8. 11. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2002

Odzbrojením za trvalý mier ?

Prípad divokých anglických futbalových "rowdies", proti ktorých horde zasiahla bratislavská bezpečnostná služba streľbou, má stále svoje dozvuky. Počínajúc vtipmi o tom, že keď Slováci trikrát vystrelili, bol z toho jeden gól a dvaja ťažko ranení, až po terajšie iniciovanie legislatívnych zmien. Na jednej strane je pravda, že privátni "ochrancovia" sa už viac razy zmenili na obyčajných ozbrojených legálnych výpalníkov. Lenže rovnako ostáva skutočnosťou často nedostatočná sila a akcieschopnosť slovenskej polície, ktorú súkromní šerifovia neraz suplujú.

Viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Spišiak, odpovedal na novinársku otázku jednoznačne. Je jeho snahou odobrať zbrane súkromným bezpečnostným službám, pretože "to je jediná legálna možnosť, ako si niekto môže najať skupinu obrojených chlapov". Príslušný zákon je v legislatívnom pláne na rok 2004.

Na prvý pohľad konkrétny krok, ide však o to, či smerom dopredu, alebo ide o takpovediac dymovú clonu, majúcu budiť zdanie, že zodpovední "niečo robia". Incident s britskými futbalovými fanúšikmi, ktorý bol bezprostredným podnetom aj pre opísaný počin, je zaiste poľutovaniahodný. Celej veci však nepomôže, ak budeme s vaničkou vylievať aj dieťa. Už teraz sú zákoné pravidlá pre činnosť SBS značne prísne. Nad ich dodržiavaním bdie osobitný úrad pri prezídiu PZ. O tom, že nešlo len o "kozmetickú úpravu" bývalého zákona svedčí fakt, že po zavedení požiadavky licencovania činnosti bezpečnostných služieb, ich ostala z pôvodného počtu zhruba tretina. Vedúci pracovníci týchto firiem pritom majú omnoho väčšiu zodpovednosť ako manažéri iných podnikateľských subjektov, pretože zákon sa na ich zamestnancov díva prísnejšie, napriek tomu, že napr. ich právomoc zbraň naozaj použiť, vôbec neprekračuje kompetencie radového občana, teda obmedzuje sa v podstate výlučne na sebaobranu - vôbec nie teda ako donucovací prostriedok. Nie sme v nijakom prípade zástancami "legalizovaného výpalníctva", teda vnucovania zmlúv na ochranu objektov pod de facto vydieračským nátlakom, ktorý je potom ťažko dokazovateľný. Lenže pohľad J. Spišiaka je úzko policajtský, bez videnia širších súvislostí. Pán viceprezident nevysvetľuje, ako hodlá jeho zbor, na výrazné rozšírenie ktorého v budúcich rokoch z ekonomických dôvodov nie je ani pomyslenie, zabezpečiť vákuum, ktoré vznikne po zániku súkromných ochranných služieb. Ťažko si predstaviť napríklad stráženie finančných inštitúcií, priemyselných podnikov alebo aj ohrozených fyzických osôb bez možnosti použitia zbraní. Je námetom na diskuziu, či potom pôjde o efektívnu ochranu, alebo proste vznikne prázdne miesto - ktoré polícia nebude mať ako zaplniť.

Zaiste by bolo správnejšou cestou stanoviť lepšie pravidlá hry, napríklad podmieniť výkon služby člena SBS jeho vycvičenosťou a preškolením na vyššej úrovni, ako je to dnes a potom dôsledne riešiť každý jednotlivý prípad zneužívania svojho postavenia. Vydávať jednoduché celoplošné reštriktívne rozhodnutia bez dostatočného domyslenia ich systémového dosahu - to je cesta ku zvyšovaniu zločinnosti, nie jej znižovaniu. Vždy totiž keď chýba legálna možnosť uspokojiť naliehavý dopyt, nastupuje občianska svojpomoc rozličných neblahých druhov. Z tohto pohľadu ostáva existencia súkromných bezpečnostných služieb (pričom opakujeme, že na mantineloch pre ne je čo vylepšovať), rozhodne tým menším zlom.

                 
Obsah vydání       8. 11. 2002
8. 11. 2002 Češi už nebudou smět žádat v Británii o azyl
8. 11. 2002 O právu pacientů na soukromí Jan  Čulík
8. 11. 2002 Mlhavost rezoluce OSN uvolňuje cestu k válce
8. 11. 2002 Jak neutralizovat antiamerikanismus
8. 11. 2002 Proč je NATO nebezpečné Tobias  Pfluger
8. 11. 2002 Fakta v tísni
8. 11. 2002 Monitor Jana Paula: Jaroslav Hutka a jeho agitační spamy Jan  Paul
8. 11. 2002 Odzbrojením za trvalý mier ? Lubomír  Sedláčik
7. 11. 2002 Ruská revoluce: O muži, který financoval Lenina Radek  Mokrý
7. 11. 2002 Pojďte si zakouřit do školy Martin  Škapík
7. 11. 2002 Jiří Kopal v MFD: "Policie není zvyklá na kontrolu"
8. 11. 2002 Jídlo místo zbraní
7. 11. 2002 Mírová ekumenická bohoslužba
7. 11. 2002 Jsou všichni stejní? Čínská komunistická strana přijímá kapitalisty
7. 11. 2002 OpenWeekend 2003: Call for papers
5. 11. 2002 Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za říjen 2002 Jaroslav  Štemberk
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech