8. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Jiné zprávy
Zprávy, o kterých se v Česku mnoho nedovíte. Zprávy ze světa, který není jiný. Zprávy, které ale jiné jsou.
připravuje Štěpán Kotrba
Resources in English on Czech film, literature and politics
Rozšířené vyhledávání Google
  Hledej na WWW
  na www.blisty.cz
  na www.britskelisty.cz

zpravodajství Google


Rozšířené vyhledávání GoogleEkonomická krize
Ropný šok
Encyclopaedia Britannica


Reklama
Britské listy využívají
mediálního monitoru
Newton IT
překladače a slovníky
EUROTRAN 2006
WORDMASTER 2006
SLOVO - Politicko spoločenský týždenník
Politicky nekorektní karikatury Michaela Marčáka
Siromacha - román na pokračování
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2002

Lordi v Horní sněmovně ve čtvrtek na poslední chvíli přijali kompromisní, upravený návrh nového britského azylového zákona poté, co ho předtím ministru vnitra Davidu Blunkettovi osmkrát vrátili. Kdyby ho bývali odmítli i tentokrát, celá reforma azylového zákona by se rozložila, protože by ji parlament už nestihl schválit v tomto funkčním období.

Horní sněmovna podlehla Blunkettovu nátlaku a přijala kontroverzní rozhodnutí znemožnit žadatelům o azyl z členských zemích EU i ze zemí, žádajících o vstup do Evropské unie ucházet se v Británii o azyl, přestože před několika dny odmítl všestranický výbor Dolní a Horní sněmovny tento návrh jako "nepřijatelné ohrožení lidských práv" (viz zde). Tento výbor britského parlamentu argumentoval, že "OSN neakceptuje, že by nějaká země na světě mohla být prohlášena za 'bezpečnou'." Zpráva výboru dodávala, ,že existuje "velké množství diskriminace" určitých skupin, jako jsou Romové, v České a Slovenské republice.

Hlavním jádrem sporu okolo tohoto zákona byl však v Británii Blunkettův návrh vybudovat na britském venkově velká vazební střediska pro žadatele o azyl, kde by byli tito příchozí ze zahraničí koncentrováni a zadržováni, přestože nespáchali žádné trestné činy.

Blunkettův "poslední pokus o kompromis" spočíval v tom, že ministr nabídl parlamentu, že do zákona včlení institucí nezávislých inspektorů. Ti mají hlídat, aby umístění vazebních středisek v určitém místě na venkově neomezovalo práva zadržovaných osob.

V úterý ustoupila Horní sněmovna, která původně protestovala proti Blunkettově plánu vyloučit děti žadatelů o azyl z normální školní docházky a vyučovat je odděleně od normální populace ve vazebních střediscích, ustoupila i tomuto návrhu.

Podle nového zákona budou uprchlíci, odsouzení za vážné trestné činy, deportováni, a zpřísněny budou kontroly dopravců, jejichž vozidla a plavidla se pohybují mezi evropským kontinentem a Velkou Británii. Žadatelé o azyl budou také donuceni učit se v Británii anglicky a podrobovat se speciálním hodinám "občanské výuky".

Žadatelé o azyl z České republiky, které jsme poznali v Glasgow, by se rádi učili angličtinu, ale britská státní správa jim to neumožňuje: přesto, že jsou v Británii už řadu měsíců, nedostali dosud status žadatele o azyl, a tedy nemají nárok na širší sociální podporu.

Před měsícem rozhodl britský Nejvyšší soud, že Blunkettova imigrační kontrola Romů na pražském letišti je podle mezinárodního práva zcela legální a "nedá se proti ní namítat nic víc" než proti vízovému systému. Věc k soudu vzala londýnská organizace Liberty, jejíž právní zástupce lord Lester argumentoval, že v Ruzyni dochází k rasové diskriminaci. Soudce Nejvyššího soudu však rozhodl, že Ženevská konvence pro uprchlíky z roku 1951 nijak nebrání britskému ministru vnitra, aby "podnikl kroky, které mají zabránit potenciálním uprchlíkům, aby se dostali do Británie", že má britský ministr vnitra "plné právo ztěžovat uprchlíkům možnost dostat se na britskou hranici, kde mohou zažádat o azyl". (Právník, zabývající se azylovým právem na Oxfordské univerzitě, nám vysvětlil, že byla v roce 1951 záměrně - ku prospěchu vlád - vypracována Ženevská konvence mlhavě, takže vlády mohou pronásledovaným osobám ve vstupu do svých zemí bránit.)

Soudce dodal, že to, že "český tisk zuří proti Romům", neznamená, že existují důkazy, že by v ČR byli Romové nějak diskriminováni. Organizace Liberty se odvolala. (Podrobnosti v angličtině viz zde.) (JČ)

(Informace o přijetí nového azylového zákona v angličtině jsou např. zde; Jan Čulík o této problematice také píše tento týden v časopise Reflex ze středy 7. 11. 2002 - toto je aktualizace dosavadních informací.)

Sloupek

I mnozí čeští lékaři si začali uvědomovat, že pacient má v nemocnici právo na soukromí, že by neměl mít povinnost převlékat se či vykonávat hygienické úkony před celým pokojem ostatních pacientů a že by také lékaři neměli probírat jeho zdravotní stav před celým pokojem. Když konstatoval právník České lékařské komory, že je takové chování zdravotnického personálu trestně postižitelné, vyvolal tím prý mezi pracovníky nemocnic zděšení, píše páteční MFD.

V britských nemocnicích je instalována kolem každé postele na pokoji ve výši asi dvou metrů kolejnička, na níž je zavěšena záclona. Provádí-li zdravotnický personál jakýkoliv úkon s pacientem, záclonu kolem pacientova lůžka nejprve zatáhne. Tím se mimochodem ztlumí i rozhovor mezi pacientem a ošetřujícím personálem. Bylo by příliš složité instalovat takové záclony i v českých nemocnicích? Evropská unie si to asi časem vynutí.

Ještě vážnějším problémem v českém zdravotnictví je však zřejmě - dosud těžko postižitelná - korupce. Právě jsme se dověděli o případu, kdy se očekává jako zcela pravidelná zvyklost, že pacient odevzdá chirurgovi před operací soukromě 10 000 Kč. Pacient si nepřeje uvést, o jaký konkrétní případ jde a kde to je, neboť má zájem, aby mu operace byla provedena dobře.

Takovouto "praxi" by asi měli čeští novináři odhalovat - nedá se to udělat jinak než vydávat se za pacienta a případné žádosti o úplatky nahrát a zveřejnit.

8. 11. 2002
Nedefinovaná "mlhavá místa rezoluce" mohou jestřábům poskytnout záminku k útoku, varoval ve své analýze list Guardian:
8. 11. 2002
"Spojené státy jsou největším zdrojem terorismu na této planetě." To je výrok známého britského dramatika Harolda Pintera. Roger Kimball v časopise New Criterion (anglicky viz zde) uvažuje nad celosvětově rozšířeným antiamerikanismem a nachází souvislosti mezi západními protiamerickými "žvanícími intelektuály" a "islamofašisty" Mohammadem Omarem a Hussejnem Mussawim. I špatné myšlenky totiž "mají důsledky". "Netvrdím," říká Kimball, "že jsou lidé jako Harold Pinter odpovědní za existenci mully Omara, ale pomáhají vytvořit klima, v němž lidé jako mullah Omar mají lepší šanci fungovat."
8. 11. 2002
Tobias Pfluger
Pro Česko bude summit NATO 21.-22. listopadu skutečně velkou událostí. Generální tajemník NATO George Robertson tvrdí, že i pro NATO půjde o summit zatím největšího historického významu od jeho založení. V tomto bodě s ním souhlasím...

Oficiálně je NATO organizací pro obranu. Ve skutečnosti je však organizací určenou pro intervence a vedení válek. Viděli jsme to ve válce proti Jugoslávii v roce 1999, první útočné válce NATO. Tato válka byla zvláště důležitá pro Čechy, Polsko a Maďarsko, protože ty se staly členskými státy NATO bezprostředně před započetím této války. Podle původního plánu měly být tyto tři nové státy přijaty v den padesátého výročí vzniku NATO, tedy 24. dubna. Ovšem Madeleine Albright trvala na tom, že tyto tři státy musí být součástí NATO před začátkem války. Dalším důvodem, proč chtěli mít tyto tři státy v NATO bylo, že pokud by obyvatelé těchto zemí viděli, jak funguje NATO v praxi, mohli by vůči vstupu svých zemí zaujmout jiný postoj.

8. 11. 2002

V tomto článku v Lidových novinách argumentuje Ondřej Neff, že je sice hrubým nátlakem Ruska, že si dovoluje komentovat, co vysílá Česká televize, avšak že Rusové mají svou kritikou v podstatě pravdu, neboť veřejnoprávní Česká televize má vysílat i informace z jiných zdrojů, než jsou zaujaté filmy Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové o Čečensku. ČT by se měla editorsky více distancovat od aktivistické organizace Člověk v tísni.

Na nebezpečí zaujaté žurnalistiky Jaromíra Štětiny a Petry Procházkové poukazujeme už přes dva roky i na to, že je nepřípustné, aby humanitární organizace, jako je Člověk v tísni, zároveň činily politická prohlášení a zároveň se zabývaly "novinářskou prací". (Viz například tato reakce Rady České televize na tři stížnosti Britských listů ohledně Člověka v tísni, že aktivismus této organizace "nevadí".) - Přirozeně, že se novinář musí zastávat slabých a bezbranných, nikdy se však nesmí stát pomocníkem při velmocenských hrátkách a politických kauzách, to jeho důvěryhodnost diskredituje. - Z Neffova článku v Lidovkách citujeme závěr (JČ):

Do okruhu druhého problému spadá otázka, jak dalece zvládá Česká televize svůj úkol veřejnoprávního média.

Petra Procházková s Jaromírem Štětinou mají na čečenský konflikt svůj vyhraněný názor. Jejich práce se ani netváří jako "objektivní žurnalistika", je to jasně žurnalistika angažovaná ve prospěch jedné strany konfliktu, tedy čečenských separatistů. Zmíněný dokument byl v plném rozsahu financován ČT a jí také patří vysílací práva.

Česká televize je spolu s Jaromírem Štětinou a Šimonem Pánkem spoluzakladatelem společnosti Člověk v tísni, která se v Čečensku zásadním způsobem angažuje - hlavně jako zdroj humanitární pomoci. Angažovaná žurnalistika bezesporu do kontextu svobodné společnosti patří, potud tedy nejsou žádné pochyby.

Příliš oslnivá záře

Procházková se Štětinou si vytvořili v kontextu českých médií svou dlouhodobou činností přímo na místě zásadní autoritu už prostě tím, že na daném území dlouhodobě pobývali. Seriózní média, a jistě i veřejnoprávní televize, by se však měla postarat o objektivní obraz. To, že ti dva v Čečensku žili, neznamená, že jsou schopni situaci vnímat objektivně zkušenost zpravidla svědčí o opaku, k objektivitě je třeba mít především odstup! Bez něho se z novináře stává propagandista.

V tomto směru je zajímavý on-line rozhovor s Jaromírem Štětinou uskutečněný 25. října na webové stránce Člověka v tísni. Tam stačil jediný dopodrobna informovaný Rus podepsaný coby Alexander rozhodit Štětinovu argumentaci a vyvést ho evidentně z míry. Tento Alexander uváděl fakta, která se v našich médiích objevují zřídka - například v Právu v komentářích Petra Uhla. Argumenty z "druhého břehu", ale kdo si jich všímá? V záři angažované žurnalistiky málokdo.

Ona totiž je ta angažovaná žurnalistika dobrý sluha, ale zlý pán. Jak s ní zacházet, je věcí profesionality. Jedno je ovšem jisté - k profesionalitě se musíme dopracovat sami, bez nápomoci v podobě zlobného poštěkávání ruských úředníků. Nejde tady o alibistickou "vyváženost zpravodajství" - jde prostě o to, že česká veřejnost nedostává k dispozici všechna fakta o čečenském konfliktu. ČT tak hluboce angažovaná v nadaci Člověk v tísni by měla být první, kdo by se měl postarat o alternativní pohled, doplňující právě ona dosud opomíjená fakta.

8. 11. 2002
Začátkem roku 2001 jsem od Jaroslava Hutky dostal rozezlený mail, v němž reagoval na moji satirickou rýmovačku Poprava dvaceti sedmi českých intelektuálů, kterou otiskly Britské listy jako reakci na petici 27 osobností kultury. Ta směřovala k podpoře tehdejších "vzbouřenců", jíž se Hutka také účastnil. Písničkář mi vytkl nedostatek talentu a schopnosti skládat poezii ( !!!). Požádal jsem ho, aby mě vyřadil z adresáře a neposílal mi své časté reklamní spamy.
8. 11. 2002
Prípad divokých anglických futbalových "rowdies", proti ktorých horde zasiahla bratislavská bezpečnostná služba streľbou, má stále svoje dozvuky. Počínajúc vtipmi o tom, že keď Slováci trikrát vystrelili, bol z toho jeden gól a dvaja ťažko ranení, až po terajšie iniciovanie legislatívnych zmien. Na jednej strane je pravda, že privátni "ochrancovia" sa už viac razy zmenili na obyčajných ozbrojených legálnych výpalníkov. Lenže rovnako ostáva skutočnosťou často nedostatočná sila a akcieschopnosť slovenskej polície, ktorú súkromní šerifovia neraz suplujú.
7. 11. 2002
Bylo to tenkrát 7. listopadu 1917 prosté. Nejdřív rána kanónem do vzduchu, pak proud vojáků a dělníků dobyl ústav šlechtičen alias Zimní palác. Revoluce vyhrála a socialismus byl na světě. Nejdřív v Rusku, pak se nastěhoval i k nám do střední Evropy a bylo mu tady moc fajn. Tolik oficiální zlidovělá historie. Ale kdo vlastně tenkrát uprostřed první světové války tiskl noviny a platil miliony letáků, aby "proletáři věděli již dnes, co mají dělat zítra?" Kdo vymyslel jak získat takovou hromadu peněz? Byl to Izrael Lazarevič Helphand, stranickým jménem Parvus. Muž, který financoval Lenina.
7. 11. 2002
Nečekejte, prosím, že budu psát proti kouření anebo se trefovat do kuřáků. Rád bych se jen zamyslel nad svobodnou volbou ve věci kouření. Ke svobodné volbě totiž potřebujeme dostatek informací o věci, pro kterou se rozhodujeme. A o věci tak důležité, jako je placení pomalé sebevraždy, je potřeba rozhodnout o to kvalifikovaněji.
7. 11. 2002

"Kontrola policie je důležitá. V České republice to bohužel není vůbec zvykem. Vůbec nejde třeba o to, že teď při pražském summitu budou nějací anarchisté protestovat proti NATO, ale je to jedna z nebezpečných situací, kdy může docházet k překračování pravomocí policie. A policie si na to potom zvyká."

"Poskytujeme právní pomoc v konkrétních právních případech. Lidé se na nás obracejí, jak už jsem řekl, v případech porušování dětských práv, domácího násilí, porušování otcovských práv a podobně. Nejkontroverznější jsou případy policejního násilí. Přijímáme případy, v nichž se občan nebojí vystoupit proti tomu, že na něm bylo pácháno násilí zejména na policejních služebnách. Samozřejmě, že to jsou velmi těžko dokazatelné případy. Všude ve světě jsou tímto jednáním postihovány menšiny - ať už to jsou lidé jiné barvy pleti, Romové, sociálně slabší skupiny, bezdomovci nebo osoby vyjadřující menšinové názory, účastníci demonstrací. Dosud se na nás nejvíce obraceli právě účastníci demonstrací a Romové. V nich je těžké vůbec vzbudit důvěru v právo. Takové případy řešíme po celé republice. V Brně jde třeba o případ Roma, který zahynul po pádu z okna policejní stanice v Králově Poli. Bez nás by tento případ vůbec nebyl dále vyšetřován. Jsem zmocněncem i v případu, kdy pět policistů v Karlových Varech bezdůvodně zbilo Roma, zavezli ho do lesa a močili na něj. S těmito policisty bude nyní soud. Očekáváme, že by možná poprvé po roce 1989 mohli být za takto závažný případ odsouzeni policisté."

Jihomoravská mutace Mladé fronty Dnes (škoda, že se na to nezmohl celostátní deník) publikovala rozhovor s Jiřím Kopalem z Občanských právních hlídek a z Ligy lidských práv. Hovoří v něm o snad nejdůležitějších tématech v dnešní České republice. Plný text rozhovoru je zde.

8. 11. 2002

V sobotu 9. listopadu 2002 od 13:00

před hotelem Avion na ul. Česká

budou aktivisté skupiny Jídlo místo zbraní při NESEHNUTÍ Brno rozdávat zdarma jídlo sociálně potřebným spoluobčanům. Několik desítek občanů (převážně bezdomovců) dostane sojové kung-pau s indickou kaší. - (Toto je tisková zpráva sdružení Nesehnutí.)

