6. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 2. 2003

Havlův podpis, bobos a zahraniční politika

Když německý týdeník se zeptá v Česku na otázky vnitřní politiky a jejich skrytých zákonitostí, mám vždy takové podivné svrbění a nevyslovenou otázku: co tím sledují? Národ, nic než národ neznají... Protože na západ od Šumavy panuje zašlá sláva evrospké hegemonie a dědičného velmocenství, která se na východ dívá asi tak, jako mnozí jednodušší Češi na Slovensko či Ukrajinu...

Jiskřivým způsobem na tyto - tušené a tehdy nevyslovené - otázky dal odpověď ve svých analýzách pro Britské listy bývalý diplomat, dnes vysokoškolský pedagog Miroslav Polreich v rozmezí od února 2002 do února 2003.

Otázky jsou to nicméně inspirativní a stojí zato si na ně odpovědět. Doufejme, že čtenáři německého týdeníku nestojí o potvrzení propagandistických tezí nového amerického ministerstva propagandy, ale o autentický názor z druhé strany šumavské hranice.

Co ovlivňuje politický, ekonomický a psychologický postoj ČR vůči Spojeným státům?

Nelze mluvit o "postoji ČR", neboť státní útvar nemá postoj, ten mohou mít pouze jeho občané. A občané jsou zmítáni dvěma protichůdnými emocemi - traumatem antisovětismu a primitivní mechanistické propagandy spojené se SSSR na jedné straně a na straně druhé neláskou ke všem silným - všem velmocem, které se více než o mezinárodní politiku vždy staraly o své pozice a zisky. Velmocem, které, když měly pomoci slabým v nouzi, tak zradily ideály, ze kterých vzešel náš předchozí obdiv k nim a díky jejich zradě způsobily mimo jiné i nemalou část tragédií 2. světové války.

Český občan má již více než tři století komplex z toho, že není hybatelem dějin ale hýbaným. Neláska Čechů ulpěla na potomcích habsburského domu, ulpěla na Stalinových pohůncích, ulpěla i na těch, kteří se o nás bavívali bez nás. Tedy i na Spojených státech.

Už první republika vzývala spolu s Masarykem a dalšími emigranty Ameriku, neboť útěk před poválečnou mizérií a ideály tehdejších Spojených států ovlivnily mnoho Čechů, ale hlavně mnoho Slováků z průmyslově zaostalé a ekonomicky zbídačené země za řekou Moravou. Emigrační vlny nebyly tak silné jak v sousedním zemědělském Polsku, ale byly. A sny a mýty mají dlouhou paměť... Ideály se krásně píší na pergamen, dobře se čtou na mítincích či řečništích, ale hůř se uvádějí do praxe. Masaryk se o to pokusil a kus jeho názorů jako zakladatele státu a osvoboditele národa z německého područí zůstal i v nás dodnes.

Druhá světová válka naučila americké vojáky a posléze i americké politiky "silonkové" a "žvýkačkové" propagandě. Ekonomická nedostatečnost byla masově využívána s inteligencí vlastní vojákům, nikoliv politikům. A to bylo setkání s Amerikou vítězící. Setkání s Amerikou prohrávající už bylo později, ale myšlenky beat generation i hippies jsou živé dodnes - nikoliv ale jako následováníhodné. Jelikož po druhé světové válce a zvláště po prohrané válce ve Vietnamu se americká státní propaganda vysoce zprofesionalizovala (jak ta vnitrostátní, tak i zahraniční), socialistický blok se brzy ocitl v dějinné pasti svých vlastních hesel, jelikož realizace socialistických vizí se - přes nesporné úspěchy té doby v rekonstrukci infrastruktury zničeného státu - nenaplňovala tak rychle, aby výhody kolektivního vlastnictví pocítil v maloměšťáctví vychovaný občan ve své peněžence a aby zde nebylo pole pro segmentovanou, koordinovanou a sociologickými metodami formovanou kontrapropagandu "ideového nepřítele".

Nevýhody socialismu si zakrátko uvědomili všichni - i ti, kteří si je nechtěli přiznat. Nastoupila plíživá destrukce nepřátelské ideologie... Namísto "dohnat a předehnat" dokladování falešnosti nerealistických hesel budovatelského socialismu, perzekuce i akcentování duchovní čistoty poražených a mučených. Vyráběli se mučedníci. Na obou stranách "železné opony". Nic těžkého ani nic nelogického. Zde je nutno vyzdvihnout zvláště roli amerických "exportních" médií, které se ochotně, přeochotně ujaly "občanských" idejí a jejich propagace na dálku.

