26. 7. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
25. 7. 2002

Greenpeace publikuje nepravdivé informace

Chci reagovat na zavádějící tiskové prohlášení organizace Greenpeace, které vyšlo v BL zde.

Zavíječ kukuřičný je stále větším škůdcem kukuřice v Česku. Vedle chemických postřiků a parazitických vosiček je použití transgenních odrůd s genem pro toxin Bacillus thuringiensis jednou z možností ochrany. O použití Bt kukuřice však kolují falešné názory vznikající popularizací laboratorních pokusů způsobem, jakoby šlo o jev probíhající v přírodě.

Proto se Entomologický ústav Akademie věd rozhodl ověřit vliv Bt kukuřice na hmyzí společenstvo v přirozených podmínkách s odrůdou firmy Monsanto povolenou v EU. Firma poskytla osivo a šlechtitelskou stanici Branišovice. Po uzavření dohody byla podána žádost na ministerstvo životního prostředí o registraci tohoto pokusu (rovná se povolení).

Ministerstvo projednalo žádost ve správním řízení, jehož plnoprávným účastníkem bylo sdružení Greenpeace a jeho zaměstnanci se projednávání osobně účastnili, měli přístup ke všem materiálům a věděli, co je cílem pokusu. Přednesli své připomínky, které byly odborníky zodpovězeny, vysvětleny a provedly se příslušné změny. Proti výsledku jednání neměla přítomná zaměstnankyně Greenpeace námitek.

Ministerstvo vydalo souhlas s registrací. Greenpeace jako účastník správního řízení mohlo podat námitku, čímž by se řízení prodloužilo a kukuřice by nemohla v agrotechnické lhůtě být zaseta. Byla tedy snadná možnost zákonným postupem vysetí kukuřice zabránit. Nicméně žádná námitka podána nebyla.

Dne 24. června skupina 25 osob skládající se ze zaměstnanců České kanceláře Greenpeace a přizvaných cizinců ze Slovenska, Německa, Rakouska, Finska a Nizozemska vnikla na pokusnou plochu v Branišovicích, kde probíhá výše zmíněný pokus. Jejich záměr by spolehlivě pokus překazil, neboť pod polythénovými pytlíky nelze studovat ekologii. Pokus byl řádně povolen, a proto vetřelce vyprovodila z pole policie.

Kancelář Greenpeace vydala 24. 6. Tiskovou zprávu 31/2002-07-21 "Greenpeace varuje: Manipulovaná kukuřice firmy Monsanto se může rozšířit na okolní pole a způsobit genetické zamoření" a dne 3. 7. Tiskovou zprávu 33/2002 "GM plodiny ohrožují ekologické zemědělce", kde se praví: "Polní pokusy s GM plodinami, které u nás provádí firma Monsanto, ohrožují samotnou existenci ekologického zemědělství"

Dne 9.7. "neznámý pachatel" zničil pokus probíhající v Branišovicích. Greenpeace prohlašuje, že s tímto ekoterorismem nemá nic společného.

Pro internetové medium blisty.cz zaměstnanci kanceláře Greenpeace připravili prohlášení s několika nepravdivými či matoucími informacemi:

Uvádějí, že akci 24. 6 provedli dobrovolníci (aktivisté). Není nic známo o cizincích, ale z české strany to byli řádní zaměstnanci České kanceláře vedení jejím ředitelem.

V prohlášení se veřejnosti nesděluje, že rizika přenosu pylu byla posouzena odborníky a pokus povolen ministerstvem životního prostředí ve správním řízení, jehož byla organizace Greenpeace řádným účastníkem a zaměstnanci byli přítomni projednávání. Není zmínka o tom, že proti povolení neměli námitky.

Ohrožení biodiversity genem, který byl v Branišovicích použit, je pouze dogma centrály Greenpeace. Vědecky se prokázalo, že nemá žádný vliv na konkurenceschopnost. Riziko křížení je nesmysl: kukuřice se na evropském kontinentě s ničím nekříží.