Za rok činnosti aktivisté touto formou rozdali přímo v ulicích Brna přes 600 porcí teplého veganského jídla převážně občanům bez domova. Dobrovolníci skupiny Jídlo místo zbraní při NESEHNUTÍ Brno tak vedle konkrétní pomoci vytvářejí i příležitost pro setkávání lidí, kteří pomoc poskytují, s těmi kteří jsou jejími příjemci. Při své činnosti také prostřednictvím informačních letáků či panelů informují širokou veřejnost o situaci bezdomovců v ČR. Zároveň kritizují nevhodné přerozdělování veřejných finančních prostředků, tzn. např. zvyšování výdajů na zbrojení na úkor sociálních výdajů a investic do prevence vzniku sociálních problémů (např. bezdomovectví).

Za organizátory srdečně zvou

Pavel Alexa a Milan Štefanec

7. 11. 2002

V sobotu 16. listopadu ve 14.30 se koná v Praze na náměstí Míru před kostelem mírová ekumenická bohoslužba. Boží cesty k míru jsou zcela jiné, než bombardování... Srdečně zve platforma Křesťané za mír.

7. 11. 2002

Vedoucí představitelé Čínské komunistické strany schválili tento týden na přípravné schůzi před 16. stranickým sjezdem, který začne v pátek, že do strany budou přijati kapitalisté. 30 podnikatelů bude na nadcházejícím sjezdu Čínské komunistické strany delegáty. Stanovy strany schválí novou podstatnou změnu: od nynějška budou v Čínské komunistické straně i kapitalisté.

Schůze ústředního výboru Čínské komunistické strany tento týden schválila na návrh prezidenta Jianga Ze mina (76) změnu stanov, takže od nynějška budou moci být členem komunistické strany kapitalističtí podnikatelé.

Mezi novými členy Čínské komunistické strany je například Šen Wen Rong (56), jehož majetek dosahuje hodnoty 100 milionů liber. Šen Wen Rong žije podle svých slov i nadále skromně, ale je přesvědčen, že až se bude konat příští sjezd Čínské komunistické strany, mezi jeho delegáty bude ještě daleko více kapitalistů než dosud.

List Daily Telegraph poznamenává, že smlouva, v jejímž rámci mají být kapitalisté přijati do komunistické strany, umožňuje kapitalistům, aby v Číně podnikali tak, jako je to zvykem na Západě, ale zároveň jim zabraňuje, aby se někdy postavili proti vládě komunistické strany.

Tím, že Čínská komunistická strana přijme do svých řad kapitalisty, podřídí je stranické disciplíně. Naproti tomu kapitalisté získají přístup k vlivným státním činitelům.

(Podrobnosti v angličtině viz zde.)

7. 11. 2002

(tisková zpráva)

Studentská Unie ČVUT, nezisková organizace při Českém vysokém učení technickém v Praze vyhlašuje "Call for papers" pro třetí ročník akademické konference OpenWeekend, konající se ve dnech

15.-16. března 2003

na Českém vysokém učení technickém v Praze 6 - Dejvicích.

Konference si klade za cíl vzdělávat a informovat širokou veřejnost v oblasti otevřených technologií.

5. 11. 2002
Níže zveřejňujeme přehled hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002. Jsme vděčni za každý drobný příspěvek na provoz Britských listů, který je možno zaslat na účet č.: 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s. Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1. Variabilní symbol pro příspěvky 2002 (ti, po nichž chce banka konstantní symbol, mohou použít 0558).Finanční dary Občanskému sdružení jsou odečitatelné od základu daně z příjmu.
18. 6. 2004

Ceník reklamy na BL

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
8. 11. 2002 O právu pacientů na soukromí Jan  Čulík
8. 11. 2002 Jak neutralizovat antiamerikanismus   
8. 11. 2002 Češi už nebudou smět žádat v Británii o azyl   
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
7. 11. 2002 Shaylerův případ: "Dokazuje, že špioni musejí mít právo poukázat na chyby rozvědky"   
6. 11. 2002 Čečensko: Velký herec se stal rukojmím špinavé války   
6. 11. 2002 Ředitel nadace VIA: Philip Morris nevadí, důležitý je účel poskytovaných peněz Jiří  Bárta
5. 11. 2002 Brazílie: Ohňostroj pro rudou hvězdu Nikola  Bukajová
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín

Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
6. 11. 2002 Britský ministr zahraničí Jack Straw: Nemusí dojít k invazi do Iráku   
6. 11. 2002 Útok na Irák bude posuzován jako agrese Petr  Vařeka
5. 11. 2002 Kde jsou hranice demokracie Petr  Baubín
23. 10. 2002 Nová kniha o bin Ladinovi   
18. 10. 2002 Měl by být svržen Saddám Husajn? Jan  Čulík
16. 10. 2002 Bude po masakru v Bali dalším terčem Británie?   
16. 10. 2002 Masakr v Bali musí znamenat, že se skoncuje s válkou proti Iráku   
9. 10. 2002 Amerika: národ, který nechce jít do války   
8. 10. 2002 Američané se už osm let snaží zabránit řešení irácké krize   

Povodně a změna klimatu RSS 2.0      Historie >
2. 11. 2002 Karlín volá o pomoc   
21. 10. 2002 Prosba o pomoc Jiří  Svoboda
19. 9. 2002 Co chcete vědět o ochranném systému metra a bojíte se zeptat   
16. 9. 2002 IBC Pobřežní: Libor Ambrozek svým způsobem uspokojil Jaromíra Kohlíčka Štěpán  Kotrba
12. 9. 2002 Akademicky trvalá udržitelnost Topí  Pigula
11. 9. 2002 Co vlastně znamenaly nedávné záplavy Eugen  Haičman
11. 9. 2002 Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi   
9. 9. 2002 Poučíme se? Tři katastrofální selhání českých vodohospodářů a nejen jich Jan  Zeman
9. 9. 2002 Pražské metro: Subterra čerpá tam, kam ji poslalo město Praha Štěpán  Kotrba, Radek Mokrý

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
21. 10. 2002 Sex nebo vztah?   
2. 10. 2002 Ženy v Iráku jsou svobodnější než v jiných arabských zemích   
29. 9. 2002 Feminismus - zbraň ženské emancipace Jean Bethke Elshtain
23. 9. 2002 Feminismus jako "mediální bublina" Eva  Presová
22. 9. 2002 Británie: další smrt malého dítěte, další selhání sociálních služeb   
17. 9. 2002 Nečisté kšeftovanie s právami žien Lubomír  Sedláčik
16. 9. 2002 Prostitutky: jsou terčem obrovské míry násilí   
5. 9. 2002 "Ale já nejsem žádná feministka" Jan  Čulík
28. 8. 2002 Postavení žen Vojtěch  Polák
19. 8. 2002 Velká Británie: Velký růst domácího násilí - a co v ČR?   

Školství RSS 2.0      Historie >
30. 10. 2002 (Britské) univerzity "potřebují vybírat vysoké školné, mají-li obstát v mezinárodní konkurenci"   
11. 10. 2002 NATOidní normalizace? Účast na politickém školení je zase povinná... Václav  Votruba
9. 10. 2002 Škola včera, dnes... a možná ještě zítra Darius  Nosreti
23. 9. 2002 Skandál se známkováním britských maturit   
3. 9. 2002 Učitelé, zvedněte hlavu! Výzva k vyhlášení stávky   
2. 9. 2002 Klubko zmijí
aneb zneprůhlednění veřejné zakázky MŠMT na školení ICT koordinátorů
Jan  Wagner
30. 8. 2002 Učitelé nemohou hradit škody po povodních ze svých platů Radek  Sárközi
8. 8. 2002 Kritické myšlení   
3. 7. 2002 Vysvědčením se nemají děti trápit Pavel  Bráborec
20. 6. 2002 Hledají se odborníci na integraci Romů do českého školství   

Sdělovací prostředky RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2002 Fakta v tísni   
6. 11. 2002 Jan Čulík vystoupí v posledním pořadu "Netopýr" České televize   
20. 9. 2002 Programovým komorníkům v České televizi Vítězslav  Čížek
18. 9. 2002 Jaké byly včerejší Události v České televizi? Jan  Čulík
17. 9. 2002 "Nová" Česká televize Fabiano  Golgo
17. 9. 2002 Britská vláda vynucuje od nového digitálního televizního okruhu přísné programové podmínky   
16. 9. 2002 Skandál v BBC? Jan  Čulík
23. 8. 2002 Monitor Jana Paula: Česká televize se lepšila postupně Jan  Paul
22. 8. 2002 Digitální média veřejné služby II - příprava digitální televize Zdeněk  Duspiva
15. 8. 2002 Tragický Klepetko Filip  Rožánek