Svobodná Evropa i Hlas Ameriky jako propagandistické stanice placené vládou USA odvedly dobrou práci na poli exportu idejí a odvádějí ji dodnes. Pozitivně stejně, jako negativně. Tyto dvě stanice rozšířily sen, který trval čtyřicet let a po probuzení se nutně musela dostavit kocovina. Někteří sní dodnes.

Češi odchovaní v rovnostářství nemají rádi autority, které jednají z pozice síly a moci. Ruské tanky či ponorky a americké torpédoborce či bombardéry se od sebe tolik neliší. Velmocenské vměšování je obojí a okupace také.

Dalším fenoménem vztahů malý-velký a jeho schizofrenie je globalizace. Ta ekonomická bez přívlastků i ta technologická s přívlastkem hi-tech. Zlaté české ručičky se mohou snažit jak chtějí, hloubavost ale není žádaná. Pouze manuální práce ve mzdě. To uráží, zvláště když se k tomu kouří tlustý doutník a jezdí v autě za milion. Já vím, že tak trochu zjednodušuji a přeháním, ale symbolem neefektivní, zpupné, neekologické prestižní spotřeby a hodnotové nadvlády se stal americký dolar a americký kapitalista, nikoliv česká koruna a český dělník. Cestou k úspěchu už netvoří budování továrny z malé dílničky, ale konto v bance a nemorální život zahálčivé třídy.*)

Odchod z jednání o v Kjótu či nezodpovědná arogance v případě jiných "strategických zájmů" USA je v malém ale hrdém státečku v Evropě vnímána s patřičnou dávkou evropského pohrdání "primitivy" u jedněch a servilitou u některých jiných. Dolar je přece dolar...

Má Česká republika nějaký konkrétní důvod být vděčná Spojeným státům? Existuje snad v Americe velká česká emigrantská lobby, jako například v případě pobaltských zemí anebo Polska?

Vděční mohou být ti, kteří měli možnost díky své spolupráci s různými nadacemi v USA či díky své spolupráci s RFE či VOA publikovat, dostávat honoráře, emigrovat či jen přežít v době, kdy byli vystaveni mnohdy nelidskému existenčnímu tlaku, ale i psychickému či fyzickému násilí ze strany bezpečnsotních orgánů tehdejšího "světa za železnou oponou". Vděčni mohou být i ti, jimž politické vítězství té první skupiny umožnilo zbavit se útlaku a ponížení které se jim dostávalo po desítky let od komunistů. Nebylo jich málo a nelze se jim divit.

Zbytku (těm dolním deseti milionům) je to fuk. Ti jsou a budou nevděční ke všem nehmatatelným idejím a proto po "sametově" ideálním státním převratu zvítězily Klausovy myšlenky "volby peněženkou" a heslem "Vaše kupónová knížka volí pravici". Národ "volil Klause" až do krutého prozření uprostřed vytunelovaných bank. Pravicové ideje individuálního úspěchu v Čechách byly inspirovány americkými soap operami a hrdinskými filmy o kovbojích, dobývajích pustý Západ... Marlboro man a Ewingové byly hodnotovým symbolem budování kapitalismu v Čechách. Americká reklama na americké ideje. K tomu česká realita. A vy se dnes divíte? Čemu?

Spojené státy byly vždy pro Čechy zemí, která umožňovala i té černé uklízečce v hotelu stát se jeho majitelkou - na nekastovním principu založená země neomezených možností... Ach, ty mýty...

Spojené státy jako záruka míru, Spojené státy jako kolébka demokracie, Spojené státy jako říše blahobytu vydělaného prací...

Nezní to - narozdíl od reality - chytlavě?

Říká se, že zejména Polsko bude v EU proamerickým "trojským koněm". Platí to taky o České republice?

Eurounijní politika a proamerické kalkulace v ní jsou jedna věc, americká strategie v Evropě věc druhá. Americká strana potřebovala nutně na rozbití evropského hospodářského prostoru, ohrožujícího dolar eurem svou "letadlovou loď" uprostřed Evropy.

