30. 1. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Ariel Sharon
30. 1. 2003

Prinesie londýnska konferencia mier?

Krv a nádej vo Svätej zemi

Napätie, konflikty a nestabilita nie sú v regióne Blízkeho východu novým fenoménom. Začiatky izraelsko-palestínskeho konfliktu v moderných dejinách môžeme nájsť po ukončení druhej svetovej vojny. V krajine prebiehala de facto občianska vojna, migrácia Židov a neustávajúce teroristické útoky rôznych arabských, ale spočiatku najmä židovských skupín.

Nestabilnú situáciu mala vyriešiť OSN. Navrhnuté hranice však boli neudržateľné. Na území oboch štátov boli oblasti obývané druhým etnikom a absentovala medzinárodná sila, ktorá by dodržovala stabilitu, ako aj medzinárodný štatút Jeruzalema.

Prvý konflikt vypukol v máji 1948, keď ihneď po odchode posledného britského vojaka z Palestíny, bol vyhlásený izraelský štát. V roku 1967 nasledovala "šesťdňová vojna" a v roku 1973 "jomkippurská vojna". Zo všetkých vyšiel Izrael ako víťaz. Agresívny prístup Izraela vyvolával negatívne reakcie medzinárodnej verejnosti a OSN ho vo svojich rezolúciách vyzývala, aby sa stiahol z okupovaných území. Keď izraelská armáda počas jomkippurskej vojny prekročila Suezský prieplav, boli do konfliktu nepriamo zainteresované i obe veľmoci -- USA a ZSSR. V roku 1979 uzavrel Izrael s Egyptom, za asistencie USA, dohodu v Camp Davide. Nasledovalo obdobie relatívneho pokoja. V roku 1987 sa situácia opäť zhoršila, začalo sa prvé veľké povstanie Palestínčanov -- intifáda. Od otvorených medzištátnych konfliktov sa prešlo k lokálnym demonštráciám, bombovým útokom, hádzaniu kameňov, čo trvalo päť rokov. Odvetou bolo systematické osídľovanie okupovaných územia, ekonomické reštrikcie namierené proti palestínskemu obyvateľstvu.

Nádej z Oslo

Zmenu atmosféry priniesla vojna v Perzskom zálive. Rozhodujúce mocnosti medzinárodnej politiky cítili potrebu urovnať blízkovýchodný konflikt. Príležitosť poskytla priaznivá vnútropolitická situácia v Izraeli. Z podnetu USA a ZSSR sa v Madride uskutočnila mierová konferencia za účasti Organizácie pre oslobodenie Palestíny. Výsledná rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN požadovala navrátenie obsadených území, ukončenie násilností a právo na sebaurčenie národov v regióne. Po madridskej konferencii nasledovali rôzne bilaterálne a multilaterálne rokovania s cieľom priblížiť obe strany. Rozhodujúcu iniciatívu v tomto procese tvorili stretnutia predstaviteľov Izraelu a Palestíny v Oslo v roku 1993. Počas týchto rokovaní došlo k výraznému zblíženiu strán. Organizácia pre oslobodenie Palestíny uznala izraelský štát, prijala rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 242, ktorú dovtedy odmietala, a odsúdila terorizmus. Na druhej strane Izrael uznal Organizáciu pre oslobodenie Palestíny za oficiálneho predstaviteľa palestínskeho ľudu a vyjadril ochotu naďalej rokovať. Za hlavné oblasti rokovaní sa označili témy ako určenie hraníc medzi palestínskou samosprávou a Izraelom, návrat utečencov, otázka izraelských osád na území Palestíny, štatút Jeruzalema a konečné vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu.

V roku 1994 došlo k ďalším ústupkom v rámci dohody "Oslo II", kde sa Izrael zaviazal odsunúť vojská z pásma Gazy a ponechať ich správe palestínskych orgánov a prepustil päťtisíc palestínskych väzňov. Palestínčania sa zaviazali ukončiť útoky voči Izraelu a vysporiadať sa s teroristickými organizáciami. Na uskutočnenie týchto cieľov bol vytýčený horizont piatich rokov. Stále však ostávalo otvorených niekoľko chúlostivých otázok -- problematika izraelských osád na palestínskom území, otázka Jeruzalema a skončenie teroristických útokov. Tie neustávali a spolu s izraelskými radikálmi, ktorí sa v roku 1996 dostali k moci, sa stali hlavnou príčinou spomalenia a nakoniec až úplného zastavenia mierových rokovaní. Nový impulz v rokovaniach znamenali až stretnutia nového izraelského premiéra Jehuda Baraka s Jásirom Arafatom v roku 2000 v Camp Davide, sprostredkované vtedajším prezidentom USA Billom Clintonom. Počas nich, v zmysle princípu "mier za územie", navrhoval Izrael stiahnutie z takmer všetkých okupovaných území. Hoci Arafat tento návrh v princípe prijal, kládol neustále ďalšie podmienky, ktoré zahatali cestu ku konečnému vyriešeniu sporov. Namiesto mierového urovnania nastalo naopak ďalšie zostrenie situácie potom, ako Ariel Šaron, v tom čase ešte iba poslanec, navštívil Chrámovú horu v Jeruzaleme -- svätú horu arabského sveta. Krok vyvolal vlnu protestov medzi Palestínčanmi a viedol k druhej intifáde, ktorej svedkami sme až doposiaľ.

Potrebné reformy

Za všeobecného protestu Izraela sa 14. januára 2003 začala v Londýne konferencia o palestínskej reforme. Na konferencii, ktorej predsedal minister zahraničných vecí Veľkej Británie Jack Straw a na ktorej vystúpil aj premiér Tony Blair, sa zúčastnili delegácie "Blízkovýchodnej štvorky" (USA, Rusko, OSN a Európska únia), ako aj predstavitelia troch kľúčových arabských krajín -- Egypt, Jordánsko a Saudská Arábia. Paradoxne, palestínski delegáti nesedeli oproti predsedajúcemu, ale oproti skromnému televízoru a kamere. Izraelská vláda im totiž zakázala vycestovať, čo bola jedna z diplomatických sankcií uložená palestínskej samospráve po samovražednom palestínskom útoku v Tel Avive začiatkom januára, pri ktorom prišlo o život dvadsaťtri ľudí. Sedemčlennú palestínsku delegáciu viedol minister informácií Jásir Abed Rabbo. Konanie konferencie ohlásil premiér Blair v decembri 2002 s cieľom monitorovať pokrok zaznamenaný v reformovaní vládnutia a namieriť pozornosť medzinárodnej verejnosti na potrebu vyriešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Predstavitelia palestínskej samosprávy deklarovali pripravenosť na radikálne zmeny a na voľby pod medzinárodným dozorom. Samozrejme, ak ich konanie Izrael umožní odvolaním zákazu vychádzania a poskytnutím slobody pohybu. Uznali aj potrebu vytvorenia úradu premiéra, ktorý by existoval ako akási protiváha k Jásirovi Arafatovi. Palestínčanom sa podarilo vytvoriť nový rozpočet, ktorý zjednocuje všetky príjmy na jeden účet a pripraviť návrh ústavy založenej na demokratickej účasti a politickom pluralizme. Palestínske návrhy sa ďalej rozpracujú na nasledujúcom stretnutí "štvorky" vo februári v Londýne. Predstavitelia Palestíny takisto zavrhli používanie násilia voči izraelskému obyvateľstvu, neželajú si zničenie izraelského štátu a požadujú urýchlené nastolenie mieru a ukončenie konfliktu.

Únik zo slepej uličky?

Konflikt sa nachádza už pridlho v slepej uličke. V Londýne dostal to najdôležitejšie -- novú myšlienku. Nový plán, ktorý už bol predmetom diskusií v politických kruhoch Washingtonu a Londýna, začína nachádzať odozvu aj v ľavicovom spektre izraelskej politickej scény a vrelo ho víta i palestínska samospráva. Vychádza zo skutočnosti, že už neexistuje dôvera medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, ako sme ju poznali z rokovaní v Oslo. Obe strany budú ťažko dôverovať tej druhej natoľko, aby sa mohla zrodiť nová dohoda medzi nimi samotnými. Nový plán požaduje od strán, aby dôverovali radšej tretej osobe -- Izrael by podľa neho mal odovzdať územia Západného brehu a pásma Gazy dočasnej medzinárodnej správe. Izraelské vojská by sa z území stiahli a na ich miesta by prišli medzinárodné mierové sily. Tie by tam vytrvali, pokiaľ palestínska samospráva vytvorí politické inštitúcie a infraštruktúru potrebnú na chod vlastného štátu. Keď medzinárodní poručníci usúdia, že všetko je pripravené, odovzdajú správu predstaviteľom Palestíny.

