5. 2. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 2. 2003

Šest z jedenácti pracovních skupin Konventu předložilo své závěrečné zprávy

Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?

Budoucnost Evrospké unie definuje Konvent, kerý by měl připravit evropskou ústavu, transformaci evropských institucí i modifikovat pravomoci jednotlivých orgánů EU. Konvent bude nově definovat ústavní základy Unie. Tato nová definice by se měla vyznačovat "rovnováhou mezi kulturní rozdílností a politickou jednotou". Charta základních práv občana EU tvoří v tomto ohledu etický, sociální a politický závazek a je klíčovým faktorem ve vytváření této společné identity. Konvent založil zatím 11 pracovních skupin, které se zabývají hlavními otázkami týkajícími se budoucnosti EU. Pracovní skupiny připravují doporučení, která budou zahrnuta do návrhu budoucí ústavní smlouvy EU připravovaného Konventem. Návrh má být předložen do června 2003. Šest z těchto skupin již ukončilo práci a předložilo své závěrečné zprávy.

Skupina 1: Subsidiarita

 • rovnováha pravomoci by měla být posunuta směrem k národním parlamentům;
 • národní poslanci by mohli odmítat zákony navržené Komisí, jestliže by byli přesvědčeni, že dané záležitosti by se daly lépe vyřešit na národní úrovni;
 • měl by být vytvořen "systém včasného varování" pro národní parlamenty pro zajištění toho, aby Komise nepřekračovala svůj mandát;
 • Komise by měla zasílat návrhy zákonů národním parlamentům, které by rozhodly, zda by daná otázka měla být projednávána na úrovni EU či národní úrovni;
 • Evropský soudní dvůr by mohl být v případě rozporů požádán o arbitráž.

Skupina 2: Charta základních práv

 • Charta by měla mít právně závazný charakter;
 • měla by být začleněna do ústavní smlouvy jako první kapitola;
 • obsah Charty nebude znovu otevřen, ale je třeba některých technických úprav horizontálních článků;
 • Evropská unie by měla přistoupit k Evropské úmluvě o lidských právech RE.

Skupina 3: Právní subjektivita

 • právní struktura Evropské unie by měla být zjednodušena;
 • Smlouva o Evropském společenství a Smlouva o Evropské unii by měly být sloučeny do jedné smlouvy a měla by být vytvořena jediná právnická osoba;
 • Evropská unie by měla být zplnomocněna k podpisu mezinárodních smluv a zastoupena v mezinárodních organizacích jako je např. OSN.
 • nová ústavní smlouva by měla umožnit EU vyjadřovat na světové scéně jednotné postoje a být zastupována jednou delegací.

Skupina 4: Národní parlamenty

 • budoucí ústavní smlouva by měla obsahovat zvláštní formulaci uznávající význam aktivního zapojení národních parlamentů do činností EU;
 • parlamenty by měly zajistit kontrolu činnosti vlád v Radě, včetně monitorování dodržování principů subsidiarity a proporcionality;
 • ve všech případech, kdy Rada jedná ve své legislativní funkci, by mělo být její jednání veřejné;
 • koordinace politik i další činnosti by měly být vedeny co nejvíce "s otevřenými dveřmi";
 • budou-li uzavřené schůze považovány za nezbytné, mělo by to být jasně zdůvodněno;
 • záznamy jednání Rady by měly být zaslány do deseti dnů Evropskému parlamentu a národním parlamentům, paralelně s jejich předáním vládám.

Skupina 5: Dodatečné kompetence

 • definice "dodatečných kompetencí" by měla být nahrazena "podpůrnými opatřeními";
 • v budoucí Smlouvě by měla být zvláštní kapitola o kompetencích a tam by měly být definovány jejich tři kategorie, a to výhradní, sdílené a podpůrná opatření;
 • mezi oblasti politiky považované za záležitosti pro podpůrná opatření by měla patřit zaměstnanost, vzdělávání a odborné školení, kultura, veřejné zdraví, transevropské sítě, průmysl, výzkum a vývoj;
 • podpůrná opatření by mohla mít formu finanční podpory, správní spolupráce, pilotních projektů, směrnic (guidelines) a mnoha dalších, včetně otevřené metody koordinace;
 • protože se podpůrná opatření týkají oblastí politiky, kde členské státy nepřevedly kompetence na EU, nelze přijímat nařízení a směrnice (directives), pokud tak není stanoveno ve Smlouvě;
 • výraz "stále těsnější Unie" v článku 1 Smlouvy o EU by měl být přeformulován či vyjasněn, s cílem vyhnout se dojmu, že přesun kompetencí na EU je cílem sám o sobě;