Tou "lodí" jsme měli být my - a i proto si někteří významní "sametoví" revolucionáři chodili pro instrukce na americké velvyslanectví na Malou Stranu. Někteří se tam rovnou nastěhovali. A pak prováděli důsledně proamerickou politiku "sjednocení Evropy" podle představ konzervativních republikánů. Poté, kdy se měl k moci v USA dostat socialistický - demokratický prezident, dovolila si zdejší tajná služba dokonce pokus o vlivovou operaci proti němu - v koordinaci s určitými konzervativními skupinami uvnitř CIA. Na oplátku se mohutné americké podpory dostávalo vždy těm, kteří odmítali české socialisty. Vměšování americké ambasády a jejích špionážních struktur v Praze do vnitropolitických záležitostí České republiky bylo nejviditelnější v "životních zájmech" USA - ropě a zbraních. Lobbing "za americké národní zájmy" měl někdy až charakter vydírání a špionáže spojené s ekonomickou sabotáží... Přesto se USA nepodařilo tuto bitvu plně vyhrát a nezabránily pádu Klausovy vlády, v níž měly řadu sympatizantů. A tím i změně proamerické zahraniční politiky na pro-evropskou, neboť Evropa byla v tu dobu většinově socialistická a socialisté v Evropě vždy velmi mohutně kooperovali i ekonomicky. O integraci se rozhodovalo a rozhodnuto bylo v ekonomických komisích Socialistické internacionály, nikoliv v úřednických kancelářích Bruselu... I proto je představa opětného amerického diktátu stěží přijatelná, zatímco vazba na sociální, i když byrokratickou Evropu má mnoho příznivců...

Česká republika je dnes vyspělou, převážně ateistickou, libertariánskou, technickou a průmyslovou zemí - narozdíl od zemědělského, bigotně katolického Polska. A proto má dnes Polsko více společných stanovisek i hodnot s USA než ČR. Koncept letadlové lodi byl ale opuštěn už v polovině minulého desetiletí, kdy USA zjistily, že Evropu definitivně nerozdělí a integrace je nevyhnutelná. Ponechaly ji tedy napospas. Dohody s Putinem se dělají na pragmatičtějších a racionálnějších základech než s opilým Jelcinem. A tak se - pragmaticky - vyměnil subkontinent Evropa za subkontinent nečínské Asie. A USA nalezly motor svého hospodářství i prostor pro své expanze. Změna americké vojenské strategie pak trvala přesně čtrnáct dní...

Tím, že Václav Havel podepsal "dopis osmi", učinil Českou republiku součástí toho, co německý deník Der Tageszeitung nazval "osou vděčného dobra". Je to v pořádku, že prezident určité země tak stoprocentně ignoruje vox populi, který je proti válce?

Podle české ústavy není český prezident ze svých rozhodnutí odpovědný a občan Havel dva dny před koncem svého mandátu si už může dělat, co se mu zlíbí. Nikoho nezajímá, na politiku už nemá vliv. Pouze na zmatená média a přátele ze své zednářské lóže. A to není politická veličina, kterou by bylo nutno brát vážně...

Česká republika, Polsko a Maďarsko, ještě ani nejsou v Evropské unii a už dělají všechno, co je v jejich silách, aby zlikvidovaly jakoukoliv možnost jednotné evropské zahraniční politiky. Není ten dopis listu The Times kontraproduktivní?

Nesměšujte Českou republiku a její legitimní vládu s občanem Havlem. Vládnoucí strana je členem celosvětové internacionály, jejíž zahraniční politika ovlivňuje dění v celém světě, na evropském kontinentu zvláště. Václav Havel je bývalý bohém, snílek a mediální symbol, kterým se stal dobrovolně, sám a rád. Dnes je to důchodce Havel.

Země Visegrádu společnou pozici v závěrečných fázích vyjednávání o přistoupení k EU nemají, neb každá lobbuje sama za sebe a každá má problémy jiné. Naše zemědělce už tolik nezajímá, co se děje na polích Polska. A polské zemědělce zase neděsí přeshraniční pendleři ze Šumavy. K nim na pole pracovat nepůjdou. Politiky států jsou výslednice zájmů jejich občanů, nikoliv scénáře absurdních divadelních her. Zatímco Česko je jednou ze zemí, jejichž vstup v první vlně byl jednoznačný a má velkou podporu vládnoucích sociálních demokratů v Německu - přes problémy s rozdílnými pozicemi SPD a ČSSD uvnitř evropského sociálně demokratického hnutí, u Maďarska jednoznačnost vstupu dlouho jasná nebyla a u Polska nebylo jasno do posledního summitu. Protože uživit neproduktivní a technologicky zaostalé polské či maďarské zemědělce bude znamenat největší ekonomickou ránu pro Německo a Francii. Německý průmysl to zaplatí a Francouzi dostanou o to méně. Němečtí i francouzští zemědělci budou biti dvojnásob - konkurencí a snížením dotací na vlastní produkci. A to se bavíme o třetině rozpočtu EU... A to je důvod k tomu mít jiné zájmy a posilovat si své vyjednávací pozice "jemně" vydíracími taktikami. To vše jsou ale jen taktiky, nikoliv strategie a proto skončí 1. 1. 2004. Buď tak nebo jinak.