Plán obsahuje prvky, ktoré podľa prieskumov verejnej mienky pozitívne rezonujú u oboch komunít. Medzinárodní poručníci by monitorovali palestínske voľby a školili by nových pracovníkov verejnej správy. Izraelčania by tak získali istotu, že keď sa stane Palestína nezávislým štátom, bude to sused, s ktorým sa dá pokojne koexistovať. Problémov je však hneď niekoľko -- pokračujúce palestínske samovražedné útoky na jednej strane a ťažko predstaviteľná ochota Izraela pokojne opustiť okupované územie na druhej strane. Palestínčania už dlho koketovali s myšlienkou dočasnej medzinárodnej správy, izraelské prieskumy sa k tejto otázke tiež stavajú ústretovo. Čo je ťažšie predstaviteľné, je ochota Izraela pod súčasným vedením Likudu plán akceptovať. Predstaviteľnejší je dvojitý tlak na Šarona, jednak z vnútra a jednak z Washingtonu, ktorý požaduje konkrétne činy. Šaron však európske úsilie o vyriešenie konfliktu odmieta a za relevantného partnera zo "štvorky" považuje len Spojené štáty. Hoci neskôr kancelária izraelského premiéra tieto vyhlásenia trochu zmiernila. Šaron požaduje koniec teroru a násilia, rozpustenie teroristických skupín ako Hamas a Islamský džihád a "úplné zanechanie podnecovania". Šaron zároveň tvrdí, že Američania súhlasili so splnením týchto podmienok pred ďalšími krokmi smerujúcimi k vytvoreniu palestínskeho štátu.

Toto všetko prichádza ako časť testu pre izraelského premiéra, ktorý stal pred všeobecnými voľbami plánovanými na 28. januára. Vodca opozičnej ľavicovej Strany práce Amram Mitzna odmietol síce vtiahnuť spor medzi Izraelom a Britániou ohľadne konania konferencie do predvolebnej kampane, uviedol však, že Šaronove komentáre k výsledkom konferencie ukazujú, že nemá záujem o mier. Mitzna vykazuje dávku ambivalencie. Vyhlasuje, že po zvolení za premiéra by pokračoval v rokovaniach s Palestínou tam, kde boli pred dvoma rokmi prerušené a že uznáva právo Palestíny zvoliť si vlastné vedenie. Zároveň neverí, že palestínske vedenie prijme túto výzvu. Veľa prezradia výsledky volieb. Mnoho Izraelčanov podporuje myšlienky obsiahnuté v Mitznovom programe, no ako ukazujú prieskumy, len pokiaľ by ich nevykonala jeho Strana práce. Tá síce dúfa, že sa jej podarí priblížiť sa doposiaľ v prieskumoch vedúcemu Likudu, na päty jej však začala šliapať strana Šinuj novinára Lapida, namierená proti ultraortodoxnému židovstvu a naklonená sekularizácii. Jej predseda je známy svojím voľnomyšlienkarstvom. Strana Šinuj nemá v palestínskej otázke jasno. Verí v budúcnosť Palestínskeho štátu, myslí si však, že tak skoro nevznikne. Výsledky volieb naozaj napovedia mnoho aj v riešení tohto dlhotrvajúceho konfliktu.

Poznámka redakce BL: Článek byl napsán ještě před volbami. Podle předběžných výsledků zvítězil v úterních izraelských parlamentních volbách Likud Ariela Šarona. Definitivní výsledky budou známy ve čtvrtek 30. 1. 2003.

Pravicový blok Likud získal 37 ze 120 parlamentních křesel. Vyplývá to z předběžných výsledků, které oznámila volební komise. Definitivní výsledek bude znám až ve čtvrtek, ale nynější čísla jsou považována za velmi přesná.

Likud si oproti minulému volebnímu výsledku polepšil o 18 poslanců. Jeho hlavní soupeř, Strana práce, naopak spadla z původních 25 na 19 mandátů, což je její nejhorší volební výsledek v historii.

Největší úspěch slavila sekulární strana Šinuj, která bude mít v parlamentu 15 zástupců; dosud jich měla pouze šest. Ultraortodoxní Šas bude mít 11 poslanců, což je o šest míň než měl nyní. Levicový Merec spadl z deseti mandátů na šest.

K urnám přišlo necelých 69 procent oprávněných voličů. Ve srovnání s volbami z roku 2001 pro Likud hlasovalo o 400.000 lidí víc, zato Strana práce přišla o 200.000 stoupenců. Pro Šinuj se ve srovnání s rokem 2001 rozhodl hlasovat dvojnásobek lidí, dohromady 350.000 voličů.

Do parlamentu se dostalo nejmíň 13 stran a Šaron, který bude sestavovat koalici, má s pomocí náboženských, pravicových a centristických stran naději získat většinu o 68 poslancích. Stojí o vládu národní jednoty a pokusí se do koalice získat Stranu práce navzdory tomu, že to její předseda Amram Micna před volbami i po nich vyloučil.

