richard Falbr, Milan Štěch a lidovec Jan Kasal si mají o čem vyprávět. Milan Štěch za odbory prosazoval jako nejlepšího kandidáta na prezidenta právě lidoveckého senátora Pitharta. Nepovedlo se...Přišel jsem totiž na to, že by to bylo zbytečné, neboť mediálně zveličená podpora Petru Pithartovi determinovala a demilitarizovala další Štěchův politický i odborářský vývoj. Shodnost stanovisek s mužem, který byl kdysi částí týmu PODIVEN, musí být někde vidět. Podpora Pithartovi také nebyla míněním odborářů, ale stanoviskem, které akceptovali bez významější rozpravy pouze odborářští bossové na jakési "poradě".

Ani stanovisko k válce proti Iráku, jehož text mi jak jeho předkladatel, tak i sám předsda odmítli dát k dispozici s poukazem na nemastný neslaný výsledek jeho projednávání, by neměl mandát svazů a jejich členů, protože ho jeho předkladatel přinesl těsně před zahájením jednání, a tak se k němu nemohly vyjádřit orgány, jejichž jménem měl být předložen. Diplomatická klička, kdyby text vzbudil nějakou "nežádoucí" pozornost - například na včerejším zasedání tripartity? Protože tento dokument měl být předložen jménem celé konfederace, tedy jménem všech jejích členů.

Bez toho, že by byl projednán a schválen členy v jednotlivých organizacích.

Senátor Milan Štěch na Hradě při neúspěšné vobě prezientaDiplomatická rezoluce, "mající působit pěkně navenek" nepotřebuje přece rozvášněné odboráře před "spřátelenou" Strakovkou, zvláště ve chvíli, když bývalý odborový předseda koketuje s nominací do prezidentskch voleb za ČSSD v případě přímé volby a "zvažuje" svou kandidaturu" do vedení ČSSD na sjezdu, který se koná za několik týdnů. Stávající předseda je zase za vládní stranu senátorem a plete si senátorskou pozici sociálního demokrata s mandátem, který je daleko silnější - s mandátem odborářů, kterých je padesátkrát více, než senátorových voličů či členů ČSSD. A tak hora porodila myš.

Ulice je odborářská škola

Politická cesta, kterou nastoupil senátor Milan Štěch, vede - bohužel - k vyprázdnění pojmu politika i k vyprázdnění pojmu odbory. Protože z veškeré odborářské činnosti zbydou jen handly ve vládních kuloárech, případně parlamentní a senátní hry, "odborová politika" se dělá pouze na papíře a počet členů stále klesá, i když prý v loňském roce "už méně, než v letech předešlých". Sociální demokracie se stává pomalu ale jistě státně manažerskou a státně byrokratickou stranou, odborářů je v ní pomálu... Její politika začíná být nečitelná, neodpovědná a chaotická. Straníci (ale bohužel už i voliči) si mnohdy pletou pozici ČSSD v koaliční vládě s pozicí strany na politickém spektru a ztotožňují vládní politiku se stranickou.

Odborářská práce se už leta omezuje pouze na činnosti politicky nekonfliktní či dokonce striktně apolitické. Lze ale v době globalizace stát stranou politického diskurzu, aniž by se odbory dostaly do pasti nevědmosti, chyb a koncepčního zmatku, ve kterém dnes jsou ? Mají odbory ujasněn "politický" postoj k jakékoliv otázce, která nesouvisí s výší platů (globalizace, informatizace, segmentace trhu i občanské společnosti, sociální spravedlnost, participační demokracie, ekologie a koncept trvale udržitelného života, koncepční rozvoj sídel ap.) ? Lze být ještě dnes, tak jako v porevolučních "začátcích" pragmaticky pravicový či "apolitický" ? Manažeři nadnárodních firem, skupující pozemky pro stavbu dalších hypermarketů i jejich krizoví plánovači musí podobně "krotkým" odborářům klepat uznale po ramenou... Vždyť koho zajímá pouze talíř s jídlem dnes, není nebezpečný zítra.

Zatímco "v kapitalistické cizině" se odborářské zkušenosti a sdílená solidarita prověřují na masových demonstracích za práva těch, které odbory hájí, (a odbory tam mají miliónovou členskou základnu a dokáží dostat do ulic proti chybným i výsostně politickým rozhodnutím jakékoliv vlády či zaměstnavatelů statisíce i milióny lidí) v českých poměrech už činnost dávno není "dole" ale v kancelářích. A za platy už nikoliv získané z odborářských příspěvků, reprezentujcích závazky vůči členům, ale ve výnosu toho zbytku majetku po "komunistickém" ROH, který se nepodařilo mezitím zprivatizovat či jinak zašantročit. Z odborářů se stali akcionáři a rentiéři. Členové by vlastně přidělávali některým svým předsedům práci... Členů jetaké stále méně, i když mají "tu nejpřátelštější vládu, jakou kdy mohli mít" a svých několik členů přímo ve vládě. Nedivím se těm členům.

Takže nejspíše neuplynou ani dva roky, a s českomoravskou konfederací se bez zásadní restrukturalizace a krizového managementu odmítne bavit i tripartita, neb v ní platí uzavírací klauzule s povinným minimálním množstvím členů. Tím se vyjednávací pozice odborářů ze Žižkova může během dvou až tří let zásadně změnit a namísto mobilizace bude v sídle odborů následovat masivní propouštění, které zánik ČMKOS může už jen pouze urychlit. O promarněné důvěře v odborovou organizovanost ani nemluvě. Ta se pak bude klopotně získávat celou jednu generaci. A zaměstnavatelé se budou hloupým levičákům smát. Po právu.