*) Poznámka JČ: Předstva americké "zahálčivé třídy" mi připadá jak z Dikobrazu v padesátých letech. Vždyť dodneška je možné vybudovat v "reálném kapitalismu" vysoce úspěšnou mezinárodní firmu z ničeho, a dokázala to spousta lidí: hloubavost se prosazuje, je to ovšem, zdá se, jednodušší v samotných Spojených státech nebo třeba v Británii než v České republice. Na Západě v tomto smyslu najdete vstřícnější banky i investory, i když, na druhé straně, možná ostřejší konkurenci. Rozdíl mezi situací v malém postkomunistickém státě a zavedenou západní ekonomikou je ovšem vůči malému postkomunistickému státu neférový: jde stále o tytéž dnešní globalizační problémy, s nimiž zakladatelé malých států nepočítali.

Poznámka ŠOK k poznámce JČ: Můj v literatuře vzdělaný šéfredaktor mi promine, ale termín "morálka zahálčivých tříd" je sice volnou parafrází na Komunistický manifest (jinak velmi poučné čtení, zvláště v době expanze neregulované globalizace), ale je doslovnou citací názvu jedné knihy. Tu knihu nenapsal Rus, ale Angličan. A nebyl to revolucionář, ale univerzitní profesor ctihodného a pro-kapitalistického vzdělávacího ústavu...

Ta kniha je rozborem modelů chování americké vyšší střední třídy, žijící a mající své bohatství už nikoliv z tvrdé a poctivé práce - jako jejich dědové a pradědové, ale jen a pouze z práci dávno odcizených burzovních spekulací a globálních kurzových hrátek s použitím "velmocenské pozice" dolaru. A že je v zájmu těchto "investorů" válka na překonání hospodářské krize, ve které se USA ocitly, je víc než zřejmé.

V rámci inovovaného postmoderního modelu leisured classes doporučuji svému šéfredaktorovi četbu jiné knihy, kterou i Britské listy recenzovaly - Spiknutí kokotů, v originále The Asshole Conspiracy (Enthea Press, Atlanta USA 1994), případně knihu Davida Brokse, brilantní studii kulturní a hospodářské elity dnešní Ameriky, yuppies dneška - "bourgeois bohemians" s názvem "Bobos - nová americká elita a její styl".

Ukázky v češtině 1 2 3

Termín leisured classes sám je také z angličtiny, původně však ve spojení se sociologicky definovaným pojmenováním chování aristokracie (leisured arictocracy) a rentiérů. Vznikal někdy na počátku devatenáctého století v Anglii (The Theory of the Leisure Class, Thorstein Veblen, 1899, také Mentor, 1953), pokračoval přes celé dvacáté století - nejvíce v druhé polovině šedesátých let (mj. i Homo Ludens: A Study of the Play Element in Culture ; Johan Huizinga, The Beacon Press, 1950, česky Homo ludens a neb o původu kultury ve hře, MF, 1968), (The Culture of Narcissism: American Life in An Age of Diminishing Expectations ; Christopher Lasch, Warner Books, 1979) (Boxed In: The Culture of TV; Mark Crispin Miller, Northwestern University Press, 1988) (Technopoly: The Surrender of Culture to Technology ; Neil Postman, Vintage Books, 1993).

anglicky o tématu leisured classes též ZDE

Termín střední třída patří taktéž k pojmové výbavě nikoliv kreslířů Dikobrazu, ale vychází z dnes již snad již klasické Millsovy práce o "bílých límcích" jako "nové střední třídě" (Mills 1956). Pokud jde o pracovní, a tudíž v jistém smyslu zjednodušující vymezení "nové střední třídy", jejíž vznik je spjat s pozdějšími fázemi vývoje industriální společnosti a zejména s tzv. postindustriální érou, lze říci, že tato skupina je charakteristická snahou zhodnotit na trhu práce "lidský kapitál" - tj. vysoké vzdělání, specifické znalosti, talent a schopnosti. Jinými slovy, zatímco životní šance příslušníků staré střední třídy jsou určeny v prvé řadě možnostmi zhodnotit ekonomický kapitál, životní šance příslušníků nové střední třídy jsou dominantně určeny možnostmi zhodnocení lidského kapitálu. (Matějů, Sociální trendy, 1998). Práce sociologa Matějů bych ostatně doporučil i jako "objektivizační" studii, opírající se ve svých vývodech o konkrétní čísla, nevycucaná z prstu, ale zjišťovaná v českém terénu. Práce byla mimo jiné sponzorována i Fordovou nadací a IWM Vídeň.