Výrok o zabíjení motýla Danaus stěhovavý Bt kukuřicí je záměrně matoucí. Na Cornell university zahynuly v laboratoři pouze housenky, které byly přinuceny konzumovat nekontrolované množství pylu jedné, dnes už nepoužívané odrůdy Bt kukuřice. Následovalo pět obsáhlých vědeckých studií entomologů, kteří prokázali, že v přírodních podmínkách k ničemu takovému nedochází. Naopak studie entomologického ústavu university v Iowě ukázala, že díky Bt kukuřici zemědělci podstatně snížili použití insekticidů proti motýlům a populace Danaus stěhovavý roste.

Výrok pana Haverkampa "Monsanto chce z naší země udělat svou genetickou laboratoř" je vysoce arogantní a urážlivý jak pro naše vědecké instituce, které byly iniciátorem pokusu, tak pro ministerstvo životního prostředí a odborníky, kteří s ním spolupracují. Mimoto z jeho úst slova o "naší zemí" znějí velmi podivně, vzhledem k mezinárodnímu složení skupiny, kterou k devastaci pokusu pozval.

Česká republika se řídí pravidly EU. Odrůda, se kterou se pracovalo, je v EU povolena a rizika přenosu pylu se posuzovala pro danou lokalitu, danou výměru, vzdálenost a určení nejbližších porostů kukuřice podle dokumentů:

NÁZOR VĚDECKÉHO VÝBORU PRO ROSTLINY OHLEDNĚ NÁHODNÉ PŘÍTOMNOSTI GM SEMEN V KONVENČNÍM OSIVU (SCP/GMO-SEED-CONT/0002-FINAL), Evropská Komise, Hlavní ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů, Vědecký výbor pro rostliny, Brusel, 13. května 2001.

GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO): VÝZNAM POHYBU GENŮ PŘENOSEM PYLU (Environmental issue report No 28), vypracovaný European Science Foundation a European Environment Agency.

K "utajování studie" Evropskou komisí je těžko se vyjádřit, avšak studie

ROZBOR KOEXISTENCE GENETICKY MODIFIKOVANÝCH, KONVENČNÍCH A ORGANICKÝCH PLODIN Evropská komise, Hlavní ředitelství pro zemědělství, Hlavní ředitelství Společného Výzkumného Střediska, Brusel, 17. květen, 2002

konstatuje samozřejmou věc, že limit nulové přítomnosti GMO v produktech je obtížné dosáhnout, stejně jako třeba nulový obsah pesticidů nebo těžkých kovů. V Evropě se běžně za technicky zjistitelný limit považuje 0,1%. Tento limit byl s řádovým bezpečnostním koeficientem v Branišovicích zajištěn.

Názory Greenpeace, tj. totální vyloučení pěstování GMO a polních pokusů se liší od názorů Komise EU, které si dovolím demonstrovat na dvou výrocích:

Philippe Busquin, (Komisař EU pro vědu a výzkum) prohlásil v reakci na zničení polních zkoušek s geneticky modifikovanou řepkou v belgickém Alostu (Brusel, 17. dubna 2002):

"Toto je příklad nevědomosti a předsudků vedoucích k nezákonným násilným činům, které v dlouhodobějším horizontu mohou vést pouze ke zřeknutí se výhod, které vědecký pokrok přinese společnosti". "Tento druh výzkumu je klíčem k překonání nedůvěry a nejistoty týkajících se těchto plodin. Jestliže nebudeme dostatečně investovat do výzkumu GMO, naše schopnost inovovat a odhadovat rizika by mohla být omezena. Nakonec by na tom prodělali evropští občané."

David Byrne , (Komisař EU pro zdravotnictví a ochranu spotřebitelů), v projevu "Risk versus benefit" na European Voice Conference "From Farm to Fork" (Brusel, 22 listopadu 2001) řekl:

"Pokud vím, nikdo nezemřel od konzumace GMO. Zvířata a lidé v USA jedí roky potravu a krmivo připravené z GMO bez jakýchkoli problémů." "Ale zde v Evropě trpíme tím, co se dá nazvat 'GMO psychóza.'"