Pro ty vytrvalé čtenáře, kteří mne zvládli číst až do tohoto místa, nabízím jako odměnu text rezoluce, kterou nedokázala Rada předsedů ČMKOS přijmout a jejíž kopii získala včera redakce Britských listů proti vůli předsedy ČMKOS Štěcha i jejího předkladatele.

Návrh stanoviska pro Radu ČMKOS ze dne 10. 2. 2003

Českomoravská konfederace odborových svazů

  • jako jedna z významných občanských sil v této zemi
  • a s odvoláním na své základní dokumenty, v nichž se hlásí k principům humanismu
považuje za nezbytné vyjádřit se k narůstajícímu iráckému konfliktu, neboť otázka míru a války se bezprostředně dotýká nás všech.

ČMKOS

  • odsuzuje sílící nebezpečí globálního terorismu
  • sdílí potřebu regulace a snižování počtu zbraní hromadného ničení
  • poukazuje na to, že irácký režim stále nedostál svým povinnostemvůči světovému společenství, jež prostřednictvím četných rezolucí OSN vyzvalo Irák, aby průkazně odstranil své zbraně hromadného ničení
  • vyslovuje se ve prospěch dalšího využití autority OSN a všech jejích machanismů zřízených především za účelem udržení světového míru
  • vyjadřuje naději, že v budoucnu přijatá opatření budou dostatečně účinná k zastavení militarizace Iráku, aniž by přitom došlo k jednostranným preventivním vojenským akcím, jež by mohly vést k oslabení OSN, narušit suverenitu a územní celistvost Iráku a s ním sousedících zemí, zvýšit strádání místního obyvatelstva a přispět k růstu nových nekontrolovatelných teroristických akcí.

                 
Obsah vydání       12. 2. 2003
12. 2. 2003 V ČR překonala nezaměstnanost 10 procent, na severní Moravě je 20 procent Jaroslav  Hlaváček
12. 2. 2003 "Británie rozhoduje" o Iráku
12. 2. 2003 Nejnovější bin Ladinův pásek "nepodporuje Saddáma Husajna"
12. 2. 2003 Americké veřejné mínění podporuje útok na Irák i bez OSN; třetina Britů považuje za největší hrozbu USA
11. 2. 2003 Hrozba terorismu anebo válečná psychóza?
12. 2. 2003 Přijde v důsledku irácké války Tony Blair o premiérský úřad?
12. 2. 2003 Odstraňte Francii z Rady bezpečnosti OSN
12. 2. 2003 Američané, kteří zachraňovali Francii
12. 2. 2003 Irák: Snaha osvobodit jiný stát od teroru se nám zdá logická Josef  Chmel
12. 2. 2003 Nedostatek sebevědomí lidí v ČR Petr  Hubáček
12. 2. 2003 Úvaha o nedělitelnosti a vyváženosti osobní svobody a odpovědnosti Vojtěch  Polák
11. 2. 2003 Svrhovat Husajna stovkami raket a tunami třaskavin? Miloš  Kaláb
12. 2. 2003 Jak dál s Irákem? Petr  Vařeka
12. 2. 2003 Nemyslím, že by byl Jan Sokol špatným prezidentem Vojtěch  Polák
11. 2. 2003 Media Observatory varuje před monopolizací českého tisku
11. 2. 2003 Vltava-Labe-Press bylo před volbami vázáno smlouvami vůči politikům? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Odbory v celém světě jsou proti válce
11. 2. 2003 Američané v ČR: Nesouhlasíme s válkou proti Iráku
11. 2. 2003 Bitva o americkou demokracii Mojmír  Babáček
11. 2. 2003 Jak to hučelo v devadesátých letech Marek  Fak
12. 2. 2003 Americká poezie proti válce Marek  Hrubec
12. 2. 2003 Saddám Husajn a "profesionálne ženy" Lubomír  Sedláčik
12. 2. 2003 Vyvrhnuté z internetu Peter  Greguš
12. 2. 2003 Schröder a Chirac predbehli stopäťčlenné grémium Konventu:
„Na čele bude dvojka!“
Lucia  Waldnerová
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Zmení štrajk ortieľ nad železnicami? Karol  Labaš
12. 2. 2003 Lokálky: prežitok minulosti, alebo perspektívna regionálna doprava? Aleš  Bílek
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
12. 2. 2003 Americká poezie proti válce Marek  Hrubec
12. 2. 2003 Jak dál s Irákem? Petr  Vařeka
12. 2. 2003 Irák: Snaha osvobodit jiný stát od teroru se nám zdá logická Josef  Chmel
12. 2. 2003 Úvaha o nedělitelnosti a vyváženosti osobní svobody a odpovědnosti Vojtěch  Polák
12. 2. 2003 Nedostatek sebevědomí lidí v ČR Petr  Hubáček
12. 2. 2003 Přijde v důsledku irácké války Tony Blair o premiérský úřad?   
12. 2. 2003 Odbory v celém světě jsou proti válce   
12. 2. 2003 Odstraňte Francii z Rady bezpečnosti OSN   
12. 2. 2003 Američané, kteří zachraňovali Francii   
12. 2. 2003 Budou čeští odboráři demonstrovat proti válce, nebo se budou pouze dívat z oken? Štěpán  Kotrba
12. 2. 2003 Americké veřejné mínění podporuje útok na Irák i bez OSN; třetina Britů považuje za největší hrozbu USA   
12. 2. 2003 "Británie rozhoduje" o Iráku   
12. 2. 2003 Nejnovější bin Ladinův pásek "nepodporuje Saddáma Husajna"   
12. 2. 2003 Správa o stave únie -- opäť fiktívny problém Iraku Zolo  Mikeš
12. 2. 2003 Dinosauria vojna a ochrana ziskov Thom  Hartmann