Doporučuji též ke studiu ročenku WorldWatch Institute Stav světa. V češtině vydalo poprvé nakladatelství Hynek v roce 1998, ISBN 80-86202-29-1. Další knihou, jež možná opraví páně Čulíkovy příkré soudy o mých formulacích na adresu "světového četníka", je kniha Mcdonaldizace společnosti, George Ritzer, Academia, ISBN 80-200-0571-4

                 
Obsah vydání       6. 2. 2003
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu
6. 2. 2003 Irák odmítl Powellův projev
6. 2. 2003 Fisk: Nezmiňujte se Powellovi o válce v Afghánistánu
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
6. 2. 2003 Každý máme svůj "byznys" Jiří  Matějka
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb
6. 2. 2003 V britské bance NatWest mi účtují 6 liber měsíčně za vedení konta
5. 2. 2003 Sdělení Petra Štěpánka, publicisty aneb Havlova krajina po bitvě
6. 2. 2003 Volba prezidenta -- nutná nezbytnost nebo nezbytná nutnost? Robert  Vašíček
6. 2. 2003 Nejisté vyhlídky vládních stran Robert  Vašíček
5. 2. 2003 Kulturní monitor: Čekání na Godota - aneb do mrtvol se nekope Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer
4. 2. 2003 Channel Four News: Exkluzivní rozhovor se Saddámem Husajnem
4. 2. 2003 Benn: Chci bránit válečné propagandě
4. 2. 2003 "Saddam Husajn nepřesvědčil"
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu   
6. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví šíří nepřesnosti Pavol  Mazan
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 V britské bance NatWest mi účtují 6 liber měsíčně za vedení konta   
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
5. 2. 2003 Kulturní monitor: Čekání na Godota - aneb do mrtvol se nekope Štěpán  Kotrba
4. 2. 2003 Antievropeanismus Bushovy vlády nesdílejí normální občané   
4. 2. 2003 Môže sa Slovensko hrať na Ramba? Pavol  Fabian
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
4. 2. 2003 Pfizer v Týdnu: Láska na první pohled Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví: Pfizer nabízí v ČR řadu svých léčiv za ceny vyšší než v Německu, Velké Británii a Francii... Radek  Mokrý

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Nejdůležitějšími body Bushova rozpočtu jsou snižování daní a výdaje na armádu Miloš  Kaláb
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Fisk: Nezmiňujte se Powellovi o válce v Afghánistánu   
6. 2. 2003 Severní Korea si vyhrazuje proti USA právo prvního, preventivního jaderného úderu   
6. 2. 2003 Irák odmítl Powellův projev   
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Greenpeace pořádá mírový tábor v britských tancích   
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"   
4. 2. 2003 Britský labourista se zeptal Saddáma, zda má zbraně hromadného ničení   
4. 2. 2003 Antievropeanismus Bushovy vlády nesdílejí normální občané   

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?   
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
30. 1. 2003 Geopolitické paradoxy Jan  Čulík
30. 1. 2003 Aznarův dopis Bushovi "odhalil neshody v Evropě"   
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
29. 1. 2003 Evropský antiamerikanismus je důsledkem problémů v EU   
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe   

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
17. 1. 2003 Přihlásí se Česká republika po 35 letech opět k Brežněvově doktríně? Mojmír  Babáček
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
2. 12. 2002 Šaron se dostal do pasti: umožnil bin Ladenovi určovat scénář války proti terorismu   
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"   
23. 9. 2002 Řešení konfliktů je vysoce kreativní záležitost   
23. 9. 2002 Izraelský tlak: Hrozba svobodě projevu v Británii?   
28. 8. 2002 Britský nejvyšší rabín "urazil Izrael": hlásá snášenlivost   
28. 8. 2002 "Autentické je jen to, co vidíme my zde, v Izraeli. Pohled zvnějšku je irelevantní"   
19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   

Otázky německého týdeníku RSS 2.0      Historie >
6. 2. 2003 Hluboce se stydím za Václava Havla Petr  Cironis
6. 2. 2003 Okázalá servilita vůči Americe Jindra  Vavruška
6. 2. 2003 Dostali jste to, co si zasloužíte Ondřej  Čapek
6. 2. 2003 Odpověď na pět otázek Jan  Friedlaender
6. 2. 2003 Ohrozil Havlův podpis pod "dopisem osmi" společnou zahraniční politiku EU? Jan  Čulík
6. 2. 2003 Havlův podpis, bobos a zahraniční politika Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
30. 1. 2003 Aznarův dopis Bushovi "odhalil neshody v Evropě"