Skupina 6: Ekonomické řízení a správa (governance)

V této skupině se nedospělo k žádnému konsensu. Nicméně z diskuse ve skupině vzešly následující návrhy:

 • většina členů je proti změně stávajícího mandátu Evropské centrální banky, či úpravě Paktu stability a růstu;
 • velká většina je pro posílení role Komise v definování Širokých směrnic ekonomické politiky a v monitorování Paktu stability;
 • existuje široká podpora pro posílení nebo dokonce institucionalizování "otevřené metody koordinace" a pro větší autonomii "Euroskupiny" (ministři financí zemí eurozóny);
 • Konvent také výrazně podpořil myšlenku vytvoření pracovní skupiny k sociálním otázkám.
                 
Obsah vydání       5. 2. 2003
5. 2. 2003 Colin Powell: "Saddám nesmí dostat ani pár dalších měsíců"
4. 2. 2003 Channel Four News: Exkluzivní rozhovor se Saddámem Husajnem
4. 2. 2003 Benn: Chci bránit válečné propagandě
4. 2. 2003 "Saddam Husajn nepřesvědčil"
4. 2. 2003 Britský labourista se zeptal Saddáma, zda má zbraně hromadného ničení
5. 2. 2003 Česká spořitelna má své klienty ráda Radek  Mokrý
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Vysvědčení Jaroslav  Hutka
5. 2. 2003 Sdělení Petra Štěpánka, publicisty aneb Havlova krajina po bitvě
5. 2. 2003 Greenpeace pořádá mírový tábor v britských tancích
5. 2. 2003 Kulturní monitor: Čekání na Godota - aneb do mrtvol se nekope Štěpán  Kotrba
5. 2. 2003 Štěch kritizuje Sobotku: Reforma veřejných financí je pro odbory nepřijatelná
5. 2. 2003 Vláček už jede, Dzurinda se směje Lubomír  Sedláčik
5. 2. 2003 Slovenské komunálne voľby:
Kvadratúra kruhu, alebo ako vybrať najmenších zlodejov
Daniel  Krajcer
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?
5. 2. 2003 Ako sme prišli, videli a ochutnali... Martin  Varholík
5. 2. 2003 Pánsky klub -- smola pre ľudí Martina  Nemethová
5. 2. 2003 NATO -- aliancia na konci svojho konca Zolo  Mikeš
5. 2. 2003 Slováci a Česi v jednom štátnom útvare Daniel  Šmihula
5. 2. 2003 Géniovia priemernosti - poučenia z nástupu fašizmu Peter  Greguš
4. 2. 2003 Pfizer v Týdnu: Láska na první pohled Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Ministryně zdravotnictví: Pfizer nabízí v ČR řadu svých léčiv za ceny vyšší než v Německu, Velké Británii a Francii... Radek  Mokrý
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
4. 2. 2003 Rekordní počty britských uživatelů internetu přecházejí na broadband
4. 2. 2003 Německé zemské volby: zazvoní hrana sociální demokracii? Miroslav Václav Steiner
4. 2. 2003 Antievropeanismus Bushovy vlády nesdílejí normální občané
5. 2. 2003 Včera, dnes a zítra
5. 2. 2003 Pošta redakci
4. 2. 2003 Hospodaření OSBL za leden 2003 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Evropská unie RSS 2.0      Historie >
5. 2. 2003 Konvent EU: Jak bude vypadat Evropská unie zítra?   
5. 2. 2003 Objednali si "dopis osmi" na Bushovu podporu Američané sami? Josef  Brož
5. 2. 2003 Už je to tady Jan  Čulík
4. 2. 2003 Izolace v srdci Evropy Miloslav  Sova
30. 1. 2003 Geopolitické paradoxy Jan  Čulík
30. 1. 2003 Aznarův dopis Bushovi "odhalil neshody v Evropě"   
29. 1. 2003 Američané spolupracují s Ruskem a v Praze to mnozí nechtějí vědět Miroslav  Polreich
29. 1. 2003 Evropský antiamerikanismus je důsledkem problémů v EU   
28. 1. 2003 Antievropeanismus v Americe   
17. 1. 2003 Francie a Německo rozhodly o Evropě   
14. 1. 2003 Evropský Konvent na půl cestě I.   
13. 1. 2003 Jednotky EÚ v Bosne a Hercegovine Lucia  Waldnerová
10. 1. 2003 Konvent EU: Ven z černé kuchyně myšlenek! Josef  Brož
9. 1. 2003 Romové: Hanba jednoho kontinentu   
6. 1. 2003 NATO a technologie: Evropa se vzdaluje od moci Jan  Burian