                 
Obsah vydání       30. 1. 2003
29. 1. 2003 Hrozba nanotechnologie?
30. 1. 2003 Günter Grass: Oni tuto válku chtějí
29. 1. 2003 Daily Mirror: "Tony Blair s krvavýma rukama"
30. 1. 2003 Geopolitické paradoxy Jan  Čulík
29. 1. 2003 Blair: "A pak zatočíme se Severní Koreou"
29. 1. 2003 Pravděpodobnost zásahu Země asteroidem je 100 procent
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Ivan  Hromada, Radoslav  Behúĺ
30. 1. 2003 ČR opět používá zákon, který je totalitním přežitkem Jan  Čulík
30. 1. 2003 Pán Tragáčik a Fantomas Tomáš  Forró
30. 1. 2003 Je Dzurinda zodpovednejší ako Chirac či Schröder? Ivan  Štefunko
30. 1. 2003 Jak proti globálnímu terorismu? Petr  Vařeka
29. 1. 2003 K prezidentské volbě: Máme stále šanci změnit naši zemi! Jiří  Lobkowicz
29. 1. 2003 Na počest Alexandra Sticha Jan  Čulík
28. 1. 2003 Zemřel profesor Alexander Stich Jan  Čulík
30. 1. 2003 Rybníček chce vybudovať konkurenciu Markíze, ale...
Zrušil jedinú konkurencieschopnú reláciu!
Jana  Matúšová
30. 1. 2003 Kadiaĺ vedie osa zla? Marián  Repa
30. 1. 2003 Vaše násilí vytvoří jen další násilí
29. 1. 2003 Praha: poklidná demonstrace proti válce s Irákem Štěpán  Kotrba
29. 1. 2003 Má vesmír smysl?
28. 1. 2003 České postoje: Hus i Švejk jako obrana proti útlaku Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 The significance of Jan Hus for Czech history Kathryn  Murphy
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe
29. 1. 2003 Evropský antiamerikanismus je důsledkem problémů v EU
5. 1. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2002 Jaroslav  Štemberk
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
17. 1. 2003 O postoji židovského hnutí Netureikarta k sionismu   
17. 1. 2003 Přihlásí se Česká republika po 35 letech opět k Brežněvově doktríně? Mojmír  Babáček
12. 1. 2003 Pochodňový pochod neonacistů a paradigma doby Štěpán  Kotrba
12. 1. 2003 Židovské město: fašisté neprošli Petr  Záras
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
2. 12. 2002 Šaron se dostal do pasti: umožnil bin Ladenovi určovat scénář války proti terorismu   
21. 10. 2002 Tiskový mluvčí izraelské vlády: "západní média jsou pod přímou kontrolou Jásira Arafata"   
23. 9. 2002 Řešení konfliktů je vysoce kreativní záležitost   
23. 9. 2002 Izraelský tlak: Hrozba svobodě projevu v Británii?   
28. 8. 2002 Britský nejvyšší rabín "urazil Izrael": hlásá snášenlivost   
28. 8. 2002 "Autentické je jen to, co vidíme my zde, v Izraeli. Pohled zvnějšku je irelevantní"   
19. 8. 2002 Fisk: "Bush lživě obviňuje celý arabský svět"   
10. 7. 2002 Křesťanský sionismus - v ČR málo známá ideologie, ovlivňující konflikt v Palestině Pavel  Šejnoha

Arabské listy - názory na svět islámu RSS 2.0      Historie >
30. 1. 2003 Krv a nádej vo Svätej zemi Radoslav  Behúĺ, Ivan Hromada
10. 1. 2003 Konflikt na Středním východě vyžaduje mírové řešení Mojmír  Babáček
20. 6. 2002 Iniciativy se na Blízkém východě musejí chopit sami palestinští občané   
29. 4. 2002 Děti, o které přišla Palestina   
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
20. 3. 2002 Palestina a Izrael v perspektivě Miroslav  Polreich
27. 2. 2002 Velvyslanci arabských zemí kritizují výroky Miloše Zemana   
9. 12. 2001 Arafat vede svůj národ ke katastrofě Moshe  Katsav
22. 10. 2001 Islám se stal svým vlastním nepřítelem   
16. 10. 2001 Jásir Arafat v Londýně: může Blair v boji proti bin Ladenovi pomoci Palestincům?   
12. 10. 2001 Britská vláda požaduje v souvislosti s Afghánistánem zahájení palestinského mírového procesu