Závěrem stručně vlastní názor: žádná právní společnost nemůže dovolit, aby někdo, kdo má jiný názor než demokraticky ustavené orgány, násilím podle svých představ "zjednával pořádek". Někomu vadí kukuřice, jinému auta a McDonalds', dalšímu Obchodní centrum v New Yorku a Pentagon. Je o jen otázka měřítka, logika "odůvodnění" je totožná.

                 
Obsah vydání       26. 7. 2002
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
25. 7. 2002 Vox populi: Co si o "případu Slonková" myslí místní lidi ve Vimperku Karel  Mašita
25. 7. 2002 MFD baví čtenáře nechtěnou komikou
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník
26. 7. 2002 Saddám Husajn konfliskuje majetek a zbavuje irácké exulanty občanství
26. 7. 2002 Jak se Hollywood naučil nedělat si starosti a mít rád bombu Pavel  Barák
25. 7. 2002 Ceny másla jsou ovlivněny ekonomikou i politikou Jaroslav  Štemberk
25. 7. 2002 K nestrannosti soudců v hospodářských věcech Karel  Čermák
25. 7. 2002 Pehe na bilderberské konferenci
25. 7. 2002 BL: Konspirační teoretikové nad případem vražedného spiknutí Fabiano  Golgo
25. 7. 2002 Nikdo není nad zákonem: nesouhlasím s Fabianem Golgem Jan  Čulík
25. 7. 2002 Mohou novináři ohrozit soudní líčení? Roman  Antl
25. 7. 2002 Proč letí ceny másla dolů? Radek  Mokrý
24. 7. 2002 Monitor Jana Paula: Art.cz tvrdě lobbuje nejen v Mladém světě Jan  Paul
24. 7. 2002 Monitor Jana Paula: 10 otázek, na které Art.cz nechce odpovědět Jan  Paul
25. 7. 2002 DOKUMENT: Programové prohlášení vlády České republiky
22. 7. 2002 Valná hromada Občanského sdružení Britské listy
23. 7. 2002 Chronologický archiv starších vydání Britských listů
17. 6. 2002 Byl zprovozněn seznam článků podle autorů
9. 7. 2002 Vyhledávání v Britských listech
14. 5. 2002 Britské listy hledají nové spolupracovníky
26. 7. 2002 Problémy s fóry BL
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
26. 7. 2002 Ministr obrany kvůli Srbovi vyhodil šéfa vojenské rozvědky Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 DOKUMENT: Smlouva mezi Českou republikou a Vatikánem Štěpán  Kotrba
26. 7. 2002 Jak se Hollywood naučil nedělat si starosti a mít rád bombu Pavel  Barák
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník
25. 7. 2002 K nestrannosti soudců v hospodářských věcech Karel  Čermák
25. 7. 2002 Pochopte pracovníky supermarketů. Jsou vykořisťováni Ondřej  Ručka
25. 7. 2002 MFD baví čtenáře nechtěnou komikou   
24. 7. 2002 Velká Británie: předstíráme, že máme etickou zahraniční politiku, ale prodáváme zbraně   
24. 7. 2002 Britským ministrům se nedá důvěřovat, že budou provádět etickou zahraniční politiku   
23. 7. 2002 V Americe byli odsouzeni novináři za trestný čin pomluvy   
23. 7. 2002 Ohrožuje Sabina Slonková medializací soudní projednání svého "případu"?   
23. 7. 2002 Zelenkův Rok ďábla: Vynikající Nohavica, slabý film Jan  Čulík
23. 7. 2002 Kritizuješ nebohé zaměstnance? Táhni si to vyzkoušet sám! Ale proč? Daniela  Pilařová
23. 7. 2002 Obžaloba belgické justice aneb "222 dní rukojmími Jeho Výsosti belgického krále" František  Roček
22. 7. 2002 Okurková sezona vrcholí: "Státní úředník chtěl zabít novinářku" Jan  Čulík

Monsanto: geneticky modifikované potraviny RSS 2.0      Historie >
25. 7. 2002 Greenpeace publikuje nepravdivé informace Jaroslav  Drobník